Tema: ‘Istorija’


Kristupo Karolio Mykolo Butlerio iš Breslaujos pavieto dienoraštis

2013-05-21 09:05
Reklama

XVII a. II pusėje LDK šlėktos populiariose to meto kalendorių knygelėse, kuriose būdavo tuščių lapų įrašams, rašydavo dienoraščius.

Dvarininkai Butleriai K. 1745 m. Kazitiškyje pastatė bažnyčią ir įkurdino unitus (daugiau apie tai čia).

K. K. M. Butlerio rezidencija buvo Kazitiškyje, todėl daugiausia jis lankėsi šiame regione (Gudiškės, Dūkštas, Salakas, Vydžiai, Meikštai), turėjo valdų ir ties Breslauja.

Jis smulkiai aprašinėja ūkinius dalykus, kiek kam nuvežė, pardavė, kur paliko, kiek kluonuose, svirnuose bei klėtyse turi atsargų, kuo prekiavo (02 09 Pasiunčiau į Vilnių vežimus su rugiais, sviestu ir sūriais [bei] keturis atpenėtus jaučius).

K. K. M. Butleris dienoraštyje mini arklius, aprašinėja, kokius darbus paskirstė valstiečiams, kokie darbai nudirbti ar pradėti dirbti, mini amatininkus (01 07 Jm. p. Motiejus Jelenskis, Breslaujos seniūnas, atsiuntė iš Starkėnų pas audėją mokytis berniūkštį, vardu Motiejus. 01 12 Iš nupirktų javų pradėta degtinė varyti. Tą pačią dieną šiaučius Martynas atliko darbą ir išėjo. 11 24 Mūrininkas pradėjo krosnį daryti).

K. K. M. Butleris nemažai laiko praleisdavo savo dvaruose, keliaudavo po apylinkes, bet išvykdavo ir toliau (06 11 Atvykau į Vilnių, apsistojome Arklių turgaus [aikštėje], p. Paškevičiaus name. 08 20 Parvykau namo. Diena prieš mano grįžimą pabėgo tarnas Petras ir Adomėlis, nemažai nuostolių naktį iš ketvirtadienio pridarę. 08 22 Pirmą [valandą] nakties iš šeštadienio, atsėlinus plėšikams, užmuštas Adomėlis).
Apie šeimą rašo mažai, pamini, kad žmona kai kur nuvažiavo (03 07 Mano žmona išvyko į Drujoje susirinkusią mugę supirkti įvairių kailių. 09 21 Mano žmona važiavo Salakan į krikštynas pas J.m.p. Burę, jam rugsėjo 20 prieš vidudienį gimė sūnus, duotas Juozapo Motiejaus vardas, mano žmona buvo kūma).
Autorius buvo palyginti išsilavinęs (Atvažiavo J.m.p.Tomaševičius, vojskis ir Breslaujos paseniūnis, daviau 1695 m. kalendorių in quarto, paskolinau pasiskaitymui lenkišką knygelę in folio Monarchia Turecka).

Paminimi įvairūs nutikimai (01 21 Dūmtraukyje buvo užsidegę, [bet] iš Dievo malonės apsisaugota. 02 14 Iš Vilniaus grįžo vežimai. Tą pačią dieną buvo p. Kačanovskis, pagėrėme). Atsispindi ir kai kurie įvykiai iš valstiečių gyvenimo (01 25 Išvažiavo J.m.p. Borkas ir buvo p. Siemenovičius. Pas valstietį Byką Ažėnuose buvo vestuvės. Vyresnysis sūnus vedė).

K. K. M. Butleris smulkiai aprašo, kiek kam ko davė, kas ir kada ar pas ką jis pats vos ne kasdien lankėsi (01 15 Buvo Salako kunigas. Po kalendos duota pusė statinės rugių, pusė statinės grikių, aštuntinė žirnių ir puspaltis lašinių. 03 30 išvažiavo bernardinas, paėmė atpenėtą jautį, 5 kaplūnus, 2 žąsis, kalakutą. 10.26 Salako kunigas krištolinę stiklinę sukūlė). Kartais pamini, kas įvyko pas kaimynus ar draugus – vestuvės, krikštynos, mirtys fiksuojamos retai.

informacijos šaltinis: LDKistorija.lt

Skaitykite daugiau: http://www.15min.lt/naujiena/ziniosgyvai/istorija/ldk-istorija-lietuvos-slektu-kasdienybe-pagal-dienorascius-582-335109#ixzz2TuE4aO6B


Lietuvių kalbos instituto duomenų bazė (Kazitiškio punktas)

2012-10-23 15:10
Reklama
Kazitiškis, Ignalinos rajonas (348 punktas), rytų aukštaičių vilniškių tarmė 
 

