Archive for March, 2012


Bažnyčios gatvės dalies paprastasis remontas

2012-03-27 10:03
Reklama

Vyko viešasis konkursas (skaityti čia).

Kas vyks ir kur – galite pamatyti projektavimo užduotyje – spauskite čia.

Kazitiškio kaime: atlikti Bažnyčios gatvės dalies apie 1580 m2 ploto asfaltbetonio dangos remontą sustiprinant kelkraščius; įrengti 2 apie 420 m2 ploto trinkelių dangos automobilių stovėjimo aikšteles; įrengti apie 150 m2 ploto trinkelių dangos pėsčiųjų takus; sutvarkyti apie 600 m2 ploto teritoriją.


Pavasarinis žolės deginimas ir kokia atsakomybė už tai gresia

2012-03-27 10:03
Reklama

Neretai žmonės mano, kad žolės deginimas pagerina dirvožemį, jį atnaujina ir patręšia, tai esą gera priemonė kovoti su piktžolėmis ir kenkėjais.

Tačiau jau prieš daugelį metų mokslininkai įrodė, kad toks būdas nėra naudingas, nes daugumos piktžolių šaknys po deginimo išlieka, jos atauga dar vešlesnės, nes sumažėja augalų rūšių, su kuriomis jos konkuruoja. Laukai po išdeginimo sužaliuoja, bet pasikeičia dirvožemio struktūra, dirva nuskursta. Net ir vienkartinis išdeginimas sumažina dirvos derlingumą 5–8 procentais ir reikia keleto metų, kad ji būtų tokia pat derlinga, kaip prieš gaisrą.

Ne tik už žolės deginimą numatoma ADMINISTRACINĖ ATSAKOMYBĖ:

 • sausos žolės, nendrių, šiaudų, laukininkystės ir daržininkystės atliekų deginimas užtraukia baudą piliečiams nuo 100 Lt iki 800 Lt, pareigūnams nuo 200 Lt iki 1000 Lt;
 • ražienų, taip pat nenupjautų ir nesugrėbtų (nesurinktų) žolių, nendrių, javų ir kitų žemės ūkio kultūrų deginimas užtraukia baudą piliečiams nuo 200 Lt šimtų iki 1000 Lt, pareigūnams 400 Lt – 1200 Lt;
 • žemės savininkų, naudotojų ir valdytojų nesiėmimas priešgaisrinės apsaugos priemonių, pastebėjus savo žemėje žolės, ražienų ar nesugrėbtų (nesurinktų) šiaudų gaisrą, užtraukia baudą nuo 100 Lt iki 600 Lt;
 • durpynų ir durpingų pievų deginimas užtraukia baudą nuo 300 Lt iki 800 Lt;
 • nepranešimas priešgaisrinėms tarnyboms apie degančius durpynus užtraukia baudą nuo 200 Lt iki 400 Lt.
 • Kartu su administracine bauda skaičiuojama ir gamtai padaryta žala – 1 aras išdegintos žolės įvertinamas 49 Lt.

 

Priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba kviečia piliečius imtis atitinkamų veiksmų gaisrų prevencijai užtikrinti:

 • Pamačius degančią žolę, nepraeiti pro šalį – mažą gaisrą bandyti gesinti patiems ir kviesti ugniagesius nemokamu tel. 112;

Sosnovskio barštis

2012-03-27 09:03
Reklama

Šį kenksmingą augalą būtina naikinti. Jei žemės savininkai ar kiti žemės naudotojai nenaikina piktžolių, pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso (ATPK) 107 str. jiems taikomos sankcijos dėl neprižiūrimų plotų (įspėjimas ar piniginės baudos iki 300 litų).

KAIP GYDYTIS SOSNOVSKIO BARŠČIO NUDEGIMUS? spauskite čia. Prisilietusiam prie augalo – kontaktinis dermatitas

Apie Sosnovskio barštį

Sosnovskio barštis ( lot.Heracleum sosnowskyi) – augalų rūšis, kuri nuo 2001 m. Lietuvoje įtraukta į Kenksmingų ir naikintinų laukinių augalų ir grybų rūšių sąrašą (Žin., 2001, Nr. 4-106).

Nuodingos augalo sultys garuoja, todėl jų gali patekti ant neapsaugotos odos žmogui stovint netoli augalo. Alergiški žmonės gali pradėti dusti, ant odos patekus šio augalo sulčių. Tada apsinuodijusiajam
gali padėti tik medikai. Yra pasitaikę mirties atvejų. Sosnovskio barštis labai pavojingas vaikams. Suaugusieji privalo rodyti vaikams šį augalą ir aiškinti apie jo keliamą pavojų sveikatai bei gyvybei.

