Tema: ‘Projektai’


Šventa Ona – Duonos ponia. Šventė Kazitiškyje 2013 m.

2013-07-31 23:07
Reklama

Kazitiškio kaimas  turtingas ne tik Jonais, Janinomis, Petrais.  Onos vardas taip pat populiarus. Liepos 26-ją Kazitiškio seniūnijos kiemelyje vyko graži Oninių šventė.

1

Oninės- tai viena gražiausių vasaros švenčių. Kažkada šią šventę mūsų protėviai vadindavo Nokiu arba Sirpstu, taigi visa tai, kas sunoksta, išsirpsta- turi būti pagerbta. Iš tiesų- gausu uogų, kasamos šviežios bulvės, savo gėrybėmis pradeda džiuginti ne tik sodai, bet ir miškai.

Šv. Onos – Mergelės Marijos motinos garbei dar 1584 m. popiežius Grigalius XIII paskelbė, kad liepos 26-oji taptų šventa diena, todėl ta proga kai kurių parapijų bažnyčiose vyksta atlaidai ir organizuojamos įvairios šventės.

Oninių šventę Kazitiškio seniūnijos kiemelyje pradėjome  sveikinimais. Varduvių proga pasveikinome net penkias Onutes. Kadangi pats šventės pavadinimas pasako, kad Ona – duonos ponia, tai dovanos Onutėms buvo – duonos kepaliukas ir iš rugių surištos puokštės.

icrzxu17038

Kokia šventė be linksmybių. Gražias kalbas, eiles, sveikinimus, didelius darbus lydėjo puikus koncertas.

iguj3117036

Pradžioje pasirodė Kazitiškio saviveiklininkai su pavadinimu “Kazitiškiečiai”, vėliau koncertą tęsė Zosė iš Didžiasalio su grupe šaunių muzikantų, dainininkės iš Linkmenų su Maryte Alesionkiene. Nuo jų nenorėjo atsilikti ir kaimo bendruomenė. Žiūrovai ir svečiai džiuginti ne tik dainomis, bet ir smagiais pasakojimais. Šventės pabaigai užgrojo Didžiasalio estradinė grupė su nuostabia dainininke Valentina Sinkevič. Iki pat vidurnakčio netilo muzika, sukosi poros.

iiws5n17034

Ši šventė buvo organizuojama pagal projektą ”Garso ir šviesos kokybė- šiuolaikinių renginių pagrindas”, pagal LEADER programą “Ignalinos rajono kaimo plėtros strategija” 1 prioriteto 1.3 priemonę “kaimo gyventojų aktyvinimas ir laisvalaikio užimtumo gerinimas”. Renginys buvo tikrai smagus ir prasmingas. Kaimui labai reikia tokių susiėjimų, pabuvimo kartu, pasilinksminimo, užsimiršimo nuo kasdienybės rūpesčių. Projektą norėtųsi tęsti, nes jis duoda prasmingų rezultatų.

i70wif17032

Organizatoriai dėkoja  atradusiems laiko atvykti Didžiasalio ir Linkmenų muzikantams, dainininkams, Kazitiškio seklyčios dainininkams (Lidai, Liolei, Aldonai, Bronytei, Vilhelmui, Onutei, Rimantui Klimui, Agnei Rančytei), jaunimo gupei (Monikai, Gretai, Gabrielei, Skirmantei, Simonai), taip pat šauniai Linkmenų kepėjėlei Zitai už saldžius skanėstus. Padėka visiems,  padėjusiems organizuoti ir paruošti renginį (Kazitiškio bibliotekininkei Rasai, seniūnijos darbuotojams, bendruomenei, Vladui V., Vilhelmui R., Petrui T., Kęstui V., Ramūnui G., Jolitai R.), Justinai Juodkaitei, kuri fotografavo, bei šventės rėmėjams: Kazitiškio seniūnui Drąsučiui Jelinskui, seniūnijai, kaimo bendruomenei ir vadovui Laimiui Juodkai, Vlado ir Kęsto Valkauskų šeimoms, Vidai Bieliauskienei, informaciniam rėmėjui – laikraščiui “Mūsų Ignalina”.

