Archive for October, 2012


Lietuvių kalbos instituto duomenų bazė (Kazitiškio punktas)

2012-10-23 15:10
Reklama
Kazitiškis, Ignalinos rajonas (348 punktas), rytų aukštaičių vilniškių tarmė 
 

Garso įrašai kompaktiniuose diskuose 

Disko kodasĮrašasPateikėGyvenaĮrašo turinys
CD 1075 RAV 137LK053904A. B.Kazitiškis, Kazitiškio apyl., Ignalinos r. Gimė Kaneišiuose, Vidiškių apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie brolius ir seseris, mokslus, darbą kolūkyje, gėlių barstymą bažnyčioje, giedojimą chore, pažintį su vyru, užkalbėjimus, jaunimo pasilinksminimus, pokarį, uogas ir kt.
CD 54 RAV 1118501348A. M.Naujasodis, Ignalinos r.pasakojimai apie sunkų gyvenimą
CD 1058 RAV 134LK053604N. p.Užsieniai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie bites, medų, vašką, pikį, vaistažoles ir kt.
CD 1058 RAV 134LK053605A. (.Užsieniai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie atmintį, žemę, tautosakos rinkėjus, kaimynus, gyvenimą pasienyje ir kt.
CD 1058 RAV 134LK053606M. K.Lauksteniai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakojama paie savo tėvus, brolius ir seseris, vaikus, vartotas kalbas, tautybes, kaimynus, katę ir kt.
CD 1058 RAV 134LK053802Z. R.Lauksteniai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r. (nuo 1928 m.). Gimė Jakiškiuose, Salako apyl., Zarasų r.Pasakojama apie vietos gyventojus, neteisėtą sienos kirtimą, Ažvinčių kaimo gyventojus, žvėris, gyvates, žaibą, grybus ir kt.
CD 1058 RAV 134LK053803E. Š.Lauksteniai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie savo gyvenimą, šeimą, kaip įkrito į šulinį, sveikatą ir kt.
CD 1058 RAV 134LK053901D. J.Jakėnai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie vandens augalus, ežerą, kaip žydas į ežerą įbrido, brolius, seseris, savo gyvenimą ir kt.
CD 1058 RAV 134LK053902A. B.Kazitiškis, Kazitiškio apyl., Ignalinos r. Gimė Čepeliškėje, Ignalinos r.Pasakojama apie šeimą, piršlybas, darbus, ūkį, ežerą, skalbimą, šarmą, žvejojimą, jaunystę, pasilinksminimus, gimdymus, vaikų auginimą, ankstesnių laikų drabužius, atlaidus, procesijas, mokslus ir kt.
CD 1058 RAV 134LK053903A. B.Kazitiškis, Kazitiškio apyl., Ignalinos r. Gimė Čepeliškėje, Ignalinos r.Pasakojama apie ligas, žvėris, paukščius, vedybas.
CD 1082 RAV 138LK054302A. P.Laučiūniškė, Gubavos apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie šeimą, kaimą, gyvenimą kolūkyje, jaunystės vakarones.
CD 1082 RAV 138LK054303A. P.Laučiūniškė, Gubavos apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie šokius, aprangą, audimą, kelionę į Kryžių kalną.
CD 1082 RAV 138LK054304E. S.Serapiniškė, Gubavos apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie tarnavimą pas ūkininkus, šokius, pokarį, brolius.
CD 1082 RAV 138LK054305E. T.Ažvinčiai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r. Gimė Mineiškiemyje, Saldutiškio apyl., Utenos r.Pasakojama apie gyvenimą kolūkyje, šeimą, gaisrą, ankstesnį ir dabartinį gyvenimą, karą, šokius, santuoką, darbą, mokyklą.
CD 1083 RAV 139LK054601J. G.Ažvinčiai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie kaimą, girtavimą, vedybas, šeimą.
CD 1083 RAV 139LK054602V. Š.Ažvinčiai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie kalbą, darbus, dukros ligą, pirties krosnį, šeimą; dainuojama.
CD 1083 RAV 139LK054603V. Š.Ažvinčiai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie jaunimo suėjimus, vaikus muzikantus, rankos lūžį, dukrą, vyrą Sibire, gyvenimą pokariu, sveikatą; dainuojama.
