Tema: ‘Galimybės’


Liepos 22 d. Ignalinoje dirbs Vyriausybės priimamasis

2013-07-17 08:07
Reklama

Dėmesio! Liepos 22 d. Ignalinoje dirbs Vyriausybės priimamasis. Siekiant išsamiau susipažinti su Lietuvos regionų socialinėmis bei ekonominėmis problemomis ir efektyviai jas spręsti, organizuojamas Vyriausybės priimamojo darbas atskirose savivaldybėse. Liepos 22 d. gyventojai kviečiami į Ignalinos rajono savivaldybę, kur galės užduoti klausimus ir pasikonsultuoti su Vyriausybės kanceliarijos, Socialinės apsaugos ir darbo, Aplinkos, Žemės ūkio, Sveikatos apsaugos, Teisingumo ir Finansų ministerijų specialistais bei Lietuvos darbo biržos atstovais.

Ignalinos rajono savivaldybėje (Laisvės a. 70) gyventojų priėmimas vyks liepos 22 d., pirmadienį, 10.00-16.30 val. Į jį Ignalinos rajono gyventojai kviečiami registruotis telefonu 8 386 52522 arba elektroninio pašto adresu

Į Vyriausybės priimamąjį atėję gyventojai atvykusiems specialistams galės užduoti klausimų iš visų ministerijų kompetencijos ribose esančių sričių. Svarbiausias šių vizitų tikslas – atsakyti į gyventojų klausimus, patarti, ką reikėtų daryti, norint išspręsti konkrečią problemą.


Dėmesio! Fotodarbų konkursas!

2013-07-03 22:07
Reklama
IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA SKELBIA FOTODARBŲ KONKURSĄ PAAUGLIAMS IR JAUNIMUI
„KŪRYBOS METAMORFOZĖS“
pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos dalinai finansuojamą projektą „Jauno žmogaus akimis“

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS
SKELBIAMO FOTODARBŲ KONKURSO
„KŪRYBOS METAMORFOZĖS“
pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos dalinai finansuojamą projektą
„Jauno žmogaus akimis“
NUOSTATAI
I. Bendrosios nuostatos
1. Konkurso „Kūrybos metamorfozės“ nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, dalyvius, organizavimo ir vertinimo tvarką.
2. Konkurso organizatorius – Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka.
3. Konkurse dalyvauja Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir filialai.
II. Tikslai
4. Įtraukti jauną žmogų į aktyvią kūrybinę veiklą.
5. Skatinti domėtis fotografijos menu bei techninėmis galimybėmis.
6. Išmokyti vertinti, gerbti ir mylėti savo krašto unikalumą, palikimą ir dabartį.
7. Ugdyti smalsumą, plėsti meninį akiratį.
8. Susipažinti su menininko etika.
III. Konkurso vieta ir laikas
9. Konkurso laikas – 2013 metų birželio 1 d. – rugsėjo 1d.
10. Konkursas organizuojamas Ignalinos rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje bei filialuose.
IV. Konkurso sąlygos:
11. Fotografuojama tik Ignalinos mieste bei rajone (nuotraukos iš kitų Lietuvos vietovių nebus priimamos ir vertinamos).
12. Konkurso dalyviai – vaikai ar jaunuoliai iki 20 metų amžiaus.
13. Konkursui pateikiamos ne daugiau kaip 5 vieno autoriaus fotografijos.
14. Konkurso dalyviai skirstomi į grupes pagal amžių:
 A grupė 12-15 m.;
 B grupė 16-20 m.
15. Konkursui pateiktose fotografijose turi atsispindėti viena iš penkių temų:
 Gamta (flora, fauna, kraštovaizdis, gamtos paminklai, vandens telkiniai);
 Statiniai (architektūriniai paminklai, senieji, šiuolaikiniai, modernūs statiniai, pastatai, inžineriniai statiniai);
 Kultūros paveldo objektai;
 Šventė (folkloro, kalendorinė, miesto, kaimo, bažnytinė, šeimos, tarptautinė, istorinė);
 Žmonės (portretai).
16. Siunčiant fotografiją būtina nurodyti:
 autoriaus vardą, pavardę;
 gimimo datą ar amžių;
 gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą;
 tikslų fotografuojamo objekto pavadinimą ir fotografijos pavadinimą.
17. Fotografijas siųsti el. adresu: iki 2013 m. rugsėjo 2 dienos.
18. Konkursui pateiktas nuotraukas matys ir vertins organizatoriaus sudaryta vertinimo komisija ir Ignalinos viešosios bibliotekos internetinės svetainės www.ignalinosvb.lt lankytojai.
19. Fotografijos turi būti kuo didesnės galimos raiškos (originalą turi saugoti pats autorius). Konkursui nuotraukas reikia siųsti elektroninių paštu ne didesnes kaip 1 megabaitas (komisijai paprašius autorius privalės pateikti originalą).
20. Nuotraukų formatas: .jpg arba .bmp.
V. Konkurso vertinimas
21. Ignalinos viešosios bibliotekos sudaryta vertinimo komisija atrinks geriausius konkursui pateiktus darbus, atitinkančius šio konkurso sąlygas.
22. Nugalėtojomis bus paskelbtos nuotraukos, susumavus svetainės lankytojų ir vertinimo komisijos balsus.
23. Geriausios nuotraukos bus patalpintos Google Maps tinklapyje bei Ignalinos viešosios bibliotekos svetainėje www.ignalinosvb.lt rubrikoje „Ignalinos kraštas“.
24. Kiekvienoje amžiaus grupėje trys geriausiai įvertintų darbų autoriai bus apdovanoti atminimo dovanomis.
25. Organizatoriaus sudaryta vertinimo komisija atrinks 10 geriausių fotografijų kurios bus atspausdintos ant foto drobės.
VI. Baigiamosios nuostatos
26. Skundų dėl nugalėtojų paskelbimo konkurso organizatorius bei vertinimo komisija nepriima, nenagrinėja ir savo sprendimo nekeičia.

