Archive for January, 2011


Mokymosi įstaigos

2011-01-12 09:01
Reklama

IGNALINOS RAJONO VIDIŠKIŲ GIMNAZIJOS KAZITIŠKIO SKYRIUS
Kazitiškio k., Kazitiškio sen., LT-30245 Ignalinos r. sav.
tel. (8~386) 3 66 93
el. paštas
adresas internete:
http://www.vidiskiugimnazija.lt/skyriai/kazitiskis.html
Vedėja – Vida Beržinienė

ISTORINĖS DATOS IR JŲ INFORMACIJA:

1878 m. Kazitiškio apylinkėse jau veikė slapta lietuviška mokykla. Kazitiškyje mokykla įsteigta 1914 m. Tai buvo valdinė pradinė mokykla (rusiška). 1922 m. pradėjo veikti septynmetė lenkiška mokykla. 1939 m. įkurta lietuviška pradinė mokykla. 1949 m. ji tapo septynmete, 1960 m. – aštuonmete, 1992 m. – devynmete. 1999 m., pradines klases iškėlus į rekonstruotą pašto pastatą, mokykloje atidaryta 10 klasė ir priešmokyklinio ugdymo grupė 5-6 metų vaikams. Nuo 2003 m. rugsėjo 1 d. mokykla turėjo Švedriškės skyrių.

2003/2004 m.m. mokykloje ir jos skyriuje mokosi 98 mokiniai (su priešmokyklinio ugdymo grupe), dirba 20 pedagogų (tarp jų vienas mokytojas metodininkas, šeši vyresnieji mokytojai).

2009-09-01 mokykla prijungta prie Ignalinos rajono Vidiškių gimnazijos ir tapo Ignalinos rajono Vidiškių gimnazijos Kazitiškio skyriumi. Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimu uždarytas Švedriškės skyrius, kadangi 2009 m. rugsėjo 1 d. ten tebuvo tik 7 mokiniai. Visi Švedriškės pradinių klasių mokiniai mokosi Kazitiškio skyriuje.

 

2010-09-01 duomenimis, skyriuje mokėsi 64 mokiniai, dar 5 vaikai lankė priešmokyklinio ugdymo grupę.

Mokykloje dirba 19 mokytojų. Iš jų 4 – mokytojai metodininkai, 5 – vyresnieji mokytojai, 1 mokytojas studijuoja VPU.

Praėjusiais mokslo metais mokykloje veikė 8 neformaliojo ugdymo būreliai. Mokiniai būrelius rinkosi pagal savo pomėgius ir gebėjimus. Populiariausi ir labiausiai lankomi dailės, sporto, dramos, ansamblio knygų bičiulių būreliai.
Kaip ir kiekvienais metais mokykloje buvo rengiami tradicija tapę renginiai: Mokslo ir žinių diena, mokytojo dienos šventė, literatūrinė – muzikinė popietė „Advento šviesa“, pilietinio ir tautinio ugdymo pamokos „Palinkėjimas Lietuvai“, skirtos Sausio 13 – ajai, Vasario 16 – ajai, Kovo 11 – ajai, Žemės dienai skirti renginiai, Piemenėlių Velykos (margučių marginimo, ridenimo, velykinių papročių popietė), pavasarį visi 1 – 10 klasių mokiniai buvo įtraukti į projektą „Tegyvuoja matematika“. Gražia tradicija tapo kalėdinis mokyklos puošimas, mokslo metų užbaigimo šventė.
2009 – 2010 m. m. mūsų mokyklos pradinių klasių mokiniai, vadovaujami kūno kultūros mokytojo ir pradinių klasių mokytojų, dalyvavo Lietuvos futbolo federacijos ilgalaikės vaikų vystymo programos „Sugrąžinkime vaikus į stadionus“ projekte.
Mokyklos mokiniai dalyvavo rajoniniame „Cheminės eglutės“ konkurse, konkurse „Mes prieš AIDS“ du mokiniai tapo laureatais, Ignalinos moksleivių namų padėkos raštais mūsų mokykla apdovanota už dalyvavimą užsienio kalbų dainų ir poezijos šventėje, jaunųjų dainininkų festivalyje „Mažoji žvaigždutė“. Penktos klasės mokinė rajoninėje matematikos olimpiadoje užėmė I – ąją vietą ir atstovavo mūsų rajoną respublikinėje matematikos olimpiadoje Šiauliuose.