CD 1085 RAV 140LK054801V. P.Joniškis, Kazitiškio apyl., Ignalinos r. Gimė Bajoruose (Dūdiniuose).Pasakojama apie dvarus, mokymąsi, mišką, gėles.
CD 1085 RAV 140LK054802K. D.Akriemiai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie tarnavimą pas ūkininkus, šokius, vaikus, darbą kolūkyje, mišką, atžadėjimą gyvatei įkirtus, riešutus, pelkę, ligas.
CD 1085 RAV 140LK054803O. B.Akriemiai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie šeimą, sudegusius namus, sveikatą.
CD 1085 RAV 140LK054804M.Akriemiai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie jaunimo suėjimus, tėvus, vyrą, gyvenimą pokariu, partizanus, šventes, žmogžudystę, drabužius, jaunuolių santykius, vedybas, namą.
CD 1085 RAV 140LK054901N. A.Rokėnai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie žemę, kalbas, mokymąsi, dvarą, blogą valdžią, siuvamosios mašinos pirkimą, jaunystę, sveikatą.
CD 1085 RAV 140LK054902E. B.Rokėnai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie akmenį su velnio pėda, vietų pavadinimų kilmę, kapines, sveikatą, gyvulių ganymą, kaimų pavadinimus, skaitymą, laikraščius, Jobą, pasaka apie velnią ir bobą.
CD 1088 RAV 141LK054903E. B.Rokėnai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Buitinis pokalbis; pasakojama apie vietų vardus, verpimą verpste, senovinius drabužius, linus, malūną, arklio kinkymą, įvairių žemės ūkio reikmenų pavadinimus; dvi pasakos: apie velnią ir bobą, apie pirklį, kurio turtas sudegė.
CD 1090 RAV 142LK055002J. L.Tolimėnai, Kazitiškio sen., Ignalinos r.Buitinis pokalbis; pasakojama apie gyvenimą tarpukario Lietuvoje.
CD 1082 RAV 138LK055101E. Š.Laukstėnai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie šokius, ligas, vaistažoles, savo vyrą, merginas su vaikais, gyvenimą prieš karą, samdinius, dabartį, jaunimą, paukščius, vaikų auginimą, turgų.
CD 1083 RAV 139LK055102E. Š.Laukstėnai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie mokyklą, dabartį,kaimynus, pokarį, duonos kepimą, šventes, vestuves, krikštynas, gimdymus, tikėjimą, laimę.
CD 1085 RAV 140LK055203O. K.Užsieniai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r. Gimė Katiniškiuose.Pasakojama apie šeimą, darbus, namą, daržoves, žemę.
CD 1082 RAV 138LK055204O. K.Užsieniai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r. Gimė KatiniškiuosePasakojama apie augalus, grybus, paukščius, žuvis, drabužius, audimą, ūkį, buitinius darbus, čigonus, savo vyrą, sveikatą.
CD 1082 RAV 138LK055205B. L.Laukstėnai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie vaikystę, vaidenimąsi, kaimynų kivirčus, šventes.
CD 1088 RAV 141LK055301B. L.Laukstėnai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie ežerus, žuvis, maisto produktus, aliejaus spaudimą, indus, kavos gaminimą, alų, tabaką, ligas.
CD 1088 RAV 141LK055302A. A.Sabališkė, Ignalinos r. Gimė Daubariškėje.Pasakojama apie jaunimą, kalėjimą, pokarį, Sibirą, gyvenimą grįžus iš tremties.
CD 1088 RAV 141LK055303A. A.Sabališkė, Ignalinos r. Gimė Daubariškėje.Pasakojama apie jaunimą, vežimą į Sibirą, dukros gimimą, tėvus, dabartinius žmones.
CD 1090 RAV 142LK055304J. Š.Sabališkė, Ignalinos r.Pasakojama apie turėtą žemę, kaimo gyventojus, lenkų kalbą, tėvus, šernus, paukščius, ežerus, pavardės sulenkinimą.
CD 1108 RAV 145LK055401V. U.Tolimėnai, Kazitiškio sen., Ignalinos r.Pasakojama apie vietų pavadinimus, naktigonę, tėvų ūkį, gyvulių ganymą, mėsą, gyvulių jauniklių pavadinimus, keiksmažodžius, įvairių reiškinių pavadinimus, vaistažoles, paukščius, paukščių pamėgdžiojimus.