Kazitiškio laisvalaikio organizatorė Danutė Gasiūnienė


Joninių vakaras Kazitiškyje “Mieli JONAI ir JANINOS – gyvenkite nuolat ieškodami savo paparčio žiedo”

2013-06-28 09:06
Reklama

Birželio 22 dieną visi maloniai buvo pakviesti į Kazitiškio seniūnijos kiemelį, į Joninių vakarą. Kadangi Joninių naktis pati trumpiausia, žiedai patys ryškiausi, todėl ją palydėjome dainomis, šokiais, muzika, o kai sutemus suliepsnojo Joninių laužas- ugnelę norintieji saugojo pernakt, pražįstančio paparčio žiedo ieškojo pavieniai, nes kitaip nerasi, o kas sulaukė saulės tekėjimo, ją pamatė tokią gražią, šokančią…

1

Programą pradėjome nuo pačių gražiausių žodžių apie Jonines arba Rasos šventę. Apvainikuoti buvo Jonai ir Janinos, kurių susirinko net šešiolika, ir kai padvelkė paparčiais tą naktį vėsa, žiedais karūnuota buvo Rasa, taip, turime ir Rasą, mūsų šaunią bibliotekininkę.

Ačiū mergaitėms- Gabrielei, Karolinai, Indrei, Skirmantei, Rūtai, Erdvilei, kurios apvainikavo visus Jonus ir Janinas, renginio vedančiosioms – Monikai ir Gretai.

2

Noriu padėkoti ištvermingiems saviveiklininkams- Vilhelmui Kanišauskui, Onutei Maciulevičienei, Bronytei Baušienei, Aldonai Kazlauskienei, Lidai Valkauskienei, Valentinai Bubulienei, Liolei Valkauskienei už gražias atliktas dainas.

3

Po pasirodymo buvo visi pavaišinti labai skania žirnių koše ir žolelių arbata, kurią virė Rasa  ir Petras Trubilos, Kęstutis Valkauskas, talkininkams- jaunimui- Aurimui, Mantui, Kęstučiui, Egidijui, Svajūnui, Vilmantui, Vidai Bieliauskienei, Kazitiškio seniūnijai.

4

O toliau- šokiai- kas norėjo- miklino kojas iki paryčių, kai kas ir po stebuklingąją Rasą braidė…

Šis renginys buvo organizuotas vykdant projektą ” Garso ir šviesos kokybė- šiuolaikinių renginių pagrindas”, kuriame dalyvauja Linkmenų, Kazitiškio ir Didžiasalio seniūnijos.

Projektas vykdomas pagal LEADER programą “Ignalinos rajono kaimo plėtros strategija” 1 prioriteto 1.3 priemonę “Kaimo gyventojų aktyvinimas ir laisvalaikio užimtumo gerinimas”.

5

Tegul skamba gyva muzika, tegul būna puoselėjamos tautinės tradicijos.

Geros ir šiltos Jums vasaros.

Kazitiškio kaimo seklyčios laisvalaikio organizatorė Danutė Gasiūnienė


Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Kazitiškio seniūnijos administracinio pastato atnaujinimas

2013-06-05 09:06
Reklama
Paraiškos būsena: Vertinama paraiška
Projekto vykdytojas: Ignalinos rajono savivaldybės administracija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:

380 485,66 Lt
Skirtas finansavimas

401 259 Lt
Iš jo ES dalis:

341 070,15 Lt

Visuomeninio pastato, esančio Kazitiškio kaime, Ignalinos rajone , išorinių atitvarų charakteristikos neatitinka STR 2.05.01:2005 „Pastatų aitvarų šiluminė technika“ bei STR 2.0.1:1999 “Esminiai statinio reikalavimai” keliamų reikalavimų, šildymo sistemos būklė yra neefektyvi. Pastato energijos sąnaudos ir išlaidos yra viršnorminės lyginant su pastatais atitinkančiais STR 2.05.01:2005 „Pastatų aitvarų šiluminė technika“ keliamus reikalavimus. Įgyvendinant projektą siekiama mažinti šilumos energijos sąnaudas, bus sutaupyta 68,34 MWh/metus

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu
Kvietimo numerisVP3-3.4-ŪM-04-R-91
Paraiškos kodasVP3-3.4-ŪM-04-R-91-022
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2013-05-14
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2013-05-14
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Ignalinos raj.