Garso įrašai kompaktiniuose diskuose 

Disko kodasĮrašasPateikėGyvenaĮrašo turinys
CD 1075 RAV 137LK053904A. B.Kazitiškis, Kazitiškio apyl., Ignalinos r. Gimė Kaneišiuose, Vidiškių apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie brolius ir seseris, mokslus, darbą kolūkyje, gėlių barstymą bažnyčioje, giedojimą chore, pažintį su vyru, užkalbėjimus, jaunimo pasilinksminimus, pokarį, uogas ir kt.
CD 54 RAV 1118501348A. M.Naujasodis, Ignalinos r.pasakojimai apie sunkų gyvenimą
CD 1058 RAV 134LK053604N. p.Užsieniai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie bites, medų, vašką, pikį, vaistažoles ir kt.
CD 1058 RAV 134LK053605A. (.Užsieniai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie atmintį, žemę, tautosakos rinkėjus, kaimynus, gyvenimą pasienyje ir kt.
CD 1058 RAV 134LK053606M. K.Lauksteniai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakojama paie savo tėvus, brolius ir seseris, vaikus, vartotas kalbas, tautybes, kaimynus, katę ir kt.
CD 1058 RAV 134LK053802Z. R.Lauksteniai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r. (nuo 1928 m.). Gimė Jakiškiuose, Salako apyl., Zarasų r.Pasakojama apie vietos gyventojus, neteisėtą sienos kirtimą, Ažvinčių kaimo gyventojus, žvėris, gyvates, žaibą, grybus ir kt.
CD 1058 RAV 134LK053803E. Š.Lauksteniai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie savo gyvenimą, šeimą, kaip įkrito į šulinį, sveikatą ir kt.
CD 1058 RAV 134LK053901D. J.Jakėnai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie vandens augalus, ežerą, kaip žydas į ežerą įbrido, brolius, seseris, savo gyvenimą ir kt.
CD 1058 RAV 134LK053902A. B.Kazitiškis, Kazitiškio apyl., Ignalinos r. Gimė Čepeliškėje, Ignalinos r.Pasakojama apie šeimą, piršlybas, darbus, ūkį, ežerą, skalbimą, šarmą, žvejojimą, jaunystę, pasilinksminimus, gimdymus, vaikų auginimą, ankstesnių laikų drabužius, atlaidus, procesijas, mokslus ir kt.
CD 1058 RAV 134LK053903A. B.Kazitiškis, Kazitiškio apyl., Ignalinos r. Gimė Čepeliškėje, Ignalinos r.Pasakojama apie ligas, žvėris, paukščius, vedybas.
CD 1082 RAV 138LK054302A. P.Laučiūniškė, Gubavos apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie šeimą, kaimą, gyvenimą kolūkyje, jaunystės vakarones.
CD 1082 RAV 138LK054303A. P.Laučiūniškė, Gubavos apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie šokius, aprangą, audimą, kelionę į Kryžių kalną.
CD 1082 RAV 138LK054304E. S.Serapiniškė, Gubavos apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie tarnavimą pas ūkininkus, šokius, pokarį, brolius.
CD 1082 RAV 138LK054305E. T.Ažvinčiai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r. Gimė Mineiškiemyje, Saldutiškio apyl., Utenos r.Pasakojama apie gyvenimą kolūkyje, šeimą, gaisrą, ankstesnį ir dabartinį gyvenimą, karą, šokius, santuoką, darbą, mokyklą.
CD 1083 RAV 139LK054601J. G.Ažvinčiai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie kaimą, girtavimą, vedybas, šeimą.
CD 1083 RAV 139LK054602V. Š.Ažvinčiai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie kalbą, darbus, dukros ligą, pirties krosnį, šeimą; dainuojama.
CD 1083 RAV 139LK054603V. Š.Ažvinčiai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie jaunimo suėjimus, vaikus muzikantus, rankos lūžį, dukrą, vyrą Sibire, gyvenimą pokariu, sveikatą; dainuojama.
CD 1085 RAV 140LK054801V. P.Joniškis, Kazitiškio apyl., Ignalinos r. Gimė Bajoruose (Dūdiniuose).Pasakojama apie dvarus, mokymąsi, mišką, gėles.
CD 1085 RAV 140LK054802K. D.Akriemiai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie tarnavimą pas ūkininkus, šokius, vaikus, darbą kolūkyje, mišką, atžadėjimą gyvatei įkirtus, riešutus, pelkę, ligas.
CD 1085 RAV 140LK054803O. B.Akriemiai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie šeimą, sudegusius namus, sveikatą.
CD 1085 RAV 140LK054804M.Akriemiai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie jaunimo suėjimus, tėvus, vyrą, gyvenimą pokariu, partizanus, šventes, žmogžudystę, drabužius, jaunuolių santykius, vedybas, namą.
CD 1085 RAV 140LK054901N. A.Rokėnai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie žemę, kalbas, mokymąsi, dvarą, blogą valdžią, siuvamosios mašinos pirkimą, jaunystę, sveikatą.
CD 1085 RAV 140LK054902E. B.Rokėnai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie akmenį su velnio pėda, vietų pavadinimų kilmę, kapines, sveikatą, gyvulių ganymą, kaimų pavadinimus, skaitymą, laikraščius, Jobą, pasaka apie velnią ir bobą.
CD 1088 RAV 141LK054903E. B.Rokėnai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Buitinis pokalbis; pasakojama apie vietų vardus, verpimą verpste, senovinius drabužius, linus, malūną, arklio kinkymą, įvairių žemės ūkio reikmenų pavadinimus; dvi pasakos: apie velnią ir bobą, apie pirklį, kurio turtas sudegė.
CD 1090 RAV 142LK055002J. L.Tolimėnai, Kazitiškio sen., Ignalinos r.Buitinis pokalbis; pasakojama apie gyvenimą tarpukario Lietuvoje.
CD 1082 RAV 138LK055101E. Š.Laukstėnai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie šokius, ligas, vaistažoles, savo vyrą, merginas su vaikais, gyvenimą prieš karą, samdinius, dabartį, jaunimą, paukščius, vaikų auginimą, turgų.
CD 1083 RAV 139LK055102E. Š.Laukstėnai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie mokyklą, dabartį,kaimynus, pokarį, duonos kepimą, šventes, vestuves, krikštynas, gimdymus, tikėjimą, laimę.
CD 1085 RAV 140LK055203O. K.Užsieniai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r. Gimė Katiniškiuose.Pasakojama apie šeimą, darbus, namą, daržoves, žemę.
CD 1082 RAV 138LK055204O. K.Užsieniai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r. Gimė KatiniškiuosePasakojama apie augalus, grybus, paukščius, žuvis, drabužius, audimą, ūkį, buitinius darbus, čigonus, savo vyrą, sveikatą.
CD 1082 RAV 138LK055205B. L.Laukstėnai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie vaikystę, vaidenimąsi, kaimynų kivirčus, šventes.