Invazinių augalų ir gyvūnų Lietuvoje sąrašas –

http://tar.tic.lt/Default.aspx?id=2&item=results&aktoid=74219BD8-4438-4AC8-ABAD-0C1CBB18DF55

Iš Kaukazo į Lietuvą šis augalas atvežtas sovietmečiu pašarams, augintas kolūkių laukuose, kolektyviniuose soduose – todėl dabar jis išplitęs beveik visoje šalyje tūkstančiais hektarų.

Iki 3 m. išaugantys barščiai stelbia kitus augalus, yra labai vislūs, gerai auga ir prastoje dirvoje. Augalas pasiekia brandą ir sužydi po 4 ir daugiau metų. Plinta labai sparčiai, sunkiai išnaikinamas, nes  subrandina daug sėklų (20 000 iki 100 000 sėklų). Nors barštis atželia iš gyvų šaknų, tačiau dauginasi ir plinta sėklomis. Sosnovskio barštis žydi nuo birželio iki liepos mėn. pab. Augalai, kurie buvo pavasarį nupjauti, gali žydėti rugsėjį. Sėklos subręsta ir išbarstomos rugpjūčio pab. – spalio mėn.arba dar vėliau. Pavasarį sudygsta tik dalis sėklų.

KAIP GYDYTIS SOSNOVSKIO BARŠČIO NUDEGIMUS? spauskite čia

 

Apie augalą ir jo kilmę galite sužinoti –

http://www.technologijos.lt/n/mokslas/gamta_ir_biologija/straipsnis?name=S-20440&l=2

 

Informacija apie augalą (ne tik apie Sosnovskio barštį, bet ir dar apie 3 barščių rūšis) anglų kalba –

http://en.wikipedia.org/wiki/Heracleum_%28plant%29

 

Išsami informacija apie Sosnovskio barštį rusų kalba (REKOMENDUOJAME):

http://www.giant-alien.dk/pdf/Russian%20manual_web.pdf

http://ib.komisc.ru/add/files/heracleum.pdf

 

Bauda

Bauda dėl neprižiūrimų plotų

Šį kenksmingą augalą būtina naikinti. Jei žemės savininkai ar kiti žemės naudotojai nenaikina piktžolių, pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso (ATPK) 107 str. jiems taikomos sankcijos dėl neprižiūrimų plotų (įspėjimas ar piniginės baudos). ATPK surašymu rūpinasi policija. Įstatymai galioja tiek privatiems, tiek savivaldybei.
ATPK 107 straipsnis. Žemės savininkų arba kitų žemės naudotojų nesiėmimas kovos su piktžolėmis, augalų kenkėjais ir ligomis priemonių – užtraukia įspėjimą arba baudą nuo penkiasdešimties iki vieno šimto litų. Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, užtraukia baudą nuo vieno šimto iki trijų šimtų litų.

Administracinės teisės pažeidimo kodeksas internete –

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=325275

 

Pavojus sveikatai

KAIP GYDYTIS SOSNOVSKIO BARŠČIO NUDEGIMUS? spauskite čia

 • Augalo sultyse susikaupę medžiagos, kurios padidina odos jautrumą saulės šviesai, todėl, patekus ant odos augalo sultims, jos sukelia nudegimus.
 • Oda parausta, iššoka vandeningos pūslės, audiniai patinsta.
 • Pūslėms pratrūkus, susidaro sunkiai gyjančios žaizdos. Joms užgijus, lieka nenykstančios rudos dėmės ir randai.
 • Barščių sultys gali pakenkti ir kvėpavimo takams, akims, nosies ir burnos gleivinei. Turi kancerogeninių savybių, sukeliančių vėžį.
 • Sosnovskio barštis gyvuliams nekenkia, nes jų odą dengia kailis, pro kurį neprasiskverbia saulės spinduliai.

Ypatingai reiktų saugoti vaikus nuo šio augalo.

Informacija apie Sosnovskio barštį ir jo sukeliamus nudegimus (anglų kalba) –

http://www.kingcounty.gov/environment/animalsAndPlants/noxious-weeds/weed-identification/giant-hogweed/hogweed-burns.aspx

 

Naikinimo būdai

Su Sosnovskio reikia pradėti kovoti jau pavasarį, kol jis dar nesustiprėjęs. Kovojimo būdai –

Naudojant herbicidus.

Naikinti reikia pradėti anksti pavasarį, kol augalai maži (iki – 20–30 cm). Jei augalai jau išaugę apie 50 cm aukščio, herbicidai neveiksmingi.

Jeigu nupurškus herbicidais dalis augalų išlieka ir atauga, maždaug po 30 dienų purškimą būtina pakartoti.

Žemdirbystės instituto, dirvožemio ir augalininkystės skyriaus mokslo darbuotojų duomenimis, barščius naikina herbicidai, kurių veiklioji medžiaga yra glifosatas (glyphogan 360 SL, glyfos Bio 360 SL, glyfos Bio 450 SL ir kt.), rekomenduojama norma – 4,0–6,0 l/ha.

