Archive for March, 2013


Priimamos paraiškos parko produkto ženklui gauti

2013-03-25 14:03
Reklama

Galioja ir Kazitiškio seniūnijai! (pateikimas iki kovo 31 d.)

Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija drauge su VšĮ Baltijos aplinkos forumas įgyvendina projektą „Darnios Lietuvos saugomų teritorijų puoselėjimas“. Viena iš projekto veiklų yra Saugomos teritorijos produkto ženklo įdiegimas.

Aukštaitijos nacionaliniame parke ir Labanoro regioniniame parke bei besiribojančiose seniūnijose gyvenantys ir veiklą vykdantys ūkininkai, verslininkai ir amatininkai pirmą kartą buvo kviečiami teikti paraiškas dėl Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko produkto ženklo suteikimo praėjusių metų liepos mėnesį, o pirmieji sertifikatai įteikti lapkričio mėnesį. Pagal direkcijos patvirtintą Ženklo suteikimo tvarką paraiškos priimamos nuolatos, o jų vertinimas atliekamas kartą metuose. Norintys dar šiemet gauti teisę naudoti Parko produkto ženklą turėtų suskubti ir paraiškas pateikti iki kovo 31 d.

Paraiškos formą, ženklo suteikimo kriterijus ir kitus dokumentus galima atsisiųsti iš žemiau esančio sąrašo:

Paraiškos formaImage Image

Deklaracijos formaImage Image

Aukštaitijos nacionalinio parko produkto ženklo ir Labanoro regioninio parko produkto ženklo suteikimo prekėms ir gamintojams kriterijai Image

Aukštaitijos nacionalinio parko produkto ženklo ir Labanoro regioninio parko produkto ženklo suteikimo paslaugų teikėjams kriterijaiImage

Ženklo suteikimo reglamentasImage

Visi dokumentai (archyvas)

Paraiškas siųsti adresu:
Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija
Lūšių g. 16
Ignalinos r.
LT-30202

Iškilus klausimams prašome kreiptis telefonu (8 386) 474 78 arba el.paštu

http://www.anp.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=160&Itemid=66


Tęsiami svarstymai dėl galimybės išgauti mineralinį vandenį Trakuose

2013-03-20 17:03
Reklama

Š. m. kovo 19 d. Trakų rajono savivaldybėje vyko pasitarimas su hidrogeologais dėl mineralinių vandenų išgavimo Trakuose. Pasitarime dalyvavę Trakų rajono savivaldybės mero pavaduotojas Voitechas Vinskevičius, administracijos direktorė Asta Kandratavičienė, direktorės pavaduotojas Artūras Rimkus, ekologas Jonas Kriaučiūnas bei turizmo specialistė Ana Gornova drauge su hidrogeologais – UAB „Vilniaus hidrogeologija“ direktoriumi Zenonu Šonta, vyriausiuoju techniku Mariumi Paukšte bei UAB „Andova“ generaliniu direktoriumi Antanu Jasukaičiu aptarė darbų, reikalingų mineraliniam vandeniui išgauti, eigą.

Galimybės, kad Trakuose yra mineralinio vandens klodų, aptartos jau 2012 m. spalio 30 d. vykusio pasitarimo metu. Šiuo metu yra tęsiami svarstymai dėl galimybės išgauti mineralinį vandenį Trakuose.

UAB „Vilniaus hidrogeologija“ direktorius Z. Šonta, remiantis bendra Lietuvos hidrogeologine situacija, papasakojo mineralinių vandenų situaciją Trakuose, apibrėžė būtinas jam išgauti sąlygas. Pasak direktoriaus, būtina surinkti, susisteminti ir išanalizuoti turimus duomenis apie požeminio mineralinio vandens paplitimą Trakų apylinkėse, jo slūgsojimo sąlygas, nustatyti, iš kokių vandeningųjų sluoksnių ir iš kokio gylio būtų galima išgauti mažiausiai mineralizuotą (tinkamą gėrimui) ir sūrų (tinkamą įvairioms išorinėms procedūroms) mineralinį vandenį. Taip pat Z. Šonta informavo, jog taip pat svarbu yra nustatyti sanitarinę apsaugos zoną.

