Archive for April, 2011


Kazitiškio miškas

2011-04-14 21:04
Reklama

9 km į š. nuo Ignalinos, abipus kelio į Dūkštą, prie Kazitiškio. Reljefas rytuose ir pietvakariuose lyguminis, šiaurės vakaruose ir šiaurės rytuos kalvotas daubotas. Yra ežerų (Švoginas ir kt.). Iš Švogino ež. į per mišką teka Švogina (įtekanti į Dringio ež.); ji skiria K. m. nuo Smėlynės miško, esančio toliau į p. v. Dirvožemiai jauriniai ir velėniniai jauriniai, mažai ir vidutiniškai sujaurėję, smėliniai, žemose vietose – tarpinio tipo pelkiniai. Medynai savaiminės kilmės. Vyrauja brukniniai ir mėlyniniai pušynai; nemaža ir beržynų.