Tema: ‘Bendroji informacija’


Kristupo Karolio Mykolo Butlerio iš Breslaujos pavieto dienoraštis

2013-05-21 09:05
Reklama

XVII a. II pusėje LDK šlėktos populiariose to meto kalendorių knygelėse, kuriose būdavo tuščių lapų įrašams, rašydavo dienoraščius.

Dvarininkai Butleriai K. 1745 m. Kazitiškyje pastatė bažnyčią ir įkurdino unitus (daugiau apie tai čia).

K. K. M. Butlerio rezidencija buvo Kazitiškyje, todėl daugiausia jis lankėsi šiame regione (Gudiškės, Dūkštas, Salakas, Vydžiai, Meikštai), turėjo valdų ir ties Breslauja.

Jis smulkiai aprašinėja ūkinius dalykus, kiek kam nuvežė, pardavė, kur paliko, kiek kluonuose, svirnuose bei klėtyse turi atsargų, kuo prekiavo (02 09 Pasiunčiau į Vilnių vežimus su rugiais, sviestu ir sūriais [bei] keturis atpenėtus jaučius).

K. K. M. Butleris dienoraštyje mini arklius, aprašinėja, kokius darbus paskirstė valstiečiams, kokie darbai nudirbti ar pradėti dirbti, mini amatininkus (01 07 Jm. p. Motiejus Jelenskis, Breslaujos seniūnas, atsiuntė iš Starkėnų pas audėją mokytis berniūkštį, vardu Motiejus. 01 12 Iš nupirktų javų pradėta degtinė varyti. Tą pačią dieną šiaučius Martynas atliko darbą ir išėjo. 11 24 Mūrininkas pradėjo krosnį daryti).

K. K. M. Butleris nemažai laiko praleisdavo savo dvaruose, keliaudavo po apylinkes, bet išvykdavo ir toliau (06 11 Atvykau į Vilnių, apsistojome Arklių turgaus [aikštėje], p. Paškevičiaus name. 08 20 Parvykau namo. Diena prieš mano grįžimą pabėgo tarnas Petras ir Adomėlis, nemažai nuostolių naktį iš ketvirtadienio pridarę. 08 22 Pirmą [valandą] nakties iš šeštadienio, atsėlinus plėšikams, užmuštas Adomėlis).
Apie šeimą rašo mažai, pamini, kad žmona kai kur nuvažiavo (03 07 Mano žmona išvyko į Drujoje susirinkusią mugę supirkti įvairių kailių. 09 21 Mano žmona važiavo Salakan į krikštynas pas J.m.p. Burę, jam rugsėjo 20 prieš vidudienį gimė sūnus, duotas Juozapo Motiejaus vardas, mano žmona buvo kūma).
Autorius buvo palyginti išsilavinęs (Atvažiavo J.m.p.Tomaševičius, vojskis ir Breslaujos paseniūnis, daviau 1695 m. kalendorių in quarto, paskolinau pasiskaitymui lenkišką knygelę in folio Monarchia Turecka).

Paminimi įvairūs nutikimai (01 21 Dūmtraukyje buvo užsidegę, [bet] iš Dievo malonės apsisaugota. 02 14 Iš Vilniaus grįžo vežimai. Tą pačią dieną buvo p. Kačanovskis, pagėrėme). Atsispindi ir kai kurie įvykiai iš valstiečių gyvenimo (01 25 Išvažiavo J.m.p. Borkas ir buvo p. Siemenovičius. Pas valstietį Byką Ažėnuose buvo vestuvės. Vyresnysis sūnus vedė).

K. K. M. Butleris smulkiai aprašo, kiek kam ko davė, kas ir kada ar pas ką jis pats vos ne kasdien lankėsi (01 15 Buvo Salako kunigas. Po kalendos duota pusė statinės rugių, pusė statinės grikių, aštuntinė žirnių ir puspaltis lašinių. 03 30 išvažiavo bernardinas, paėmė atpenėtą jautį, 5 kaplūnus, 2 žąsis, kalakutą. 10.26 Salako kunigas krištolinę stiklinę sukūlė). Kartais pamini, kas įvyko pas kaimynus ar draugus – vestuvės, krikštynos, mirtys fiksuojamos retai.

informacijos šaltinis: LDKistorija.lt

Skaitykite daugiau: http://www.15min.lt/naujiena/ziniosgyvai/istorija/ldk-istorija-lietuvos-slektu-kasdienybe-pagal-dienorascius-582-335109#ixzz2TuE4aO6B


Lietuvių kalbos instituto duomenų bazė (Kazitiškio punktas)

2012-10-23 15:10
Reklama
Kazitiškis, Ignalinos rajonas (348 punktas), rytų aukštaičių vilniškių tarmė 
 