SVARBU: Herbicidų negalima naudoti vandens telkinių pakrantėse, gyvenamosiose vietovėse ir kitose teisės aktais saugomose ir draudžiamose zonose.

 

 • Mechaniniu būdu.

Augalus galima nupjauti, kai jie būna 50 cm aukščio. Vieno pjovimo gali neužtekti, nes atžėlę jie gali sužydėti ir išbarstyti sėklas. Todėl augalams vėl išaugus iki 50 cm, juos reikia pjauti dar kartą.

Augalus galima naikinti kapojant jų šaknis kastuvu. To geriausia imtis ankstyvą pavasarį, kai pradeda augti pirmieji lapai, tačiau tinka pakartoti ir vasaros viduryje. Šaknis reikia nukirsti 10 cm gylyje.

 

 • Gilusis arimas.

Kaip naikinimo priemonė tinka gilusis arimas (iki 24 cm gylio), nes tokiame gylyje sėklos negali sudygti. Iškirstas šaknis reikia sunaikinti, nes augalas atželia iš šaknų. Tačiau tokiu būdu naikinamų iš augalų plotai sunyksta tik po 10-15 metų.

Labai svarbu tinkamai pasiruošti Sosnovskio barščio naikinimui –

 • Vilkėti neperšlampamus drabužius, dėvėti pirštines, užsidėti akinius ir respiratorių (visos kūno dalys turi būti apsaugotos).
 • Patekusias ant odos augalo sultis būtina nedelsiant nuplauti vandeniu su muilu, o esant reikalui, kuo skubiau kreiptis į gydytoją.

 

Kita naudinga informacija

 • Išsamesnės informacijos teirautis Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Augalų apsaugos produktų kontrolės skyriaus, tel. (8 5) 231 2542

Kaimyninėje Latvijoje yra skiriamos ES išmokos, naikinantiems Sosnovskio barščius.

Seniūnijoms, kurios norės naikinti Sosnovskio barščius mechaniniu būdu, galima pasinaudoti lėšomis, skirtomis viešiesiems darbams apmokėti.

Kitose savivaldybėse yra skirta lėšų Sosnovskio barščiams naikinti pagal Aplinkos apsaugos rėmimo specialiąją programą. Pvz. Kėdainių rajono savivaldybėje 2012 metams skirta 60 tūkst. Lt.

Aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymas – http://www.istatymas.lt/istatymai/aplinkos_apsaugos_remimo_programos_istatymas.htm

 


Sveikiname dūkštiečius! Dūkštas turi herbą.

2012-03-23 17:03

2012 m. kovo 14 d. Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasirašė dekretą dėl  Dūkšto miesto herbo patvirtinimo. Herbą sukūrė dailininkas Arvydas Stanislovas Kadždailis. Sveikiname dūkštiečius!

Dūkšto herbas

Heraldikos specialistai sako, kad herbą gali turėti miestai ir miesteliai, taip pat – kaimai, atliekantys tam tikras savivaldos funkcijas. Jei miestelis ar kaimas, kad ir nedidelis, yra seniūnijos centras, nekyla jokių kliūčių jam sukurti ir patvirtinti herbą. Tokioje gyvenvietėje yra administracinė įstaiga – seniūnija, gyvenvietė yra aiškiai apibrėžtos teritorijos centras, yra nemažai sričių, kur herbas gali būti naudojamas. Svarbu, kad herbas funkcionuotų. Šiuo metu miestelius ir kaimus reprezentuoja daugiau nei 200 herbų.


Pasiutligė – mirtina liga

2012-03-23 11:03

Mieste, miestelyje, kaime pastebėjus laukinį gyvūną, galima pranešti bendros pagalbos centro numeriu – 112. Jei kyla įtarimas, kad rastas gyvūnas gali sirgti pasiutlige (nekoordinuoti gyvūno judesiai, seilėtekis, agresyvumas), reikėtų pranešti ir Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (visą parą veikiančia nemokama telefono linija  8 800 40 403).

Pasiutligė – sunkus virusinis susirgimas, kuris visada baigiasi mirtimi.

Kur kreiptis, įkandus gyvūnui

Jeigu įkando gyvūnas, įtariamas sergantis pasiutlige, pirmiausia reikia suteikti pirmąją pagalbą – žaizdą plauti vandeniu su muilu, dezinfekuoti 40–70 % alkoholiu arba jodo tirpalu ir nedelsiant kreiptis į gydymo įstaigą bei informuoti teritorinę Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą. Jei šuns šeimininkas žinomas, reikėtų paprašyti dokumento, patvirtinančio augintinio paskiepijimą nuo pasiutligės.