 

2011-09-01 duomenimis, skyriuje mokėsi 54 1 – 8 klasių mokiniai. Dar 4 vaikai ugdomi pagal priešmokyklinio ir 1 – pagal ikimokyklinio ugdymo programą. Šiais mokslo metais į 9 – 10 klases mokiniai nesusirinko.

Mokykloje dirba 19 mokytojų ir 1 socialinis pedagogas. Iš jų – 4 mokytojai metodininkai, 2 – vyr. mokytojai.

Praėjusiais mokslo metais mokykloje veikė 11 neformaliojo ugdymo būrelių. Mokiniai būrelius rinkosi pagal savo pomėgius ir gebėjimus. Populiariausi ir labiausiai lankomi dailės, sporto, technologijų, knygų bičiulių būreliai.

Mokykloje buvo vykdoma socialinė veikla, kultūrinė, meninė, pažintinė, kūrybinė, sportinė, praktinė veikla. Jos metu mokiniai buvo įtraukti į projektines veiklas (projektai: „Rudenėlio keliu“, „Gimtąją žemę mylėk…“, „Matematika laisvalaikiu“), buvo surengtos teminės dienos: „Advento šviesa“, Žemės diena, saugos diena, į kurią atvyko Ignalinos Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojai.

2011 m. kovo 21 – 27 d. viešoji įstaiga „Vaikų linija“ organizavo akciją „Savaitė be patyčių“, prie kurios prisijungė ir mūsų mokykla. Savaitės metu mokiniai piešė piešinius apie patyčias ir jų prevenciją, žiūrėjo prevencinius filmus patyčių tema. Po filmų peržiūros vyko aptarimas, diskusijos. Mokiniai turėjo galimybę išreikšti savo mintis apie patyčių problemą, išsakyti savo nuomonę apie nemalonius jausmus, kai yra tyčiojamasi. Savaitė baigėsi nuotaikingu mokinių pasirodymu.

Kaip ir kiekvienais metais mokykloje buvo rengiami tradicija tapę renginiai: Mokslo ir žinių diena, Mokytojo dienos šventė, pilietinio ir tautinio ugdymo pamokos „Palinkėjimai Lietuvai“, skirtos Sausio 13 – ajai, Vasario 16 – ajai, Kovo 11 – ajai, Piemenėlių Velykos (margučių marginimo, ridenimo, velykinių papročių popietė). Gražia tradicija tapo kalėdinis mokyklos puošimas, mokslo metų užbaigimo šventė. Praėjusiais mokslo metais nuotaikingą ir šiltą šventę mokiniai padovanojo savo mamytėms Motinos dienai skirtame renginyje.

Mokykla bendrauja ir bendradarbiauja su Kazitiškio seniūnija. Mokykloje dažnai lankosi seniūnijos socialinė darbuotoja.

Mūsų mokyklos 9 dailės būrelio nariai taikomosios ir vaizduojamosios dailės parodose tapo laureatais. Piešinių konkurse, skirtame Ignalinos 145 metų jubiliejui Justina Nasevičiūtė savo amžiaus grupėje užėmė II vietą, o Valstybinės Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos surengtame respublikiniame piešinių konkurse „Saugi vasara“ Austėja Tarutytė pateko į respublikinį turą ir buvo apdovanota specialiu Ugniagesių gelbėtojų mokyklos prizu.

Nuo 2012-09-01 reorganizuota į Ignalinos r. Kazitiškio pagrindinę mokyklą. Kazitiškio mokyklos aukštesniųjų klasių vaikai – vežiojami į Vidiškių gimnaziją. „Tokios pertvarkos reikalauja švietimo normatyvai. Vaikai daugiau laiko praleis kelionėje, turės daugiau išlaidų, tačiau, kaip skelbia ŠMM, turės daugiau galimybių bendrauti, popamokinio užimtumo“, – sakė Ignalinos rajono meras Bronis Ropė.

2012-09-01 duomenimis, skyriuje mokėsi 10 1 – 3 klasių mokinių. Skyriuje dirba 3 mokytojai, iš jų 1 – vyr. mokytojas.