Direktorė A. Kandratavičienė informavo, jog bus svarstomos galimybės parengti požeminio vandens žvalgymo ir gavybos Trakų mieste galimybių įvertinimo studiją. Taip pat ji pabrėžė, jog būtina pasidomėti ne tik Lietuvos, bet ir kaimyninių šalių įmonių siūlomomis gręžinių įrengimo paslaugomis.

Evelina Kislych
pavaduojanti Trakų rajono savivaldybės viešųjų ryšių specialistę
Tel. (8 528) 51 987, el. p.

http://www.trakai.lt/index.php?1486417883


Technologijų pedagogikos studijų programa

2013-03-12 12:03
Reklama

Vilnius- miestas, žavintis savo šurmuliu, vietovėmis. Čia plūsta turistai iš įvairių šalių, kad pasigrožėtų Lietuvos sostine. Nepamirškime, kad kiekvieną rudenį į Vilnių atvyksta vis naujų nematytų “veidų“- studentų. Tikslai jų įvairūs- vieni nori studijuoti, įgyti žinių, baigti pasirinktą specialybę, o kiti tiesiog įsilieja į miesto šurmulį ir mokslai lieka nuošaly. Kartais šmaikštaujama, kad yra dvi grupės studentų: studijuojantys studentai ir studentaujantys studentai. Vilniaus mieste yra ne viena aukštoji mokykla, siūlanti „savo paslaugas“ studentams. Pasirinkimo galimybės tikrai plačios.

Norėtume supažindinti plačiau su vienu iš Vilniaus universitetu, įsikūrusiu ant upės kranto. Tai Lietuvos Edukologijos  Universitetas. Atrodo, niekuo neišsiskiriantis universitetas, tačiau čia galima pasirinkti širdžiai mielą specialybę. Kad ir Gamtos, Matematikos ir Technologijų fakultete galima studijuoti technologijų pedagogiką. Kyla klausimas,- kas tai? Technologijų pedagogikos studijų programos tikslas – parengti universitetinį išsilavinimą ir bakalauro kvalifikacinį laipsnį įgijusius, šiuolaikinės kūrybingos visuomenės poreikius atitinkančius kompetentingus technologijų pedagogus, kurie, vadovaudamiesi technologijų misija šiuolaikinėje visuomenėje, gebėtų profesionaliai dabar ir ateityje atlikti technologinio ugdymo(si) tarpininko, partnerio, galimybių kūrėjo ir lyderio vaidmenį: gebėtų užtikrinti kokybišką vaikų technologinį ugdymą(si) ir kurti naujas jo galimybes, plėtoti asmeninę, socialinę, pažinimo ir kultūrinę ugdytinių ir savo kompetencijas; gebėtų vadovautis įgytomis kompetencijomis savarankiškoje pedagoginėje veikloje ir tolesniame mokymesi. Studentai mokosi tekstilės, konstrukcinių medžiagų, mitybos, elektronikos, informacinių technologijų, kompiuterinės grafikos, psichologijos, pedagogikos ir kitų dalykų, kurių metu įgyja praktinių ir teorinių žinių.  Taip pat yra galimybė dalyvauti įvairiuose renginiuose, išvykose, seminaruose, konferencijose. Ten studentai gali dalyvauti tiesiog kaip žiūrovai arba patys kažką kurti, pristatyti ir dalyvauti kaip pilnaverčiai dalyviai. Savo patirtimi studentai dalijasi ne tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse. Pasididžiuosime ir mes: teko dalyvauti Baltarusijoje vykusiame dizainerių konkurse Dzikavata, kur užėmėme I-ąją vietą.

Štai keletas kolekcijos nuotraukų:

Taip pat, kūrybingi studentai, kurie kažką kuria, gali savo darbus pristatyti plačiai auditorijai esančioje Verdenės galerijoje.