Garso įrašai kompaktiniuose diskuose 

Disko kodasĮrašasPateikėGyvenaĮrašo turinys
CD 1075 RAV 137LK053904A. B.Kazitiškis, Kazitiškio apyl., Ignalinos r. Gimė Kaneišiuose, Vidiškių apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie brolius ir seseris, mokslus, darbą kolūkyje, gėlių barstymą bažnyčioje, giedojimą chore, pažintį su vyru, užkalbėjimus, jaunimo pasilinksminimus, pokarį, uogas ir kt.
CD 54 RAV 1118501348A. M.Naujasodis, Ignalinos r.pasakojimai apie sunkų gyvenimą
CD 1058 RAV 134LK053604N. p.Užsieniai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie bites, medų, vašką, pikį, vaistažoles ir kt.
CD 1058 RAV 134LK053605A. (.Užsieniai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie atmintį, žemę, tautosakos rinkėjus, kaimynus, gyvenimą pasienyje ir kt.
CD 1058 RAV 134LK053606M. K.Lauksteniai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakojama paie savo tėvus, brolius ir seseris, vaikus, vartotas kalbas, tautybes, kaimynus, katę ir kt.
CD 1058 RAV 134LK053802Z. R.Lauksteniai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r. (nuo 1928 m.). Gimė Jakiškiuose, Salako apyl., Zarasų r.Pasakojama apie vietos gyventojus, neteisėtą sienos kirtimą, Ažvinčių kaimo gyventojus, žvėris, gyvates, žaibą, grybus ir kt.
CD 1058 RAV 134LK053803E. Š.Lauksteniai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie savo gyvenimą, šeimą, kaip įkrito į šulinį, sveikatą ir kt.
CD 1058 RAV 134LK053901D. J.Jakėnai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie vandens augalus, ežerą, kaip žydas į ežerą įbrido, brolius, seseris, savo gyvenimą ir kt.
CD 1058 RAV 134LK053902A. B.Kazitiškis, Kazitiškio apyl., Ignalinos r. Gimė Čepeliškėje, Ignalinos r.Pasakojama apie šeimą, piršlybas, darbus, ūkį, ežerą, skalbimą, šarmą, žvejojimą, jaunystę, pasilinksminimus, gimdymus, vaikų auginimą, ankstesnių laikų drabužius, atlaidus, procesijas, mokslus ir kt.
CD 1058 RAV 134LK053903A. B.Kazitiškis, Kazitiškio apyl., Ignalinos r. Gimė Čepeliškėje, Ignalinos r.Pasakojama apie ligas, žvėris, paukščius, vedybas.
CD 1082 RAV 138LK054302A. P.Laučiūniškė, Gubavos apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie šeimą, kaimą, gyvenimą kolūkyje, jaunystės vakarones.
CD 1082 RAV 138LK054303A. P.Laučiūniškė, Gubavos apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie šokius, aprangą, audimą, kelionę į Kryžių kalną.
CD 1082 RAV 138LK054304E. S.Serapiniškė, Gubavos apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie tarnavimą pas ūkininkus, šokius, pokarį, brolius.
CD 1082 RAV 138LK054305E. T.Ažvinčiai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r. Gimė Mineiškiemyje, Saldutiškio apyl., Utenos r.Pasakojama apie gyvenimą kolūkyje, šeimą, gaisrą, ankstesnį ir dabartinį gyvenimą, karą, šokius, santuoką, darbą, mokyklą.
CD 1083 RAV 139LK054601J. G.Ažvinčiai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie kaimą, girtavimą, vedybas, šeimą.
CD 1083 RAV 139LK054602V. Š.Ažvinčiai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie kalbą, darbus, dukros ligą, pirties krosnį, šeimą; dainuojama.
CD 1083 RAV 139LK054603V. Š.Ažvinčiai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie jaunimo suėjimus, vaikus muzikantus, rankos lūžį, dukrą, vyrą Sibire, gyvenimą pokariu, sveikatą; dainuojama.
CD 1085 RAV 140LK054801V. P.Joniškis, Kazitiškio apyl., Ignalinos r. Gimė Bajoruose (Dūdiniuose).Pasakojama apie dvarus, mokymąsi, mišką, gėles.
CD 1085 RAV 140LK054802K. D.Akriemiai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie tarnavimą pas ūkininkus, šokius, vaikus, darbą kolūkyje, mišką, atžadėjimą gyvatei įkirtus, riešutus, pelkę, ligas.
CD 1085 RAV 140LK054803O. B.Akriemiai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie šeimą, sudegusius namus, sveikatą.
CD 1085 RAV 140LK054804M.Akriemiai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie jaunimo suėjimus, tėvus, vyrą, gyvenimą pokariu, partizanus, šventes, žmogžudystę, drabužius, jaunuolių santykius, vedybas, namą.
CD 1085 RAV 140LK054901N. A.Rokėnai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie žemę, kalbas, mokymąsi, dvarą, blogą valdžią, siuvamosios mašinos pirkimą, jaunystę, sveikatą.
CD 1085 RAV 140LK054902E. B.Rokėnai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie akmenį su velnio pėda, vietų pavadinimų kilmę, kapines, sveikatą, gyvulių ganymą, kaimų pavadinimus, skaitymą, laikraščius, Jobą, pasaka apie velnią ir bobą.
CD 1088 RAV 141LK054903E. B.Rokėnai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Buitinis pokalbis; pasakojama apie vietų vardus, verpimą verpste, senovinius drabužius, linus, malūną, arklio kinkymą, įvairių žemės ūkio reikmenų pavadinimus; dvi pasakos: apie velnią ir bobą, apie pirklį, kurio turtas sudegė.
CD 1090 RAV 142LK055002J. L.Tolimėnai, Kazitiškio sen., Ignalinos r.Buitinis pokalbis; pasakojama apie gyvenimą tarpukario Lietuvoje.
CD 1082 RAV 138LK055101E. Š.Laukstėnai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie šokius, ligas, vaistažoles, savo vyrą, merginas su vaikais, gyvenimą prieš karą, samdinius, dabartį, jaunimą, paukščius, vaikų auginimą, turgų.
CD 1083 RAV 139LK055102E. Š.Laukstėnai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie mokyklą, dabartį,kaimynus, pokarį, duonos kepimą, šventes, vestuves, krikštynas, gimdymus, tikėjimą, laimę.
CD 1085 RAV 140LK055203O. K.Užsieniai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r. Gimė Katiniškiuose.Pasakojama apie šeimą, darbus, namą, daržoves, žemę.
CD 1082 RAV 138LK055204O. K.Užsieniai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r. Gimė KatiniškiuosePasakojama apie augalus, grybus, paukščius, žuvis, drabužius, audimą, ūkį, buitinius darbus, čigonus, savo vyrą, sveikatą.
CD 1082 RAV 138LK055205B. L.Laukstėnai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie vaikystę, vaidenimąsi, kaimynų kivirčus, šventes.
CD 1088 RAV 141LK055301B. L.Laukstėnai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie ežerus, žuvis, maisto produktus, aliejaus spaudimą, indus, kavos gaminimą, alų, tabaką, ligas.
CD 1088 RAV 141LK055302A. A.Sabališkė, Ignalinos r. Gimė Daubariškėje.Pasakojama apie jaunimą, kalėjimą, pokarį, Sibirą, gyvenimą grįžus iš tremties.
CD 1088 RAV 141LK055303A. A.Sabališkė, Ignalinos r. Gimė Daubariškėje.Pasakojama apie jaunimą, vežimą į Sibirą, dukros gimimą, tėvus, dabartinius žmones.
CD 1090 RAV 142LK055304J. Š.Sabališkė, Ignalinos r.Pasakojama apie turėtą žemę, kaimo gyventojus, lenkų kalbą, tėvus, šernus, paukščius, ežerus, pavardės sulenkinimą.
CD 1108 RAV 145LK055401V. U.Tolimėnai, Kazitiškio sen., Ignalinos r.Pasakojama apie vietų pavadinimus, naktigonę, tėvų ūkį, gyvulių ganymą, mėsą, gyvulių jauniklių pavadinimus, keiksmažodžius, įvairių reiškinių pavadinimus, vaistažoles, paukščius, paukščių pamėgdžiojimus.
CD 1109 RAV 146LK055402V. U.Tolimėnai, Kazitiškio sen., Ignalinos r.Pasakojama apie įvairių gyvūnų pavadinimus, žmogaus kūno dalių pavadinimus, maistą, kaimo gyventojus, gyvulius, važiavimo priemones, elgesį su arkliais, gyvulių kalbinimą.
CD 1090 RAV 142LK055501V. U.Tolimėnai, Kazitiškio sen., Ignalinos r.Pasakojama apie gyvulius, vakarėlius, arklius.
CD 1108 RAV 145LK055502A. D.Jakėnai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie tris kvailius, tėvus, kaimo žmones, darbą Vilniuje, drabužius, įvairių daiktų pavadinimus, duoną.
CD 1090 RAV 142LK055503J. T.Jakėnai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie vestuves, kaimo gyventojus, vaikystę, dvaro savininkus, bažnyčios statymą, kunigus, valandų skaičiavimą, pranašavimą, žvejybą, valtis, žuvis.
CD 1108 RAV 145LK0558P. Š.Švedriškė, Kazitiškio apyl., Ignalinos r. Gimė Ažvinčiuose, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie gyvenvietę; atsakoma į anketos klausimus; pasakojama apie pokarį, vaikystę, šventes, vestuves.
CD 1108 RAV 145LK055801A. B.Švedriškė, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie vakarėlius; atsakoma į anketos klausimus; pasakojama apie Amerikoje buvusį tėvą, mamos brolius, savo vyrą.
CD 1109 RAV 146LK055802A. Š.Švedriškė, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie kaimo gyventojus, bažnyčią.
CD 1108 RAV 145LK055803P. Š.Švedriškė, Kazitiškio apyl., Ignalinos r. Gimė Ažvinčiuose, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie gyvenvietę; atsakoma į anketos klausimus; pasakojama apie pokarį, vaikystę, šventes, vestuves.
CD 1108 RAV 145LK055804P. Š.Švedriškė, Kazitiškio apyl., Ignalinos r. Gimė Ažvinčiuose, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie vakarojimus, talkas, dabartį, maistą, laikraščius, linus, turgų, gyvenimą prieš karą.
CD 1108 RAV 145LK055805A. L.Ažvinčiai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r. Gimė Tolimėnuose, Kazitiškio-Salako apyl., Ignalinos r.Atsakoma į anketos klausimus; pasakojama apie darbą kolūkyje, pensiją, valdžią, darbus.
CD 1110 RAV 147LK085401J. M.Kazitiškis, Kazitiškio apyl., Ignalinos r. Pirmasis pateikėjas gimė Agrodnykuose.Pasakojama apie žvejybą, vėžių gaudymą, maistą, prekybą su žydais, gyvulių ganymą, kiaules, mėsos rūkymą, pirtį, javų džiovinimą, pasaką apie iškastruotą velnią; atsako į anketos klausimus.
CD 1114 RAV 150LK085704J. M.Kazitiškis, Kazitiškio apyl., Ignalinos r. Pirmasis pateikėjas gimęs Agrodnykuose.Pasakojama apie žvejybą, išvežimą į Sibirą, sviesto mušimą, gyvenimą valdant lenkams, piemenavimą, malimą girnomis, gyvenimą ir darbą dvare, sieną su Lenkija, įvairius darbo įrankius, vedybas, jaunimą, vokiečius, arklio kinkymą, arklių lenktynes, šienavimą, samdinių gyvenimą, naminį audinį.
CD 1112 RAV 149LK086001B. C.Grybėnai, Grybėnų apyl., Ignalinos r.Buitinis pokalbis.
CD 1112 RAV 149LK086002M. Š.Grybėnai, Grybėnų apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie žemę, sodo sodinimą, bites, ūkį, kalbas, šeimą, vietų pavadinimus, ežerą, žuvis, jaunystę, gyvulius.
CD 1114 RAV 150LK086101O. Š.Grybėnai, Grybėnų apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie pabėgusį šunį, perkūno trenktą moterį, kaimynę, sūrio gaminimą, avių vilną, šienavimą, gaisrus, malūnus, rožės atkalbėjimą, gyvačių įkandimus, pyrago ir duonos kepimą, blynus su žirniais, bites, Užgavėnes, gavėnios maistą, pravardę.
CD 1112 RAV 149LK086102O. Š.Grybėnai, Grybėnų apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie nutikimą su radiju per karą, baldus, obuolių košę, grybų ruošimą, apavą, kopūstų ir agurkų raugimą, burokus, burokų alų, mėsos rūkymą, ligą, šarmo gaminimą, muilo virimą, vaikus.
CD 715 RAV 124LK086601V. B.Grybėnai, Grybėnų apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie bažnyčią, šventintą vandenį, tikėjimą, pasaulio pabaigą, sveikatą, kryžių partizanams, nepriklausomos Lietuvos privalumus, dvi seseris, Dievo meilę
CD 715 RAV 124LK086702O. Š.Grybėnai, Grybėnų apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie vyro ligą, brolius ir seseris, pokarį, geležinkelio liniją, išgyvenimus, vestuves, sviestą, audimą, vėžiavimą, laumes ir kt.
CD 715 RAV 124LK086801M. M.Taujūnai, Naujojo Daugėliškio apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie Užgavėnes, Velykas, Kalėdas, šokius, gavėnią, kraitį, verpimą, linų darbus, rugiapjūtę, duonos kepimą, turgus, naktigones, kolūkius ir kt.
CD 716 RAV 125LK087001V. M.Laučiūniškė, Gubavos apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie gegužines, jaunimo pasilinksminimus, pažintį su vyru, kaimo gyventojus
CD 717 RAV 126LK087002E. K.Bajorai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie derlių, kaimo pavadinimą, ūkį, sveikatą, vaikų auklėjimą, mokyklą ir kt.
CD 717 RAV 126LK087003G. V.Bajorai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie drabužius, vaidenimąsi, darbą fermoje, II pasaulinį karą ir pokarį, mokyklą, politiką, vaikus ir kt.
CD 717 RAV 126LK087101A. R.Bajorai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie brolius ir seseris, jaunimo pasilinksminimus, valgius, pasninką, anytą, barzdas, malkas, marčias ir kt.
CD 718 RAV 127LK087102A. R.Bajorai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie sūrių spaudimą, drobę
CD 718 RAV 127LK087103J. G.Naubėnai, Gubavos apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie tėvus, karą, kolūkių kūrimąsi, darbą kolūkyje, partizanus, politiką, kainas ir kt.
CD 718 RAV 127LK087201A. P.Bajorai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie krepšių pynimą, bites, šeškus, žiurkes, tremtį, dvarus, kaimo nykimą, tėvus ir kt.
CD 718 RAV 127LK087202A. P.Bajorai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie tėvus, šeimą, mokymąsi, gyvulių spalvas, deminutyvus, vietovardžius
CD 719 RAV 128LK087301J. G.Naubėnai, Gubavos apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie vaikystę, prezidento rinkimus, uogavimą, šeimą, kaimo praeitį, jaunystę, ūkio darbus, užkalbėjimus, vestuvių papročius, gėles, pokarį, arklių vardus
CD 719 RAV 128LK087302J. G.Naubėnai, Gubavos apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie kapines, audimą, vyro regėjimą, žvėris, Lietuvos ir Lenkijos sieną, , pokarį, grybus, mokymąsi, tėvų ūkį, vaikų žaidimus, sodą
CD 719 RAV 128LK087401E. K.Bajorai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie kačiuką, išsilavinimą, spalvų pavadinimus, stakles
CD 719 RAV 128LK087402A. P.Bajorai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie buvimą politiniu kaliniu, pokarį, darbą šachtoje
CD 805 RAV 129LK087403A. P.Bajorai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie sveikatą, šiaurę, ūkį, gyvenimą kaime, gyvulius ir kt.
CD 805 RAV 129LK088001U. R.Asiūklė, Gubavos apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie du savo vyrus, ūkio darbus, daržus, išsilavinimą, vaidinimus, jaunimą, trėmimus, pora dainų
CD 805 RAV 129LK088002E. V.Serapiniškė, Gubavos apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie atsikraustymą, nuotraukas, derlių, valgius, audimą, miško uogas, pokarį, trėmimus
CD 1093 RAV 143LK088101P. D.Serapiniškė, Gubavos apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie darbą žvejybiniame laive, kaimą, karo pradžią.
CD 1093 RAV 143LK088102A. J.Serapiniškė, Gubavos apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie kaimą, dvaro legendą, pravardės kilmę, mokymąsi.
CD 1093 RAV 143LK088103A. J.Serapiniškė, Gubavos apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie kaimo apylinkes.
CD 1096 RAV 144LK088104E. F.Serapiniškė, Gubavos apyl., Ignalinos r.Buitinis pokalbis.
CD 1093 RAV 143LK088602O. K.Biržiniškė, Gubavos apyl., Ignalinos r.Atsakoma į anketos klausimus; buitinis pokalbis.
CD 1096 RAV 144LK088603Z. V.Biržiniškė, Gubavos apyl., Ignalinos r. Gimė Pažieviškėje, Gubavos apyl., Ignalinos r.Atsakoma į anketos klausimus; pasakojama apie gyvenimą tarpukariu, šeimą, mišką, dabartį, žydus, vakarones, pokarį; buitinis pokalbis.
CD 1096 RAV 144LK088701A. B.Biržiniškė, Gubavos apyl., Ignalinos r. Gimė Rainiuose, Gubavos apyl., Ignalinos r.Atsakoma į anketos klausimus; pasakojama apie karą, žydus, pokarį; buitinis pokalbis.
CD 1096 RAV 144LK088702J. B.Gubavėlė, Gubavos apyl., Ignalinos r.Atsakoma į anketos klausimus; pasakojama apie partizanus, žydų šaudymą.
CD 1096 RAV 144LK088703J. B.Gubavėlė, Gubavos apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie žydų šaudymą, darbą kolūkyje, dabartinį gyvenimą.
CD 711 RAV 120LK089601M. Š.Grybėnai, Grybėnų apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie laukinius žvėris ir paukščius, žuvis, malūnus, bites, gyvates, užkalbėjimus, pavardes, prvardes ir kt.
CD 712 RAV 121LK089602B. K.Grybėnai, Grybėnų apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie linų darbus, audimą, medžiagas, margučius, malūną, gyvulius, valgius, drabužius ir kt.
CD 1502 RAV 168LK096604E. G.Užsieniai, Kazitiškio sen., Ignalinos r.Pasakojama apie tai, kad bus blogi metai, vietinius gyventojus, senų žmonių likimą, savo namus, savo tėvą, šeimą, giminę, savo gyvenimą, savo vyrą, pažintį su vyru, šokius, savo brolius, vaidenimąsi, lenkus, mokyklą, mokslą, rankdarbius, linų apdirbimą, tėvą eigulį, duoną, pokario metus, maistą, maistą kareiviams, badą, ligas, karštinę, geresnius laikus, vasarnamį, namus, šeimą, skenduolius, mergas su vaikais, krosnį.
CD 1181 RAV 160LK155501E. J.Švedriškė, Kazitiškio apyl., Ignalinos r. Gimė Ažvinčių k., Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie vietų pavadinimus, raistą, pupų kūlimą, audimą, linus, vilkus; dainuojama.
CD 1180 RAV 159LK155502A.Švedriškė, Kazitiškio apyl., Ignalinos r. Gimė Garbšiuose, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie tarnavimą pas svetimus, laidotuves, Žolinę, tėvus, seserį.
CD 1180 RAV 159LK155503A. Š.Švedriškė, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Skambinama pianinu ir dainuojama.
CD 422 RAU 50LK123901A. D.Užėniškės, Vajasiškio par., Zarasų r.Pasakojimai apie vaikystę, karą, pokarį, susišaudymus, šeimą, vestuves, darbą, sveikatą, giminės istoriją, šeimininkavimą, drauges.
CD 426 RAU 51LK123902A. D.Užėniškės, Vajasiškio par., Zarasų r.Pasakojimai apie virėjos darbą, žmonių susiėjimus, tarmes, kaimą ir jo žmones, nelaimes, kryžiaus atstatymą, atlaidus, tvenkinį, darbus, kaimynus, šiuolaikinį jaunimą, uogavimą, gyvačių įgėlimus.
CD 434 RAU 53LK125701M. V.Salos, Kirdeikių par., Ignalinos r.Pasakoja apie sunkią vaikystę, šeimą, gabius vaikus, sūnaus mirtį, pragyvenimą iš ežerų, teismus dėl žemės ir ežerų, darbus, seka pasaką, pasakoja apie savo jubiliejų, ilgą gyvenimą, šventes, gimines.
CD 434 RAU 53LK125702M. V.Salos, Kirdeikių par., Ignalinos r.Pasakoja apie velykas, dovanas, šeimą, Jonines, šokius, grybus, uogas, dainavimą, bažnyčią, pokarį.