Gyvūnų augintinių laikytojai privalo užtikrinti šunų, kačių ir kitų pasiutligei imlių gyvūnų vakcinavimą nuo pasiutligės. Jei kyla įtarimas, jog gyvūnas gali būti užsikrėtęs ar sirgti pasiutlige, reikia nedelsiant pranešti privačiam veterinarijos gydytojui arba teritorinei Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai. Įtariami pasiutlige benamiai ar pasiklydę gyvūnai augintiniai turi būti laikomi ir stebimi globos namuose ne mažiau kaip 14 dienų, kad būtų galima išaiškinti jų kontaktus su kitais gyvūnais ir žmonėmis, taip pat kad suteikti pakankamai laiko gyvūnų laikytojams surasti ir atsiimti savo augintinius.

Pasiutligė – virusinė liga, kurios metu pažeidžiama centrinė nervų sistema. Žmogus šia liga užsikrečia įkandus pasiutusiam gyvuliui ir su jo seilėmis virusui patekus į žaizdą. Labai retai galima užsikrėsti seilėms patekus ant sužeistos odos ar gleivinės. Liga prasideda įkandimo vietos patinimu, paraudimu, jos skausmingumu. Blogėja bendra savijauta, šiek tiek pakyla temperatūra, atsiranda nemiga, baimė. Inkubacinis periodas trunka nuo 10 dienų iki 1 metų, dažniausiai – po 30–60 dienų nuo įkandimo

 

Anksčiau gyvūnų pasiutligės židiniai buvo tolygiai pasiskirstę po visą Lietuvos teritoriją, o pernai, po kelerių sistemingos oralinės vakcinacijos metų, jų nustatyta vos keturiolika. Visi pernykščiai pasiutligės atvejai – palei Baltarusijos pasienį.

Gyvūnų vakcinaciją pradėta visoje Lietuvos teritorijoje jaukus su vakcina mėtant iš lėktuvų praėjusio dešimtmečio viduryje, kai kitos priemonės kovoje su šia liga nepadėjo.

Pirmaisiais oralinės vakcinacijos metais iš Europos Sąjungos lėšų (apie 5 mln. Lt) buvo nupirkta 6 mln. vnt. jaukų su pasiutligės vakcina. Pradedant nuo pajūrio, šiuos jaukus iš lėktuvų tolygiai išmėtė po visą Lietuvos teritoriją, tas procesas vyksta iki šiol. Šiųmetis vakcinavimo biudžetas – 6,5 mln. Vakcinos bus mėtomos po visą Lietuvos teritoriją, nors pasiutligė fiksuojama ne visur.

Pagerėjimas didžiulis, vis dėlto ir pernai, ir šiemet pasiutligė nustatyta. Problema ta, kad visi šie atvejai užfiksuoti teritorijose, besiribojančiose su Baltarusija, taigi galima daryti prielaidą, jog sergantys žvėrys pas mus patenka iš kaimyninės šalies.

Europos Sąjunga, stengdamasi užkirsti kelią šios pavojingos ligos plitimui, skyrė Baltarusijai lėšų, kad ši analogišką vakcinaciją vykdytų pasienyje su Lietuva. Pasinaudodama ES skirtomis lėšomis, Baltarusija vakcinuoja buferinę pasienio zoną, 50 km ruožą. Baltarusiai rengiasi tą zoną išplėsti, savo lėšomis vykdys vakcinaciją šalies viduje, taip stengdamiesi išgyvendinti pavojingą ligą.

Europos mokslinis komitetas pateikia gaires, kaip kiekviena šalis narė turi vykdyti vakcinaciją nuo pasiutligės. Lietuva tų gairių laikosi, atvažiuoja auditas ir tikrina, kaip naudojami ES pinigai ir ar vadovaujamasi nustatytomis gairėmis.

Kai nebus nustatytas nė vienas pasiutligės atvejis ir liga nesikartos dar dvejus metus, oralinė vakcinacija bus baigta.

Taigi stabdyti arba siaurinti oralinę vakcinaciją nuo pasiutligės Lietuvoje dar nenumatoma.

 

Kaip reikėtų saugotis pasiutligės bei kokių priemonių imtis įkandus gyvūnui?

Jei apkandžiojo naminis ar laukinis gyvūnas, nedelsiant įkandimo vietą ir odą aplink ją reikia apiplauti šiltu vandeniu ir stipriu ūkiniu muilo tirpalu, žaizdą dezinfekuoti jodu ar spiritu ir uždėti ant jos tvarstį. Šios priemonės neapsaugo nuo pasiutligės, todėl, nepriklausomai nuo žaizdos dydžio, būtina vykti į medicinos įstaigą, kur jums bus skirtas pasiutligės vakcinos kursas. Tai vienintelis būdas išgelbėti gyvybę.
Kokie būdingiausi pasiutligės požymiai? Ką bendro turi šios ligos pavadinimas ir ligonio elgesys?

Inkubacinis pasiutligės periodas trunka nuo 12 dienų iki trijų mėnesių. Inkubacinio periodo trukmė priklauso nuo įkandimo vietos, žaizdos gylio, į ją patekusio užkrato dozės. Atsparumas pasiutligei priklauso ir nuo užsikrėtusio asmens imuniteto.