Informacijos šaltinis: www.ignalina.lt


Kazitiškio Šv. vysk. Stanislovo parapija

2011-01-12 07:01
Reklama
Šv. vysk. Stanislovo bažnyčia
Kazitiškio Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia – VIRTUALI PANORAMA    Pastaba – atidarant gali prašyti suinstaliuoti reikiamas programas panoramos peržiūrai – suinstaliuokite jas.
Pamaldų tvarka – spauskite čia http://vilnius.lcn.lt/parapijos/kazitiskis/

Kazitiškis- miestelis prie Ignalinos – Zarasų kelio, seniūnijos centras. 11 km į š. nuo Ignalinos, 4 km nuo Vilniaus-Daugpilio geležinkelio linijos. Įsikūręs prie Gilučio ežero. Žinomas nuo XVII a., XVIII a. priklausė dvarininkams Butleriams, kurie čia 1745 m. pastatė bažnyčią ↓ ir įkurdino vienuolius unitus. XIX a. pr. dvaras priklausė Belikovskiams, o vėliau – Mikuličiams. Lenkų okupacijos metais Kazitiškio bažnytkaimis buvo priskirtas Dūkšto, vėliau Ignalinos valsčiams. Didesnioji parapijos dalis buvo likusi nepriklausomos Lietuvos pusėje. 1929 m. – 1936 m. veikė Šv. Kazimiero d-jos skyrius, lietuviška pradžios mokykla. 1940 m. Vilniaus Geležinio fondo komitetas Kazitiškyje įsteigė lietuvišką seklyčią. Nuo 1940 m. buvo apylinkės centras, vėliau „Gegužės pirmosios“ kolūkio, tarybinio ūkio, žemės ūkio bendrovės centras. Nuo 1950 m. –Dūkšto rajono apylinkės centras, vėlau Ignalinos rajono apylinkės centras. Yra medicinos punktas ( nuo 1954), mokykla (nuo 1914 – pradinė (valdinė rusų), 1922 –1939 – septynmetė lenkiška, 1939-60 – septynmetė, 1960 –1992 aštuonmetė, 1992-99 devynmetė, pagrindinė), biblioteka (nuo 1949), kaimo seklyčia (1966 – 1980 –kultūros namai ),paštas. 1914 gyveno 61, 1959 – 74, 1970 – 140, 1979 – 217 gyventojų, 2003 m. gyveno 445 gyv. Šiame miestelyje gimė biologas, prof. Remigijus Noreika [g. 1966 m.]. Literatūra:

  1. Kviklys B. Mūsų Lietuva. T. 1.Chicago,1964, p. 7272.
  2. Lietuvių enciklopedija., 1957, T. 11, p. 3003.
  3. Merkys V. Motiejus Valančius. V., 1999, p. 6524.
  4. Servutienė G. Iš Kazitiškio istorijos // Mūsų kraštas, 2000, Nr. 12, p. 117-121