Rasta įrašų: 88
Garso įrašai kasetėse 

ĮrašasPateikėGyvenaĮrašo turinys
LK086601V. B.Grybėnai, Grybėnų apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie bažnyčią, šventintą vandenį, tikėjimą, pasaulio pabaigą, sveikatą, kryžių partizanams, nepriklausomos Lietuvos privalumus, dvi seseris, Dievo meilę
LK086702O. Š.Grybėnai, Grybėnų apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie vyro ligą, brolius ir seseris, pokarį, geležinkelio liniją, išgyvenimus, vestuves, sviestą, audimą, vėžiavimą, laumes ir kt.
LK087002E. K.Bajorai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie derlių, kaimo pavadinimą, sveikatą, vaikų auklėjimą, mokyklą ir kt.
LK087003G. V.Bajorai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie drabužius, vaidenimąsi, darbą fermoje, II pasaulinį karą ir pokarį, politiką, vaikus ir kt.
LK087101A. R.Bajorai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie brolius ir seseris, jaunimo pasilinksminimus, valgius, pasninką, anytą, barzdas, malkas, marčias; sūrių spaudimą, drobę ir kt.
LK087102J. G.Naubėnai, Gubavos apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie tėvus, karą, kolūkių kūrimąsi, darbą kolūkyje, partizanus, politiką, kainas ir kt.
LK087201A. P.Bajorai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie krepšių pynimą, bites, šeškus, žiurkes, tremtį, dvarus, kaimo nykimą, tėvus ir kt.
LK087301J. G.Naubėnai, Gubavos apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie vaikystę, prezidento rinkimus, uogavimą, šeimą, kaimo praeitį, jaunystę, ūkio darbus, užkalbėjimus, vestuvių papročius, gėles, pokarį, arklių vardus; kapines, audimą, vyro regėjimą, žvėris, Lietuvos ir Lenkijos sieną, , pokarį, grybus, mokymąsi, tėvų ūkį, vaikų žaidimus, sodą ir kt.
LK087401E. K.Bajorai, Kazitiškio apyl., Iganalinos r.Pasakoja apie kačiuką, išsilavinimą, spalvų pavadinimus, atakles
LK087402A. P.Bajorai, Kazitiškio apyl., Iganalinos r.Pasakoja apie buvimą politiniu kaliniu, pokarį, darbą šachtoje; sveikatą, šiaurę, ūkį, gyvenimą kaime, gyvulius ir kt.
LK088001U. R.Asiūklė, Gubavos apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie du savo vyrus, ūkio darbus, daržus, išsilavinimą, vaidinimus, jaunimą, trėmimus, pora dainų
LK088002E. V.Serapiniškė, Gubavos apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie atsikraustymą, nuotraukas, derlių, valgius, audimą, miško uogas, pokarį, trėmimus
LK089601M. Š.Grybėnai, Grybėnų apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie laukinius žvėris ir paukščius, žuvis, malūnus, bites, gyvates, užkalbėjimus, pavardes, pravardes ir kt.
LK089602B. K.Grybėnai, Grybėnų apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie linų darbus, audimą, medžiagas, margučius, malūną, gyvulius, valgius, drabužius, ir kt.

Rasta įrašų: 14
Žodžiai skaitmenizuotose kortelėse 

Žodis kortelėje Klausimas Žodis Tarmė
LKILKA00033480101Kaip vadinamas senovinis durų užrakinimas?BrauktuvėRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA00033480201Kaip vadinamas senovinis durų užrakinimas?BrauktuvėRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA00043480101Kaip vadinama gyvenamojo namo krosnis?PečiusRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA00043480201Kaip vadinama gyvenamojo namo krosnis?PečiusRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA00043480301Kaip vadinama gyvenamojo namo krosnis?PečiusRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA00063480101Kaip vadinamas kiemas?AtšlaimasRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA00063480201Kaip vadinamas kiemas?AtšlaimasRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA00073480101Kaip vadinamas kaimas?ŪlyčiaRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA00073480201Kaip vadinamas kaimas?ŪlyčiaRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA00073480202Kaip vadinamas kaimas?ZascenkasRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA00083480101Kaip vadinamas aptvaras gyvuliams laikyti?DienykasRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA00093480101Kaip vadinama klėtis?SvirnasRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA00093480201Kaip vadinama klėtis?SvirnasRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA00113480101Kaip vadinamas tvartas?TvartasRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA00113480201Kaip vadinamas tvartas?TvartasRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA0013480101Kaip vadinamas gyvenamasis namas?PirkiaRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA0013480201Kaip vadinamas gyvenamasis namas?PirkiaRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA0013480202Kaip vadinamas gyvenamasis namas?GryčiaRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA002a3480101Kaip vadinama gyvenamojo namo dalis – stogas?DangtisRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA002a3480102Kaip vadinama gyvenamojo namo dalis – stogas?DokasRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA002a3480201Kaip vadinama gyvenamojo namo dalis – stogas?DangtysRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA002b3480101Kaip vadinama gyvenamojo namo dalis – pamatas?PadmūraukaRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA002b3480102Kaip vadinama gyvenamojo namo dalis – pamatas?PamastasRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA002b3480201Kaip vadinama gyvenamojo namo dalis – pamatas?PadmurkaRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA002b3480202Kaip vadinama gyvenamojo namo dalis – pamatas?PadmuraukaRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA002c3480101Kaip vadinama gyvenamojo namo dalis – lubos?LubosRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA002c3480201Kaip vadinama gyvenamojo namo dalis – lubos?LubosRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA002d3480101Kaip vadinama gyvenamojo namo dalis – grindys (asla)?PadlogasRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA002d3480102Kaip vadinama gyvenamojo namo dalis – grindys (asla)?PadasRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA002d3480201Kaip vadinama gyvenamojo namo dalis – grindys (asla)?PadlagasRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA002d3480202Kaip vadinama gyvenamojo namo dalis – grindys (asla)?AslaRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA002e3480101Kaip vadinama gyvenamojo namo dalis – priemenė?PriesienysRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA002e3480201Kaip vadinama gyvenamojo namo dalis – priemenė?PriemenėRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA002f3480101Kaip vadinama gyvenamojo namo dalis – priebutis?GonkaiRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA002f3480201Kaip vadinama gyvenamojo namo dalis – priebutis?GonkaiRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA00563480101Kaip vadinama bulvė?BulbaRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA00563480201Kaip vadinama bulvė?BulbaRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA005a3480101Kaip vadinama krosnies dalis priežda?PripečkasRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA005d3480101Kaip vadinama krosnies dalis kakta?KaktaRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA005k3480101Kaip vadinama krosnies dalis papečkys?PapečysRytų aukštaičiai vilniškiai

Rasta įrašų: 40


Dūkšto valsčiaus istorija (ir Kazitiškio) = Monografija „Dūkštas“

2012-08-16 09:08
Reklama

Dūkšto valsčiaus branduolys – Dūkšto ir Kazitiškio seniūnijų esamos teritorijos.

http://www.kazitiskis.lt/monografija-dukstas/ <- Монография «Дукштас» (нынешние территории староств Дукштаса и Казитишкиса (Казачизна))

 

Monografijos „Dūkštas“ vyr. redaktorė Živilė GURAUSKIENĖ, sudarytoja Danutė KIBICKIENĖ

Kur vilnys Persvėto į krantus teškena,

Kur šniokščia gilus ir dumblingas Samanis, –

Piliakalnis niukso, kurs daugelį mena,

Medžiais apaugęs, apgriuvęs pasenęs…

Jonas Čekauskas   „Dūkšto piliakalnis“, 1935 m.