CD 1088 RAV 141LK055301B. L.Laukstėnai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie ežerus, žuvis, maisto produktus, aliejaus spaudimą, indus, kavos gaminimą, alų, tabaką, ligas.
CD 1088 RAV 141LK055302A. A.Sabališkė, Ignalinos r. Gimė Daubariškėje.Pasakojama apie jaunimą, kalėjimą, pokarį, Sibirą, gyvenimą grįžus iš tremties.
CD 1088 RAV 141LK055303A. A.Sabališkė, Ignalinos r. Gimė Daubariškėje.Pasakojama apie jaunimą, vežimą į Sibirą, dukros gimimą, tėvus, dabartinius žmones.
CD 1090 RAV 142LK055304J. Š.Sabališkė, Ignalinos r.Pasakojama apie turėtą žemę, kaimo gyventojus, lenkų kalbą, tėvus, šernus, paukščius, ežerus, pavardės sulenkinimą.
CD 1108 RAV 145LK055401V. U.Tolimėnai, Kazitiškio sen., Ignalinos r.Pasakojama apie vietų pavadinimus, naktigonę, tėvų ūkį, gyvulių ganymą, mėsą, gyvulių jauniklių pavadinimus, keiksmažodžius, įvairių reiškinių pavadinimus, vaistažoles, paukščius, paukščių pamėgdžiojimus.
CD 1109 RAV 146LK055402V. U.Tolimėnai, Kazitiškio sen., Ignalinos r.Pasakojama apie įvairių gyvūnų pavadinimus, žmogaus kūno dalių pavadinimus, maistą, kaimo gyventojus, gyvulius, važiavimo priemones, elgesį su arkliais, gyvulių kalbinimą.
CD 1090 RAV 142LK055501V. U.Tolimėnai, Kazitiškio sen., Ignalinos r.Pasakojama apie gyvulius, vakarėlius, arklius.
CD 1108 RAV 145LK055502A. D.Jakėnai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie tris kvailius, tėvus, kaimo žmones, darbą Vilniuje, drabužius, įvairių daiktų pavadinimus, duoną.
CD 1090 RAV 142LK055503J. T.Jakėnai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie vestuves, kaimo gyventojus, vaikystę, dvaro savininkus, bažnyčios statymą, kunigus, valandų skaičiavimą, pranašavimą, žvejybą, valtis, žuvis.
CD 1108 RAV 145LK0558P. Š.Švedriškė, Kazitiškio apyl., Ignalinos r. Gimė Ažvinčiuose, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie gyvenvietę; atsakoma į anketos klausimus; pasakojama apie pokarį, vaikystę, šventes, vestuves.
CD 1108 RAV 145LK055801A. B.Švedriškė, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie vakarėlius; atsakoma į anketos klausimus; pasakojama apie Amerikoje buvusį tėvą, mamos brolius, savo vyrą.
CD 1109 RAV 146LK055802A. Š.Švedriškė, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie kaimo gyventojus, bažnyčią.
CD 1108 RAV 145LK055803P. Š.Švedriškė, Kazitiškio apyl., Ignalinos r. Gimė Ažvinčiuose, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie gyvenvietę; atsakoma į anketos klausimus; pasakojama apie pokarį, vaikystę, šventes, vestuves.
CD 1108 RAV 145LK055804P. Š.Švedriškė, Kazitiškio apyl., Ignalinos r. Gimė Ažvinčiuose, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie vakarojimus, talkas, dabartį, maistą, laikraščius, linus, turgų, gyvenimą prieš karą.
CD 1108 RAV 145LK055805A. L.Ažvinčiai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r. Gimė Tolimėnuose, Kazitiškio-Salako apyl., Ignalinos r.Atsakoma į anketos klausimus; pasakojama apie darbą kolūkyje, pensiją, valdžią, darbus.
CD 1110 RAV 147LK085401J. M.Kazitiškis, Kazitiškio apyl., Ignalinos r. Pirmasis pateikėjas gimė Agrodnykuose.Pasakojama apie žvejybą, vėžių gaudymą, maistą, prekybą su žydais, gyvulių ganymą, kiaules, mėsos rūkymą, pirtį, javų džiovinimą, pasaką apie iškastruotą velnią; atsako į anketos klausimus.
CD 1114 RAV 150LK085704J. M.Kazitiškis, Kazitiškio apyl., Ignalinos r. Pirmasis pateikėjas gimęs Agrodnykuose.Pasakojama apie žvejybą, išvežimą į Sibirą, sviesto mušimą, gyvenimą valdant lenkams, piemenavimą, malimą girnomis, gyvenimą ir darbą dvare, sieną su Lenkija, įvairius darbo įrankius, vedybas, jaunimą, vokiečius, arklio kinkymą, arklių lenktynes, šienavimą, samdinių gyvenimą, naminį audinį.
CD 1112 RAV 149LK086001B. C.Grybėnai, Grybėnų apyl., Ignalinos r.Buitinis pokalbis.
CD 1112 RAV 149LK086002M. Š.Grybėnai, Grybėnų apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie žemę, sodo sodinimą, bites, ūkį, kalbas, šeimą, vietų pavadinimus, ežerą, žuvis, jaunystę, gyvulius.
CD 1114 RAV 150LK086101O. Š.Grybėnai, Grybėnų apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie pabėgusį šunį, perkūno trenktą moterį, kaimynę, sūrio gaminimą, avių vilną, šienavimą, gaisrus, malūnus, rožės atkalbėjimą, gyvačių įkandimus, pyrago ir duonos kepimą, blynus su žirniais, bites, Užgavėnes, gavėnios maistą, pravardę.
CD 1112 RAV 149LK086102O. Š.Grybėnai, Grybėnų apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie nutikimą su radiju per karą, baldus, obuolių košę, grybų ruošimą, apavą, kopūstų ir agurkų raugimą, burokus, burokų alų, mėsos rūkymą, ligą, šarmo gaminimą, muilo virimą, vaikus.
CD 715 RAV 124LK086601V. B.Grybėnai, Grybėnų apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie bažnyčią, šventintą vandenį, tikėjimą, pasaulio pabaigą, sveikatą, kryžių partizanams, nepriklausomos Lietuvos privalumus, dvi seseris, Dievo meilę
CD 715 RAV 124LK086702O. Š.Grybėnai, Grybėnų apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie vyro ligą, brolius ir seseris, pokarį, geležinkelio liniją, išgyvenimus, vestuves, sviestą, audimą, vėžiavimą, laumes ir kt.
CD 715 RAV 124LK086801M. M.Taujūnai, Naujojo Daugėliškio apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie Užgavėnes, Velykas, Kalėdas, šokius, gavėnią, kraitį, verpimą, linų darbus, rugiapjūtę, duonos kepimą, turgus, naktigones, kolūkius ir kt.
CD 716 RAV 125LK087001V. M.Laučiūniškė, Gubavos apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie gegužines, jaunimo pasilinksminimus, pažintį su vyru, kaimo gyventojus
CD 717 RAV 126LK087002E. K.Bajorai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie derlių, kaimo pavadinimą, ūkį, sveikatą, vaikų auklėjimą, mokyklą ir kt.
CD 717 RAV 126LK087003G. V.Bajorai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie drabužius, vaidenimąsi, darbą fermoje, II pasaulinį karą ir pokarį, mokyklą, politiką, vaikus ir kt.