Kazitiškio Šv. Vysk. Stanislovo bažnyčia.
kazitiskio baznycia

Žiūrėti didesnį žemėlapio vaizdą
Dvarininkai Butleriai K. 1745 m. pastatė bažnyčią ir įkurdino unitus. Kai unitai buvo prijungti prie stačiatikių, miestelis su bažnyčia atiteko stačiatikiams. Bažnyčia buvo uždaryta ir paversta cerkve . 1860-1862 m. vietos gyventojai, padedant vyskupui Motiejui Valančiui, pasistatė medinę bažnyčią. Dabartinė mūrinė Šv. Vysk. Stanislovo mūrinė bažnyčia ↓pastatyta 1909 m., parapijos teises gavo 1919 m., atnaujinta 1938 m. Kazitiškio bažnyčios skulptūros [kultūros paminklas] Paminklinių yra 4. „NUKRYŽIUOTASIS“ vietinės reikšmės dailės paminklas. Krucifikso skulptūra (medis h 140 cm) XIX a. II pusės,m liaudies skulptoriaus darbo. Figūra kresna, netaisyklinga (didelės kojos, ypač didelė , ekspresyviai palenkta galva). Formos apibendrintos, modeliuotos neryškiai; platus perizonijus stilizuotas. Formų traktavimą yra paveikusi p[rofesionalioji dailė. „NUKRYŽIUOTASIS“, „Šv. EDUARDAS IŠPAŽINĖJAS“, „ŠV. JONAS AUKSABURNIS“ Vietinės reikšmės dailės paminklai. Krucifiksą ir apvaliąsias skulptūras (medis, h: 165 cm, 117 cm, 185 cm) 1906 sukūrė Vilniaus skulptorius Juozapas Novoritas. Skulptūros turi natūralizmo ir ryškių baroko bruožų (teatrališkumas ir dekoratyvumas); tuo artimos simbolizmo dailei. Nukryžiuotasis barokinės kompozicijos; figūra kresna, detaliai modeliuota. Paryškintų raumenų reljefas sudaro dinamišką švies-šešėlių kaitą. „Šv. Eduardas Išpažinėjas“ ir „Šv. Jonas Auksaburnis – porinės d. altoriaus skulptūros. Būdinga raiškūs gestai, detali modeliuotė. Dekoratyvumo teikia paviršių kaita ir įvairi faktūra. „Šv, Eduardo Išpažinėjo“ figūra kresna, masyvių, sudėtingai suskaidytų formų. „Šv. Jonas auksaburnis“ grakštesnių proporcijų, vyraujančių vertikalių formų; ritmiško klostės labiau susietos su judesiu. Pjedestalų priekinėse plokštumose išskobta šventųjų vardai. Skulptūros nudažytos rudai. Kazitiškio dvaras . Kazitiškio kaimo p.v. dalyje į vakarus nuo kelio Ignalina-Dūkštas, Gilučio ežero šiauriniame krante. Dvaras žinomas nuo 17 a. Dvarininkai Radieckiai-Mikuličiai nesiveržė statyti puošnių rūmų, o nuosekliai, pagal projektą formavo sodybos teritoriją, statydino ūkio pastatus, stebinančius tvirtumu, konstrukcijų patvarumu ir puošybos elementais. Šalia dvaro yra parkas. Vietinės reikšmės gamtos paminklas (1986 m.). Parkas įkurtas 19 a., valdant Mikulskiams. Užima 4 ha teritoriją. Palyginti gerai išsaugojo geometrinę struktūrą. Jis įspūdingomis penkiomis terasomis leidžiasi į Gilučio apyežerę. Parke daug alėjų. Įdomiausia vakarinių tujų alėja į laukus link Marijanavo. Parke gausu svetimšalių medžių[15 rūšių] ir krūmų [17 rūšių]. Parke auga senas drūtas ąžuolas [kamieno skersmuo apie 1,2 m], netoli jo – akmuo su įduba. Kazitiškio parkas. Gamtos paminklas. Parkas įkurtas 19 a. Užima 4 ha teritoriją. Palyginti gerai išsaugojo geometrinę struktūrą. Jis įspūdingomis penkiomis terasomis leidžiasi į Gilučio apyežerę. Parke daug alėjų. Įdomiausia vakarinių tujų alėja į laukus link Marijanavo.Parke gausu svetimšalių medžių[15 rūšių] ir krūmų [17 rūšių]. Parke auga senas drūtas ąžuolas [kamieno skersmuo apie 1,2 m], netoli jo – akmuo su įduba. Literatūra:

  1. Stankevičienė R. Kazitiškio bažnyčios skulptūros // Kultūros paminklų enciklopedija. T. 1. V.,1996, p.132
  2. Lit.: Tauras A. Mūsų parkai. V., 1989, p. 42-43 ;
  3. Januškevičius L. Lietuvos parkai.V., 2004, p. 190-194
  4. Lit.: Tauras A. Mūsų parkai. V., 1989, p. 42-43

Kazitiškio parkas

2011-01-04 13:01
Reklama

Nuotraukos – Kazitiškio buv. dvaro sodybos fragmentaihttp://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?lang=lt&MC=101

Kazitiškio dvaro sodybos fotofiksacija – http://www.heritage.lt/dvarai/foto.php?id=421

Kazitiškio dvaro sodybos teritorija – http://www.heritage.lt/dvarai/teritorijos.php?id=421

Kazitiškis – Ignalinos rajono gyvenvietė netoli nedidelio Gilučio ežero, į šiaurę nuo Ignalinos. Čia stūkso didingas Kazitiškio parkas. Į jį veda kilometro ilgio tujų alėja. Tai bene vienintelė tokia alėja Lietuvoje. Nedidelis upelis skiria bažnytkaimį nuo senojo parko, kuriame auga ir retų rūšių medžių.