CD 1109 RAV 146LK055402V. U.Tolimėnai, Kazitiškio sen., Ignalinos r.Pasakojama apie įvairių gyvūnų pavadinimus, žmogaus kūno dalių pavadinimus, maistą, kaimo gyventojus, gyvulius, važiavimo priemones, elgesį su arkliais, gyvulių kalbinimą.
CD 1090 RAV 142LK055501V. U.Tolimėnai, Kazitiškio sen., Ignalinos r.Pasakojama apie gyvulius, vakarėlius, arklius.
CD 1108 RAV 145LK055502A. D.Jakėnai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie tris kvailius, tėvus, kaimo žmones, darbą Vilniuje, drabužius, įvairių daiktų pavadinimus, duoną.
CD 1090 RAV 142LK055503J. T.Jakėnai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie vestuves, kaimo gyventojus, vaikystę, dvaro savininkus, bažnyčios statymą, kunigus, valandų skaičiavimą, pranašavimą, žvejybą, valtis, žuvis.
CD 1108 RAV 145LK0558P. Š.Švedriškė, Kazitiškio apyl., Ignalinos r. Gimė Ažvinčiuose, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie gyvenvietę; atsakoma į anketos klausimus; pasakojama apie pokarį, vaikystę, šventes, vestuves.
CD 1108 RAV 145LK055801A. B.Švedriškė, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie vakarėlius; atsakoma į anketos klausimus; pasakojama apie Amerikoje buvusį tėvą, mamos brolius, savo vyrą.
CD 1109 RAV 146LK055802A. Š.Švedriškė, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie kaimo gyventojus, bažnyčią.
CD 1108 RAV 145LK055803P. Š.Švedriškė, Kazitiškio apyl., Ignalinos r. Gimė Ažvinčiuose, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie gyvenvietę; atsakoma į anketos klausimus; pasakojama apie pokarį, vaikystę, šventes, vestuves.
CD 1108 RAV 145LK055804P. Š.Švedriškė, Kazitiškio apyl., Ignalinos r. Gimė Ažvinčiuose, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie vakarojimus, talkas, dabartį, maistą, laikraščius, linus, turgų, gyvenimą prieš karą.
CD 1108 RAV 145LK055805A. L.Ažvinčiai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r. Gimė Tolimėnuose, Kazitiškio-Salako apyl., Ignalinos r.Atsakoma į anketos klausimus; pasakojama apie darbą kolūkyje, pensiją, valdžią, darbus.
CD 1110 RAV 147LK085401J. M.Kazitiškis, Kazitiškio apyl., Ignalinos r. Pirmasis pateikėjas gimė Agrodnykuose.Pasakojama apie žvejybą, vėžių gaudymą, maistą, prekybą su žydais, gyvulių ganymą, kiaules, mėsos rūkymą, pirtį, javų džiovinimą, pasaką apie iškastruotą velnią; atsako į anketos klausimus.
CD 1114 RAV 150LK085704J. M.Kazitiškis, Kazitiškio apyl., Ignalinos r. Pirmasis pateikėjas gimęs Agrodnykuose.Pasakojama apie žvejybą, išvežimą į Sibirą, sviesto mušimą, gyvenimą valdant lenkams, piemenavimą, malimą girnomis, gyvenimą ir darbą dvare, sieną su Lenkija, įvairius darbo įrankius, vedybas, jaunimą, vokiečius, arklio kinkymą, arklių lenktynes, šienavimą, samdinių gyvenimą, naminį audinį.
CD 1112 RAV 149LK086001B. C.Grybėnai, Grybėnų apyl., Ignalinos r.Buitinis pokalbis.
CD 1112 RAV 149LK086002M. Š.Grybėnai, Grybėnų apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie žemę, sodo sodinimą, bites, ūkį, kalbas, šeimą, vietų pavadinimus, ežerą, žuvis, jaunystę, gyvulius.
CD 1114 RAV 150LK086101O. Š.Grybėnai, Grybėnų apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie pabėgusį šunį, perkūno trenktą moterį, kaimynę, sūrio gaminimą, avių vilną, šienavimą, gaisrus, malūnus, rožės atkalbėjimą, gyvačių įkandimus, pyrago ir duonos kepimą, blynus su žirniais, bites, Užgavėnes, gavėnios maistą, pravardę.
CD 1112 RAV 149LK086102O. Š.Grybėnai, Grybėnų apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie nutikimą su radiju per karą, baldus, obuolių košę, grybų ruošimą, apavą, kopūstų ir agurkų raugimą, burokus, burokų alų, mėsos rūkymą, ligą, šarmo gaminimą, muilo virimą, vaikus.