CD 717 RAV 126LK087101A. R.Bajorai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie brolius ir seseris, jaunimo pasilinksminimus, valgius, pasninką, anytą, barzdas, malkas, marčias ir kt.
CD 718 RAV 127LK087102A. R.Bajorai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie sūrių spaudimą, drobę
CD 718 RAV 127LK087103J. G.Naubėnai, Gubavos apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie tėvus, karą, kolūkių kūrimąsi, darbą kolūkyje, partizanus, politiką, kainas ir kt.
CD 718 RAV 127LK087201A. P.Bajorai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie krepšių pynimą, bites, šeškus, žiurkes, tremtį, dvarus, kaimo nykimą, tėvus ir kt.
CD 718 RAV 127LK087202A. P.Bajorai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie tėvus, šeimą, mokymąsi, gyvulių spalvas, deminutyvus, vietovardžius
CD 719 RAV 128LK087301J. G.Naubėnai, Gubavos apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie vaikystę, prezidento rinkimus, uogavimą, šeimą, kaimo praeitį, jaunystę, ūkio darbus, užkalbėjimus, vestuvių papročius, gėles, pokarį, arklių vardus
CD 719 RAV 128LK087302J. G.Naubėnai, Gubavos apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie kapines, audimą, vyro regėjimą, žvėris, Lietuvos ir Lenkijos sieną, , pokarį, grybus, mokymąsi, tėvų ūkį, vaikų žaidimus, sodą
CD 719 RAV 128LK087401E. K.Bajorai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie kačiuką, išsilavinimą, spalvų pavadinimus, stakles
CD 719 RAV 128LK087402A. P.Bajorai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie buvimą politiniu kaliniu, pokarį, darbą šachtoje
CD 805 RAV 129LK087403A. P.Bajorai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie sveikatą, šiaurę, ūkį, gyvenimą kaime, gyvulius ir kt.
CD 805 RAV 129LK088001U. R.Asiūklė, Gubavos apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie du savo vyrus, ūkio darbus, daržus, išsilavinimą, vaidinimus, jaunimą, trėmimus, pora dainų
CD 805 RAV 129LK088002E. V.Serapiniškė, Gubavos apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie atsikraustymą, nuotraukas, derlių, valgius, audimą, miško uogas, pokarį, trėmimus
CD 1093 RAV 143LK088101P. D.Serapiniškė, Gubavos apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie darbą žvejybiniame laive, kaimą, karo pradžią.
CD 1093 RAV 143LK088102A. J.Serapiniškė, Gubavos apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie kaimą, dvaro legendą, pravardės kilmę, mokymąsi.
CD 1093 RAV 143LK088103A. J.Serapiniškė, Gubavos apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie kaimo apylinkes.
CD 1096 RAV 144LK088104E. F.Serapiniškė, Gubavos apyl., Ignalinos r.Buitinis pokalbis.
CD 1093 RAV 143LK088602O. K.Biržiniškė, Gubavos apyl., Ignalinos r.Atsakoma į anketos klausimus; buitinis pokalbis.
CD 1096 RAV 144LK088603Z. V.Biržiniškė, Gubavos apyl., Ignalinos r. Gimė Pažieviškėje, Gubavos apyl., Ignalinos r.Atsakoma į anketos klausimus; pasakojama apie gyvenimą tarpukariu, šeimą, mišką, dabartį, žydus, vakarones, pokarį; buitinis pokalbis.
CD 1096 RAV 144LK088701A. B.Biržiniškė, Gubavos apyl., Ignalinos r. Gimė Rainiuose, Gubavos apyl., Ignalinos r.Atsakoma į anketos klausimus; pasakojama apie karą, žydus, pokarį; buitinis pokalbis.
CD 1096 RAV 144LK088702J. B.Gubavėlė, Gubavos apyl., Ignalinos r.Atsakoma į anketos klausimus; pasakojama apie partizanus, žydų šaudymą.
CD 1096 RAV 144LK088703J. B.Gubavėlė, Gubavos apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie žydų šaudymą, darbą kolūkyje, dabartinį gyvenimą.
CD 711 RAV 120LK089601M. Š.Grybėnai, Grybėnų apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie laukinius žvėris ir paukščius, žuvis, malūnus, bites, gyvates, užkalbėjimus, pavardes, prvardes ir kt.
CD 712 RAV 121LK089602B. K.Grybėnai, Grybėnų apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie linų darbus, audimą, medžiagas, margučius, malūną, gyvulius, valgius, drabužius ir kt.
CD 1502 RAV 168LK096604E. G.Užsieniai, Kazitiškio sen., Ignalinos r.Pasakojama apie tai, kad bus blogi metai, vietinius gyventojus, senų žmonių likimą, savo namus, savo tėvą, šeimą, giminę, savo gyvenimą, savo vyrą, pažintį su vyru, šokius, savo brolius, vaidenimąsi, lenkus, mokyklą, mokslą, rankdarbius, linų apdirbimą, tėvą eigulį, duoną, pokario metus, maistą, maistą kareiviams, badą, ligas, karštinę, geresnius laikus, vasarnamį, namus, šeimą, skenduolius, mergas su vaikais, krosnį.
CD 1181 RAV 160LK155501E. J.Švedriškė, Kazitiškio apyl., Ignalinos r. Gimė Ažvinčių k., Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie vietų pavadinimus, raistą, pupų kūlimą, audimą, linus, vilkus; dainuojama.
CD 1180 RAV 159LK155502A.Švedriškė, Kazitiškio apyl., Ignalinos r. Gimė Garbšiuose, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakojama apie tarnavimą pas svetimus, laidotuves, Žolinę, tėvus, seserį.
CD 1180 RAV 159LK155503A. Š.Švedriškė, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Skambinama pianinu ir dainuojama.
CD 422 RAU 50LK123901A. D.Užėniškės, Vajasiškio par., Zarasų r.Pasakojimai apie vaikystę, karą, pokarį, susišaudymus, šeimą, vestuves, darbą, sveikatą, giminės istoriją, šeimininkavimą, drauges.
CD 426 RAU 51LK123902A. D.Užėniškės, Vajasiškio par., Zarasų r.Pasakojimai apie virėjos darbą, žmonių susiėjimus, tarmes, kaimą ir jo žmones, nelaimes, kryžiaus atstatymą, atlaidus, tvenkinį, darbus, kaimynus, šiuolaikinį jaunimą, uogavimą, gyvačių įgėlimus.
CD 434 RAU 53LK125701M. V.Salos, Kirdeikių par., Ignalinos r.Pasakoja apie sunkią vaikystę, šeimą, gabius vaikus, sūnaus mirtį, pragyvenimą iš ežerų, teismus dėl žemės ir ežerų, darbus, seka pasaką, pasakoja apie savo jubiliejų, ilgą gyvenimą, šventes, gimines.
CD 434 RAU 53LK125702M. V.Salos, Kirdeikių par., Ignalinos r.Pasakoja apie velykas, dovanas, šeimą, Jonines, šokius, grybus, uogas, dainavimą, bažnyčią, pokarį.