Susipažinkite su specialybe iš arčiau. Nuotraukos iš įvairių renginių.Taigi… Atrodo, niekuo neišsiskirianti specialybė… Tačiau čia smagu studijuoti. Jauki, šilta aplinka, mieli ir geri dėstytojai, o ko gi daugiau reikia pirmakursiui, atvykusiam į didįjį Vilnių?

 Parengė II kurso magistrantūros studentės Jolanta Trubilaitė ir Ema Motejūnatė-Trapikienė


Sveikinimas Kovo 11-osios proga

2013-03-09 20:03

Nuoširdžiai sveikiname Jus Kovo 11-osios, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga.

Tiesioginės transliacijos įrašas. 1990 m. kovo 11-osios vėlus vakaras – spauskite čia


Atrankos išvada dėl planuojamos biodujų jėgainės Rupinskų k., Kazitiškio sen., Ignalinos r. poveikio aplinkai vertinimo

2013-03-08 12:03

Priimta atrankos išvada – atsižvelgus į planuojamos veiklos pobūdį ir mastą bei įvertinus pateiktą informaciją, planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
Detaliau rasite čia: spauskite čia ir atsisiųskite dokumentą DOC

Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą:
Atliekant atranką, įvertinant planuojamos ūkinės veiklos galimo poveikio aplinkai bei planuojamos ūkinės veiklos vietos aspektus, nebuvo nustatyti aspektai, sąlygojantys privalomą poveikio aplinkai vertinimą. Dirvožemis, nuimtas vykdant žemės darbus, laikinai bus saugomas kaupuose ir panaudojamas pažeistų žemės plotų rekultivavimui. Biodujų jėgainės eksploatacijos metu tiek gamybinės, tiek buitinės nuotekos nesusidarys, kadangi vanduo technologiniame procese naudojamas nebus. Pagrindiniai technologiniai procesai bus vykdomi uždaruose įrenginiuose, tarp jų ir žaliavos padavimas į bioreaktorius bei “atidirbusio” substrato padavimas į frakcionavimo įrenginį bus vykdomas tik sandariais vamzdynais. Bioreaktorių, silosinės konstrukcija ir pagrindai bus įrengiami atsižvelgiant į numatomas apkrovas ir pridedant atsargos koeficientą, su hidroizoliuojančiais sluoksniais, o aplink bioreaktorius įrengti kontroliniai drenažiniai šulinėliai. Vibruojančių ir triukšmą skleidžiančių technologinių įrenginių varikliai bus izoliuoti garsą absorbuojančiomis medžiagomis. Numatoma nuolat vykdyti jėgainėje naudojamos technologinės įrangos kontrolę ir techninę priežiūrą. Kadangi planuojamas naudoti uždaras biodujų ir elektrinės/šiluminės energijos gamybos technologinis procesas, todėl bus išvengiama neorganizuotos teršalų ir kvapų emisijos į aplinkos orą. Apdorojus tiršto mėšlo frakciją bioreaktoriuje, susidaręs metanas nepateks į aplinkos orą, o bus naudojamas elektros ir šilumos energijos gamybai, tokiu būdu bus taupomi tradiciniai energijos šaltiniai. Pagamintos produkcijos – likutinio substrato kvapas, lyginant su neapdorotomis srutomis, sumažės iki 60%, kas ypatingai pagerins artimiausių kaimo vietovių gyvenamosios aplinkos kokybę. Siekiant išvengti nemalonių kvapų patekimo į aplinką, numatytas biodujų valymas nuo sieros vandenilio. Planuojama taikyti biologinį nusierinimo metodą, paduodant reikalingą oro kiekį (apie 3-6%) tiesiogiai į bioreaktorių. Sieros vandenilio pašalinimo efektyvumas yra apie 94%. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius deklaruoja, kad pasirinkta šiuolaikinė technologija plačiai naudojama ir pasiteisinusi daugelyje pasaulio šalių, pilnai atitinka bioskaidžių atliekų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimus.