Archive for July, 2013


Šventa Ona – Duonos ponia. Šventė Kazitiškyje 2013 m.

2013-07-31 23:07
Reklama

Kazitiškio kaimas  turtingas ne tik Jonais, Janinomis, Petrais.  Onos vardas taip pat populiarus. Liepos 26-ją Kazitiškio seniūnijos kiemelyje vyko graži Oninių šventė.

1

Oninės- tai viena gražiausių vasaros švenčių. Kažkada šią šventę mūsų protėviai vadindavo Nokiu arba Sirpstu, taigi visa tai, kas sunoksta, išsirpsta- turi būti pagerbta. Iš tiesų- gausu uogų, kasamos šviežios bulvės, savo gėrybėmis pradeda džiuginti ne tik sodai, bet ir miškai.

Šv. Onos – Mergelės Marijos motinos garbei dar 1584 m. popiežius Grigalius XIII paskelbė, kad liepos 26-oji taptų šventa diena, todėl ta proga kai kurių parapijų bažnyčiose vyksta atlaidai ir organizuojamos įvairios šventės.

Oninių šventę Kazitiškio seniūnijos kiemelyje pradėjome  sveikinimais. Varduvių proga pasveikinome net penkias Onutes. Kadangi pats šventės pavadinimas pasako, kad Ona – duonos ponia, tai dovanos Onutėms buvo – duonos kepaliukas ir iš rugių surištos puokštės.

icrzxu17038

Kokia šventė be linksmybių. Gražias kalbas, eiles, sveikinimus, didelius darbus lydėjo puikus koncertas.

iguj3117036

Pradžioje pasirodė Kazitiškio saviveiklininkai su pavadinimu “Kazitiškiečiai”, vėliau koncertą tęsė Zosė iš Didžiasalio su grupe šaunių muzikantų, dainininkės iš Linkmenų su Maryte Alesionkiene. Nuo jų nenorėjo atsilikti ir kaimo bendruomenė. Žiūrovai ir svečiai džiuginti ne tik dainomis, bet ir smagiais pasakojimais. Šventės pabaigai užgrojo Didžiasalio estradinė grupė su nuostabia dainininke Valentina Sinkevič. Iki pat vidurnakčio netilo muzika, sukosi poros.

iiws5n17034

Ši šventė buvo organizuojama pagal projektą ”Garso ir šviesos kokybė- šiuolaikinių renginių pagrindas”, pagal LEADER programą “Ignalinos rajono kaimo plėtros strategija” 1 prioriteto 1.3 priemonę “kaimo gyventojų aktyvinimas ir laisvalaikio užimtumo gerinimas”. Renginys buvo tikrai smagus ir prasmingas. Kaimui labai reikia tokių susiėjimų, pabuvimo kartu, pasilinksminimo, užsimiršimo nuo kasdienybės rūpesčių. Projektą norėtųsi tęsti, nes jis duoda prasmingų rezultatų.

i70wif17032

Organizatoriai dėkoja  atradusiems laiko atvykti Didžiasalio ir Linkmenų muzikantams, dainininkams, Kazitiškio seklyčios dainininkams (Lidai, Liolei, Aldonai, Bronytei, Vilhelmui, Onutei, Rimantui Klimui, Agnei Rančytei), jaunimo gupei (Monikai, Gretai, Gabrielei, Skirmantei, Simonai), taip pat šauniai Linkmenų kepėjėlei Zitai už saldžius skanėstus. Padėka visiems,  padėjusiems organizuoti ir paruošti renginį (Kazitiškio bibliotekininkei Rasai, seniūnijos darbuotojams, bendruomenei, Vladui V., Vilhelmui R., Petrui T., Kęstui V., Ramūnui G., Jolitai R.), Justinai Juodkaitei, kuri fotografavo, bei šventės rėmėjams: Kazitiškio seniūnui Drąsučiui Jelinskui, seniūnijai, kaimo bendruomenei ir vadovui Laimiui Juodkai, Vlado ir Kęsto Valkauskų šeimoms, Vidai Bieliauskienei, informaciniam rėmėjui – laikraščiui “Mūsų Ignalina”.

Kazitiškio laisvalaikio organizatorė Danutė Gasiūnienė


Liepos 22 d. Ignalinoje dirbs Vyriausybės priimamasis

2013-07-17 08:07
Reklama

Dėmesio! Liepos 22 d. Ignalinoje dirbs Vyriausybės priimamasis. Siekiant išsamiau susipažinti su Lietuvos regionų socialinėmis bei ekonominėmis problemomis ir efektyviai jas spręsti, organizuojamas Vyriausybės priimamojo darbas atskirose savivaldybėse. Liepos 22 d. gyventojai kviečiami į Ignalinos rajono savivaldybę, kur galės užduoti klausimus ir pasikonsultuoti su Vyriausybės kanceliarijos, Socialinės apsaugos ir darbo, Aplinkos, Žemės ūkio, Sveikatos apsaugos, Teisingumo ir Finansų ministerijų specialistais bei Lietuvos darbo biržos atstovais.