CD 715 RAV 124LK086601V. B.Grybėnai, Grybėnų apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie bažnyčią, šventintą vandenį, tikėjimą, pasaulio pabaigą, sveikatą, kryžių partizanams, nepriklausomos Lietuvos privalumus, dvi seseris, Dievo meilę
CD 715 RAV 124LK086702O. Š.Grybėnai, Grybėnų apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie vyro ligą, brolius ir seseris, pokarį, geležinkelio liniją, išgyvenimus, vestuves, sviestą, audimą, vėžiavimą, laumes ir kt.
CD 715 RAV 124LK086801M. M.Taujūnai, Naujojo Daugėliškio apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie Užgavėnes, Velykas, Kalėdas, šokius, gavėnią, kraitį, verpimą, linų darbus, rugiapjūtę, duonos kepimą, turgus, naktigones, kolūkius ir kt.
CD 716 RAV 125LK087001V. M.Laučiūniškė, Gubavos apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie gegužines, jaunimo pasilinksminimus, pažintį su vyru, kaimo gyventojus
CD 717 RAV 126LK087002E. K.Bajorai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie derlių, kaimo pavadinimą, ūkį, sveikatą, vaikų auklėjimą, mokyklą ir kt.
CD 717 RAV 126LK087003G. V.Bajorai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie drabužius, vaidenimąsi, darbą fermoje, II pasaulinį karą ir pokarį, mokyklą, politiką, vaikus ir kt.
CD 717 RAV 126LK087101A. R.Bajorai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie brolius ir seseris, jaunimo pasilinksminimus, valgius, pasninką, anytą, barzdas, malkas, marčias ir kt.
CD 718 RAV 127LK087102A. R.Bajorai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie sūrių spaudimą, drobę
CD 718 RAV 127LK087103J. G.Naubėnai, Gubavos apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie tėvus, karą, kolūkių kūrimąsi, darbą kolūkyje, partizanus, politiką, kainas ir kt.
CD 718 RAV 127LK087201A. P.Bajorai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie krepšių pynimą, bites, šeškus, žiurkes, tremtį, dvarus, kaimo nykimą, tėvus ir kt.
CD 718 RAV 127LK087202A. P.Bajorai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie tėvus, šeimą, mokymąsi, gyvulių spalvas, deminutyvus, vietovardžius
CD 719 RAV 128LK087301J. G.Naubėnai, Gubavos apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie vaikystę, prezidento rinkimus, uogavimą, šeimą, kaimo praeitį, jaunystę, ūkio darbus, užkalbėjimus, vestuvių papročius, gėles, pokarį, arklių vardus
CD 719 RAV 128LK087302J. G.Naubėnai, Gubavos apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie kapines, audimą, vyro regėjimą, žvėris, Lietuvos ir Lenkijos sieną, , pokarį, grybus, mokymąsi, tėvų ūkį, vaikų žaidimus, sodą
CD 719 RAV 128LK087401E. K.Bajorai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie kačiuką, išsilavinimą, spalvų pavadinimus, stakles
CD 719 RAV 128LK087402A. P.Bajorai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie buvimą politiniu kaliniu, pokarį, darbą šachtoje
CD 805 RAV 129LK087403A. P.Bajorai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie sveikatą, šiaurę, ūkį, gyvenimą kaime, gyvulius ir kt.
CD 805 RAV 129LK088001U. R.Asiūklė, Gubavos apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie du savo vyrus, ūkio darbus, daržus, išsilavinimą, vaidinimus, jaunimą, trėmimus, pora dainų
CD 805 RAV 129LK088002E. V.Serapiniškė, Gubavos apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie atsikraustymą, nuotraukas, derlių, valgius, audimą, miško uogas, pokarį, trėmimus
CD 1093 RAV 143LK088101P. D.Serapiniškė, Gubavos apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie darbą žvejybiniame laive, kaimą, karo pradžią.