1994-aisiais susikūrusi „Versmės“ leidykla, vadovaujama Petro Jonušo, leidžia 100-tomę monografijų seriją, skirtą Lietuvos miestams ir miesteliams bei jų apylinkėms, orientuojantis į tarpukariu buvusius Lietuvos valsčius, nes, pasak  leidyklos vadovo, valsčiai – vienas iš seniausių ir ilgiausiai išsilaikiusių Lietuvos administracinių vienetų. Kelis šimtmečius vienoje teritorijoje gyvenę žmonės sukūrė mikrokultūrą, išsiskiriančią savita šnekta, tradicinės kultūros savitumais.

2012 metais pradėtą rengti monografiją  apie buvusį Dūkšto (Ignalinos r.) valsčių numatoma užbaigti  2015 m. Būsimoji monografija bus unikalus, didelės apimties (per 1 000 puslapių) leidinys, savotiška enciklopedija apie Dūkšto ir jo apylinkių kraštovaizdžio raidą, kaimų ir vienkiemių istorijas nuo seniausių laikų iki šių dienų, tradicinius verslus ir dirbinius, gyvenamuosius namus ir jų interjerą, kapines, bažnyčias, mokyklas, bibliotekas, įstaigų kūrimosi istorijas, įžymius žmones, liaudies išmintį, kalendorines ir šeimos šventes bei  papročius,  tarmių ir vietos šnektų ypatumus, tautosaką, liaudies muzikantus, tautines mažumas, jų papročius, ir pan.

Dūkšto istorija bus nagrinėjama nuo proistorės iki mūsų dienų. Ypatingas dėmesys bus skiriamas Senojo Dūkšto, Kazitiškio dvarams bei parkams,  profesoriaus Adomo Hrebnickio muziejui, Dūkšto ir jo apylinkių architektūrai, archeologiniams paminklams, piliakalniams, bažnyčių, kapinių istorijoms.

Dūkštas minimas nuo 1737 m. Gyvenvietė ėmė augti XIX a. viduryje, kai 1859–1862 m. buvo tiesiamas geležinkelis Sankt Peterburgas–Varšuva. Iki 1915 m. oficialiai miesteliu nevadintas. Miesto statusą gavo 1956 m. gruodžio 28 d. Miestas pavadintas pagal bendravardį ežerą – Dūkštą, telkšantį už 5 km į šiaurę. Šalia jo,  Dūkšteliuose (senojoje Dūkšto gyvenvietėje), viduramžiais buvo Dūkšto dvaras, kurį iki 1573 m. valdė Giedraičiai, Stabrovskiai.

Dūkšto valsčiaus žemėje giliai įmintos mūsų protėvių pėdos, čia 1229–1298 m. viešpatavo galingiausia kunigaikštystė – Nalšia. 13 metų (nuo 1655 m.)  valsčiaus žemėse buvo įsitvirtinę rusai, 123 metus (nuo 1795 metų) šeimininkavo carinė Rusija, 1812 metais šiomis žemėmis pražygiavo Napoleono armijos kariai. Daug permainų kraštui atnešė 1918–1920 m. bei 1941–1944 m., trėmimais, žudynėmis, persekiojimais skausmingai pažymėtas pokario laikotarpis.

Valsčiaus teritorijos žemėlapis sudarytas vadovaujantis KGI Lenkų karo 1932–1934 m. žemėlapiais, kuriems sudaryti naudoti rusiški trivarsčiai žemėlapiai, ir kaimų sąrašais, kurie 1938 metais buvo pateikti Vilniaus vaivadijai. Kartografinė situacija – dabartinė. Ribų žemėlapį sudaryti padėjo UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė. Dūkšto valsčiaus branduolys – Dūkšto ir Kazitiškio seniūnijų esamos teritorijos. Vienetiniai kaimai priklauso Rimšės ir Visagino seniūnijoms.

Šiose žemėse sukosi vandens ir vėjo malūnai, veikė plytinė, kūrėsi kaimai, dvarai, dvareliai, gyvenvietės ir miesteliai. Pakelėse ir sodybose dygo kryžiai, stogastulpiai, koplytstulpiai ir koplytėlės – vietinių meistrų sukurti šedevrai. Kapinėse stovėjo koplyčios, kurių šiandien likę tik pamatai. Gausu tyrinėtų ir netyrinėtų kapinynų ir piliakalnių. Medinės Dūkšto Šv. Stanislovo Kostkos, Gedžiūnėlių Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios, mūrinė Kazitiškio Šv. Vyskupo Stanislovo bažnyčios ir šiandien kviečia žmones į šventas Mišias, kurių metu skamba vargonų muzika ir šventos giesmės. Kaimuose išlikusios sodybos byloja apie žmonių poreikį kurti gražią aplinką. Pirkių puošyboje dominuoja pjaustinėti kiauraraščiai, aplink sodybas – įvairių tipų tvoros (Grybėnų, Laukstenių, Sabališkės ir kt. kaimuose). Šiose sodybose kūrėsi šeimos, augino vaikus, leido juos į mokslus – į gyvenimą išėjo daug žymių žmonių. Dūkšto valsčiaus žmonės mokėjo ne tik dirbti, bet ir linksmintis – dainavo dainas, šventė šventes, puoselėjo papročius –, dar ir šiandien dažnoje pirkioje galima rasti naudotų daiktų, audinių ir drabužių, nuo kurių dvelkia rankų šiluma.

Keliaujant po Dūkšto valsčiaus kaimus apima nostalgija. Likę šimtamečiai medžiai byloja apie buvusius kaimus. Jų kamieno negali apimti rankomis, negali sužinoti, kokią istoriją jie saugo. Buvę dideli kaimai baigia išnykti. Bendraujant su juose likusiais žmonėmis pajunti, kad būtent šiandien yra tas laikas, kai pabirusius perlus dar galima surinkti. Surinkime ir išsaugokime tai kaip didžiausią turtą savo vaikams ir anūkams. Dabartis, kuria gyvename šiandien, rytoj taps istorija. Jei ir tavo pėdos giliai įmintos į šią žemę, o užaugę sparnai nuskraidino toli, tai tik vaikiškos svajonės virto realybe… Gražus kraštovaizdis atsiveria nuo Petrikonių kalno – žmonės kalba, kad jis supiltas rankomis –, o ant jo stovėjęs švyturys rodęs kelią grįžti namo. Sugrįžti įamžinti  šio krašto istorijos kviečia š. m. rugpjūčio 1319 d. „Versmės“ leidyklos Dūkšte ir jo apylinkėse rengiama pirmoji kompleksinė lokalinių tyrimų ekspedicija. Prie šio darbo jau prisijungė paminklosaugininkas Laimonas Abarius, paveldosaugininkė Elena Krapauskienė, Lietuvos miškininkas, visuomenės veikėjas Jonas Rimantas Klimas, visuomenės veikėja, Aukštaitijos krašto poetė Veronika Varnienė, nekilnojamojo kultūros paveldo ekspertė Regina Žukauskienė, VGTU docentas Dalius Vrubliauskas, Ignalinos rajono Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vedėjas Juozas Panavas, dailininkė tapytoja Edita Dalia Rakauskaitė, kraštotyrininkas Antanas Karmonas, švietimo ir kultūros veikėjai Antanas Šimkūnas ir Leonas Bagdonas, Ignalinos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios klebonas Deimantas Braziulis, Dūkšto Šv. Stanislovo Kostkos bažnyčios monsinjoras Ignas Jakutis, Naujojo Daugėliškio Šv. Joakimo ir Onos bažnyčios klebonas Jonas Kardelis, aptarnaujantis Gedžiūnėlių parapiją, prof. A. Hrebnickio muziejaus direktorė Renata Veličkienė, Dūkšto globos namų direktorė Teresa Svirkovičienė, Dūkšto vidurinės mokyklos direktorė Julija Griškienė, Dūkšto kultūros namų direktorė Lina Staliauskienė, Kazitiškio bibliotekos vedėja Gendrika Servutienė, Dūkšto bibliotekos vedėja Elvyra Mačiulienė, Dūkšto seniūnas Vytautas Kazėnas, Kazitiškio seniūnas Drąsutis Jelinskas, darbuotojai Danutė Gasiūnienė, Danguolė Urbonienė, Janina Andrejeva, Albina Chadarovič, Visagino merė Dalia Štraupaitė, buvusi Dūkšto seniūnė Valė Šukelienė  bei jaunieji specialistai: Asta Kibickaitė, Justina Varnaitė, Aira Gurauskaitė, Robertas Petručionis. Talkina Ignalinos rajono žurnalistai: Laima Miliuvienė, Vida Gasparavičienė, Jonas Baltakis ir Ignalinos kabelinės televizijos operatorius Marius Vilčinskas. Džiaugiamės galėdami bendradarbiauti su istorikais Antanu ir Jovita Lesiais, dailėtyrininke, menotyros mokslų daktare Jolanta Zabulyte, humanitarinių mokslų daktaru Vidu Kavaliausku, archeologu, humanitarinių mokslų daktaru Manvydu Vitkūnu,  menotyrininku Povilu Spurgevičiumi, redaktore, menotyrininke Ona Gaidamavičiūte, gamtininku Almantu Kulbiu, botaniku Sigitu Juzėnu, Lietuvos zoologu ichtiologu, biomedicinos mokslų daktaru Egidijumi Bukelskiu, geologėmis Monika Melesyte ir dr. Irma Vejelyte, docentu dr. Petru Šinkūnu, architektu Stanislovu Čepinsku.

“Versmės“ leidykla maloniai kviečia visus šio krašto žmones padėti monografijos rengėjams surinkti kuo daugiau reikšmingos informacijos būsimai 100-tomės „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai, kuri bus gražus paminklas Dūkšto  kraštui ir  jo žmonėms. Šio paminklo nesukursime be visuomenės paramos ir bendradarbiavimo. Istorikai, etnologai, kraštotyrininkai, menotyrininkai, žurnalistai, biologai, kalbininkai lankysis įvairiose vietovėse, susitikinės su vietos gyventojais, užrašinės prisiminimus, rinks informaciją, nuotraukas bei archyvinę medžiagą, skirtą būsimam leidiniui.

Kviečiame prisidėti prie rengiamos monografijos: pateikti nuotraukų, straipsnių, dalytis patarimais bei siūlymais, taip pat kviečiame finansiškai remti knygos leidimą – be visuomenės supratimo ir pasiaukojimo knygos neįstengsime išleisti, nes didžiąją dalį leidinio sąmatos sudaro neatlygintina parama. Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už bendradarbiavimą ir suteiktą paramą. Visi, talkinę ar rėmę finansiškai, bus garbingai įrašomi knygos rėmėjams skirtuose puslapiuose, įvardijant konkretų kiekvieno indėlį. Apie suteiktą ženklesnį indėlį ar paramą bus informuojama visuomenė.