Projekto „Ignalinos rajono Kazitiškio buvusio dvaro sodybos fragmentų parko gatvėje atnaujinimas“ trumpas aprašymas

2013-05-21 09:05

Balandžio 30 d. įvykusiame Ignalinos rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimta 14 sprendimų. Taryba pritarė trims pagal Leader programą Ignalinos rajono savivaldybės administracijos teikiamiems projektams:  „Geriamojo vandens tiekimo sistemos įrengimas Ignalinos rajono Grybėnų kaime, „Ignalinos rajono savivaldybės Šiūlėnų kaimo klubo remontas“,  „Ignalinos rajono Kazitiškio buvusio dvaro sodybos fragmentų Parko gatvėje atnaujinimas“. Bendra projektų vertė 427 tūkst. Lt. Savivaldybės įnašas natūra ir lėšomis – apie 41,5 tūkst. Lt.

Projektas „Ignalinos rajono Kazitiškio buvusio dvaro sodybos fragmentų Parko gatvėje atnaujinimas“ atitinka Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimu  Nr. T-28  patvirtinto „Ignalinos rajono savivaldybės 2011–2018 metų strateginio plėtros plano“ I prioriteto „Turizmo plėtra“ 1.1.1.7 priemonę „Sutvarkyti turistinius objektus seniūnijose“.

Projektą numatoma įgyvendinti ES fondų lėšomis pagal Ignalinos rajono kaimo plėtros strategijos 2 prioriteto „Paslaugų ir informacijos teikimo Ignalinos krašto turistams gerinimas“ 2.2 priemonę (veiklos sritį) „Kultūros ir kultūros paveldo objektų būklės gerinimas“. Strategijos vykdytoja yra Ignalinos rajono vietos veiklos grupė. Projektą teikia Ignalinos rajono savivaldybės administracija.

Projektas bus įgyvendinamas Ignalinos rajono Kazitiškio seniūnijos teritorijoje esančiame Kazitiškio kaime, kuriame gyvena apie 365 gyventojus. Projektas įgyvendinamas Kultūros vertybių registre įregistruoto objekto – Kazitiškio buvusio dvaro sodybos fragmentų – teritorijoje. Projektu siekiama pakeisti susidėvėjusią asfaltbetonio dangą važiuojant link Kazitiškio seniūnijos administracinio pastato.

Preliminari projekto vertė – 47 tūkst. Lt (su PVM ir 10 proc. savanoriško darbo įnašu).


Dūkšto valsčiaus istorija (ir Kazitiškio) = Monografija „Dūkštas“

2012-08-16 09:08

Dūkšto valsčiaus branduolys – Dūkšto ir Kazitiškio seniūnijų esamos teritorijos.

http://www.kazitiskis.lt/monografija-dukstas/ <- Монография «Дукштас» (нынешние территории староств Дукштаса и Казитишкиса (Казачизна))

 

Monografijos „Dūkštas“ vyr. redaktorė Živilė GURAUSKIENĖ, sudarytoja Danutė KIBICKIENĖ

Kur vilnys Persvėto į krantus teškena,

Kur šniokščia gilus ir dumblingas Samanis, –

Piliakalnis niukso, kurs daugelį mena,

Medžiais apaugęs, apgriuvęs pasenęs…

Jonas Čekauskas   „Dūkšto piliakalnis“, 1935 m.

1994-aisiais susikūrusi „Versmės“ leidykla, vadovaujama Petro Jonušo, leidžia 100-tomę monografijų seriją, skirtą Lietuvos miestams ir miesteliams bei jų apylinkėms, orientuojantis į tarpukariu buvusius Lietuvos valsčius, nes, pasak  leidyklos vadovo, valsčiai – vienas iš seniausių ir ilgiausiai išsilaikiusių Lietuvos administracinių vienetų. Kelis šimtmečius vienoje teritorijoje gyvenę žmonės sukūrė mikrokultūrą, išsiskiriančią savita šnekta, tradicinės kultūros savitumais.

