Archive for November, 2012


Skelbimas apie siūlymą pripažinti statinius, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), bešeimininkiais

2012-11-22 23:11
Reklama

Ignalinos rajono savivaldybės administracija kreipsis į teismą dėl statinių [net 76 vnt.], kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais ir jų perdavimo valstybės ar savivaldybės nuosavybėn:

[….]

19. Veršidė, kitos (fermų) paskirties, Žeimių k., Kazitiškio sen., Ignalinos r. sav.;

59. Artezinis gręžinys Nr. 13890, ūkio paskirties, Žaliosios k., Kazitiškio sen.;

[….]

visas sąrašas čia: http://ignalina.lt/lit/Skelbimas_apie_siulyma_pripazinti_statin/6999


Gyventojai kviečiami prisiminti senuosius vietovardžius

2012-11-22 21:11
Reklama

Ypač laukiame jau išnykusių iš aktyviosios vartosenos ar benykstančių vietovardžių. Juk, kaip kažkada sakė kalbininkas Aleksandras Vanagas, „vardus dabar turi ne tik miestai ir miesteliai, upės ir ežerai, kalnai ir miškai, jūros bei vandenynai, bet ir smulkiausi žemės kampeliai: balos, laukai, dirvos, ganyklos, šileliai, krūmokšniai, lomos, slėniai, raguvos, skardžiai, pievos, lankos, žvyrduobės, akmenynai, miško aikštės, skynimai, brūzgynai, keliai, kūlgrindos, net atskiri akmenys ir medžiai […]. Eina šimtai ir net tūkstančiai metų, tauta keičia tautą, auga ir miršta karta po kartos, o daugelis vietovardžių išlieka.“ Deja, šiandien, plečiantis miestams, tuštėjant kaimams, smulkiųjų objektų vardai miršta. Prikelti juos naujam gyvenimui galima interaktyviuose žemėlapiuose, video pristatymuose ir fotografijose, istorijose ir legendose, internetinėje erdvėje. Tai galimybė išgelbėti benykstančius vietovardžius nuo visiško išnykimo. Jūsų pasiūlymų laukiame el. p.:


Lietuvos geologijos tarnyba renka informaciją apie šaltinius ir versmes

2012-11-22 17:11
Reklama

Lietuvos geologijos tarnyba (LGT) prie Aplinkos ministerijos numato parengti šalies šaltinių ir versmių katalogą. Kaip sakė LGT direktoriaus pavaduotojas Jonas Satkūnas, svarbiausi šaltiniai ir versmės bus įtraukti į valstybinį požeminio vandens monitoringo tinklą.

Lietuvos gamta sukūrė palankias sąlygas kauptis dideliems požeminio vandens ištekliams. Lietuvos hidrogeologai yra įvertinę, kad nedarydami žalos gamtai kiekvieną dieną iš žemės gelmių galima išgauti virš 3 milijonų kubinių metrų gėlo geriamojo vandens. Požeminis vanduo yra labai susijęs su atmosferos arba klimato procesais, su paviršinio upių ir ežerų vandens režimu, su šaltiniais ir pelkėmis, kuriose požeminis vanduo natūraliai išsikrauna žemės paviršiuje. Kaip tik gruntinio vandens ištakos upių, ežerų slėnių šlaituose ar artezinio vandens ištakos paviršiniuose vandens telkiniuose ir jų slėnių šlaituose ir yra vadinamos šaltiniais arba versmėmis. Jie sudaro ožeminio „vandens ciklo“ dalį, todėl jų registracija yra svarbi.

Lietuvos geologijos tarnyba planuoja visą seriją leidinių apie šaltinius ir versmes esančius nacionaliniuose, regioniniuose parkuose ar atskiruose Lietuvos regionuose. Apibendrinus ir išanalizavus sukauptą informaciją numatoma parengti Lietuvos šaltinių ir versmių katalogą. Reikšmingiausius šaltinius planuojama įtraukti į valstybinį požeminio vandens monitoringo tinklą.

1995 metais Lietuvos geologijos tarnyboje sukurta geotopų inventorizavimo ir duomenų bazė. Geotopai – tai moksliniu ir pažintiniu požiūriu svarbūs – unikalūs ar etaloniniai – geologiniai, geomorfologiniai, hidrogeologiniai objektai ir jų grupės: reljefo formos, atodangos, rieduliai ir jų sankaupos, didelių debitų ar padidėjusios mineralizacijos požeminio vandens versmės, kasiniai, ekspozicijos ir kt. Geotopų duomenų bazėje sukaupta informacija apie daugiau nei 500 išskirtinių gamtos objektų, iš kurių – 86 šaltiniai.

Šiais metais išleistas pirmasis leidinys – „Lietuvos šaltiniai ir versmės: Aukštadvario regioninis parkas“. Šio leidinio tikslas supažindinti visuomenę su esamomis šaltinių susidarymo schemomis, jų klasifikavimo principais. Padedant Aukštadvario regioninio parko direkcijos darbuotojams buvo aplankyti parke esantys šaltiniai, ištirta jų cheminė sudėtis ir įvertintos geologinės ir hidrogeologinės susidarymo sąlygos. Todėl leidinyje pateikta pakankamai detali informacija apie šaltinių ir šaltiniuotų vietų būklę, galimybę juos pritaikyti lankytojams.