Viešajai įstaigai „Versmės“ leidyklai už jos vykdomą pelno nesiekiančią veiklą – Lietuvos istorijos ir tradicinės kultūros monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ rengimą bei su tuo susijusią mokslinę veiklą – 2004 m. yra suteiktas paramos gavėjo statusas, todėl knygos leidybai galite skirti ne tik minėtą, bet ir savo 2 proc. pajamų mokesčio paramą.

Finansinę paramą knygai galima pervesti VšĮ „Versmės“ leidyklai, kodas 122732630, į atsiskaitomąją sąskaitą AB „Citadele“ banke LT027290000005467101, nurodant: Parama monografijai „Dūkštas “, arba perduoti grynaisiais leidyklos buhalterijoje.

„Versmės“ leidyklos adresas – Geležinkelio g. 6, 02100 Vilnius, telefonai: 85 2130623 (ir faksas), 8698 09077 (bendrasis), 8698 20707 (leidyklos vadovo); elektroninio pašto adresas – , leidyklos internetinė svetainė www.versme.lt.

Monografijos „Dūkštas“ vyriausioji redaktorė Živilė Gurauskienė, tel. 867059748, el. pašto adresas , sudarytoja Danutė Kibickienė, tel. 867418400, el. pašto adresas

informacija iš www.Voruta.lt

DAUGIAU INFORMACIJOS – http://www.versme.lt/dukstas.htm


Kazitiškio pašto kodai

2012-08-05 09:08

Kazitiškio kaimo pašto kodas yra LT-30245. O kitų Kazitiškio seniūnijos kaimų kodai yra kitokie.
Tai yra:

GyvenvietėStatusas (Registrų centro duomenys 2010-03-01)Gyventojų skaičius (2001 m. gyventojų surašymo duomenys)Pašto KodasAdresasPaštasSavivaldybė
Akriemiaik1030246Akriemių k., 30246 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Aminėniškėk230252Aminėniškės k., 30252 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Antakmenėk1430253Antakmenės k., 30253 Ignalinos r. sav.Ignalinos paštasIgnalinos r. sav.
Apkartaik1230250Apkartų k., 30250 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Asiūklėk1330241Asiūklės k., 30241 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Ažėnaik2230242Ažėnų k., 30242 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Ažvinčiaik1330252Ažvinčių k., 30252 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Bajorai Ik2930243Bajorų I k., 30243 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Bajorai IIk1630241Bajorų II k., 30241 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Bajorai IIIk1030253Bajorų III k., 30253 Ignalinos r. sav.Ignalinos paštasIgnalinos r. sav.
Baltabiržisk030250Baltabiržio k., 30250 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Biržiniškėk730240Biržiniškės k., 30240 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Byriškėk030240Byriškės k., 30240 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Buiviliškėvs030256Buiviliškės vs., 30256 Ignalinos r. sav.Ignalinos paštasIgnalinos r. sav.
Čepiejaik630242Čepiejų k., 30242 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Dailidėsk130256Dailidžių k., 30256 Ignalinos r. sav.Ignalinos paštasIgnalinos r. sav.
Dainiškėk130256Dainiškės k., 30256 Ignalinos r. sav.Ignalinos paštasIgnalinos r. sav.
Daržininkaik030256Daržininkų k., 30256 Ignalinos r. sav.Ignalinos paštasIgnalinos r. sav.
Diediškėk030253Diediškės k., 30253 Ignalinos r. sav.Ignalinos paštasIgnalinos r. sav.
Dirvonaivs230263Dirvonų vs., 30263 Ignalinos r. sav.Dūkšto paštasIgnalinos r. sav.
Dirvoniškėsk030242Dirvoniškių k., 30242 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Dvarnapolis Ik530243Dvarnapolio I k., 30243 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Dvarnapolis IIk030240Dvarnapolio II k., 30240 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Galaik530244Galų k., 30244 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Galiniaik330240Galinių k., 30240 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Garbšiaik330250Garbšių k., 30250 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Garšvinėk530256Garšvinės k., 30256 Ignalinos r. sav.Ignalinos paštasIgnalinos r. sav.
Gedžiūnaik330256Gedžiūnų k., 30256 Ignalinos r. sav.Ignalinos paštasIgnalinos r. sav.
Gedžiūnėliaik330256Gedžiūnėlių k., 30256 Ignalinos r. sav.Ignalinos paštasIgnalinos r. sav.
Geibosk030240Geibų k., 30240 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Grikiapeliaik1030263Grikiapelių k., 30263 Ignalinos r. sav.Dūkšto paštasIgnalinos r. sav.
Grybėnaik17530254Grybėnų k., 30254 Ignalinos r. sav.Ignalinos paštasIgnalinos r. sav.
Gubavak130242Gubavos k., 30242 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Gubavėlėk130242Gubavėlės k., 30242 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Gurbaivs030253Gurbų vs., 30253 Ignalinos r. sav.Ignalinos paštasIgnalinos r. sav.
Jakėnaik3330250Jakėnų k., 30250 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Jakštiškėk930242Jakštiškės k., 30242 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Joniškisk330246Joniškio k., 30246 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Juodalaukisk530256Juodalaukio k., 30256 Ignalinos r. sav.Ignalinos paštasIgnalinos r. sav.
Jurgėnaivs030243Jurgėnų vs., 30243 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Kalviškėk130241Kalviškės k., 30241 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Kazitiškisk38330245Kazitiškio k., 30245 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Kazlupiškėvs430256Kazlupiškės vs., 30256 Ignalinos r. sav.Ignalinos paštasIgnalinos r. sav.
Kolėniškėk030256Kolėniškės k., 30256 Ignalinos r. sav.Ignalinos paštasIgnalinos r. sav.
Kuronaik030263Kuronų k., 30263 Ignalinos r. sav.Dūkšto paštasIgnalinos r. sav.
Kuzmiškėk930246Kuzmiškės k., 30246 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Laučiūniškėk1130240Laučiūniškės k., 30240 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Lauksteniaik830247Laukstenių k., 30247 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Leoniškėvs230253Leoniškės vs., 30253 Ignalinos r. sav.Ignalinos paštasIgnalinos r. sav.
Ligūnaik5830263Ligūnų k., 30263 Ignalinos r. sav.Dūkšto paštasIgnalinos r. sav.
Lukšėniškėk130256Lukšėniškės k., 30256 Ignalinos r. sav.Ignalinos paštasIgnalinos r. sav.
Malvinavask530243Malvinavo k., 30243 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Margavonėk230250Margavonės k., 30250 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Marijonavasvs830246Marijonavo vs., 30246 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Mazurkosk030242Mazurkų k., 30242 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Meilūnaik230243Meilūnų k., 30243 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Mikoliūnaik030244Mikoliūnų k., 30244 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Miliaučiškėk330256Miliaučiškės k., 30256 Ignalinos r. sav.Ignalinos paštasIgnalinos r. sav.
Miniškėk130244Miniškės k., 30244 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Miškiniškėk930252Miškiniškės k., 30252 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Naubėnaik530240Naubėnų k., 30240 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Naujasalisk1130244Naujasalio k., 30244 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Navikaik830256Navikų k., 30256 Ignalinos r. sav.Ignalinos paštasIgnalinos r. sav.
Nykiškėk230240Nykiškės k., 30240 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Notrynėvs030243Notrynės vs., 30243 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Paežerinėvs030240Paežerinės vs., 30240 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Pagurbėk130253Pagurbės k., 30253 Ignalinos r. sav.Ignalinos paštasIgnalinos r. sav.
Pašilėk830255Pašilės k., 30255 Ignalinos r. sav.Ignalinos paštasIgnalinos r. sav.
Pažieviškėk1330241Pažieviškės k., 30241 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Petrikonysk330256Petrikonių k., 30256 Ignalinos r. sav.Ignalinos paštasIgnalinos r. sav.
Radeikiškėk430242Radeikiškės k., 30242 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Rainiaik830242Rainių k., 30242 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Remeniškėk730244Remeniškės k., 30244 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Rokėnaik1630250Rokėnų k., 30250 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Rukiškėk230263Rukiškės k., 30263 Ignalinos r. sav.Dūkšto paštasIgnalinos r. sav.
Rupinskaik430244Rupinskų k., 30244 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Rupinskėliaik030244Rupinskėlių k., 30244 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Sabališkėk1630247Sabališkės k., 30247 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Serapiniškėk4330241Serapiniškės k., 30241 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Sietinėvs030242Sietinės vs., 30242 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Sodžiūnaik1230242Sodžiūnų k., 30242 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Sungardaik130250Sungardų k., 30250 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Švedriškėk9230251Švedriškės k., 30251 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Tarlokiškėvs030240Tarlokiškės vs., 30240 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Tartokask930243Tartoko k., 30243 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Teliukiškėk030255Teliukiškės k., 30255 Ignalinos r. sav.Ignalinos paštasIgnalinos r. sav.
Tolimėnaik1230250Tolimėnų k., 30250 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Trakaik330250Trakų k., 30250 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Trūdaik830242Trūdų k., 30242 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Uždeliaik030256Uždelių k., 30256 Ignalinos r. sav.Ignalinos paštasIgnalinos r. sav.
Užsieniaik930247Užsienių k., 30247 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Vardžiukiemisk3830263Vardžiukiemio k., 30263 Ignalinos r. sav.Dūkšto paštasIgnalinos r. sav.
Vėjinėvs430243Vėjinės vs., 30243 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Zūbiškėk730252Zūbiškės k., 30252 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Žaliojivs1030242Žaliosios vs., 30242 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Žeimiaik2330243Žeimių k., 30243 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Želmeniškėk230252Želmeniškės k., 30252 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.

 

Detalus Kazitiškio kaimo pašto kodų sąrašas:

KodasAdresasPaštasSavivaldybė
30033Kazitiškio pšt. , 30033 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Kazitiškio k., 30245 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Naujoji g. 2, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Naujoji g. 4, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Naujoji g. 6, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Naujoji g. 8, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Naujoji g. 10, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Naujoji g. 12, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Agrastų g. 1, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Agrastų g. 2, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Agrastų g. 3, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Agrastų g. 4, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Agrastų g. 5, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Agrastų g. 7, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Agrastų g. 8, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Agrastų g. 9, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Agrastų g. 10, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Agrastų g. 11, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Agrastų g. 12, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Agrastų g. 14, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Ąžuolų g. 4, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Ąžuolų g. 5, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Ąžuolų g. 6, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Ąžuolų g. 7, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Ąžuolų g. 8, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Ąžuolų g. 9, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Ąžuolų g. 10, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Ąžuolų g. 12, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Naujoji g. 2, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Bažnyčios g. 1, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Bažnyčios g. 2, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Bažnyčios g. 3, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Bažnyčios g. 4, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Bažnyčios g. 5, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Bažnyčios g. 6, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Bažnyčios g. 8, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Bažnyčios g. 10, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Bažnyčios g. 12, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Bažnyčios g. 14, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Parko g. 7, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Parko g. 9, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Parko g. 12, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Parko g. 16, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Parko g. 18, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Parko g. 20, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Parko g. 22, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Žalioji g. 2, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Žalioji g. 3, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Žalioji g. 4, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Žalioji g. 5, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Žalioji g. 6, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Žalioji g. 7, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Žalioji g. 8, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Žalioji g. 9, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Žalioji g. 10, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Žalioji g. 11, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Žalioji g. 12, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Žalioji g. 13, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Žalioji g. 14, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Žalioji g. 15, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Žalioji g. 16, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Žalioji g. 17, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Žalioji g. 18, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Žalioji g. 19, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Žalioji g. 20, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Žalioji g. 22, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Kaštonų g. 1, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Kaštonų g. 2, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Kaštonų g. 3, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Kaštonų g. 4, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Kaštonų g. 5, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Kaštonų g. 6, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Kaštonų g. 7, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Kaštonų g. 8, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Purienų g. 1, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Purienų g. 2, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Purienų g. 3, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Purienų g. 4, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Purienų g. 5, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Purienų g. 6, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Purienų g. 7, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Purienų g. 8, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Purienų g. 9, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Purienų g. 10, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Purienų g. 11, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Purienų g. 12, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Mokyklos g. 1, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Mokyklos g. 3, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Mokyklos g. 5, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Mokyklos g. 7, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Mokyklos g. 8, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Mokyklos g. 9, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Mokyklos g. 10, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Mokyklos g. 11, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Mokyklos g. 12, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Mokyklos g. 13, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Mokyklos g. 15, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Mokyklos g. 17, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Mokyklos g. 19, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Bažnyčios g. 1, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.