Kazitiškio dvaras žinomas nuo XVII a. Parkas įkurtas dvarą valdant Mikulskiams. Parkas šiuo metu ryškesnės erdvinės struktūros, neturtingas augalais, bet vertingas dėl kitos priežasties. Tai vienas iš nedaugelio Lietuvos geometrinio išplanavimo terasinių parkų. Išilgai parko einatis pagrindinis takas prasideda nuo šiaurinėje parko dalyje esančio privažiavimo keliuko ir terasų šlaitais nuveda prie apatinėje terasoje esančio Gilučio ežero. Čia iki šių dienų yra išlikusi graži mažalapių liepų alėja. Parke daug senų, galingų vietinių medžių – ąžuolų, uosių, klevų, kalninių guobų. Ypač įspūdingai atrodo viršutinėje terasoje augantis paprastasis ąžuolas, kurio kamieno skersmuo apie 120 cm, o aukštis 26 m. Iš egzotinių medžių ir krūmų, kurių čia auga 19 rūšių ir formų, paminėtini išvaizdūs europiniai maumedžiai, vakarinė tuja ir jos rutuliška forma ( Thuja occidentalis ‘Globosa’ ) , didžialapės liepos, pilkosios tuopos, paprastosios ir vengrinės alyvos, sodiniai putinai, darželiniai jazminai,geltonieji žirnmedžiai, baltažiedžiai vikmedžiai… Bene galingiausiai atrodo sena pilkoji tuopa, kurios kamieno skersmuo 120 cm, o aukštis – 28 m. Parko teritorijoje yra buvusio ūkio administracinis pastatas, kuriame dabar įsikūręs klubas, ir du ūkiniai pastatai. 1986 m. Kazitiškio parkas paskelbtas vietinės reikšmės gamtos paminklu.

Parkas tvarkomas. Kazitiškio parkas priklauso prie Lietuvoje labai retų terasinių parkų.

Apie Kazitiškio parką, A. Tauro knygoje “Mūsų parkai” ( 1989 m., p. 42-43) rašyta:

“Kazitiškio parkas. Gamtos paminklas. Parkas įkurtas 19 a.Užima 4 ha teritoriją. Palyginti gerai išsaugojo geometrinę struktūrą. Jis įspūdingomis penkiomis terasomis leidžiasi į Gilučio apyežerę. Parke daug alėjų. Įdomiausia vakarinių tujų alėja į laukus link Marijanavo.Parke gausu svetimšalių medžių[15 rūšių] ir krūmų [17 rūšių]. Parke auga senas drūtas ąžuolas [kamieno skersmuo apie 1,2 m], netoli jo – akmuo su įduba.”


Seniūnaičiai

2011-01-04 12:01

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. V2-895 patvirtintas savivaldybės seniūnaitijų, kuriose gyvena daugiau kaip 500 gyventojų, susirinkimuose išrinktų seniūnaičių sąrašas.

Kazitiškio seniūnija 
1.Kazitiškio seniūnaitijaLida Valkauskienė

Kazitiškio istorija

2011-01-04 12:01

Kaime rasta romėniška II a. Aurelijaus moneta. Daugiau apie tai rašo (http://www.lad.lt/data/com_ladlibrary/141/1-160.pdf). Citata: “25(A). Kazitiškis, Ignalinos raj., 1 mon. (M. Michelbertas, 1961, 28, Nr. 15).  – atsitiktinis radinys.”

Kazitiškio dvaras žinomas nuo XVII a., XVIII a. priklausė Butleriams, 1745 m. jie čia įkūrė bazilijonų vienuolyną ir pastatė bažnyčią.
Greta kaimo 1728–1755 m. veikė sentikių Gudiškių vienuolynas.
1864 m. carinės valdžios įsakymu bažnyčia uždaryta ir paversta cerkve.
1877 m. susekta slapta lietuviškas mokykla.
1906–1908 m. pastatyta Kazitiškio Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia.
1922–1939 m. Kazitiškį buvo Lenkijoje.
1950–1995 m. Kazitiškio apylinkės centras, 1950–1992 m. kolūkio centrinė gyvenvietė.
1914 m. įkurta pradinė mokykla, dab. Kazitiškio pagrindinė mokykla.
1949 m. įkurta biblioteka, 1980 m. kultūros centras, paštas, medicinos punktas.
Išliko dvaro svirnas, klėtis ir kluonas, parkas.