Rasta įrašų: 88
Garso įrašai kasetėse 

ĮrašasPateikėGyvenaĮrašo turinys
LK086601V. B.Grybėnai, Grybėnų apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie bažnyčią, šventintą vandenį, tikėjimą, pasaulio pabaigą, sveikatą, kryžių partizanams, nepriklausomos Lietuvos privalumus, dvi seseris, Dievo meilę
LK086702O. Š.Grybėnai, Grybėnų apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie vyro ligą, brolius ir seseris, pokarį, geležinkelio liniją, išgyvenimus, vestuves, sviestą, audimą, vėžiavimą, laumes ir kt.
LK087002E. K.Bajorai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie derlių, kaimo pavadinimą, sveikatą, vaikų auklėjimą, mokyklą ir kt.
LK087003G. V.Bajorai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie drabužius, vaidenimąsi, darbą fermoje, II pasaulinį karą ir pokarį, politiką, vaikus ir kt.
LK087101A. R.Bajorai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie brolius ir seseris, jaunimo pasilinksminimus, valgius, pasninką, anytą, barzdas, malkas, marčias; sūrių spaudimą, drobę ir kt.
LK087102J. G.Naubėnai, Gubavos apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie tėvus, karą, kolūkių kūrimąsi, darbą kolūkyje, partizanus, politiką, kainas ir kt.
LK087201A. P.Bajorai, Kazitiškio apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie krepšių pynimą, bites, šeškus, žiurkes, tremtį, dvarus, kaimo nykimą, tėvus ir kt.
LK087301J. G.Naubėnai, Gubavos apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie vaikystę, prezidento rinkimus, uogavimą, šeimą, kaimo praeitį, jaunystę, ūkio darbus, užkalbėjimus, vestuvių papročius, gėles, pokarį, arklių vardus; kapines, audimą, vyro regėjimą, žvėris, Lietuvos ir Lenkijos sieną, , pokarį, grybus, mokymąsi, tėvų ūkį, vaikų žaidimus, sodą ir kt.
LK087401E. K.Bajorai, Kazitiškio apyl., Iganalinos r.Pasakoja apie kačiuką, išsilavinimą, spalvų pavadinimus, atakles
LK087402A. P.Bajorai, Kazitiškio apyl., Iganalinos r.Pasakoja apie buvimą politiniu kaliniu, pokarį, darbą šachtoje; sveikatą, šiaurę, ūkį, gyvenimą kaime, gyvulius ir kt.
LK088001U. R.Asiūklė, Gubavos apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie du savo vyrus, ūkio darbus, daržus, išsilavinimą, vaidinimus, jaunimą, trėmimus, pora dainų
LK088002E. V.Serapiniškė, Gubavos apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie atsikraustymą, nuotraukas, derlių, valgius, audimą, miško uogas, pokarį, trėmimus
LK089601M. Š.Grybėnai, Grybėnų apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie laukinius žvėris ir paukščius, žuvis, malūnus, bites, gyvates, užkalbėjimus, pavardes, pravardes ir kt.
LK089602B. K.Grybėnai, Grybėnų apyl., Ignalinos r.Pasakoja apie linų darbus, audimą, medžiagas, margučius, malūną, gyvulius, valgius, drabužius, ir kt.

Rasta įrašų: 14
Žodžiai skaitmenizuotose kortelėse 

Žodis kortelėje Klausimas Žodis Tarmė
LKILKA00033480101Kaip vadinamas senovinis durų užrakinimas?BrauktuvėRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA00033480201Kaip vadinamas senovinis durų užrakinimas?BrauktuvėRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA00043480101Kaip vadinama gyvenamojo namo krosnis?PečiusRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA00043480201Kaip vadinama gyvenamojo namo krosnis?PečiusRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA00043480301Kaip vadinama gyvenamojo namo krosnis?PečiusRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA00063480101Kaip vadinamas kiemas?AtšlaimasRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA00063480201Kaip vadinamas kiemas?AtšlaimasRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA00073480101Kaip vadinamas kaimas?ŪlyčiaRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA00073480201Kaip vadinamas kaimas?ŪlyčiaRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA00073480202Kaip vadinamas kaimas?ZascenkasRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA00083480101Kaip vadinamas aptvaras gyvuliams laikyti?DienykasRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA00093480101Kaip vadinama klėtis?SvirnasRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA00093480201Kaip vadinama klėtis?SvirnasRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA00113480101Kaip vadinamas tvartas?TvartasRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA00113480201Kaip vadinamas tvartas?TvartasRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA0013480101Kaip vadinamas gyvenamasis namas?PirkiaRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA0013480201Kaip vadinamas gyvenamasis namas?PirkiaRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA0013480202Kaip vadinamas gyvenamasis namas?GryčiaRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA002a3480101Kaip vadinama gyvenamojo namo dalis – stogas?DangtisRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA002a3480102Kaip vadinama gyvenamojo namo dalis – stogas?DokasRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA002a3480201Kaip vadinama gyvenamojo namo dalis – stogas?DangtysRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA002b3480101Kaip vadinama gyvenamojo namo dalis – pamatas?PadmūraukaRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA002b3480102Kaip vadinama gyvenamojo namo dalis – pamatas?PamastasRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA002b3480201Kaip vadinama gyvenamojo namo dalis – pamatas?PadmurkaRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA002b3480202Kaip vadinama gyvenamojo namo dalis – pamatas?PadmuraukaRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA002c3480101Kaip vadinama gyvenamojo namo dalis – lubos?LubosRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA002c3480201Kaip vadinama gyvenamojo namo dalis – lubos?LubosRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA002d3480101Kaip vadinama gyvenamojo namo dalis – grindys (asla)?PadlogasRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA002d3480102Kaip vadinama gyvenamojo namo dalis – grindys (asla)?PadasRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA002d3480201Kaip vadinama gyvenamojo namo dalis – grindys (asla)?PadlagasRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA002d3480202Kaip vadinama gyvenamojo namo dalis – grindys (asla)?AslaRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA002e3480101Kaip vadinama gyvenamojo namo dalis – priemenė?PriesienysRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA002e3480201Kaip vadinama gyvenamojo namo dalis – priemenė?PriemenėRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA002f3480101Kaip vadinama gyvenamojo namo dalis – priebutis?GonkaiRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA002f3480201Kaip vadinama gyvenamojo namo dalis – priebutis?GonkaiRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA00563480101Kaip vadinama bulvė?BulbaRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA00563480201Kaip vadinama bulvė?BulbaRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA005a3480101Kaip vadinama krosnies dalis priežda?PripečkasRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA005d3480101Kaip vadinama krosnies dalis kakta?KaktaRytų aukštaičiai vilniškiai
LKILKA005k3480101Kaip vadinama krosnies dalis papečkys?PapečysRytų aukštaičiai vilniškiai

Rasta įrašų: 40


Dūkšto valsčiaus istorija (ir Kazitiškio) = Monografija „Dūkštas“

2012-08-16 09:08
Reklama

Dūkšto valsčiaus branduolys – Dūkšto ir Kazitiškio seniūnijų esamos teritorijos.

http://www.kazitiskis.lt/monografija-dukstas/ <- Монография «Дукштас» (нынешние территории староств Дукштаса и Казитишкиса (Казачизна))

 

Monografijos „Dūkštas“ vyr. redaktorė Živilė GURAUSKIENĖ, sudarytoja Danutė KIBICKIENĖ

Kur vilnys Persvėto į krantus teškena,

Kur šniokščia gilus ir dumblingas Samanis, –

Piliakalnis niukso, kurs daugelį mena,

Medžiais apaugęs, apgriuvęs pasenęs…

Jonas Čekauskas   „Dūkšto piliakalnis“, 1935 m.

1994-aisiais susikūrusi „Versmės“ leidykla, vadovaujama Petro Jonušo, leidžia 100-tomę monografijų seriją, skirtą Lietuvos miestams ir miesteliams bei jų apylinkėms, orientuojantis į tarpukariu buvusius Lietuvos valsčius, nes, pasak  leidyklos vadovo, valsčiai – vienas iš seniausių ir ilgiausiai išsilaikiusių Lietuvos administracinių vienetų. Kelis šimtmečius vienoje teritorijoje gyvenę žmonės sukūrė mikrokultūrą, išsiskiriančią savita šnekta, tradicinės kultūros savitumais.