Saerimner

2012-05-02 15:05

Apie įmonę UAB „Saerimner“


Rupinskų padalinys

3D vaizdas yra štai toks:

Žiūrėti didesnį žemėlapio vaizdą

Internete: www.saerimner.lt
Adresas: Rupinskų kaimas, Kazitiškio seniūnija, 30244 Ignalinos rajonas

Atsisiųskite prezentaciją apie įmonę UAB „Saerimner“: Atsisiųsti

UAB „Saerimner“ istorija prasidėjo 1999 metais, kuomet 4 danų ūkininkai, įvertinę deficitines Rytų Europos rinkas, įkūrė pirmąją fermą. Per kelerius metus „Saerimner“ tapo didžiausiu kiaulių augintoju Baltijos šalyse.

2011 m. Pasaulio bankui priklausanti Tarptautinė finansų korporacija įsigijo 20 proc. „Saerimner“ valdančios Danijos holdingo „Idavang A/S“ akcijų. Gautas lėšas „Idavang A/S“ panaudos verslo plėtrai Rusijoje. Pasaulio bankas investuoja tik į jo griežtus aplinkosauginius, socialinės atsakomybės, gyvūnų gerovės ir finansinio stabilumo reikalavimus atitinkančius verslus. Ši investicija rodo Pasaulio banko pasitikėjimą „Idavang A/S“ bei jos įmonių vykdomos veiklos pažangumu.

Šiandien kartu su susijusiomis įmonėmis vienuolika ūkių valdanti „Saerimner“ nuo pat pirmųjų veiklos dienų vadovaujasi nuostata, jog sėkmė galima tik kuriant socialiai atsakingą verslą. Aplinkosauga, pagarba aplinkinėms bendruomenės bei įmonės darbuotojams, aukšta auginamos produkcijos kokybė, skaidrumu ir pasitikėjimu grindžiami santykiai – tai pamatinės vertybės, lemiančios kiekvieną kompanijos sprendimą.

Verslo partneriai:

Grūdų supirkėjai
Grūdus per partnerius įsigijame iš Lietuvos ūkininkų. Kasmet nuperkame apie 130 tūkst. tonų grūdų.

Klientai
Mūsų klientai yra mėsos perdirbimo įmonės su skerdyklomis: „Utenos mėsa“, „Krekenavos mėsa“, „Agrovet“, „Rivona“, „Klaipėdos mėsinė“, kitos skerdyklos.

Rinkos
„Saerimner” orientuojasi į Lietuvos rinką: apie 60 proc. savo produkcijos realizuojame Lietuvoje, apie 40 proc. – eksportuojame į užsienio šalis.

Informacijos šaltinis: www.saerimner.lt


Nemokamas mokslas Kazitiškyje

2012-02-28 11:02

Studijuokite nemokamai Kazitiškyje nuotoliniu būdu. Nėra nei amžiaus, nei vietos, nei kitų ribų. Studijuoti gali visi norintys – vakarais namuose(bet kada patogiu laiku), ar bibliotekoje. O studijos siūlomos geriausiuose universitetuose – daugiau apie tai skaitykite čia: http://www.kazitiskis.lt/mokslas-verslui/

Turėdami tokius mokslo pagrindus nesunkiai galėsite pretenduoti į pvz. naujai statomos Visagino elektrinės darbo vietas. Arba į technologijų ir tyrimų centrus. Sėkmės.


Kazitiškio vietovės knygnešiai ir daraktoriai 1864–1904

2012-02-03 09:02
3300.MINKEVIČIŪTĖ-Šakalienė Elena, * a. 1855, gyv. Molėtai, parapija, vėliau – Salakas ◊ Zarasai. Pauparė, knygnešė.
Į knygnešystę dar paauglę įtraukė tėvas Minkevičius. Važiuodamas į pasienį liet. spaudos, veždavosi ir dukterį Eleną. Pasisodindavo į roges tarytum ligonę ir neva veždavo ją pas gydytojus į Kauną. Parsigabentą spaudą slėpdavo rūsyje, kluone, bulvių duobėse. Paskui tėvas vežiodavo po aplinkinių miestelių turgus ir pardavinėdavo. Apie 1872 ištekėjo ir apsigyveno Salake. Nuo 1876 kartu su savo vyru vėl ėmė platinti liet. spaudą, dirbo iki pat spaudos draudimo panaikinimo. D vyras Antanas Šakalys spaudos pargabendavo iš M.Lietuvos. Spaudos gaudavo ir iš knygnešių Prano Gaidelio bei Uršulės Kliukytės, nuolat ją imdavo Salako vikaras. Platinti nuveždavo į atlaidus ir muges Utenoje, Salake, Dusetose, Zarasuose, Smalvose, Gaidėje, Dūkšte, Kazitiškyje, Vidžiuose, Rimšėje ir kt. Dažnai būdavo kratoma, bet mokėdavo sumaniai paslėpti. Keletą kartų per kratas buvo rasta liet. spaudos. 1882 nubausta 2 mėn. kalėti. 1891 iš jos buvo atimtos 7 liet. knygos.
L: LCVA, f. 1787, ap. 1, b. 153 (D pensijos byla); Merkys V. DLSK.
4753.  STRAZDAS Kazimieras, Kristupo, *1864.X.6 Strazdai ◊ Tauragnai ◊ Utena, ·1943.IX.23 Kaunas. Vargonininkas, spaustuvininkas, knygnešys, daraktorius.
Liet. skaityti išmokė tėvas namuose ir 12 m. sulaukusį 1876 pasiuntė mokyti vaikų į Laukstenių k. (Kazitiškis ◊ Ignalina). Bemokant vaikus 1881 jį pasikvietė į savo parapiją kun. Silvestras Gimžauskas, tuo metu vikaravęs Vidiškėse (Ignalinos r.). Čia mokėsi vargonininku. Perrašinėdavo spausdintinėmis raidėmis S.Gimžausko, A.Baranausko eilėraščius. 1883 kartu su S.Gimžausku persikėlė į Kietaviškes (Dusmenys ◊ Trakai). Kun. S.Gimžauskas ir čia rūpinosi lietuvybės stiprinimu, gaivinimu. D buvo pavesta aprūpinti naujai įsteigtą Raudonojo škaplieriaus (Kristaus kančios) broliją liet. knygomis. Iš Rygos gaudavo daug Aušros numerių. Nuėjęs į Žiežmarius atsiimti pašto (buvo atsiųstas laikraštis Aušra) vos neįkliuvo, bet pašto valdininkas neatkreipė dėmesio į siuntinio turinį ir jį atidavė. Kitą kartą vėl S.Gimžausko vardu paštu gavo iš Rygos siuntinį, kuriame buvo 70 Aušros egz. (nr. 4) vokuose su adresais, bet be pašto ženklų. Liet. spaudos iš klebonijos pasiimdavo knygnešiai kietaviškėnai Motiejus Grybauskas, Česonis, iš Žaslių – Kumeliauskas ir kt. Užrašinėjo tautosaką ir melodijas. 1884 kun. S.Gimžauskas perkeltas į Valkininkus. D apsigyveno Ceikiniuose (Ignalinos r.), vargonininkavo, slaptai mokė vaikus liet. skaityti, rašyti, giedoti. Parengė rankraštinį elementorių spausdintinėmis raidėmis (po spaudos draudimo panaikinimo, 1905, elementorių išleido Vilniuje). Knygnešių atneštas knygas slėpdavo savo namuose. Nuo 1891 vargonininkavo Palūšėje. 1901 persikėlė į Vilnių. 1912 su kt. Vilniuje įsteigė bendrovę knygoms leisti ir įsigijo nedidelę spaustuvę. Spausdino liet. knygas ir laikraščius. Lenkų okupacijos metais buvo Garso ats. redaktorius. 1922 lenkų valdžios suimtas. Už užstatą iki teismo paleistas, pasitraukė į Kauną. Dirbo spaustuvėse, bendradarbiavo spaudoje. Nuo 1939.III.1 paskirta 75 Lt valst. pensija kaip pasižymėjusiam asmeniui.
L: LE(B), t. 29; LNB RS, f. 25–225 (D atsiminimai); Merkys V. KL; Spaudos laisvės; Strazdas Kazimieras // BŽ – 1943, nr. 5, p. 264; Strazdas K. Prisimenant mūsų spaudos atgavimo laikus // Rytas. – 1924, geg. 8, nr. 104; Teatro ir muzikos muziejus, ED 10485 A 279 (Strazdo archyvas); Utenos krašto enciklopedija. – Vilnius, 2001; – 1939, nr. 638, eil. nr. 4647 (dėl pensijos paskyrimo).
4754.  STRAZDAS Kristupas, gyv. Strazdai ◊ Tauragnai ◊ Utena. Daraktorius.
25 metus buvo tarnavęs carinėje kariuomenėje (rekrutas). Apdovanotas medaliu, grįžęs iš kariuomenės gavo dešimtinę žemės ir po 3 rb rentos kas mėnesį iki gyvos galvos. Slaptai mokė vaikus liet. rašto Bajorų k. (Kazitiškis ◊ Ignalina). Išmokęs liet. skaityti ir rašyti savo sūnų Kazimierą, sulaukusį 12 m., taip pat pasiuntė daraktoriauti į gretimą Laukstenių kaimą.
L: LNB RS, f. 25–225, lap. 1 (K.Strazdo atsiminimai).
5354.VAITKŪNAS. Daraktorius.
Vlst. Mokė vaikus slaptoje m-kloje Kazitiškio k. (Ignalinos r.). M-kla susekta 1877.
L: LIŠ, t. 2. – Vilnius, 1965, p. 181.
5713.ZINKEVIČIUS Antanas, Silvestro, * a. 1858 Kazitiškis ◊ Ignalina, gyv. Bikėnai ◊ Sokiškiai ◊ Ignalina. Policija 1893.XII.26 pas jį surado ir atėmė 1 liet. kalendorių. Sakėsi kalendorių pirkęs Vidiškių k. (Ignalinos r.) iš nepažįstamo asmens. Nubaustas 2 savaites arešto prie policijos.
L: LNB RS, f. 66–124, lap. 1, 2 (policijos viršininko pranešimas); LMAB. MF. 703.3, d. 3, lap. 393, 394 (Kauno gub. 1894.II.7 ® Vilniaus gengub. ir šio atsakymas).
Sąrašas gali būti nepilnas. Jei turite pastabų – rašykite.

