Archive for August, 2011


Etnoinstrumentologinė ekspedicija

2011-08-29 12:08
Reklama

Ignalinos krašte 2011 m. rugpjūčio 2-5 dienomis vyko etnoinstrumentologinė ekspedicija, kurią
organizavo Lietuvos liaudies kultūros centras.

Ekspedicija atskleidė naujus lobynus, atrado naujus talentingus žmones. Ignalinos rajone surasta 70
muzikantų. Daugiausia jų įrašyta Kazitiškio seniūnijoje. Buvo renkama bei tikslinama informacija ir
apie Anapilin išėjusius.

Informacija paimta iš IKSC Etninės ir muziejinės veiklos skyriaus (dėkojame p. Marijai Kirkienei).

Ekspedicijos įrašai:
1 kasetė – 1 CD
A. Vytautas Šeduikis g. 1928, gyv. Kazitiškis – akordeonas;
1. Polka
2. Valsas „Kaip gražu miške“
3. Utenos polka

Pranas Trubila g. 1939, gyv. Kazitiškis – akordeonas;
4. Polka
5. Valsas „Kaip gražu miške“
6. Valsas „Ko liūdi, berželi“
7. Padispanas
8. Fokstrotas
9. Maršas „Suk, suk ratelį“

Antanas Šimkūnas g. 1923, gyv. Švedriškės, Kazitiškio sen. – smuikas;
10. Valsas „Kaip gražu miške“
11. Polka
12. Valsas
13. Valsiukas
14. Fokstrotas
15. Sadovos maršas
16. Polka
17. Polka (pianinas)

 

4 kasetė – 4 CD

A. Vilhelmas Antanas Kanišauskas g. 1942, gyv. Žeimių k., Kazitiškio sen. – Peterburgo armonika, rusiška armonika;
1. Peterburgo polka (Peterburgo armonika)
2. Žukovo polka
3. Lenkų pasiutpolkė
4. Vilniaus polka
5. Mergaičių viliotinis
6. Petergrado polka
7. Polka „Zosiūtė“
8. Milijonas (rusiška armonika)
9. Dirižablis
10. Aleksandras
11. Aleksandras
12. Krakoviakas
13. Narečenka
14. Kochanuška
15. Polka
16. Valsas „Mamka myluoja“
17. Suktinis
18. Fokstrotas
19. Padispanas
20. Valsas
21. Maršas

B. Vilhelmas Antanas Kanišauskas g. 1942, gyv. Žeimių k., Kazitiškio sen. –
rusiška armonika;
22. Polka
23. Senių polka
24. Dėdės Juozo polka
25. Gaspadinės polka
26. Piemenėlių polka
27. Suktinis
28. Mudu du broliukai
29. Ratelis „Skrisk, skrisk, bitute“
30. Ratelis „Mano tėvas žvejas“
31. Daina „Tyku jau vakare“
32. Fokstrotas „Rugiagėlė“

Danutė Gasiūnienė g. 1966, gyv. Kazitiškis – akordeonas; Vilhelmas Antanas Kanišauskas g. 1942, gyv. Žeimių k., Kazitiškio sen. – rusiška armonika;
33. Daina „Mane tėveliai barė“

Valerija Kuodienė g. 1960, gyv. Grykėnų k., Kazitiškio sen. – rusiška armonika;
34. Tėvo polka
35. Valsas „Kalneliai“
36. Gransveras
37. Valsas
38. Polka „Ištekės Marceliukė“
39. Daina „Yra laimė šiam pasauly“
40. Blindos polka
41. Valsas

 

5 kasetė – 5 CD

A. Valerija Kuodienė g. 1960, gyv. Grykėnų k., Kazitiškio sen. – rusiška
armonika;
1. Valsas
2. Gegužinių valsas
3. Valsas
4. Maršas „Suk suk ratelį“
5. Polka
6. Maršas
7. Ratelis „Šiaudų batai“
8. Oira
9. Daina „Stovi miške nameliukas“

Jonas Bagdonas g. 1933, gyv. Kazitiškis – rusiška armonika;
10. Polka
11. Nariečenka

 

10 CD

Leonas Bagdonas g. 1933, gyv. Kazitiškis – akordeonas;
1. Mėnesėlis
2. Padispanas
3. Cvingas
4. Fokstrotas
5. Fokstrotas „Mano namas“
6. Šimkūno polka
7. Polka „Mikalina“
8. Polka „Noris valgyt, noris gert“
9. Bagdonų polka
10. Peterburgo polka
11. Nariečenka
12. Daina „Tu išeini“
13. Maršas „Suk, suk ratelį“
14. Fokstrotas „Neišeik tu iš sodžiaus“
15. Fokstrotas „Aš nusikirpsiu trumpai plaukus“
16. Daina „Lydėjo į kelią jauną karininką“
17. Daina „Ant aukšto jūros kranto“
18. Daina „Pasilysčiau debesy juodam“

Česlovas Umbrasas g. 1927, gyv. Sabališkės k., Kazitiškio sen. –
akordeonas;
19. Valsas „Plaukia sau laivelis“
20. Daina „Kur gintarais nusėtas jūros krantas“
21. Maršas „Suk, suk ratelį“
22. Pupų dėdės polka
23. Daina „Patekės saulutė“
24. Polka
25. Daina „Penkioliktais metais karas prasidėjo“
26. Pasakoja apie dumples
27. Pasakoja apie šokius
28. Daina „Gailiai verkė mergužėlė“
29. Daina „Sudie draugai“
30. Daina „Liūdnos mano dienos“
31. Daina „Ar aš tau sesę nesakiau“
32. Daina „Ant Nemuno kranto“
33. Daina „Yra laimė šiam pasauly“

Bronislovas Černiauskas g. 1925, gyv. Kazitiškis – Peterburgo
armonika;
34. Pasakoja apie save
35. Bosų melodija
36. Pasakoja


Apylinkės inspektoriai

2011-08-09 22:08
Reklama

Tyrėjas
VYTAUTAS LICHADZIAUSKAS

PRIŽIŪRIMA TERITORIJA
Dūkšto seniūnijos teritorija
Kazitiškio seniūnijos teritorija

GYVENTOJŲ PRIĖMIMO VIETA, LAIKAS:
Dūkšto atraminis punktas (Bažnyčios g. 19, Dūkštas)
Pirmą mėnesio trečiadienį nuo 9 val. iki 11 val.

Kazitiškio seniūnijos patalpos (Parko g. 7, Kazitiškio k., Kazitiškio sen., Ignalinos r.)
Pirmą mėnesio trečiadienį nuo 13 val. iki 15 val.

Mob. tel. 8 605  90 480, tel. (8 5)  21 96 825, žinyb. 65 325, el. p.

http://www.utena.policija.lt/lt/ignalinos/apylinkes_inspektoriai/