 


Kviečia į konferenciją „Ekoturizmas Ignalinos regione – galimybės ir perspektyvos“.

2013-06-18 10:06
Reklama

Konferencijos metu kalbės, kas yra ekoturizmo verslas, kaip jį vystyti, kaip pritraukti turistus ir kaip iš to uždirbti. Apžvelgs, kokios yra tikslinės ekoturizmo rinkos grupės, kokie yra svarbiausi jo teisiniai aspektai bei finansavimo galimybės. Sužinosite, kaip organizuoti ekoturizmo verslą, planuoti paslaugas, reklamuotis. Konferencijos metu dalyviai bus vaišinami pietumis.

 

Konferencijos data – 2013 m. birželio 27 d.

Konferencijos vieta – sodyba „Ievalaukis“, Ignalinos rajonas, Jonalaukio k.

Konferencijos trukmė – nuo 9 iki 17 val.

 

Dalyvavimas nemokamas, tačiau dalyvių skaičius ribotas, todėl skubėkite registruotis, nurodydami  vardą, pavardę ir kontaktinį telefoną adresu arba telefonu 861558916

 

Konferencijos organizatorius – VšĮ Ignalinos AE regiono plėtros agentūra

Konferencija yra projekto „Aplinkosaugos gerinimas plėtojant Ignalinos ir Kraslavos miestų apšvietimo technologijas“ (projekto akronimas – „Išmanioji šviesa“) dalis ir iš dalies finansuojama Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos lėšomis.


Nekilnojamojo turto vertės ir apleistos žemės

2013-05-27 16:05

Žemės mokesčio mokėtojai nuo šiol galės ne tik sužinoti nustatytą turto mokestinę vertę, bet ir išsiaiškinti, ar jų nuosavybė nėra priskirta didesniu žemės mokesčio tarifu apmokestinamiems apleistiems žemės ūkio naudmenų plotams.
Registrų centro žemėlapis „Regia“ internetiniame portale regia.lt, pasirinkus duomenų sluoksnį „Nekilnojamojo turto vertės ir apleistos žemės“. Informacija apie apleistus žemės naudmenų plotus parengta remiantis naujausiais Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos duomenimis.

Kaip tai atrodo ir kaip tai padaryti? žiūrėkite žemiau, kaip reikia nusistatyti sluoksnius. Ir juos nustatykite Ignalinos rajonui: http://www.regia.lt/map/ignalinos_r – tai interaktyvus žemėlapis.

Žemiau paveiksliukas, kaip tai atrodytų Kazitiškio km.


Pavyzdys, kaip nustatyti parametrus


Priimamos paraiškos parko produkto ženklui gauti

2013-03-25 14:03

Galioja ir Kazitiškio seniūnijai! (pateikimas iki kovo 31 d.)

Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija drauge su VšĮ Baltijos aplinkos forumas įgyvendina projektą „Darnios Lietuvos saugomų teritorijų puoselėjimas“. Viena iš projekto veiklų yra Saugomos teritorijos produkto ženklo įdiegimas.