Kazitiškio miestelio adresai

2011-11-09 11:11

2011 m. gegužės 31 d. įvyko Ignalinos rajono savivaldybės tarybos posėdis. Priimti sprendimai dėl gatvių pavadinimų suteikimo Kazitiškio kaime (Agrastų g., Parko g., Žalioji g., Kaštonų g., Purienų g., Naujoji g., Ąžuolų g., Mokyklos g. ir Bažnyčios g.

Maždaug po trijų mėnesių, rugpjūtį Valstybės įmonė Registrų centras Kazitiškio kaimui suteikė tikslius adresus!

Kazitiškio adresai. Dar nežinai koks tikslus adresas? spausk čia. Pateikiamas detalus žemėlapis su gatvėmis ir namų numeriais Kazitiškio kaime.


Kaimo statyba. Rytų Aukštaitija (nemokama knyga)

2011-11-09 10:11

Katalogo „Kaimo statyba. Rytų Aukštaitija” elektroninę versiją galite rasti Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos interneto svetainėje (spauskite čia: http://www.anp.lt/images/Dokumentai/Leidiniai/kaimo_statyba-rytu_aukstaitija.pdf).

“Kaimo statyba: Rytų Aukštaitija” – tai kraštui būdingos architektūros pavyzdžių katalogas. Leidinyje pateikiami dvylikos naujų sodybų projektai, jų istorinis kontekstas, projektavimo ir statybos darbų aprašas. Tai nėra griežti receptai ar baigti architektūriniai projektai, tai mintys, idėjos, teigiančios tradicinės statybos šiuolaikiškumą, gyvybingumą ir tęstinumą.
Leidinys skirtas kaimo gyventojams, projektuotojams, statybininkams ir visiems, besidomintiems šio krašto architektūra.


Legra – Kazitiškio durpynas

2011-10-11 10:10


Galų durpyno vaizdas “iš paukščio skrydžio”

Kazitiškio seniūnijos, Galų kaime veikianti UAB “LEGRA”. Tai durpių perdirbimo įmonė, ruošianti skirtingos frakcijos durpių žaliavą, skirtą profesionaliai substratų gamybai. Dažnai vadinamas, kaip “Kazitiškio durpynas”.


UAB Legra durpynas

Įmonėje Legra (draudėjo kodas 140664, mokesčių mokėtojo kodas 173108330) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2012-07-02 dienos pradžioje dirbo 207 darbuotojai (apdraustieji), o palyginimui 2011-10-04 buvo 59 darbuotojai (apdraustieji). Apdraustieji darbuotojai yra fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas VSDFV.

UAB “LEGRA”
Įmonės kodas: 173108330
Vadovas: Valdas Pipikas (Gimimo data: 1967-03-16)
Galų kaimas, Kazitiškio sen., LT-30244 Ignalinos raj.,
Tel. +370 682 46024

Biblioteka

2011-06-23 09:06

Kazitiškio biblioteka turi per septynių tūkstančių knygų fondą ir apie 300 skaitytojų. Kazitiškio miestelio bibliotekininkė – Genrika Servutienė.

Kazitiškio miestelio biblioteka nuo 2000 metų yra įsikūrusi seniūnijos patalpose.

Bibliotekoje moksleiviai gali naudotis internetu.


Mokymosi įstaigos

2011-01-12 09:01

IGNALINOS RAJONO VIDIŠKIŲ GIMNAZIJOS KAZITIŠKIO SKYRIUS
Kazitiškio k., Kazitiškio sen., LT-30245 Ignalinos r. sav.
tel. (8~386) 3 66 93
el. paštas
adresas internete:
http://www.vidiskiugimnazija.lt/skyriai/kazitiskis.html
Vedėja – Vida Beržinienė

ISTORINĖS DATOS IR JŲ INFORMACIJA:

1878 m. Kazitiškio apylinkėse jau veikė slapta lietuviška mokykla. Kazitiškyje mokykla įsteigta 1914 m. Tai buvo valdinė pradinė mokykla (rusiška). 1922 m. pradėjo veikti septynmetė lenkiška mokykla. 1939 m. įkurta lietuviška pradinė mokykla. 1949 m. ji tapo septynmete, 1960 m. – aštuonmete, 1992 m. – devynmete. 1999 m., pradines klases iškėlus į rekonstruotą pašto pastatą, mokykloje atidaryta 10 klasė ir priešmokyklinio ugdymo grupė 5-6 metų vaikams. Nuo 2003 m. rugsėjo 1 d. mokykla turėjo Švedriškės skyrių.

2003/2004 m.m. mokykloje ir jos skyriuje mokosi 98 mokiniai (su priešmokyklinio ugdymo grupe), dirba 20 pedagogų (tarp jų vienas mokytojas metodininkas, šeši vyresnieji mokytojai).

2009-09-01 mokykla prijungta prie Ignalinos rajono Vidiškių gimnazijos ir tapo Ignalinos rajono Vidiškių gimnazijos Kazitiškio skyriumi. Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimu uždarytas Švedriškės skyrius, kadangi 2009 m. rugsėjo 1 d. ten tebuvo tik 7 mokiniai. Visi Švedriškės pradinių klasių mokiniai mokosi Kazitiškio skyriuje.

 

2010-09-01 duomenimis, skyriuje mokėsi 64 mokiniai, dar 5 vaikai lankė priešmokyklinio ugdymo grupę.

Mokykloje dirba 19 mokytojų. Iš jų 4 – mokytojai metodininkai, 5 – vyresnieji mokytojai, 1 mokytojas studijuoja VPU.

Praėjusiais mokslo metais mokykloje veikė 8 neformaliojo ugdymo būreliai. Mokiniai būrelius rinkosi pagal savo pomėgius ir gebėjimus. Populiariausi ir labiausiai lankomi dailės, sporto, dramos, ansamblio knygų bičiulių būreliai.
Kaip ir kiekvienais metais mokykloje buvo rengiami tradicija tapę renginiai: Mokslo ir žinių diena, mokytojo dienos šventė, literatūrinė – muzikinė popietė „Advento šviesa“, pilietinio ir tautinio ugdymo pamokos „Palinkėjimas Lietuvai“, skirtos Sausio 13 – ajai, Vasario 16 – ajai, Kovo 11 – ajai, Žemės dienai skirti renginiai, Piemenėlių Velykos (margučių marginimo, ridenimo, velykinių papročių popietė), pavasarį visi 1 – 10 klasių mokiniai buvo įtraukti į projektą „Tegyvuoja matematika“. Gražia tradicija tapo kalėdinis mokyklos puošimas, mokslo metų užbaigimo šventė.
2009 – 2010 m. m. mūsų mokyklos pradinių klasių mokiniai, vadovaujami kūno kultūros mokytojo ir pradinių klasių mokytojų, dalyvavo Lietuvos futbolo federacijos ilgalaikės vaikų vystymo programos „Sugrąžinkime vaikus į stadionus“ projekte.
Mokyklos mokiniai dalyvavo rajoniniame „Cheminės eglutės“ konkurse, konkurse „Mes prieš AIDS“ du mokiniai tapo laureatais, Ignalinos moksleivių namų padėkos raštais mūsų mokykla apdovanota už dalyvavimą užsienio kalbų dainų ir poezijos šventėje, jaunųjų dainininkų festivalyje „Mažoji žvaigždutė“. Penktos klasės mokinė rajoninėje matematikos olimpiadoje užėmė I – ąją vietą ir atstovavo mūsų rajoną respublikinėje matematikos olimpiadoje Šiauliuose.

 

2011-09-01 duomenimis, skyriuje mokėsi 54 1 – 8 klasių mokiniai. Dar 4 vaikai ugdomi pagal priešmokyklinio ir 1 – pagal ikimokyklinio ugdymo programą. Šiais mokslo metais į 9 – 10 klases mokiniai nesusirinko.

Mokykloje dirba 19 mokytojų ir 1 socialinis pedagogas. Iš jų – 4 mokytojai metodininkai, 2 – vyr. mokytojai.

Praėjusiais mokslo metais mokykloje veikė 11 neformaliojo ugdymo būrelių. Mokiniai būrelius rinkosi pagal savo pomėgius ir gebėjimus. Populiariausi ir labiausiai lankomi dailės, sporto, technologijų, knygų bičiulių būreliai.

Mokykloje buvo vykdoma socialinė veikla, kultūrinė, meninė, pažintinė, kūrybinė, sportinė, praktinė veikla. Jos metu mokiniai buvo įtraukti į projektines veiklas (projektai: „Rudenėlio keliu“, „Gimtąją žemę mylėk…“, „Matematika laisvalaikiu“), buvo surengtos teminės dienos: „Advento šviesa“, Žemės diena, saugos diena, į kurią atvyko Ignalinos Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojai.

2011 m. kovo 21 – 27 d. viešoji įstaiga „Vaikų linija“ organizavo akciją „Savaitė be patyčių“, prie kurios prisijungė ir mūsų mokykla. Savaitės metu mokiniai piešė piešinius apie patyčias ir jų prevenciją, žiūrėjo prevencinius filmus patyčių tema. Po filmų peržiūros vyko aptarimas, diskusijos. Mokiniai turėjo galimybę išreikšti savo mintis apie patyčių problemą, išsakyti savo nuomonę apie nemalonius jausmus, kai yra tyčiojamasi. Savaitė baigėsi nuotaikingu mokinių pasirodymu.

Kaip ir kiekvienais metais mokykloje buvo rengiami tradicija tapę renginiai: Mokslo ir žinių diena, Mokytojo dienos šventė, pilietinio ir tautinio ugdymo pamokos „Palinkėjimai Lietuvai“, skirtos Sausio 13 – ajai, Vasario 16 – ajai, Kovo 11 – ajai, Piemenėlių Velykos (margučių marginimo, ridenimo, velykinių papročių popietė). Gražia tradicija tapo kalėdinis mokyklos puošimas, mokslo metų užbaigimo šventė. Praėjusiais mokslo metais nuotaikingą ir šiltą šventę mokiniai padovanojo savo mamytėms Motinos dienai skirtame renginyje.

Mokykla bendrauja ir bendradarbiauja su Kazitiškio seniūnija. Mokykloje dažnai lankosi seniūnijos socialinė darbuotoja.

Mūsų mokyklos 9 dailės būrelio nariai taikomosios ir vaizduojamosios dailės parodose tapo laureatais. Piešinių konkurse, skirtame Ignalinos 145 metų jubiliejui Justina Nasevičiūtė savo amžiaus grupėje užėmė II vietą, o Valstybinės Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos surengtame respublikiniame piešinių konkurse „Saugi vasara“ Austėja Tarutytė pateko į respublikinį turą ir buvo apdovanota specialiu Ugniagesių gelbėtojų mokyklos prizu.