2012 metais pradėtą rengti monografiją  apie buvusį Dūkšto (Ignalinos r.) valsčių numatoma užbaigti  2015 m. Būsimoji monografija bus unikalus, didelės apimties (per 1 000 puslapių) leidinys, savotiška enciklopedija apie Dūkšto ir jo apylinkių kraštovaizdžio raidą, kaimų ir vienkiemių istorijas nuo seniausių laikų iki šių dienų, tradicinius verslus ir dirbinius, gyvenamuosius namus ir jų interjerą, kapines, bažnyčias, mokyklas, bibliotekas, įstaigų kūrimosi istorijas, įžymius žmones, liaudies išmintį, kalendorines ir šeimos šventes bei  papročius,  tarmių ir vietos šnektų ypatumus, tautosaką, liaudies muzikantus, tautines mažumas, jų papročius, ir pan.

Dūkšto istorija bus nagrinėjama nuo proistorės iki mūsų dienų. Ypatingas dėmesys bus skiriamas Senojo Dūkšto, Kazitiškio dvarams bei parkams,  profesoriaus Adomo Hrebnickio muziejui, Dūkšto ir jo apylinkių architektūrai, archeologiniams paminklams, piliakalniams, bažnyčių, kapinių istorijoms.

Dūkštas minimas nuo 1737 m. Gyvenvietė ėmė augti XIX a. viduryje, kai 1859–1862 m. buvo tiesiamas geležinkelis Sankt Peterburgas–Varšuva. Iki 1915 m. oficialiai miesteliu nevadintas. Miesto statusą gavo 1956 m. gruodžio 28 d. Miestas pavadintas pagal bendravardį ežerą – Dūkštą, telkšantį už 5 km į šiaurę. Šalia jo,  Dūkšteliuose (senojoje Dūkšto gyvenvietėje), viduramžiais buvo Dūkšto dvaras, kurį iki 1573 m. valdė Giedraičiai, Stabrovskiai.

Dūkšto valsčiaus žemėje giliai įmintos mūsų protėvių pėdos, čia 1229–1298 m. viešpatavo galingiausia kunigaikštystė – Nalšia. 13 metų (nuo 1655 m.)  valsčiaus žemėse buvo įsitvirtinę rusai, 123 metus (nuo 1795 metų) šeimininkavo carinė Rusija, 1812 metais šiomis žemėmis pražygiavo Napoleono armijos kariai. Daug permainų kraštui atnešė 1918–1920 m. bei 1941–1944 m., trėmimais, žudynėmis, persekiojimais skausmingai pažymėtas pokario laikotarpis.

Valsčiaus teritorijos žemėlapis sudarytas vadovaujantis KGI Lenkų karo 1932–1934 m. žemėlapiais, kuriems sudaryti naudoti rusiški trivarsčiai žemėlapiai, ir kaimų sąrašais, kurie 1938 metais buvo pateikti Vilniaus vaivadijai. Kartografinė situacija – dabartinė. Ribų žemėlapį sudaryti padėjo UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė. Dūkšto valsčiaus branduolys – Dūkšto ir Kazitiškio seniūnijų esamos teritorijos. Vienetiniai kaimai priklauso Rimšės ir Visagino seniūnijoms.

Šiose žemėse sukosi vandens ir vėjo malūnai, veikė plytinė, kūrėsi kaimai, dvarai, dvareliai, gyvenvietės ir miesteliai. Pakelėse ir sodybose dygo kryžiai, stogastulpiai, koplytstulpiai ir koplytėlės – vietinių meistrų sukurti šedevrai. Kapinėse stovėjo koplyčios, kurių šiandien likę tik pamatai. Gausu tyrinėtų ir netyrinėtų kapinynų ir piliakalnių. Medinės Dūkšto Šv. Stanislovo Kostkos, Gedžiūnėlių Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios, mūrinė Kazitiškio Šv. Vyskupo Stanislovo bažnyčios ir šiandien kviečia žmones į šventas Mišias, kurių metu skamba vargonų muzika ir šventos giesmės. Kaimuose išlikusios sodybos byloja apie žmonių poreikį kurti gražią aplinką. Pirkių puošyboje dominuoja pjaustinėti kiauraraščiai, aplink sodybas – įvairių tipų tvoros (Grybėnų, Laukstenių, Sabališkės ir kt. kaimuose). Šiose sodybose kūrėsi šeimos, augino vaikus, leido juos į mokslus – į gyvenimą išėjo daug žymių žmonių. Dūkšto valsčiaus žmonės mokėjo ne tik dirbti, bet ir linksmintis – dainavo dainas, šventė šventes, puoselėjo papročius –, dar ir šiandien dažnoje pirkioje galima rasti naudotų daiktų, audinių ir drabužių, nuo kurių dvelkia rankų šiluma.

