Archive for May, 2013


Nekilnojamojo turto vertės ir apleistos žemės

2013-05-27 16:05
Reklama

Žemės mokesčio mokėtojai nuo šiol galės ne tik sužinoti nustatytą turto mokestinę vertę, bet ir išsiaiškinti, ar jų nuosavybė nėra priskirta didesniu žemės mokesčio tarifu apmokestinamiems apleistiems žemės ūkio naudmenų plotams.
Registrų centro žemėlapis „Regia“ internetiniame portale regia.lt, pasirinkus duomenų sluoksnį „Nekilnojamojo turto vertės ir apleistos žemės“. Informacija apie apleistus žemės naudmenų plotus parengta remiantis naujausiais Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos duomenimis.

Kaip tai atrodo ir kaip tai padaryti? žiūrėkite žemiau, kaip reikia nusistatyti sluoksnius. Ir juos nustatykite Ignalinos rajonui: http://www.regia.lt/map/ignalinos_r – tai interaktyvus žemėlapis.

Žemiau paveiksliukas, kaip tai atrodytų Kazitiškio km.


Pavyzdys, kaip nustatyti parametrus


Išrinkti nauji seniūnaičiai

2013-05-27 14:05
Reklama
Kazitiškio seniūnijaSeniūnaitijaVardas, pavardė
1.GrybėnųAudronė Steniulienė
2.ŠvedriškėNijolė Skipitienė

Kristupo Karolio Mykolo Butlerio iš Breslaujos pavieto dienoraštis

2013-05-21 09:05
Reklama

XVII a. II pusėje LDK šlėktos populiariose to meto kalendorių knygelėse, kuriose būdavo tuščių lapų įrašams, rašydavo dienoraščius.

Dvarininkai Butleriai K. 1745 m. Kazitiškyje pastatė bažnyčią ir įkurdino unitus (daugiau apie tai čia).

K. K. M. Butlerio rezidencija buvo Kazitiškyje, todėl daugiausia jis lankėsi šiame regione (Gudiškės, Dūkštas, Salakas, Vydžiai, Meikštai), turėjo valdų ir ties Breslauja.

Jis smulkiai aprašinėja ūkinius dalykus, kiek kam nuvežė, pardavė, kur paliko, kiek kluonuose, svirnuose bei klėtyse turi atsargų, kuo prekiavo (02 09 Pasiunčiau į Vilnių vežimus su rugiais, sviestu ir sūriais [bei] keturis atpenėtus jaučius).

K. K. M. Butleris dienoraštyje mini arklius, aprašinėja, kokius darbus paskirstė valstiečiams, kokie darbai nudirbti ar pradėti dirbti, mini amatininkus (01 07 Jm. p. Motiejus Jelenskis, Breslaujos seniūnas, atsiuntė iš Starkėnų pas audėją mokytis berniūkštį, vardu Motiejus. 01 12 Iš nupirktų javų pradėta degtinė varyti. Tą pačią dieną šiaučius Martynas atliko darbą ir išėjo. 11 24 Mūrininkas pradėjo krosnį daryti).

K. K. M. Butleris nemažai laiko praleisdavo savo dvaruose, keliaudavo po apylinkes, bet išvykdavo ir toliau (06 11 Atvykau į Vilnių, apsistojome Arklių turgaus [aikštėje], p. Paškevičiaus name. 08 20 Parvykau namo. Diena prieš mano grįžimą pabėgo tarnas Petras ir Adomėlis, nemažai nuostolių naktį iš ketvirtadienio pridarę. 08 22 Pirmą [valandą] nakties iš šeštadienio, atsėlinus plėšikams, užmuštas Adomėlis).
Apie šeimą rašo mažai, pamini, kad žmona kai kur nuvažiavo (03 07 Mano žmona išvyko į Drujoje susirinkusią mugę supirkti įvairių kailių. 09 21 Mano žmona važiavo Salakan į krikštynas pas J.m.p. Burę, jam rugsėjo 20 prieš vidudienį gimė sūnus, duotas Juozapo Motiejaus vardas, mano žmona buvo kūma).
Autorius buvo palyginti išsilavinęs (Atvažiavo J.m.p.Tomaševičius, vojskis ir Breslaujos paseniūnis, daviau 1695 m. kalendorių in quarto, paskolinau pasiskaitymui lenkišką knygelę in folio Monarchia Turecka).