Pasiutlige užsikrėtęs žmogus pamažu tampa bejėgis, sumažėja apetitas, sutrinka miegas, jis skundžiasi maudimu įkandimo vietoje. Ligoniui skauda galvą, pakyla temperatūra, kvėpavimas darosi paviršutiniškas.

Ligonis tampa vis jautresnis oro srautui , triukšmui, ryškiai šviesai, o vienas ryškiausių pasiutligės požymių yra vandens baimė. Minėti dirgikliai sukelia stiprius traukulius. Priepuolių metu ligonis plėšia nuo savęs drabužius, daužosi, mušasi, kandžiojasi. Dažniausiai mirštama dėl kvėpavimo centro paralyžiaus.

Pasiutligės virusas labiausiai atsparus šalčiui – 4 ˚C temperatūroje išsilaiko iki 3 mėnesių, tačiau jautrus eteriui, saulės šviesai, o +100 ˚C temperatūroje žūva per dvi minutes.
Daugiau informacijos apie imunoprofilaktika prieš pasiutligę gausite, paskambinę nemokamu Sveikatos apsaugos ministerijos telefonu 8 800 40 403


Gatvių lentelės – kas jomis aprūpins?

2012-03-21 20:03

2012 metų vasario 28 d. leidinyje Mūsų Ignalina buvo publikuotas klausimas dėl gatvių lentelių (kas turėtų sumokėti už gatvių lenteles).

Originalus klausimo tekstas – skaitykite čia

O dabar atsakymas – atidūs posėdžių stebėtojai prisimena, kad 2011 gegužės 31 dienos Ignalinos sav. posėdžio metu meras B. Ropė pateikė tikslų atsakymą į klausimą apie gatvių lenteles.

Pateikiame atsakymo nuorodą – spauskite čia (klausyti reiktų nuo 54 minutės, o 56-tą minutę yra tiksliai atsakoma į klausimą). Kaip žinia, posėdis yra oficialus, todėl ir versija yra aiški ir nediskutuojama.

Trumpas apibendrinimas – už gatvių lenteles (norintys jas turėti) gyventojai susimokėti turės patys. Meras aiškiai ir nedviprasmiškai pagrindžia kodėl taip turėtų būti. Logiška – kodėl ant privačių objektų savivaldybė turėtų užkabinti brangiai kainuojančias adresų lenteles? juk adreso reikia pastato savininkui, o ne savivaldybei.

Primename – gatvių adresus rasite čia (spausti čia)


Atsisiųsk “žaliosios” energetikos seminaro medžiagą nemokamai

2012-03-15 11:03

Kovo 7-8 d. Ignalinoje, Visagine ir Zarasuose vyko seminarai “žaliosios” energetikos tema. Jų tikslas – supažindinti gyventojus bei viešojo sektoriaus atstovus, kaip galima apsirūpinti energija iš vietos atsinaujinančių energijos išteklių. Tai viena iš projekto „Viešosios energetikos alternatyvos – tvarios energetikos strategija kaip regioninės plėtros galimybė” veiklų.

Apie finansavimą: skaitykite čia
SEMINARO METU SKAITYTI PRANEŠIMAI (atsisiųskite):

Kviečiame diskutuoti – bedarbių pašalpas siūlo keisti hektaru žemės

2012-03-15 09:03

Garbaus amžiaus pakruojietė, jaunystę praleidusi tremtyje Sibire, kategoriškai nusiteikusi prieš valstybės politiką remti sveikus tinginius ir girtuoklius, rašo „Šiaulių kraštas”.

Kaime gyvenantiems bedarbiams duočiau po hektarą žemės – tegul užsiaugina sau maisto. Ir jokių pašalpų. Mudu su vyru, jau po aštuonias dešimtis metų sulaukę, dar nepritrūkstam sveikatos apsirūpinti pačių augintomis daržovėmis, bulvėmis. Nepatrūks ir kelis kartus jaunesni, žemelę dirbdami”, – savo nuomonę redakcijoje išsakė moteris.

Pakruojietės manymu, už dyką dalijamos pašalpos tik skatina tinginystę. Rajone pernai vidutiniškai kas mėnesį buvo remiama po 2600 žmonių.

Šiemet vasarį paramos prašančių skaičius išaugo iki 3250. Pernai iš valstybės biudžeto socialinei paramai pakruojiečiams buvo skirta 6 milijonai 748 tūkstančiai litų.