Aukštaitijos nacionaliniame parke ir Labanoro regioniniame parke bei besiribojančiose seniūnijose gyvenantys ir veiklą vykdantys ūkininkai, verslininkai ir amatininkai pirmą kartą buvo kviečiami teikti paraiškas dėl Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko produkto ženklo suteikimo praėjusių metų liepos mėnesį, o pirmieji sertifikatai įteikti lapkričio mėnesį. Pagal direkcijos patvirtintą Ženklo suteikimo tvarką paraiškos priimamos nuolatos, o jų vertinimas atliekamas kartą metuose. Norintys dar šiemet gauti teisę naudoti Parko produkto ženklą turėtų suskubti ir paraiškas pateikti iki kovo 31 d.

Paraiškos formą, ženklo suteikimo kriterijus ir kitus dokumentus galima atsisiųsti iš žemiau esančio sąrašo:

Paraiškos formaImage Image

Deklaracijos formaImage Image

Aukštaitijos nacionalinio parko produkto ženklo ir Labanoro regioninio parko produkto ženklo suteikimo prekėms ir gamintojams kriterijai Image

Aukštaitijos nacionalinio parko produkto ženklo ir Labanoro regioninio parko produkto ženklo suteikimo paslaugų teikėjams kriterijaiImage

Ženklo suteikimo reglamentasImage

Visi dokumentai (archyvas)

Paraiškas siųsti adresu:
Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija
Lūšių g. 16
Ignalinos r.
LT-30202

Iškilus klausimams prašome kreiptis telefonu (8 386) 474 78 arba el.paštu

http://www.anp.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=160&Itemid=66


Technologijų pedagogikos studijų programa

2013-03-12 12:03

Vilnius- miestas, žavintis savo šurmuliu, vietovėmis. Čia plūsta turistai iš įvairių šalių, kad pasigrožėtų Lietuvos sostine. Nepamirškime, kad kiekvieną rudenį į Vilnių atvyksta vis naujų nematytų “veidų“- studentų. Tikslai jų įvairūs- vieni nori studijuoti, įgyti žinių, baigti pasirinktą specialybę, o kiti tiesiog įsilieja į miesto šurmulį ir mokslai lieka nuošaly. Kartais šmaikštaujama, kad yra dvi grupės studentų: studijuojantys studentai ir studentaujantys studentai. Vilniaus mieste yra ne viena aukštoji mokykla, siūlanti „savo paslaugas“ studentams. Pasirinkimo galimybės tikrai plačios.

Norėtume supažindinti plačiau su vienu iš Vilniaus universitetu, įsikūrusiu ant upės kranto. Tai Lietuvos Edukologijos  Universitetas. Atrodo, niekuo neišsiskiriantis universitetas, tačiau čia galima pasirinkti širdžiai mielą specialybę. Kad ir Gamtos, Matematikos ir Technologijų fakultete galima studijuoti technologijų pedagogiką. Kyla klausimas,- kas tai? Technologijų pedagogikos studijų programos tikslas – parengti universitetinį išsilavinimą ir bakalauro kvalifikacinį laipsnį įgijusius, šiuolaikinės kūrybingos visuomenės poreikius atitinkančius kompetentingus technologijų pedagogus, kurie, vadovaudamiesi technologijų misija šiuolaikinėje visuomenėje, gebėtų profesionaliai dabar ir ateityje atlikti technologinio ugdymo(si) tarpininko, partnerio, galimybių kūrėjo ir lyderio vaidmenį: gebėtų užtikrinti kokybišką vaikų technologinį ugdymą(si) ir kurti naujas jo galimybes, plėtoti asmeninę, socialinę, pažinimo ir kultūrinę ugdytinių ir savo kompetencijas; gebėtų vadovautis įgytomis kompetencijomis savarankiškoje pedagoginėje veikloje ir tolesniame mokymesi. Studentai mokosi tekstilės, konstrukcinių medžiagų, mitybos, elektronikos, informacinių technologijų, kompiuterinės grafikos, psichologijos, pedagogikos ir kitų dalykų, kurių metu įgyja praktinių ir teorinių žinių.  Taip pat yra galimybė dalyvauti įvairiuose renginiuose, išvykose, seminaruose, konferencijose. Ten studentai gali dalyvauti tiesiog kaip žiūrovai arba patys kažką kurti, pristatyti ir dalyvauti kaip pilnaverčiai dalyviai. Savo patirtimi studentai dalijasi ne tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse. Pasididžiuosime ir mes: teko dalyvauti Baltarusijoje vykusiame dizainerių konkurse Dzikavata, kur užėmėme I-ąją vietą.