Keliaujant po Dūkšto valsčiaus kaimus apima nostalgija. Likę šimtamečiai medžiai byloja apie buvusius kaimus. Jų kamieno negali apimti rankomis, negali sužinoti, kokią istoriją jie saugo. Buvę dideli kaimai baigia išnykti. Bendraujant su juose likusiais žmonėmis pajunti, kad būtent šiandien yra tas laikas, kai pabirusius perlus dar galima surinkti. Surinkime ir išsaugokime tai kaip didžiausią turtą savo vaikams ir anūkams. Dabartis, kuria gyvename šiandien, rytoj taps istorija. Jei ir tavo pėdos giliai įmintos į šią žemę, o užaugę sparnai nuskraidino toli, tai tik vaikiškos svajonės virto realybe… Gražus kraštovaizdis atsiveria nuo Petrikonių kalno – žmonės kalba, kad jis supiltas rankomis –, o ant jo stovėjęs švyturys rodęs kelią grįžti namo. Sugrįžti įamžinti  šio krašto istorijos kviečia š. m. rugpjūčio 1319 d. „Versmės“ leidyklos Dūkšte ir jo apylinkėse rengiama pirmoji kompleksinė lokalinių tyrimų ekspedicija. Prie šio darbo jau prisijungė paminklosaugininkas Laimonas Abarius, paveldosaugininkė Elena Krapauskienė, Lietuvos miškininkas, visuomenės veikėjas Jonas Rimantas Klimas, visuomenės veikėja, Aukštaitijos krašto poetė Veronika Varnienė, nekilnojamojo kultūros paveldo ekspertė Regina Žukauskienė, VGTU docentas Dalius Vrubliauskas, Ignalinos rajono Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vedėjas Juozas Panavas, dailininkė tapytoja Edita Dalia Rakauskaitė, kraštotyrininkas Antanas Karmonas, švietimo ir kultūros veikėjai Antanas Šimkūnas ir Leonas Bagdonas, Ignalinos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios klebonas Deimantas Braziulis, Dūkšto Šv. Stanislovo Kostkos bažnyčios monsinjoras Ignas Jakutis, Naujojo Daugėliškio Šv. Joakimo ir Onos bažnyčios klebonas Jonas Kardelis, aptarnaujantis Gedžiūnėlių parapiją, prof. A. Hrebnickio muziejaus direktorė Renata Veličkienė, Dūkšto globos namų direktorė Teresa Svirkovičienė, Dūkšto vidurinės mokyklos direktorė Julija Griškienė, Dūkšto kultūros namų direktorė Lina Staliauskienė, Kazitiškio bibliotekos vedėja Gendrika Servutienė, Dūkšto bibliotekos vedėja Elvyra Mačiulienė, Dūkšto seniūnas Vytautas Kazėnas, Kazitiškio seniūnas Drąsutis Jelinskas, darbuotojai Danutė Gasiūnienė, Danguolė Urbonienė, Janina Andrejeva, Albina Chadarovič, Visagino merė Dalia Štraupaitė, buvusi Dūkšto seniūnė Valė Šukelienė  bei jaunieji specialistai: Asta Kibickaitė, Justina Varnaitė, Aira Gurauskaitė, Robertas Petručionis. Talkina Ignalinos rajono žurnalistai: Laima Miliuvienė, Vida Gasparavičienė, Jonas Baltakis ir Ignalinos kabelinės televizijos operatorius Marius Vilčinskas. Džiaugiamės galėdami bendradarbiauti su istorikais Antanu ir Jovita Lesiais, dailėtyrininke, menotyros mokslų daktare Jolanta Zabulyte, humanitarinių mokslų daktaru Vidu Kavaliausku, archeologu, humanitarinių mokslų daktaru Manvydu Vitkūnu,  menotyrininku Povilu Spurgevičiumi, redaktore, menotyrininke Ona Gaidamavičiūte, gamtininku Almantu Kulbiu, botaniku Sigitu Juzėnu, Lietuvos zoologu ichtiologu, biomedicinos mokslų daktaru Egidijumi Bukelskiu, geologėmis Monika Melesyte ir dr. Irma Vejelyte, docentu dr. Petru Šinkūnu, architektu Stanislovu Čepinsku.