2012 metais pradėtą rengti monografiją  apie buvusį Dūkšto (Ignalinos r.) valsčių numatoma užbaigti  2015 m. Būsimoji monografija bus unikalus, didelės apimties (per 1 000 puslapių) leidinys, savotiška enciklopedija apie Dūkšto ir jo apylinkių kraštovaizdžio raidą, kaimų ir vienkiemių istorijas nuo seniausių laikų iki šių dienų, tradicinius verslus ir dirbinius, gyvenamuosius namus ir jų interjerą, kapines, bažnyčias, mokyklas, bibliotekas, įstaigų kūrimosi istorijas, įžymius žmones, liaudies išmintį, kalendorines ir šeimos šventes bei  papročius,  tarmių ir vietos šnektų ypatumus, tautosaką, liaudies muzikantus, tautines mažumas, jų papročius, ir pan.

Dūkšto istorija bus nagrinėjama nuo proistorės iki mūsų dienų. Ypatingas dėmesys bus skiriamas Senojo Dūkšto, Kazitiškio dvarams bei parkams,  profesoriaus Adomo Hrebnickio muziejui, Dūkšto ir jo apylinkių architektūrai, archeologiniams paminklams, piliakalniams, bažnyčių, kapinių istorijoms.

Dūkštas minimas nuo 1737 m. Gyvenvietė ėmė augti XIX a. viduryje, kai 1859–1862 m. buvo tiesiamas geležinkelis Sankt Peterburgas–Varšuva. Iki 1915 m. oficialiai miesteliu nevadintas. Miesto statusą gavo 1956 m. gruodžio 28 d. Miestas pavadintas pagal bendravardį ežerą – Dūkštą, telkšantį už 5 km į šiaurę. Šalia jo,  Dūkšteliuose (senojoje Dūkšto gyvenvietėje), viduramžiais buvo Dūkšto dvaras, kurį iki 1573 m. valdė Giedraičiai, Stabrovskiai.

Dūkšto valsčiaus žemėje giliai įmintos mūsų protėvių pėdos, čia 1229–1298 m. viešpatavo galingiausia kunigaikštystė – Nalšia. 13 metų (nuo 1655 m.)  valsčiaus žemėse buvo įsitvirtinę rusai, 123 metus (nuo 1795 metų) šeimininkavo carinė Rusija, 1812 metais šiomis žemėmis pražygiavo Napoleono armijos kariai. Daug permainų kraštui atnešė 1918–1920 m. bei 1941–1944 m., trėmimais, žudynėmis, persekiojimais skausmingai pažymėtas pokario laikotarpis.

Valsčiaus teritorijos žemėlapis sudarytas vadovaujantis KGI Lenkų karo 1932–1934 m. žemėlapiais, kuriems sudaryti naudoti rusiški trivarsčiai žemėlapiai, ir kaimų sąrašais, kurie 1938 metais buvo pateikti Vilniaus vaivadijai. Kartografinė situacija – dabartinė. Ribų žemėlapį sudaryti padėjo UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė. Dūkšto valsčiaus branduolys – Dūkšto ir Kazitiškio seniūnijų esamos teritorijos. Vienetiniai kaimai priklauso Rimšės ir Visagino seniūnijoms.

Šiose žemėse sukosi vandens ir vėjo malūnai, veikė plytinė, kūrėsi kaimai, dvarai, dvareliai, gyvenvietės ir miesteliai. Pakelėse ir sodybose dygo kryžiai, stogastulpiai, koplytstulpiai ir koplytėlės – vietinių meistrų sukurti šedevrai. Kapinėse stovėjo koplyčios, kurių šiandien likę tik pamatai. Gausu tyrinėtų ir netyrinėtų kapinynų ir piliakalnių. Medinės Dūkšto Šv. Stanislovo Kostkos, Gedžiūnėlių Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios, mūrinė Kazitiškio Šv. Vyskupo Stanislovo bažnyčios ir šiandien kviečia žmones į šventas Mišias, kurių metu skamba vargonų muzika ir šventos giesmės. Kaimuose išlikusios sodybos byloja apie žmonių poreikį kurti gražią aplinką. Pirkių puošyboje dominuoja pjaustinėti kiauraraščiai, aplink sodybas – įvairių tipų tvoros (Grybėnų, Laukstenių, Sabališkės ir kt. kaimuose). Šiose sodybose kūrėsi šeimos, augino vaikus, leido juos į mokslus – į gyvenimą išėjo daug žymių žmonių. Dūkšto valsčiaus žmonės mokėjo ne tik dirbti, bet ir linksmintis – dainavo dainas, šventė šventes, puoselėjo papročius –, dar ir šiandien dažnoje pirkioje galima rasti naudotų daiktų, audinių ir drabužių, nuo kurių dvelkia rankų šiluma.

Keliaujant po Dūkšto valsčiaus kaimus apima nostalgija. Likę šimtamečiai medžiai byloja apie buvusius kaimus. Jų kamieno negali apimti rankomis, negali sužinoti, kokią istoriją jie saugo. Buvę dideli kaimai baigia išnykti. Bendraujant su juose likusiais žmonėmis pajunti, kad būtent šiandien yra tas laikas, kai pabirusius perlus dar galima surinkti. Surinkime ir išsaugokime tai kaip didžiausią turtą savo vaikams ir anūkams. Dabartis, kuria gyvename šiandien, rytoj taps istorija. Jei ir tavo pėdos giliai įmintos į šią žemę, o užaugę sparnai nuskraidino toli, tai tik vaikiškos svajonės virto realybe… Gražus kraštovaizdis atsiveria nuo Petrikonių kalno – žmonės kalba, kad jis supiltas rankomis –, o ant jo stovėjęs švyturys rodęs kelią grįžti namo. Sugrįžti įamžinti  šio krašto istorijos kviečia š. m. rugpjūčio 1319 d. „Versmės“ leidyklos Dūkšte ir jo apylinkėse rengiama pirmoji kompleksinė lokalinių tyrimų ekspedicija. Prie šio darbo jau prisijungė paminklosaugininkas Laimonas Abarius, paveldosaugininkė Elena Krapauskienė, Lietuvos miškininkas, visuomenės veikėjas Jonas Rimantas Klimas, visuomenės veikėja, Aukštaitijos krašto poetė Veronika Varnienė, nekilnojamojo kultūros paveldo ekspertė Regina Žukauskienė, VGTU docentas Dalius Vrubliauskas, Ignalinos rajono Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vedėjas Juozas Panavas, dailininkė tapytoja Edita Dalia Rakauskaitė, kraštotyrininkas Antanas Karmonas, švietimo ir kultūros veikėjai Antanas Šimkūnas ir Leonas Bagdonas, Ignalinos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios klebonas Deimantas Braziulis, Dūkšto Šv. Stanislovo Kostkos bažnyčios monsinjoras Ignas Jakutis, Naujojo Daugėliškio Šv. Joakimo ir Onos bažnyčios klebonas Jonas Kardelis, aptarnaujantis Gedžiūnėlių parapiją, prof. A. Hrebnickio muziejaus direktorė Renata Veličkienė, Dūkšto globos namų direktorė Teresa Svirkovičienė, Dūkšto vidurinės mokyklos direktorė Julija Griškienė, Dūkšto kultūros namų direktorė Lina Staliauskienė, Kazitiškio bibliotekos vedėja Gendrika Servutienė, Dūkšto bibliotekos vedėja Elvyra Mačiulienė, Dūkšto seniūnas Vytautas Kazėnas, Kazitiškio seniūnas Drąsutis Jelinskas, darbuotojai Danutė Gasiūnienė, Danguolė Urbonienė, Janina Andrejeva, Albina Chadarovič, Visagino merė Dalia Štraupaitė, buvusi Dūkšto seniūnė Valė Šukelienė  bei jaunieji specialistai: Asta Kibickaitė, Justina Varnaitė, Aira Gurauskaitė, Robertas Petručionis. Talkina Ignalinos rajono žurnalistai: Laima Miliuvienė, Vida Gasparavičienė, Jonas Baltakis ir Ignalinos kabelinės televizijos operatorius Marius Vilčinskas. Džiaugiamės galėdami bendradarbiauti su istorikais Antanu ir Jovita Lesiais, dailėtyrininke, menotyros mokslų daktare Jolanta Zabulyte, humanitarinių mokslų daktaru Vidu Kavaliausku, archeologu, humanitarinių mokslų daktaru Manvydu Vitkūnu,  menotyrininku Povilu Spurgevičiumi, redaktore, menotyrininke Ona Gaidamavičiūte, gamtininku Almantu Kulbiu, botaniku Sigitu Juzėnu, Lietuvos zoologu ichtiologu, biomedicinos mokslų daktaru Egidijumi Bukelskiu, geologėmis Monika Melesyte ir dr. Irma Vejelyte, docentu dr. Petru Šinkūnu, architektu Stanislovu Čepinsku.