Štai keletas kolekcijos nuotraukų:

Taip pat, kūrybingi studentai, kurie kažką kuria, gali savo darbus pristatyti plačiai auditorijai esančioje Verdenės galerijoje.

Susipažinkite su specialybe iš arčiau. Nuotraukos iš įvairių renginių.Taigi… Atrodo, niekuo neišsiskirianti specialybė… Tačiau čia smagu studijuoti. Jauki, šilta aplinka, mieli ir geri dėstytojai, o ko gi daugiau reikia pirmakursiui, atvykusiam į didįjį Vilnių?

 Parengė II kurso magistrantūros studentės Jolanta Trubilaitė ir Ema Motejūnatė-Trapikienė


Ignalinos rajono turizmo plėtros galimybių studija

2013-02-26 17:02

Ignalinos rajono turizmo plėtros galimybių studija – spauskite čia

79 psl.


Lietuvos kaimo bendruomeninių organizacijų ir jas vienijančių sąjungų informacinė bazė

2013-02-26 14:02

Programos „Leader” ir žemdirbių mokymo metodikos centras (PLŽMMC) sukūrė Lietuvos kaimo bendruomeninių organizacijų ir jas vienijančių asociacijų (sąjungų) informacinę bazę. Joje skelbiami 51 Lietuvos savivaldybėje veikiančių kaimo bendruomeninių organizacijų ir jas vienijančių asociacijų (sąjungų) duomenys – kontaktinė ir kita informacija.

Tai pirma neoficiali tokia informacinė bazė Lietuvoje. Duomenys skelbiami PLŽMMC administruojamose interneto svetainėse –www.zmmc.lt ir www.leaderlietuva.lt. Duomenys surinkti padedant savivaldybių administracijoms, vietos veiklos grupių darbuotojams, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungai. Dauguma informacinėje bazėje pateikiamų duomenų sutikrinti su Juridinių asmenų registro duomenimis. Informacija atnaujinama nuolatos. Tikimasi, kad surinkta informacija parodys/atskleis kaimo gyventojų pilietiškumą, aktyvumą bei norą spręsti iškilusias problemas. Taip pat tai leis efektyviau teikti konsultacijas ir mokymus kaimo bendruomeninėms organizacijoms, atlikti apklausas, rengti mokymo programas, sudarys galimybes kokybiškiau teikti valstybės paramą.

Kaimo bendruomeninių organizacijų ir jas vienijančių sąjungų/asociacijų sąvadai (XLS failai):

informacija iš www.Raseiniai.lt


Lietuvos savivaldybių indeksas 2012

2012-12-20 10:12

Detalus čia – spausti čia

Ignalinos r. užima 48-tą vietą iš 53.

Ignalinos r. čia:

Duomenys priklauso ir – Visi Lietuvos savivaldybių indekso rezultatai pristatomi LLRI leidinyje „Lietuvos savivaldybių indeksas 2012“.


Studente, registruokis ir pasinaudok galimybe greitai susirasti sau praktikos vietą

2012-11-15 17:11

Turbūt bus ir Ignalinos sav.

Projekto “Studentų praktikos vietos savivaldos institucijose sistemos sukūrimas” tikslas – suformuoti sąlygas I studijų pakopos studentams atlikti praktiką Lietuvos savivaldybėse, siekiant įtvirtinti įgytas žinias ir suformuoti praktinio darbo įgūdžius

http://www.praktika-savivaldybeje.lt/

Pavyzdys – http://www.vilkaviskis.lt/index.php?-242575683


Kuriems elektros vartotojams taikomos kompensacijos už suvartotą elektrą?

2012-10-23 15:10

50 procentų mažesnės elektros kainos už nustatytąsias Lietuvos Respublikos gyventojams taikomi Ignalinos ir Zarasų rajonų gyventojams bei Visagino m. seniūnijos gyventojams.

50 procentų mažesnės elektros kainos taikomos nuo 1990 metų (1990 m. lapkričio 19 d. potvarkio Nr. 278p).

Nuo 2006 m. vasario 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms įstatymo pataisos. Su elektros energijos tiekėju klientas turi atsiskaityti mokėdamas visą kainą už suvartotą elektros energiją.   Dėl 50 procentų kompensacijos už suvartotą elektros energiją vartotojas turi kreiptis į atitinkamą savivaldybę ir kompensacijos bus teikiamos savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka (Lietuvos Respublikos Seimo įstatymas Nr. X-488, 2006 m. sausio 12 d.).