CD 1093 RAV 143LK088102A. J.Serapiniškė, Gubavos apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie kaimą, dvaro legendą, pravardės kilmę, mokymąsi.
CD 1093 RAV 143LK088103A. J.Serapiniškė, Gubavos apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie kaimo apylinkes.
CD 1096 RAV 144LK088104E. F.Serapiniškė, Gubavos apyl., Ignalinos r.Buitinis pokalbis.
CD 1093 RAV 143LK088602O. K.Biržiniškė, Gubavos apyl., Ignalinos r.Atsakoma į anketos klausimus; buitinis pokalbis.
CD 1096 RAV 144LK088603Z. V.Biržiniškė, Gubavos apyl., Ignalinos r. Gimė Pažieviškėje, Gubavos apyl., Ignalinos r.Atsakoma į anketos klausimus; pasakojama apie gyvenimą tarpukariu, šeimą, mišką, dabartį, žydus, vakarones, pokarį; buitinis pokalbis.
CD 1096 RAV 144LK088701A. B.Biržiniškė, Gubavos apyl., Ignalinos r. Gimė Rainiuose, Gubavos apyl., Ignalinos r.Atsakoma į anketos klausimus; pasakojama apie karą, žydus, pokarį; buitinis pokalbis.
CD 1096 RAV 144LK088702J. B.Gubavėlė, Gubavos apyl., Ignalinos r.Atsakoma į anketos klausimus; pasakojama apie partizanus, žydų šaudymą.
CD 1096 RAV 144LK088703J. B.Gubavėlė, Gubavos apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie žydų šaudymą, darbą kolūkyje, dabartinį gyvenimą.
CD 711 RAV 120LK089601M. Š.Grybėnai, Grybėnų apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie laukinius žvėris ir paukščius, žuvis, malūnus, bites, gyvates, užkalbėjimus, pavardes, prvardes ir kt.
CD 712 RAV 121LK089602B. K.Grybėnai, Grybėnų apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie linų darbus, audimą, medžiagas, margučius, malūną, gyvulius, valgius, drabužius ir kt.
CD 1502 RAV 168LK096604E. G.Užsieniai, Kazitiškio sen., Ignalinos r.Pasakojama apie tai, kad bus blogi metai, vietinius gyventojus, senų žmonių likimą, savo namus, savo tėvą, šeimą, giminę, savo gyvenimą, savo vyrą, pažintį su vyru, šokius, savo brolius, vaidenimąsi, lenkus, mokyklą, mokslą, rankdarbius, linų apdirbimą, tėvą eigulį, duoną, pokario metus, maistą, maistą kareiviams, badą, ligas, karštinę, geresnius laikus, vasarnamį, namus, šeimą, skenduolius, mergas su vaikais, krosnį.
CD 1181 RAV 160LK155501E. J.Švedriškė, Kazitiškio apyl., Ignalinos r. Gimė Ažvinčių k., Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie vietų pavadinimus, raistą, pupų kūlimą, audimą, linus, vilkus; dainuojama.
CD 1180 RAV 159LK155502A.Švedriškė, Kazitiškio apyl., Ignalinos r. Gimė Garbšiuose, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie tarnavimą pas svetimus, laidotuves, Žolinę, tėvus, seserį.
CD 1180 RAV 159LK155503A. Š.Švedriškė, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Skambinama pianinu ir dainuojama.
CD 422 RAU 50LK123901A. D.Užėniškės, Vajasiškio par., Zarasų r.Pasakojimai apie vaikystę, karą, pokarį, susišaudymus, šeimą, vestuves, darbą, sveikatą, giminės istoriją, šeimininkavimą, drauges.
CD 426 RAU 51LK123902A. D.Užėniškės, Vajasiškio par., Zarasų r.Pasakojimai apie virėjos darbą, žmonių susiėjimus, tarmes, kaimą ir jo žmones, nelaimes, kryžiaus atstatymą, atlaidus, tvenkinį, darbus, kaimynus, šiuolaikinį jaunimą, uogavimą, gyvačių įgėlimus.
CD 434 RAU 53LK125701M. V.Salos, Kirdeikių par., Ignalinos r.Pasakoja apie sunkią vaikystę, šeimą, gabius vaikus, sūnaus mirtį, pragyvenimą iš ežerų, teismus dėl žemės ir ežerų, darbus, seka pasaką, pasakoja apie savo jubiliejų, ilgą gyvenimą, šventes, gimines.
CD 434 RAU 53LK125702M. V.Salos, Kirdeikių par., Ignalinos r.Pasakoja apie velykas, dovanas, šeimą, Jonines, šokius, grybus, uogas, dainavimą, bažnyčią, pokarį.