Ką manote Jūs? kviečiame išsakyti savo nuomonę čia: http://fb.com/kazitiskis


Strateginio planavimo, regionų politikos bei tarptautinių ryšių aktualijos

2012-03-14 09:03

Kovo 13 dieną, antradienį, Vilniuje vykusiame Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) valdybos posėdyje buvo aptarti būdai tobulinti savivaldybių strateginio planavimo sistemą, artimiausių metų Lietuvos regioninės politikos 2014-2020 gairės, Konkurencijos įstatymo vykdymas, tarptautinių ryšių bei susitarimų klausimai, buvo pasirašytos bendradarbiavimo sutartys tarp penkių savivaldybių ir Registrų centro.

Pasak Ministro Pirmininko tarnybos Strateginio valdymo departamento direktorės Jurgitos Šiugždinienės, egzistuoja labai geri ir blogesni pavyzdžiai, kaip savivaldybės vykdo ir organizuoja savo strateginį planavimą. Departamento planavimo ir stebėsenos skyriaus patarėja Lina Lajauskienė,  pristatydama premjero potvarkiu sudarytos darbo grupės parengtas gaires, išskyrė šiuos pagrindinius strateginio planavimo savivaldybėse trūkumus – taikomos skirtingos planavimo, įgyvendinimo stebėsenos, vertinimo ir atsiskaitymo tvarkos, per daug strateginio planavimo dokumentų, didelė administracinė našta. nepakankamai užtikrinamas biudžeto suderinamumas su strateginiais veiklos planais, sudėtinga asignavimų valdytojų sistema, neužtikrinta veiksminga strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėsenos ir atskaitomybės sistema, nėra aiškaus funkcijų bei atsakomybių paskirstymo strateginio planavimo srityje.

Daugiau apie tai: skaitykite čia

2012 metų kovo 13 dieną, antradienį, Vilniuje vykusiame Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) valdybos posėdyje  Druskininkų, Neringos, Utenos rajono, Rietavo ir Birštono savivaldybių administracijų direktoriai, dalyvaujant teisingumo ministrui Remigijui Šiamšiui, pasirašė susitarimus su Registrų centru dėl geoinformacinės aplinkos elektroninės paslaugos REGIA naudojimo savo atstovaujamų savivaldybių veikloje. Šios savivaldybės dalyvavo ir paslaugos kūrime bei bandymuose.

REGIA paslaugos nuo šiandienos pasiekiamos internete adresu www.regia.lt.

REGIA yra specialiai savivaldybėms sukurtas įrankis, kuriuo siekiama sudaryti patogias sąlygas geografine padėtimi grindžiamų sprendimų priėmimui ir palengvinti informacijos mainus. Į savivaldybių gyventojus, tarnautojus bei verslą orientuotos paslaugos pagrindą sudaro interaktyvus Lietuvos savivaldybių žemėlapis su jame integruotais Registrų centro tvarkomų pagrindinių valstybės registrų duomenimis, kurie suteikia galimybę gyventojams ir verslininkams iš savivaldybės gauti informaciją apie susisiekimo ir inžinerinę infrastruktūrą, atliekų tvarkymą, visuomeninius ir kitus svarbius objektus. REGIA žemėlapyje galima bus rasti informaciją apie statybos projektus, publikuoti bendruosius ir detaliuosius teritorijų žemėlapius bei organizuoti viešus jų aptarimus. Gyventojai ir verslininkai REGIA žemėlapyje gali būti informuojami apie savivaldybės išduotus leidimus bei licencijas, gauti informaciją apie licencijuojama veikla (pvz., prekyba alkoholiu) užsiimančias įmones, išorinės reklamos vietas ir daugelį kitų.


Sukurk ir parduok Android programėles!

2012-03-11 11:03

Jau rašėme apie programavimą Apple įrenginiams. Dabar analogiškas straipsnis apie Android programų kūrimą ir uždarbį iš to. Pagrindinė mintis – kurti gali kiekvienas.

Svarbiausia – naudodamiesi „App Inventor“ programa visiškai neprivalote turėti programavimo įgūdžių. Vietoj programos kodų rašymo tiesiog vizualiai sukuri, kaip tavo programėlė atrodys, o po to iš blokelių (funkcijų), lyg dėlionę, sudedi jos veikimo ir reakcijų logiką. Na, o kai sukuri kažką originalaus ir genialaus, parduodi milijoną po dolerį ar po brangiau(pigiau?) „Android market“ (dabar vadinasi Google PLAY) ir nebesiskundi, kad kažkas kaltas dėl blogo tavo gyvenimo.

Sukurta programa „App inventor“ net be jokių programavimo įgūdžių galima kurti mobiliąsias aplikacijas. Tereikia užsiregistruoti „Google +“ ir prisijungti prie nemokamos šios paslaugos beta versijos.

Veikimo principas paprastas ir suprantamas – savo interneto naršykle prisijungiate prie „Appinventor“ svetainės, įvedate savo „Google+“ ar „gmail“ kodą ir tiesiog naršyklėje pradedate kurti. Pats kūrybos procesas ir kuriamos programėlės veikimų nustatymas primena dėlionės rinkimą. Tuo pat metu, prijungę prie kompiuterio savo „Android“ telefoną, tiesiogiai galite matyti, kaip jūsų kūrinys atrodys jame.