Administracinis-teritorinis pavaldumas:

1950–1995 m. Kazitiškio apylinkė, Ignalinos rajonas
nuo 1995 m. Kazitiškio seniūnija, Ignalinos rajono savivaldybė

Demografinė raida tarp 1914 m. ir 2001 m.:

1914 m. – 61
1959 m.sur. – 74
1970 m.sur. – 140
1979 m.sur. – 217
1989 m.sur. – 430
2001 m.sur. – 383
2011 m.sur. – 343

Žymūs žmonės

Kaime gimė:Vytautas Sakalauskas, Ignalinos rajono politinis bei visuomenės veikėjas.

Informacijos šaltinis: http://lt.wikipedia.org


Parama Kazitiškio bendruomenei

2011-01-04 12:01

Mielieji, kviečiame 2% savo pajamų mokesčio skirti Kazitiškio kaimo bendruomenei.

Kodėl galima skirti 2 % Kazitiškio kaimo bendruomenės paramai?

Ši parama mokesčių mokėtojui nieko nekainuoja. Kiekvienais metais iki gegužės 1 d. užpildžius FR0512 v.1 formą, Jūsų 2 % nuo praeitais metais valstybei JAU SUMOKĖTO pajamų mokesčio, bus pervesti Jūsų nuožiūra pasirinktai organizacijai. Jeigu šia teise nepasinaudojate, pinigai tiesiog lieka valstybės biudžete ir panaudojami valstybės nuožiūra.

 

Kaip skirti 2 % pajamų mokesčio paramai Kazitiškio kaimo bendruomenei?

http://deklaravimas.vmi.lt/PublicPages.aspx?ID=0 svetainės atsisiųskite Paramos formą FR0512 v.1 „Prašymas pervesti iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos Lietuvos vienetams, pagal Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą“ ir įrašykite paramos gavėjo duomenis.  Paramos gavėjo kodas – 301819817, Paramos gavėjo pavadinimas – Kazitiškio kaimo bendruomenė.


Kazitiškio kaimo bendruomenė

2011-01-04 12:01

Kazitiškio kaimo bendruomenė įsikūrė 2008 metais birželio 27 dieną. Bendruomenės steigimą inicijavo Laimis Juodka, Birutė Rimšelienė ir Vladas Valkauskas. Bendruomenės sukūrimą paskatino kaimo gyventojai, kurie pasigedo kaime didesnės veiklos ir bendravimo. Pagrindiniai bendruomenės veiklos tikslai – skatinti bendravimą ir palaikyti narius sprendžiant jų problemas, pagelbėti menų ir kaimiškų verslų atstovams, skatinti jų kūrybą, kaupti jų kūrybinę patirtį bei pagelbėti realizuojant jų kūrinius. Kazitiškio kaimo bendruomenė taip pat stengsis išlaikyti kuo daugiau jaunų žmonių kaimo gyvenvietėse, skatins jų užimtumą kaime, tuo mažindama nusikalstamumą. Taip pat stengsis palaikyti draugiškus santykius su kitų kaimų bendruomenėmis, bendradarbiaudama su jomis, organizuojant bendras šventes ir kitus renginius.

KAZITIŠKIO KAIMO BENDRUOMENĖ
Kazitiškio k., Ignalinos r.

Pirmininkas Laimis Juodka

Tel. 8-675-13833

El. p.

 

Paskutinis atnaujinimas: 2010-11-11 08:19:44

Informacijos šaltinis: http://www.ignalina.lt/lit/Kazitikio_kaimo_bendruomene/2390


Kazitiškio seniūnija

2011-01-04 12:01
Kazitiškio seniūnija

Parko g. 7, LT-30245 Kazitiškis,

tel. (8~386) 4 17 46,

,

Seniūnas – Drąsutis Jelinskas 


 Vardas, pavardė

 Pareigos

Telefonas

 El. paštas

Marytė AidukienėSpecialistė4 17 46
Petras JuodkaSpecialistas socialiniam darbui4 17 46
Nijolė KriaučiūnienėSocialinė darbuotoja darbui su socialinės rizikos šeimomis4 17 46
Vilhelmas RimšelisŽemės ūkio specialistas4 17 46

Seniūnaičiai

Grybėnų seniūnaitijaAudronė Steniulienėtel. (8 624) 9 68 00
Švedriškės seniūnaitijaNijolė Skipitienėtel. (8 689) 2 82 26
Kazitiškio seniūnaitijaDarius Šerėnastel. (8 624) 1 23 91

 

Apylinkės inspektoriai

Paskutinis atnaujinimas: 2016-06-10

Informacijos šaltinis: http://www.ignalina.lt/lit/Kazitiskio/334