 

Siekdami kuo detaliau ištirti Lietuvos versmes ir sukaupti daugiau informacijos prašome užpildyti šaltinio / versmės registravimo lentelę:

Šaltinio / versmės pavadinimas* 
Sinonimai 
Tikslus adresas (apskritis, savivaldybė, seniūnija, kaimas)* 
Koordinatės 
Aplinka  
Nuotrauka 
Vieta žemėlapyje 
Tautosakinės / kraštotyrinės / istorinės žinios 
Kitos žinios 
Užpildžiusio asmens duomenys (v. pavardė, telefono nr., el. paštas) * 

* – užpildyti būtina

Ištyrus ir apibūdinus šaltinį Lietuvos geologijos tarnyba Jums pateiks informaciją apie šaltinio būklę.

 

Užpildytą lentelę prašome siųsti:

Lietuvos geologijos tarnybos Hidrogeologijos skyriaus vedėjui K. Kadūnui

tel. (85)2136272, el. paštas  ir kopiją  


Dėl FR0512 prašymo, pateikto 2012-02-01 už 2011 m. mokestinį laikotarpį, įvykdymo

2012-11-21 10:11

Jei pildėte tokius prašymus, – tai jie jau įvykdyti.

O pasirodo ten nei daug nei mažai – triženklė suma už metus !

Informuojame, kad Jūsų 2012-02-01 pateiktas 2011 metų mokestinio laikotarpio Prašymas pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) politinėms partijoms (forma FR0512) įvykdytas/neįvykdytas (žr. lentelė).


Dėl Ignalinos rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo

2012-11-16 16:11

Trūkstant lėšų, sumažinti asignavimai Kazitiškio, Mielagėnų, Tverečiaus seniūnijoms, jie perduoti Dūkšto ir Linkmenų seniūnijoms. Sprendimo projekto rengėjas Ona Besusparienė.

” ….  5. Patikslinti biudžeto asignavimus seniūnijoms, sumažinant asignavimus Infrastruktūros objektų plėtros ir priežiūros programai Mielagėnų seniūnui – 10,0 tūkst. Lt, Kazitiškio seniūnui – 16,0 tūkst. Lt, Tverečiaus seniūnui – 7,0 tūkst. Lt ir padidinant asignavimus šiai programai Dūkšto seniūnui –  16,0 tūkst. Lt, Linkmenų seniūnui – 17,0 tūkst. Lt.  …. ”

Daugiau informacijos čia:

http://195.182.92.232/vaktai/Default.aspx?Id=3&DocId=17454


Studente, registruokis ir pasinaudok galimybe greitai susirasti sau praktikos vietą

2012-11-15 17:11

Turbūt bus ir Ignalinos sav.

Projekto “Studentų praktikos vietos savivaldos institucijose sistemos sukūrimas” tikslas – suformuoti sąlygas I studijų pakopos studentams atlikti praktiką Lietuvos savivaldybėse, siekiant įtvirtinti įgytas žinias ir suformuoti praktinio darbo įgūdžius

http://www.praktika-savivaldybeje.lt/

Pavyzdys – http://www.vilkaviskis.lt/index.php?-242575683


Iki kada galioja lengvatinis elektros tarifas gyventojams?

2012-11-14 09:11

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos respublikos vyriausybės 1990 m. lapkričio 19 d. potvarkio Nr. 278p ir jį keitusių nutarimų pripažinimo netekusiais galios, 2011 m. gegužės 18 d. Nr. 578

Ignalinos AE nuolaida už elektros energiją Ignalinos, Zarasų rajonų ir Visagino miesto gyventojams galioja tokia mažėjančia tvarka:

nuo 2013 metų 40 % tarifo;

nuo 2014 metų 30 %;

nuo 2015 metų 20 %;

nuo 2016 metų 10 %;

nuo 2017 metų nuolaidos nėra.


Inicijavo reidus socialinės rizikos šeimose

2012-11-13 10:11

Aišku ne Ignalinos rajone, tačiau įdomus pranešimas –

http://www.kupiskis.lt/lt/informacija/naujienos-aktualijos/meras-jonas-jarutis-je2y.html


Jau veikia Ignalinos raj. žemėlapis per Regia sistemą

2012-11-12 16:11

Ignalinos raj. jau įkeltas į Regia (http://www.regia.lt/) sistemą. Tiesa, sluoksnių dar nedaug, tačiau tikėtina bus papildymai. Stiprus žingsnis pirmyn: http://www.regia.lt/map/ignalinos_r


Gandralizdis 2012-11-09

2012-11-12 11:11

Nuoširdžiai dėkojame vyrams už darbą! Gerb. seniūnui už organizavimą ir pagalbą! Jolantai už idėją:)

Istorijos pradžia – čia http://www.facebook.com/kazitiskis/posts/312242195515324

Ačiū visiems prisidėjusiems 🙂

Kazitiškis pavasarį pasitiks nauju gandralizdžiu!


Dėkojame Jolantai Trubilaitei už nuotraukas 🙂