Nuo 2012-09-01 reorganizuota į Ignalinos r. Kazitiškio pagrindinę mokyklą. Kazitiškio mokyklos aukštesniųjų klasių vaikai – vežiojami į Vidiškių gimnaziją. „Tokios pertvarkos reikalauja švietimo normatyvai. Vaikai daugiau laiko praleis kelionėje, turės daugiau išlaidų, tačiau, kaip skelbia ŠMM, turės daugiau galimybių bendrauti, popamokinio užimtumo“, – sakė Ignalinos rajono meras Bronis Ropė.

2012-09-01 duomenimis, skyriuje mokėsi 10 1 – 3 klasių mokinių. Skyriuje dirba 3 mokytojai, iš jų 1 – vyr. mokytojas.

Informacijos šaltinis: www.ignalina.lt


Kazitiškio Šv. vysk. Stanislovo parapija

2011-01-12 07:01
Šv. vysk. Stanislovo bažnyčia
Kazitiškio Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia – VIRTUALI PANORAMA    Pastaba – atidarant gali prašyti suinstaliuoti reikiamas programas panoramos peržiūrai – suinstaliuokite jas.
Pamaldų tvarka – spauskite čia http://vilnius.lcn.lt/parapijos/kazitiskis/

Kazitiškis- miestelis prie Ignalinos – Zarasų kelio, seniūnijos centras. 11 km į š. nuo Ignalinos, 4 km nuo Vilniaus-Daugpilio geležinkelio linijos. Įsikūręs prie Gilučio ežero. Žinomas nuo XVII a., XVIII a. priklausė dvarininkams Butleriams, kurie čia 1745 m. pastatė bažnyčią ↓ ir įkurdino vienuolius unitus. XIX a. pr. dvaras priklausė Belikovskiams, o vėliau – Mikuličiams. Lenkų okupacijos metais Kazitiškio bažnytkaimis buvo priskirtas Dūkšto, vėliau Ignalinos valsčiams. Didesnioji parapijos dalis buvo likusi nepriklausomos Lietuvos pusėje. 1929 m. – 1936 m. veikė Šv. Kazimiero d-jos skyrius, lietuviška pradžios mokykla. 1940 m. Vilniaus Geležinio fondo komitetas Kazitiškyje įsteigė lietuvišką seklyčią. Nuo 1940 m. buvo apylinkės centras, vėliau „Gegužės pirmosios“ kolūkio, tarybinio ūkio, žemės ūkio bendrovės centras. Nuo 1950 m. –Dūkšto rajono apylinkės centras, vėlau Ignalinos rajono apylinkės centras. Yra medicinos punktas ( nuo 1954), mokykla (nuo 1914 – pradinė (valdinė rusų), 1922 –1939 – septynmetė lenkiška, 1939-60 – septynmetė, 1960 –1992 aštuonmetė, 1992-99 devynmetė, pagrindinė), biblioteka (nuo 1949), kaimo seklyčia (1966 – 1980 –kultūros namai ),paštas. 1914 gyveno 61, 1959 – 74, 1970 – 140, 1979 – 217 gyventojų, 2003 m. gyveno 445 gyv. Šiame miestelyje gimė biologas, prof. Remigijus Noreika [g. 1966 m.]. Literatūra:

  1. Kviklys B. Mūsų Lietuva. T. 1.Chicago,1964, p. 7272.
  2. Lietuvių enciklopedija., 1957, T. 11, p. 3003.
  3. Merkys V. Motiejus Valančius. V., 1999, p. 6524.
  4. Servutienė G. Iš Kazitiškio istorijos // Mūsų kraštas, 2000, Nr. 12, p. 117-121

Kazitiškio Šv. Vysk. Stanislovo bažnyčia.
kazitiskio baznycia

Žiūrėti didesnį žemėlapio vaizdą
Dvarininkai Butleriai K. 1745 m. pastatė bažnyčią ir įkurdino unitus. Kai unitai buvo prijungti prie stačiatikių, miestelis su bažnyčia atiteko stačiatikiams. Bažnyčia buvo uždaryta ir paversta cerkve . 1860-1862 m. vietos gyventojai, padedant vyskupui Motiejui Valančiui, pasistatė medinę bažnyčią. Dabartinė mūrinė Šv. Vysk. Stanislovo mūrinė bažnyčia ↓pastatyta 1909 m., parapijos teises gavo 1919 m., atnaujinta 1938 m. Kazitiškio bažnyčios skulptūros [kultūros paminklas] Paminklinių yra 4. „NUKRYŽIUOTASIS“ vietinės reikšmės dailės paminklas. Krucifikso skulptūra (medis h 140 cm) XIX a. II pusės,m liaudies skulptoriaus darbo. Figūra kresna, netaisyklinga (didelės kojos, ypač didelė , ekspresyviai palenkta galva). Formos apibendrintos, modeliuotos neryškiai; platus perizonijus stilizuotas. Formų traktavimą yra paveikusi p[rofesionalioji dailė. „NUKRYŽIUOTASIS“, „Šv. EDUARDAS IŠPAŽINĖJAS“, „ŠV. JONAS AUKSABURNIS“ Vietinės reikšmės dailės paminklai. Krucifiksą ir apvaliąsias skulptūras (medis, h: 165 cm, 117 cm, 185 cm) 1906 sukūrė Vilniaus skulptorius Juozapas Novoritas. Skulptūros turi natūralizmo ir ryškių baroko bruožų (teatrališkumas ir dekoratyvumas); tuo artimos simbolizmo dailei. Nukryžiuotasis barokinės kompozicijos; figūra kresna, detaliai modeliuota. Paryškintų raumenų reljefas sudaro dinamišką švies-šešėlių kaitą. „Šv. Eduardas Išpažinėjas“ ir „Šv. Jonas Auksaburnis – porinės d. altoriaus skulptūros. Būdinga raiškūs gestai, detali modeliuotė. Dekoratyvumo teikia paviršių kaita ir įvairi faktūra. „Šv, Eduardo Išpažinėjo“ figūra kresna, masyvių, sudėtingai suskaidytų formų. „Šv. Jonas auksaburnis“ grakštesnių proporcijų, vyraujančių vertikalių formų; ritmiško klostės labiau susietos su judesiu. Pjedestalų priekinėse plokštumose išskobta šventųjų vardai. Skulptūros nudažytos rudai. Kazitiškio dvaras . Kazitiškio kaimo p.v. dalyje į vakarus nuo kelio Ignalina-Dūkštas, Gilučio ežero šiauriniame krante. Dvaras žinomas nuo 17 a. Dvarininkai Radieckiai-Mikuličiai nesiveržė statyti puošnių rūmų, o nuosekliai, pagal projektą formavo sodybos teritoriją, statydino ūkio pastatus, stebinančius tvirtumu, konstrukcijų patvarumu ir puošybos elementais. Šalia dvaro yra parkas. Vietinės reikšmės gamtos paminklas (1986 m.). Parkas įkurtas 19 a., valdant Mikulskiams. Užima 4 ha teritoriją. Palyginti gerai išsaugojo geometrinę struktūrą. Jis įspūdingomis penkiomis terasomis leidžiasi į Gilučio apyežerę. Parke daug alėjų. Įdomiausia vakarinių tujų alėja į laukus link Marijanavo. Parke gausu svetimšalių medžių[15 rūšių] ir krūmų [17 rūšių]. Parke auga senas drūtas ąžuolas [kamieno skersmuo apie 1,2 m], netoli jo – akmuo su įduba. Kazitiškio parkas. Gamtos paminklas. Parkas įkurtas 19 a. Užima 4 ha teritoriją. Palyginti gerai išsaugojo geometrinę struktūrą. Jis įspūdingomis penkiomis terasomis leidžiasi į Gilučio apyežerę. Parke daug alėjų. Įdomiausia vakarinių tujų alėja į laukus link Marijanavo.Parke gausu svetimšalių medžių[15 rūšių] ir krūmų [17 rūšių]. Parke auga senas drūtas ąžuolas [kamieno skersmuo apie 1,2 m], netoli jo – akmuo su įduba. Literatūra:

  1. Stankevičienė R. Kazitiškio bažnyčios skulptūros // Kultūros paminklų enciklopedija. T. 1. V.,1996, p.132
  2. Lit.: Tauras A. Mūsų parkai. V., 1989, p. 42-43 ;
  3. Januškevičius L. Lietuvos parkai.V., 2004, p. 190-194
  4. Lit.: Tauras A. Mūsų parkai. V., 1989, p. 42-43

Kazitiškio istorija

2011-01-04 12:01

Kaime rasta romėniška II a. Aurelijaus moneta. Daugiau apie tai rašo (http://www.lad.lt/data/com_ladlibrary/141/1-160.pdf). Citata: “25(A). Kazitiškis, Ignalinos raj., 1 mon. (M. Michelbertas, 1961, 28, Nr. 15).  – atsitiktinis radinys.”

Kazitiškio dvaras žinomas nuo XVII a., XVIII a. priklausė Butleriams, 1745 m. jie čia įkūrė bazilijonų vienuolyną ir pastatė bažnyčią.
Greta kaimo 1728–1755 m. veikė sentikių Gudiškių vienuolynas.
1864 m. carinės valdžios įsakymu bažnyčia uždaryta ir paversta cerkve.
1877 m. susekta slapta lietuviškas mokykla.
1906–1908 m. pastatyta Kazitiškio Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia.
1922–1939 m. Kazitiškį buvo Lenkijoje.
1950–1995 m. Kazitiškio apylinkės centras, 1950–1992 m. kolūkio centrinė gyvenvietė.
1914 m. įkurta pradinė mokykla, dab. Kazitiškio pagrindinė mokykla.
1949 m. įkurta biblioteka, 1980 m. kultūros centras, paštas, medicinos punktas.
Išliko dvaro svirnas, klėtis ir kluonas, parkas.

Administracinis-teritorinis pavaldumas:

1950–1995 m. Kazitiškio apylinkė, Ignalinos rajonas
nuo 1995 m. Kazitiškio seniūnija, Ignalinos rajono savivaldybė

Demografinė raida tarp 1914 m. ir 2001 m.:

1914 m. – 61
1959 m.sur. – 74
1970 m.sur. – 140
1979 m.sur. – 217
1989 m.sur. – 430
2001 m.sur. – 383
2011 m.sur. – 343

Žymūs žmonės

Kaime gimė:Vytautas Sakalauskas, Ignalinos rajono politinis bei visuomenės veikėjas.

Informacijos šaltinis: http://lt.wikipedia.org


Kazitiškis

2010-10-05 05:10

Kazitiškis – kaimas Ignalinos rajono savivaldybės teritorijoje, šalia kelio Ignalina–Dūkštas, 11 km į šiaurę nuo Ignalinos, prie Švoginos upės ir Gilučio ežero, netoli Aukštaitijos nacionalinio parko. Tai – seniūnijos, parapijos ir seniūnaitijos centras. Yra paštas (LT-30033). Stūkso didingas Kazitiškio parkas.