Rasta įrašų: 88
Garso įrašai kasetėse 

ĮrašasPateikėGyvenaĮrašo turinys
LK086601V. B.Grybėnai, Grybėnų apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie bažnyčią, šventintą vandenį, tikėjimą, pasaulio pabaigą, sveikatą, kryžių partizanams, nepriklausomos Lietuvos privalumus, dvi seseris, Dievo meilę
LK086702O. Š.Grybėnai, Grybėnų apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie vyro ligą, brolius ir seseris, pokarį, geležinkelio liniją, išgyvenimus, vestuves, sviestą, audimą, vėžiavimą, laumes ir kt.
LK087002E. K.Bajorai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie derlių, kaimo pavadinimą, sveikatą, vaikų auklėjimą, mokyklą ir kt.
LK087003G. V.Bajorai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie drabužius, vaidenimąsi, darbą fermoje, II pasaulinį karą ir pokarį, politiką, vaikus ir kt.
LK087101A. R.Bajorai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie brolius ir seseris, jaunimo pasilinksminimus, valgius, pasninką, anytą, barzdas, malkas, marčias; sūrių spaudimą, drobę ir kt.
LK087102J. G.Naubėnai, Gubavos apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie tėvus, karą, kolūkių kūrimąsi, darbą kolūkyje, partizanus, politiką, kainas ir kt.
LK087201A. P.Bajorai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie krepšių pynimą, bites, šeškus, žiurkes, tremtį, dvarus, kaimo nykimą, tėvus ir kt.
LK087301J. G.Naubėnai, Gubavos apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie vaikystę, prezidento rinkimus, uogavimą, šeimą, kaimo praeitį, jaunystę, ūkio darbus, užkalbėjimus, vestuvių papročius, gėles, pokarį, arklių vardus; kapines, audimą, vyro regėjimą, žvėris, Lietuvos ir Lenkijos sieną, , pokarį, grybus, mokymąsi, tėvų ūkį, vaikų žaidimus, sodą ir kt.
LK087401E. K.Bajorai, Kazitiškio apyl., Iganalinos r.Pasakoja apie kačiuką, išsilavinimą, spalvų pavadinimus, atakles
LK087402A. P.Bajorai, Kazitiškio apyl., Iganalinos r.Pasakoja apie buvimą politiniu kaliniu, pokarį, darbą šachtoje; sveikatą, šiaurę, ūkį, gyvenimą kaime, gyvulius ir kt.
LK088001U. R.Asiūklė, Gubavos apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie du savo vyrus, ūkio darbus, daržus, išsilavinimą, vaidinimus, jaunimą, trėmimus, pora dainų
LK088002E. V.Serapiniškė, Gubavos apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie atsikraustymą, nuotraukas, derlių, valgius, audimą, miško uogas, pokarį, trėmimus
LK089601M. Š.Grybėnai, Grybėnų apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie laukinius žvėris ir paukščius, žuvis, malūnus, bites, gyvates, užkalbėjimus, pavardes, pravardes ir kt.
LK089602B. K.Grybėnai, Grybėnų apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie linų darbus, audimą, medžiagas, margučius, malūną, gyvulius, valgius, drabužius, ir kt.

Rasta įrašų: 14
Žodžiai skaitmenizuotose kortelėse 

Žodis kortelėje Klausimas Žodis Tarmė
LKILKA00033480101Kaip vadinamas senovinis durų užrakinimas?BrauktuvėRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA00033480201Kaip vadinamas senovinis durų užrakinimas?BrauktuvėRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA00043480101Kaip vadinama gyvenamojo namo krosnis?PečiusRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA00043480201Kaip vadinama gyvenamojo namo krosnis?PečiusRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA00043480301Kaip vadinama gyvenamojo namo krosnis?PečiusRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA00063480101Kaip vadinamas kiemas?AtšlaimasRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA00063480201Kaip vadinamas kiemas?AtšlaimasRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA00073480101Kaip vadinamas kaimas?ŪlyčiaRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA00073480201Kaip vadinamas kaimas?ŪlyčiaRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA00073480202Kaip vadinamas kaimas?ZascenkasRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA00083480101Kaip vadinamas aptvaras gyvuliams laikyti?DienykasRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA00093480101Kaip vadinama klėtis?SvirnasRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA00093480201Kaip vadinama klėtis?SvirnasRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA00113480101Kaip vadinamas tvartas?TvartasRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA00113480201Kaip vadinamas tvartas?TvartasRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA0013480101Kaip vadinamas gyvenamasis namas?PirkiaRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA0013480201Kaip vadinamas gyvenamasis namas?PirkiaRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA0013480202Kaip vadinamas gyvenamasis namas?GryčiaRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA002a3480101Kaip vadinama gyvenamojo namo dalis – stogas?DangtisRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA002a3480102Kaip vadinama gyvenamojo namo dalis – stogas?DokasRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA002a3480201Kaip vadinama gyvenamojo namo dalis – stogas?DangtysRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA002b3480101Kaip vadinama gyvenamojo namo dalis – pamatas?PadmūraukaRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA002b3480102Kaip vadinama gyvenamojo namo dalis – pamatas?PamastasRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA002b3480201Kaip vadinama gyvenamojo namo dalis – pamatas?PadmurkaRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA002b3480202Kaip vadinama gyvenamojo namo dalis – pamatas?PadmuraukaRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA002c3480101Kaip vadinama gyvenamojo namo dalis – lubos?LubosRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA002c3480201Kaip vadinama gyvenamojo namo dalis – lubos?LubosRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA002d3480101Kaip vadinama gyvenamojo namo dalis – grindys (asla)?PadlogasRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA002d3480102Kaip vadinama gyvenamojo namo dalis – grindys (asla)?PadasRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA002d3480201Kaip vadinama gyvenamojo namo dalis – grindys (asla)?PadlagasRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA002d3480202Kaip vadinama gyvenamojo namo dalis – grindys (asla)?AslaRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA002e3480101Kaip vadinama gyvenamojo namo dalis – priemenė?PriesienysRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA002e3480201Kaip vadinama gyvenamojo namo dalis – priemenė?PriemenėRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA002f3480101Kaip vadinama gyvenamojo namo dalis – priebutis?GonkaiRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA002f3480201Kaip vadinama gyvenamojo namo dalis – priebutis?GonkaiRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA00563480101Kaip vadinama bulvė?BulbaRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA00563480201Kaip vadinama bulvė?BulbaRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA005a3480101Kaip vadinama krosnies dalis priežda?PripečkasRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA005d3480101Kaip vadinama krosnies dalis kakta?KaktaRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA005k3480101Kaip vadinama krosnies dalis papečkys?PapečysRytų aukštaičiai vilniškiai

Rasta įrašų: 40


Kuriems elektros vartotojams taikomos kompensacijos už suvartotą elektrą?

2012-10-23 15:10
Reklama

50 procentų mažesnės elektros kainos už nustatytąsias Lietuvos Respublikos gyventojams taikomi Ignalinos ir Zarasų rajonų gyventojams bei Visagino m. seniūnijos gyventojams.

50 procentų mažesnės elektros kainos taikomos nuo 1990 metų (1990 m. lapkričio 19 d. potvarkio Nr. 278p).

Nuo 2006 m. vasario 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms įstatymo pataisos. Su elektros energijos tiekėju klientas turi atsiskaityti mokėdamas visą kainą už suvartotą elektros energiją.   Dėl 50 procentų kompensacijos už suvartotą elektros energiją vartotojas turi kreiptis į atitinkamą savivaldybę ir kompensacijos bus teikiamos savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka (Lietuvos Respublikos Seimo įstatymas Nr. X-488, 2006 m. sausio 12 d.).

Duomenys iš http://www.lesto.lt/lt/Faq/Answer/24   (žiūrėta 2012-10-23)


Imedos parduotuvėje, Kazitiškyje – galimybė įnešti ir išsiimti grynuosius pinigus

2012-10-19 15:10
Reklama

Imedos parduotuvėje, Kazitiškyje, Perlo paslaugų terminale – Ūkio banko mokėjimo kortelių turėtojai gali įnešti ir išsiimti grynuosius pinigus.


Zarasuose lankėsi Japonijos ambasadorė

2012-10-18 08:10
Penktadienį, spalio 12 d., Zarasų rajono savivaldybės mero Arnoldo Abramavičiaus kvietimu Zarasuose lankėsi Jos Ekscelencija Japonijos ambasadorė Kazuko Shiraishi kartu su trečiąja sekretore Chihiro Tanaka.
Atvykimo tikslas – daugiau susipažinti su Visagino atominės elektrinės kaiminystėje esančiu rajonu. Ambasadorės įsitikinimu, dėka Visagino AE projekto pradėję plėtotis Lietuvos – Japonijos ekonominiai santykiai neapsiribos vien atomine elektrine, o vystysis ir kitose verslo srityse. Pasikeitus nuomonėms dėl atominės elektrinės statybos perspektyvų, buvo aptartos ir rajono galimybės netiesiogiai dalyvauti AE statybos procese, t.y. galimybės užtikrinti reikalingų paslaugų bei teritorijų plėtrą. Susitikime ambasadorė papasakojo apie Didžiojo Rytų Japonijos žemės drebėjimo padarinius šalies ekonomikai bei atominei energetikai.
Viešnios pasivaikščiojo Zarasų ežero pakrante, Apžvalgos ratu, lankėsi Vasaknų dvare, Sartų regioninio parko lankytojų centre ir Dusetų dailės galerijoje.

Ignalina – darbščių ir kūrybingų žmonių kraštas

2012-10-08 11:10

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė apsilankė Ignalinos krašto amatų ir rudens gėrybių mugėje.

„Šį rudenį turime kuo didžiuotis – visoje Lietuvoje užderėjo gausus derlius. Amatų ir rudens gėrybių šventė suteikia progą sutelkti bendruomenę ir visiems kartu pasidžiaugti darbo rezultatais. Ignalinos kraštą garsina darbštūs ir kūrybingi žmonės. Jų pasiekimai įkvepia visus šalies žmones”, – sakė Prezidentė.

Apdovanodama konkurso „Metų ūkis 2012″ laimėtojus, šalies vadovė pabrėžė, kad Ignalinos krašto ūkininkams tenka įdėti daugiau pastangų ir sumanumo dirbant nederlingą žemę, todėl užaugintas derlius čia dar vertingesnis.

Prezidentės teigimu, Ignalinos kraštas, vienas gražiausių Aukštaitijos kampelių, šiandien garsėja ne tik ežerais, bet ir gera kaimo turizmo bei žiemos sporto infrastruktūra. Kad būtų užtikrinta tolesnė regiono ekonominė gerovė, svarbu plėtoti turizmo paslaugas ir efektyviau išnaudoti gamtos teikiamus privalumus.

2012-10-06, Prezidentės spaudos tarnyba

m.eismoinfo.lt – išmaniems vairuotojams

2012-10-03 15:10

Kiekvienas eismo dalyvis, neturintis galimybės pasinaudoti nauja paslauga, visą informaciją apie eismo sąlygas valstybinės reikšmės keliuose gali sužinoti prieš vykdamas į kelionę jau metus veikiančioje interneto svetainėje eismoinfo.lt. Čia pateikiama reali ir nuolat atnaujinama informacija apie eismo ir oro sąlygas, kliūtis kelyje dėl eismo įvykių ar kitų priežasčių, eismo apribojimus dėl darbų keliuose, kuria pasinaudoję, galite pasirinkti patogiausią maršrutą. Šią informaciją įmanoma gauti ir išmaniesiems telefonams pritaikytoje svetainės versijoje m.eismoinfo.lt

Palengvinimas vairuotojams – artimiausiu metu pasirodys nauja programėlė išmaniesiems telefonams, kurios pagalba bus įmanoma gauti pranešimus realiu kelionės metu apie eismo sąlygas valstybinės reikšmės keliuose: oro sąlygas, kliūtis kelyje, eismo apribojimus dėl darbų ar eismo įvykių, draudžiamą eismą ir apylankas. Šią programėlę bus galima nemokamai parsisiųsti iš Google Play, o vėliau ir Apple iTunes programėlių parduotuvių.

Lietuvos automobilių kelių direkcija


Makalius.lt rašo apie artėjančią mugę Ignalinoje

2012-10-03 15:10

Puikus straipsnis ir tinkamas medijos kanalas – Makalius.lt – skaitykite
http://www.makalius.lt/kelioniu-naujienos/ignalina-tradicineje-mugeje-vys-rudens-darganas/
Šventės, vyksiančios spalio 6-ąją, miesto Laisvės aikštėje, programoje numatyta daugybė linksmybių ir atrakcijų, galiūnų varžybos.