Paminimi įvairūs nutikimai (01 21 Dūmtraukyje buvo užsidegę, [bet] iš Dievo malonės apsisaugota. 02 14 Iš Vilniaus grįžo vežimai. Tą pačią dieną buvo p. Kačanovskis, pagėrėme). Atsispindi ir kai kurie įvykiai iš valstiečių gyvenimo (01 25 Išvažiavo J.m.p. Borkas ir buvo p. Siemenovičius. Pas valstietį Byką Ažėnuose buvo vestuvės. Vyresnysis sūnus vedė).

K. K. M. Butleris smulkiai aprašo, kiek kam ko davė, kas ir kada ar pas ką jis pats vos ne kasdien lankėsi (01 15 Buvo Salako kunigas. Po kalendos duota pusė statinės rugių, pusė statinės grikių, aštuntinė žirnių ir puspaltis lašinių. 03 30 išvažiavo bernardinas, paėmė atpenėtą jautį, 5 kaplūnus, 2 žąsis, kalakutą. 10.26 Salako kunigas krištolinę stiklinę sukūlė). Kartais pamini, kas įvyko pas kaimynus ar draugus – vestuvės, krikštynos, mirtys fiksuojamos retai.

informacijos šaltinis: LDKistorija.lt

Skaitykite daugiau: http://www.15min.lt/naujiena/ziniosgyvai/istorija/ldk-istorija-lietuvos-slektu-kasdienybe-pagal-dienorascius-582-335109#ixzz2TuE4aO6B


Projekto „Ignalinos rajono Kazitiškio buvusio dvaro sodybos fragmentų parko gatvėje atnaujinimas“ trumpas aprašymas

2013-05-21 09:05

Balandžio 30 d. įvykusiame Ignalinos rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimta 14 sprendimų. Taryba pritarė trims pagal Leader programą Ignalinos rajono savivaldybės administracijos teikiamiems projektams:  „Geriamojo vandens tiekimo sistemos įrengimas Ignalinos rajono Grybėnų kaime, „Ignalinos rajono savivaldybės Šiūlėnų kaimo klubo remontas“,  „Ignalinos rajono Kazitiškio buvusio dvaro sodybos fragmentų Parko gatvėje atnaujinimas“. Bendra projektų vertė 427 tūkst. Lt. Savivaldybės įnašas natūra ir lėšomis – apie 41,5 tūkst. Lt.

Projektas „Ignalinos rajono Kazitiškio buvusio dvaro sodybos fragmentų Parko gatvėje atnaujinimas“ atitinka Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimu  Nr. T-28  patvirtinto „Ignalinos rajono savivaldybės 2011–2018 metų strateginio plėtros plano“ I prioriteto „Turizmo plėtra“ 1.1.1.7 priemonę „Sutvarkyti turistinius objektus seniūnijose“.

Projektą numatoma įgyvendinti ES fondų lėšomis pagal Ignalinos rajono kaimo plėtros strategijos 2 prioriteto „Paslaugų ir informacijos teikimo Ignalinos krašto turistams gerinimas“ 2.2 priemonę (veiklos sritį) „Kultūros ir kultūros paveldo objektų būklės gerinimas“. Strategijos vykdytoja yra Ignalinos rajono vietos veiklos grupė. Projektą teikia Ignalinos rajono savivaldybės administracija.

Projektas bus įgyvendinamas Ignalinos rajono Kazitiškio seniūnijos teritorijoje esančiame Kazitiškio kaime, kuriame gyvena apie 365 gyventojus. Projektas įgyvendinamas Kultūros vertybių registre įregistruoto objekto – Kazitiškio buvusio dvaro sodybos fragmentų – teritorijoje. Projektu siekiama pakeisti susidėvėjusią asfaltbetonio dangą važiuojant link Kazitiškio seniūnijos administracinio pastato.

Preliminari projekto vertė – 47 tūkst. Lt (su PVM ir 10 proc. savanoriško darbo įnašu).


UAB LEGRA Galų durpynas priima darbuotojus sezoniam darbui

2013-05-21 09:05

UAB “LEGRA” Galų durpynas priima darbuotojus sezoniam darbui. Iš Ignalinos m. ir Vidiškių darbuotojus veža autobusu.
Tel. 8 618 35778

informacijos šaltinis www.ignalina.lt