“Versmės“ leidykla maloniai kviečia visus šio krašto žmones padėti monografijos rengėjams surinkti kuo daugiau reikšmingos informacijos būsimai 100-tomės „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai, kuri bus gražus paminklas Dūkšto  kraštui ir  jo žmonėms. Šio paminklo nesukursime be visuomenės paramos ir bendradarbiavimo. Istorikai, etnologai, kraštotyrininkai, menotyrininkai, žurnalistai, biologai, kalbininkai lankysis įvairiose vietovėse, susitikinės su vietos gyventojais, užrašinės prisiminimus, rinks informaciją, nuotraukas bei archyvinę medžiagą, skirtą būsimam leidiniui.

Kviečiame prisidėti prie rengiamos monografijos: pateikti nuotraukų, straipsnių, dalytis patarimais bei siūlymais, taip pat kviečiame finansiškai remti knygos leidimą – be visuomenės supratimo ir pasiaukojimo knygos neįstengsime išleisti, nes didžiąją dalį leidinio sąmatos sudaro neatlygintina parama. Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už bendradarbiavimą ir suteiktą paramą. Visi, talkinę ar rėmę finansiškai, bus garbingai įrašomi knygos rėmėjams skirtuose puslapiuose, įvardijant konkretų kiekvieno indėlį. Apie suteiktą ženklesnį indėlį ar paramą bus informuojama visuomenė.

Viešajai įstaigai „Versmės“ leidyklai už jos vykdomą pelno nesiekiančią veiklą – Lietuvos istorijos ir tradicinės kultūros monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ rengimą bei su tuo susijusią mokslinę veiklą – 2004 m. yra suteiktas paramos gavėjo statusas, todėl knygos leidybai galite skirti ne tik minėtą, bet ir savo 2 proc. pajamų mokesčio paramą.

Finansinę paramą knygai galima pervesti VšĮ „Versmės“ leidyklai, kodas 122732630, į atsiskaitomąją sąskaitą AB „Citadele“ banke LT027290000005467101, nurodant: Parama monografijai „Dūkštas “, arba perduoti grynaisiais leidyklos buhalterijoje.

„Versmės“ leidyklos adresas – Geležinkelio g. 6, 02100 Vilnius, telefonai: 85 2130623 (ir faksas), 8698 09077 (bendrasis), 8698 20707 (leidyklos vadovo); elektroninio pašto adresas – , leidyklos internetinė svetainė www.versme.lt.

Monografijos „Dūkštas“ vyriausioji redaktorė Živilė Gurauskienė, tel. 867059748, el. pašto adresas , sudarytoja Danutė Kibickienė, tel. 867418400, el. pašto adresas

informacija iš www.Voruta.lt

DAUGIAU INFORMACIJOS – http://www.versme.lt/dukstas.htm


Kazitiškio pelkės pelkinės uolaskėlės (Saxifraga hirculus) apsaugos 2012–2014 m. veiksmų plano santrauka

2012-08-06 10:08

Daugiau skaitykite čia -> Kazitiškio pelkės pelkinės uolaskėlės (Saxifraga hirculus) apsaugos 2012–2014 m. veiksmų plano santrauka (PDF)