Ignalinos rajono savivaldybėje (Laisvės a. 70) gyventojų priėmimas vyks liepos 22 d., pirmadienį, 10.00-16.30 val. Į jį Ignalinos rajono gyventojai kviečiami registruotis telefonu 8 386 52522 arba elektroninio pašto adresu

Į Vyriausybės priimamąjį atėję gyventojai atvykusiems specialistams galės užduoti klausimų iš visų ministerijų kompetencijos ribose esančių sričių. Svarbiausias šių vizitų tikslas – atsakyti į gyventojų klausimus, patarti, ką reikėtų daryti, norint išspręsti konkrečią problemą.


Dėmesio! Fotodarbų konkursas!

2013-07-03 22:07
Reklama
IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA SKELBIA FOTODARBŲ KONKURSĄ PAAUGLIAMS IR JAUNIMUI
„KŪRYBOS METAMORFOZĖS“
pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos dalinai finansuojamą projektą „Jauno žmogaus akimis“

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS
SKELBIAMO FOTODARBŲ KONKURSO
„KŪRYBOS METAMORFOZĖS“
pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos dalinai finansuojamą projektą
„Jauno žmogaus akimis“
NUOSTATAI
I. Bendrosios nuostatos
1. Konkurso „Kūrybos metamorfozės“ nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, dalyvius, organizavimo ir vertinimo tvarką.
2. Konkurso organizatorius – Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka.
3. Konkurse dalyvauja Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir filialai.
II. Tikslai
4. Įtraukti jauną žmogų į aktyvią kūrybinę veiklą.
5. Skatinti domėtis fotografijos menu bei techninėmis galimybėmis.
6. Išmokyti vertinti, gerbti ir mylėti savo krašto unikalumą, palikimą ir dabartį.
7. Ugdyti smalsumą, plėsti meninį akiratį.
8. Susipažinti su menininko etika.
III. Konkurso vieta ir laikas
9. Konkurso laikas – 2013 metų birželio 1 d. – rugsėjo 1d.
10. Konkursas organizuojamas Ignalinos rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje bei filialuose.
IV. Konkurso sąlygos:
11. Fotografuojama tik Ignalinos mieste bei rajone (nuotraukos iš kitų Lietuvos vietovių nebus priimamos ir vertinamos).
12. Konkurso dalyviai – vaikai ar jaunuoliai iki 20 metų amžiaus.
13. Konkursui pateikiamos ne daugiau kaip 5 vieno autoriaus fotografijos.
14. Konkurso dalyviai skirstomi į grupes pagal amžių:
 A grupė 12-15 m.;
 B grupė 16-20 m.
15. Konkursui pateiktose fotografijose turi atsispindėti viena iš penkių temų:
 Gamta (flora, fauna, kraštovaizdis, gamtos paminklai, vandens telkiniai);
 Statiniai (architektūriniai paminklai, senieji, šiuolaikiniai, modernūs statiniai, pastatai, inžineriniai statiniai);
 Kultūros paveldo objektai;
 Šventė (folkloro, kalendorinė, miesto, kaimo, bažnytinė, šeimos, tarptautinė, istorinė);
 Žmonės (portretai).
16. Siunčiant fotografiją būtina nurodyti:
 autoriaus vardą, pavardę;
 gimimo datą ar amžių;
 gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą;
 tikslų fotografuojamo objekto pavadinimą ir fotografijos pavadinimą.
17. Fotografijas siųsti el. adresu: iki 2013 m. rugsėjo 2 dienos.
18. Konkursui pateiktas nuotraukas matys ir vertins organizatoriaus sudaryta vertinimo komisija ir Ignalinos viešosios bibliotekos internetinės svetainės www.ignalinosvb.lt lankytojai.
19. Fotografijos turi būti kuo didesnės galimos raiškos (originalą turi saugoti pats autorius). Konkursui nuotraukas reikia siųsti elektroninių paštu ne didesnes kaip 1 megabaitas (komisijai paprašius autorius privalės pateikti originalą).
20. Nuotraukų formatas: .jpg arba .bmp.
V. Konkurso vertinimas
21. Ignalinos viešosios bibliotekos sudaryta vertinimo komisija atrinks geriausius konkursui pateiktus darbus, atitinkančius šio konkurso sąlygas.
22. Nugalėtojomis bus paskelbtos nuotraukos, susumavus svetainės lankytojų ir vertinimo komisijos balsus.
23. Geriausios nuotraukos bus patalpintos Google Maps tinklapyje bei Ignalinos viešosios bibliotekos svetainėje www.ignalinosvb.lt rubrikoje „Ignalinos kraštas“.
24. Kiekvienoje amžiaus grupėje trys geriausiai įvertintų darbų autoriai bus apdovanoti atminimo dovanomis.
25. Organizatoriaus sudaryta vertinimo komisija atrinks 10 geriausių fotografijų kurios bus atspausdintos ant foto drobės.
VI. Baigiamosios nuostatos
26. Skundų dėl nugalėtojų paskelbimo konkurso organizatorius bei vertinimo komisija nepriima, nenagrinėja ir savo sprendimo nekeičia.