“Versmės“ leidykla maloniai kviečia visus šio krašto žmones padėti monografijos rengėjams surinkti kuo daugiau reikšmingos informacijos būsimai 100-tomės „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai, kuri bus gražus paminklas Dūkšto  kraštui ir  jo žmonėms. Šio paminklo nesukursime be visuomenės paramos ir bendradarbiavimo. Istorikai, etnologai, kraštotyrininkai, menotyrininkai, žurnalistai, biologai, kalbininkai lankysis įvairiose vietovėse, susitikinės su vietos gyventojais, užrašinės prisiminimus, rinks informaciją, nuotraukas bei archyvinę medžiagą, skirtą būsimam leidiniui.

Kviečiame prisidėti prie rengiamos monografijos: pateikti nuotraukų, straipsnių, dalytis patarimais bei siūlymais, taip pat kviečiame finansiškai remti knygos leidimą – be visuomenės supratimo ir pasiaukojimo knygos neįstengsime išleisti, nes didžiąją dalį leidinio sąmatos sudaro neatlygintina parama. Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už bendradarbiavimą ir suteiktą paramą. Visi, talkinę ar rėmę finansiškai, bus garbingai įrašomi knygos rėmėjams skirtuose puslapiuose, įvardijant konkretų kiekvieno indėlį. Apie suteiktą ženklesnį indėlį ar paramą bus informuojama visuomenė.

Viešajai įstaigai „Versmės“ leidyklai už jos vykdomą pelno nesiekiančią veiklą – Lietuvos istorijos ir tradicinės kultūros monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ rengimą bei su tuo susijusią mokslinę veiklą – 2004 m. yra suteiktas paramos gavėjo statusas, todėl knygos leidybai galite skirti ne tik minėtą, bet ir savo 2 proc. pajamų mokesčio paramą.

Finansinę paramą knygai galima pervesti VšĮ „Versmės“ leidyklai, kodas 122732630, į atsiskaitomąją sąskaitą AB „Citadele“ banke LT027290000005467101, nurodant: Parama monografijai „Dūkštas “, arba perduoti grynaisiais leidyklos buhalterijoje.

„Versmės“ leidyklos adresas – Geležinkelio g. 6, 02100 Vilnius, telefonai: 85 2130623 (ir faksas), 8698 09077 (bendrasis), 8698 20707 (leidyklos vadovo); elektroninio pašto adresas – , leidyklos internetinė svetainė www.versme.lt.

Monografijos „Dūkštas“ vyriausioji redaktorė Živilė Gurauskienė, tel. 867059748, el. pašto adresas , sudarytoja Danutė Kibickienė, tel. 867418400, el. pašto adresas