Taigi puikus metas pradėti kurti programas ir uždirbti. Sėkmės.


Kazitiškio seniūnijos 2010 – 2012 metų veiklos programų palyginimas

2012-03-09 16:03

Naudodamiesi Ignalinos rajono savivaldybės pateikta informacija, palyginome Kazitiškio seniūnijos veiklos programas 2010 – 2012 metams ir biudžeto išlaidas 2009 – 2012 metams.

Detali analizė – spauskite čia

Kazitiškio seniūnijos programos tikslai ir uždaviniai išliko tie patys. O čia – keli įdomūs faktai, kuriuos galime pastebėti –

 1. Gyventojų skaičius kasmet mažėja vidutiniškai po 2.6%
 2. Nuo 2010 metų vaikų skaičius Kazitiškio seniūnijoje sumažėjo 34%
 3. 2012 metams numatytų tvarkyti Kazitiškio, Grybėnų, Švedriškės gyvenviečių viešosios erdvės sumažintos per pusę (nuo 10ha iki 5ha).
 4. Nuo 2010 metų socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, skaičius Kazitiškio seniūnijoje paaugo 3 vnt. (23%) ir iki šiol išliko nepakitęs.
 5. Paskutinius tris metus seniūnijai skiriamų piniginių lėšų kiekis skyrėsi labai nežymiai, tik 2009 metais seniūnijai buvo skirta apie 80.000 litų daugiau nei vėlesniais metais. Vėlesnių metų biudžeto sumažinimas siejamas su krize.

Magnetinės audros – realaus laiko monitoringas

2012-03-08 15:03

Keletą dienų prie magnetinę audrą padaugėja širdies priepuolių skaičius, labai padaugėja pacientų su trinkančiu širdies ritmu – ypač su prieširdžių virpėjimais, taip pat dūstančių ir su nevaldomai aukštais kraujospūdžiais. Lėtinių ligų turintiems žmonėms jau keletą dienų prieš audrą papildomai reikia gerti kraują skystinančių vaistų, taip pat raminamųjų, nes dėl magnetinio lauko suaktyvėjimo didėja nervinė įtampa, o didėjant jai, trinka ir kraujospūdis, kurio kontrolei šiomis dienomis taip pat reikia skirti daugiau dėmesio.
Sveiki žmonės taip pat turėtų pristabdyti gyvenimo tempą: nesiimti didelių fizinių ir psichologinių krūvių, vengti stresinių situacijų, jei įmanoma, neplanuoti rimtų, įtemptų pasitarimų darbe, nepradėti naujų darbų, nesileisti į ilgas keliones, kurių metu tenka ilgai sėdėti sulenktomis kojomis, nes didėja rizika susidaryti trombui. Jei vis dėlto tenka keliauti, medikai prieš kelionę pataria išgerti kraują skystinančių vaistų.

Žemės magnetosferos svyravimai, magnetinės audros kyla veikiant Saulės plazmos srautams – įkrautoms dalelėms, kurias išspinduliuoja Saulė. Dalelės, atsitrenkdamos į magnetosferą, išprovokuoja jos svyravimus, o tai gali sukelti radijo ryšio sutrikimus.

 

Realaus laiko Magnetinių audrų situacija

Dar daugiau informacijos rasite www.saulesaudros.lt
Detalus Kp indeksas pagal dienas (kas tris valandas – paveiksliuke pilku tekstu rodo laiką kada atnaujinta):

Paaiškinimas:
1  Nepastebimas suaktyvėjimas
2  Nedidelis suaktyvėjimas
3  Silpna geomagnetinė audra
4  Nedidelė geomagnetinė audra
5  Vidutinė geomagnetinė audra
6  Stipri geomagnetinė audra
7  Labai stipri geomagnetinė audra
8  Labai stipri geomagnetinė audra

 

Saulės spinduliuotė (realaus laiko situacija, šiai minutei) –
Dar daugiau informacijos rasite www.saulesaudros.lt

The GOES X-ray Flux plot contains 5 minute averages of solar X-ray output in the 1-8 Angstrom (0.1-0.8 nm) and 0.5-4.0 Angstrom (0.05-0.4 nm) passbands. Data from the SWPC Primary GOES X-ray satellite is shown. As of Feb 2008, no Secondary GOES X-ray satellite data is available. Some data dropouts will occur during satellite eclipses.

Paaiškinimas:

 • Normal: Solar X-ray flux is quiet (< 1.00e-6 W/m^2)
 • Active: Solar X-ray flux is active (>= 1.00e-6 W/m^2)
 • M Class Flare: An M Class flare has occurred (X-ray flux >= 1.00e-5 W/m^2)
 • X Class Flare: An X Class flare has occurred (X-ray flux >= 1.00e-4 W/m^2)
 • Mega Flare: An unprecedented X-ray event has occurred (X-ray flux >= 1.00e-3 W/m^2)
  The designation “Mega Flare” was chosen by Kevin Loch when the status monitor was created on March 4, 1999.
  There is no “official” designation for flares in this range.

Saulės blyksniai, priklausomai nuo rentgeno spinduliavimo galingumo, skirstomi į penkias klases: A, B, C, M ir X. Minimali A0.0 klasė atitinka 10 nanovatų kvadratiniam metrui spinduliavimo galingumą Žemės orbitoje. Su kiekviena raide galingumas padidėja 10 kartų. Pavojingiausiu Žemei laikoma X klasė, ypač kai Saulės karūna išspinduliuoja įkaitintą plazmą, kurios judėjimo greitis gali viršyti 1,6 mln. km per valandą, o masė siekia 10 mlrd. tonų. Tokie reiškiniai gali sutrikdyti palydovų ir antžeminių ryšio priemonių veiklą bei sukelti magnetines audras, tačiau tiesioginio pavojaus žmogui nekelia.

 

Informaciją paruošia – www.Kazitiskis.lt administracija

Trūksta pinigų projektui ar idėjai?

2012-03-07 10:03

Dažnai pritrūksta pinigų gražiems projektams ar kūrybiškoms mintims įgyvendinti. Pateikiame nestandartinio finansavimo modelio aprašymą – www.kazitiskis.lt/finansavimas . Kur paskolos nereikia grąžinti – tereikia įtikinti investuotojus ir vėliau juos “apdovanoti” dovanėlėmis (pvz. rankų darbo suvenyrais). Finansavimo limito nėra. Kviečiame dalyvauti.


Premjero A. Kubiliaus pranešimas apie Lietuvos strategiją

2012-03-02 10:03
Kviečiame peržiūrėti A. Kubiliaus pranešimą, kuriame aptariama veiksmų strategija ir Visagino AE.

Naujovė policijoje – bendruomenės pareigūnas

2012-03-02 10:03

Vidaus reikalų ministerijos informacija:

Jau artimiausiu metu policijoje pradės dirbti policijos bendruomenės pareigūnai. Nuo praėjusių metų lapkričio mėnesio Šiaulių apskrityje ir Molėtuose vykęs eksperimentas pasiteisino ir bendruomenės pareigūnai turėtų pradėti dirbti visose šalies įstaigose. Šiandien Policijos departamente vykusiame šalies viešosios policijos vadovų pasitarime aptarti eksperimento rezultatai, aptartos funkcijos, kurias vykdys šie pareigūnai.
Kiekvienoje policijos įstaigoje prevencijos padalinio pareigūnų vykdomos funkcijos bus padalintos į dvi dalis. Vienas atliks tyrėjai, kurie vykdys tik funkcijas, susijusias su gyventojų pareiškimų, prašymų, skundų priėmimu ir jų nagrinėjimu, administracinių teisės pažeidimų bylų tyrimu, ikiteisminio tyrimo institucijų, prokuratūros ir teismų pavedimų vykdymu, ikiteisminio tyrimo atlikimu.
Tuo tarpu bendruomenės pareigūnai bus „atlaisvinti“ nuo šio darbo ir vykdys tik funkcijas, siejamas su prevenciniu darbu, formuojant saugią gyvenamąją aplinką. Pareigūnai betarpiškai bendraus su gyventojais, nevyriausybinėmis organizacijomis, asociacijomis, įmonėmis, seniūnijomis, skatins bendruomenės narius burtis į saugios kaimynystės grupes, ragins tapti policijos rėmėjais, organizuos rėmėjų veiklą, vykdys įvairias prevencines priemones, organizuos įvairius prevencinius renginius.
Bendruomenės pareigūnų veikla ir jos efektyvumas sunkiai įsivaizduojama be glaudaus bendravimo ir bendradarbiavimo su gyventojais, nuolatinio keitimosi informacija ir nuomonėmis. Policijos įstaigų interneto svetainėse gyventojai galės susipažinti su bendruomenės pareigūnų vykdyta veikla, organizuotomis prevencinėmis priemonėmis bei pateikti savo nuomonę, konkrečius pageidavimus bei pasiūlymus prevencinės veiklos klausimais. Daug dėmesio bus skiriama gyventojams aktualių saugumo problemų analizei. Policija tikisi ir gyventojų aktyvumo – dalyvavimo diskusijose, pasidalijimo savo teigiama patirtimi, sprendžiant konkrečias saugumo problemas, ar tiesiog savo nuomonės bei pozicijos išreiškimo diskutuotinu klausimu.
Tikimasi, kad tarp bendruomenės pareigūnų bei gyventojų užsimezgęs konstruktyvus dialogas leis labiau įsigilinti į konkrečias bendruomenės problemas bei duos pagrindą efektyvesniam policijos darbui.