Daugiau paveiksliukų – spauskite čia

Pelkinės uolaskėlės saugomos Europinio ekologinio tinklo teritorijose „NATURA 2000“, kurios įtrauktos į Vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašą, skirtą pateikti Europos komisijai, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. D1-201 (Žin., 2009, Nr. 51-2039)

Panaudoti paveiksliukai – iš www.saxifraga.org ir www.wikimedia.org


Ignalinos rajono Kazitiškio kaime esančio buvusio klebonijos pastato remontas ir pritaikymas visuomenės poreikiams

2011-11-14 10:11

PROJEKTO „IGNALINOS RAJONO KAZITIŠKIO KAIMO BUVUSIO KLEBONIJOS PASTATO REMONTAS IR PRITAIKYMAS VISUOMENĖS POREIKIAMS“ TRUMPAS APRAŠYMAS

Projektas „Ignalinos rajono Kazitiškio kaime esančio buvusio klebonijos pastato remontas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“ atitinka Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-28 patvirtinto „Ignalinos rajono savivaldybės 2011 – 2018 metų strateginio plėtros plano“ IV prioriteto „Aplinkos ir kaimo vietovių plėtra“ 4.4.1.4 priemonę „Atnaujinti ir plėtoti Ignalinos rajono savivaldybės kaimus – gerinti socialinę ir fizinę kaimo vietovių infrastruktūrą“.

Projektą numatoma įgyvendinti ES fondų lėšomis pagal Ignalinos rajono kaimo plėtros strategijos 1 prioriteto „Aktyvūs žmonės, patogiai gyvenantys atnaujintuose ir sutvarkytuose kaimuose“ 1.2 priemonę (veiklos sritis) „Kaimo infrastruktūros būklės gerinimas“. Strategijos vykdytoja yra Ignalinos rajono vietos veiklos grupė. Projektą teikia Kazitiškio seniūnija.

Projektas bus įgyvendinamas Ignalinos rajono Kazitiškio seniūnijos teritorijoje esančiame Kazitiškio kaime, kuriame gyvena 383 gyventojai. Įgyvendinant projektą bus pakeisti buvusio klebonijos pastato langai, durys, įrengtas vandentiekis, kanalizacija, renovuotos išorės sienos.

Preliminari projekto vertė – 198 tūkst. Lt (su PVM ir 10% įnašu).

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos  2011 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T-130  17 priedas


Nuotekų tvarkymo sistemos įrengimas Ignalinos rajono Kazitiškio kaime

2011-11-14 10:11

PROJEKTO „NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMOS ĮRENGIMAS IGNALINOS RAJONO KAZITIŠKIO KAIME“ TRUMPAS APRAŠYMAS

Projektas „Nuotekų tvarkymo sistemos įrengimas Ignalinos rajono Kazitiškio kaime“ atitinka Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-28 patvirtinto „Ignalinos rajono savivaldybės 2011 – 2018 metų strateginio plėtros plano“ IV prioriteto „Aplinkos ir kaimo vietovių plėtra“ 4.1.1.4 priemonę „Inicijuoti ir remti seniūnijų, kaimo bendruomenių, kitų rajone esančių NVO kaimo vandentvarkos (geriamasis vanduo, nuotekos, melioracija) bei melioracinės kraštotvarkos plėtros projektus“.

Projektą numatoma įgyvendinti ES fondų lėšomis pagal Ignalinos rajono kaimo plėtros strategijos 1 prioriteto „Aktyvūs žmonės, patogiai gyvenantys atnaujintuose ir sutvarkytuose kaimuose“ 1.2 priemonę (veiklos sritis) „Kaimo infrastruktūros būklės gerinimas“. Strategijos vykdytoja yra Ignalinos rajono vietos veiklos grupė. Projektą teikia Kazitiškio seniūnija.

Projektas bus įgyvendinamas Ignalinos rajono Kazitiškio seniūnijos teritorijoje esančiame Kazitiškio kaime, kuriame gyvena 383 gyventojai. Įrengus nuotekų trasas, 14 individualių namų galės prisijungti prie centralizuotos nuotekų šalinimo sistemos.

Preliminari projekto vertė – 155 tūkst. Lt (su PVM ir 10% įnašu).

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T-130            16 priedas