informacija iš www.Voruta.lt

DAUGIAU INFORMACIJOS – http://www.versme.lt/dukstas.htm


Kazitiškio vietovės knygnešiai ir daraktoriai 1864–1904

2012-02-03 09:02
3300.MINKEVIČIŪTĖ-Šakalienė Elena, * a. 1855, gyv. Molėtai, parapija, vėliau – Salakas ◊ Zarasai. Pauparė, knygnešė.
Į knygnešystę dar paauglę įtraukė tėvas Minkevičius. Važiuodamas į pasienį liet. spaudos, veždavosi ir dukterį Eleną. Pasisodindavo į roges tarytum ligonę ir neva veždavo ją pas gydytojus į Kauną. Parsigabentą spaudą slėpdavo rūsyje, kluone, bulvių duobėse. Paskui tėvas vežiodavo po aplinkinių miestelių turgus ir pardavinėdavo. Apie 1872 ištekėjo ir apsigyveno Salake. Nuo 1876 kartu su savo vyru vėl ėmė platinti liet. spaudą, dirbo iki pat spaudos draudimo panaikinimo. D vyras Antanas Šakalys spaudos pargabendavo iš M.Lietuvos. Spaudos gaudavo ir iš knygnešių Prano Gaidelio bei Uršulės Kliukytės, nuolat ją imdavo Salako vikaras. Platinti nuveždavo į atlaidus ir muges Utenoje, Salake, Dusetose, Zarasuose, Smalvose, Gaidėje, Dūkšte, Kazitiškyje, Vidžiuose, Rimšėje ir kt. Dažnai būdavo kratoma, bet mokėdavo sumaniai paslėpti. Keletą kartų per kratas buvo rasta liet. spaudos. 1882 nubausta 2 mėn. kalėti. 1891 iš jos buvo atimtos 7 liet. knygos.
L: LCVA, f. 1787, ap. 1, b. 153 (D pensijos byla); Merkys V. DLSK.
4753.  STRAZDAS Kazimieras, Kristupo, *1864.X.6 Strazdai ◊ Tauragnai ◊ Utena, ·1943.IX.23 Kaunas. Vargonininkas, spaustuvininkas, knygnešys, daraktorius.
Liet. skaityti išmokė tėvas namuose ir 12 m. sulaukusį 1876 pasiuntė mokyti vaikų į Laukstenių k. (Kazitiškis ◊ Ignalina). Bemokant vaikus 1881 jį pasikvietė į savo parapiją kun. Silvestras Gimžauskas, tuo metu vikaravęs Vidiškėse (Ignalinos r.). Čia mokėsi vargonininku. Perrašinėdavo spausdintinėmis raidėmis S.Gimžausko, A.Baranausko eilėraščius. 1883 kartu su S.Gimžausku persikėlė į Kietaviškes (Dusmenys ◊ Trakai). Kun. S.Gimžauskas ir čia rūpinosi lietuvybės stiprinimu, gaivinimu. D buvo pavesta aprūpinti naujai įsteigtą Raudonojo škaplieriaus (Kristaus kančios) broliją liet. knygomis. Iš Rygos gaudavo daug Aušros numerių. Nuėjęs į Žiežmarius atsiimti pašto (buvo atsiųstas laikraštis Aušra) vos neįkliuvo, bet pašto valdininkas neatkreipė dėmesio į siuntinio turinį ir jį atidavė. Kitą kartą vėl S.Gimžausko vardu paštu gavo iš Rygos siuntinį, kuriame buvo 70 Aušros egz. (nr. 4) vokuose su adresais, bet be pašto ženklų. Liet. spaudos iš klebonijos pasiimdavo knygnešiai kietaviškėnai Motiejus Grybauskas, Česonis, iš Žaslių – Kumeliauskas ir kt. Užrašinėjo tautosaką ir melodijas. 1884 kun. S.Gimžauskas perkeltas į Valkininkus. D apsigyveno Ceikiniuose (Ignalinos r.), vargonininkavo, slaptai mokė vaikus liet. skaityti, rašyti, giedoti. Parengė rankraštinį elementorių spausdintinėmis raidėmis (po spaudos draudimo panaikinimo, 1905, elementorių išleido Vilniuje). Knygnešių atneštas knygas slėpdavo savo namuose. Nuo 1891 vargonininkavo Palūšėje. 1901 persikėlė į Vilnių. 1912 su kt. Vilniuje įsteigė bendrovę knygoms leisti ir įsigijo nedidelę spaustuvę. Spausdino liet. knygas ir laikraščius. Lenkų okupacijos metais buvo Garso ats. redaktorius. 1922 lenkų valdžios suimtas. Už užstatą iki teismo paleistas, pasitraukė į Kauną. Dirbo spaustuvėse, bendradarbiavo spaudoje. Nuo 1939.III.1 paskirta 75 Lt valst. pensija kaip pasižymėjusiam asmeniui.
L: LE(B), t. 29; LNB RS, f. 25–225 (D atsiminimai); Merkys V. KL; Spaudos laisvės; Strazdas Kazimieras // BŽ – 1943, nr. 5, p. 264; Strazdas K. Prisimenant mūsų spaudos atgavimo laikus // Rytas. – 1924, geg. 8, nr. 104; Teatro ir muzikos muziejus, ED 10485 A 279 (Strazdo archyvas); Utenos krašto enciklopedija. – Vilnius, 2001; – 1939, nr. 638, eil. nr. 4647 (dėl pensijos paskyrimo).
4754.  STRAZDAS Kristupas, gyv. Strazdai ◊ Tauragnai ◊ Utena. Daraktorius.
25 metus buvo tarnavęs carinėje kariuomenėje (rekrutas). Apdovanotas medaliu, grįžęs iš kariuomenės gavo dešimtinę žemės ir po 3 rb rentos kas mėnesį iki gyvos galvos. Slaptai mokė vaikus liet. rašto Bajorų k. (Kazitiškis ◊ Ignalina). Išmokęs liet. skaityti ir rašyti savo sūnų Kazimierą, sulaukusį 12 m., taip pat pasiuntė daraktoriauti į gretimą Laukstenių kaimą.
L: LNB RS, f. 25–225, lap. 1 (K.Strazdo atsiminimai).
5354.VAITKŪNAS. Daraktorius.
Vlst. Mokė vaikus slaptoje m-kloje Kazitiškio k. (Ignalinos r.). M-kla susekta 1877.
L: LIŠ, t. 2. – Vilnius, 1965, p. 181.
5713.ZINKEVIČIUS Antanas, Silvestro, * a. 1858 Kazitiškis ◊ Ignalina, gyv. Bikėnai ◊ Sokiškiai ◊ Ignalina. Policija 1893.XII.26 pas jį surado ir atėmė 1 liet. kalendorių. Sakėsi kalendorių pirkęs Vidiškių k. (Ignalinos r.) iš nepažįstamo asmens. Nubaustas 2 savaites arešto prie policijos.
L: LNB RS, f. 66–124, lap. 1, 2 (policijos viršininko pranešimas); LMAB. MF. 703.3, d. 3, lap. 393, 394 (Kauno gub. 1894.II.7 ® Vilniaus gengub. ir šio atsakymas).
Sąrašas gali būti nepilnas. Jei turite pastabų – rašykite.

Kazitiškio istorija

2011-01-04 12:01

Kaime rasta romėniška II a. Aurelijaus moneta. Daugiau apie tai rašo (http://www.lad.lt/data/com_ladlibrary/141/1-160.pdf). Citata: “25(A). Kazitiškis, Ignalinos raj., 1 mon. (M. Michelbertas, 1961, 28, Nr. 15).  – atsitiktinis radinys.”

Kazitiškio dvaras žinomas nuo XVII a., XVIII a. priklausė Butleriams, 1745 m. jie čia įkūrė bazilijonų vienuolyną ir pastatė bažnyčią.
Greta kaimo 1728–1755 m. veikė sentikių Gudiškių vienuolynas.
1864 m. carinės valdžios įsakymu bažnyčia uždaryta ir paversta cerkve.
1877 m. susekta slapta lietuviškas mokykla.
1906–1908 m. pastatyta Kazitiškio Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia.
1922–1939 m. Kazitiškį buvo Lenkijoje.
1950–1995 m. Kazitiškio apylinkės centras, 1950–1992 m. kolūkio centrinė gyvenvietė.
1914 m. įkurta pradinė mokykla, dab. Kazitiškio pagrindinė mokykla.
1949 m. įkurta biblioteka, 1980 m. kultūros centras, paštas, medicinos punktas.
Išliko dvaro svirnas, klėtis ir kluonas, parkas.

Administracinis-teritorinis pavaldumas:

1950–1995 m. Kazitiškio apylinkė, Ignalinos rajonas
nuo 1995 m. Kazitiškio seniūnija, Ignalinos rajono savivaldybė

Demografinė raida tarp 1914 m. ir 2001 m.:

1914 m. – 61
1959 m.sur. – 74
1970 m.sur. – 140
1979 m.sur. – 217
1989 m.sur. – 430
2001 m.sur. – 383
2011 m.sur. – 343

Žymūs žmonės

Kaime gimė:Vytautas Sakalauskas, Ignalinos rajono politinis bei visuomenės veikėjas.

Informacijos šaltinis: http://lt.wikipedia.org