Duomenys iš http://www.lesto.lt/lt/Faq/Answer/24   (žiūrėta 2012-10-23)


Objektų privatizavimas parduodant ilgalaikį materialųjį turtą viešo aukciono būdu

2012-09-03 19:09

PAPILDYMAS – parduotas spalio mėnesį (2012 metais).

50005207

Dalis mokyklos pastato (69/100 dalys, unikalus numeris 4598-7011-7017, plotas 361,65 kv. m, pastatas mūrinis, 1 aukšto, pažymėjimas plane 1B1p) ir šiam objektui priskirtas bendro naudojimo 2905/3539 (0,2905 ha) žemės sklypas; Agrastų g. 4, Kazitiškio k., Ignalinos r.

Nuotraukos – spauskite čia

Privatizavimo objekto pradinė pardavimo kaina, 8400 Lt

50005207   Dalis mokyklos pastato (unikalus numeris 4598-7011-7017, 69/100 dalys, plotas 361,65 kv. m, pastatas mūrinis, 1 aukšto, pažymėjimas plane 1B1p) ir šiam objektui priskirtas bendro naudojimo 2905/3539 (0,2905 ha) žemės sklypas; Agrastų g. 4, Kazitiškio k., Ignalinos r.

Pradinė objekto pardavimo kaina 8,400 tūkst. Lt, iš kurios žemės sklypo pradinė pardavimo kaina 400 Lt, žemės sklypo parengimo atlygintinos išlaidos 0 Lt

Atsiskaitymo už privatizuojamą objektą terminas ne ilgesnis kaip 5 darbo dienos nuo privatizavimo objekto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.
Informacija paskelbta Informaciniame privatizavimo biuletenyje Nr. 7,  2012m.

Registracijos mokestis 300 Lt   Pradinis įnašas 800 Lt
Objekto energinio naudingumo sertifikavimas neatliktas.
Aukciono vykdymo laikas 2012 09 20 9 val.         Vieta: Vilniaus g. 16, 01402 Vilnius
Objekto apžiūros laikas 2012 09 11 10 val. 30 min.
Apie pageidavimą apžiūrėti objektą būtina iš anksto informuoti darbuotoją atsakingą už objekto apžiūrą.
Valstybės turto fondo darbuotojas, atsakingas už objekto apžiūrą:  K.Maželis, specialistas, Vilniaus g. 16, 01402 Vilnius, tel. 8-5-2684987, mob. 8-620-71725
Dokumentų dalyvauti aukcione registracijos pradžia 2012 09 18   pabaiga 2012 09 19   darbo dienomis 8 – 15 val.
Vieta: Vilniaus g. 16, 01402 Vilnius
Valstybės turto fondo darbuotojas, atsakingas už programos vykdymą: Vitalija Slivinskienė, specialistė, Vilniaus g. 16, 01402 Vilnius, tel. 8-5-2684924; el. paštas , faksas 8-5-2684916
Žemės naudojimo sąlygos:
Pagrindinė tikslinė žemės sklyp paskirtis: : kita.
Naudojimo būdas: visuomeninės paskirties teritorijos.
Naudojimo pobūdis: Mokslo ir mokymo, kultūros ir sporto, sveikatos apsaugos pastatų bei statinių statybos.
Specialios žemės sklypo naudojimo sąlygos:
1. I – ryšių linijų apsaugos zonos.
2. VI – elektros linijų apsaugos zonos.
3. XIV – gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos.
4. XLVIII – šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos.
5. XLIX – vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.
Privatizavimo sąlyga: laimėtojas objektui priskirtą žemės sklypą turi įsigyti nuosavybėn.
Pastaba: privatizavimo objektui priskirto valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma valstybės įmonėje Valstybės turto fonde.
Objekto nuotraukos
Objekto žemėlapis

 

Skelbta:2012-08-09, Valstybės žinios, 2012, Nr.: 94 -4875

 

Unikalus numeris: 4598-7011-7017    Turto grupė: Kultūros, švietimo ir mokslo(n    Paskirtis: Mokslo Objekto tipas: Mišrus pastatas
Zonos pavadinimas: Likusi savivaldybės dalis.
Zonos numeris:9.6
Modelio numeris:7182
Vertės nustatymo būdas:Masinis vertinimas
Masinio vertinimo data:2011-01-01
Bendras plotas:524,83 kv.m.
Tūris:2228 kub.m.
Statybos pabaigos metai:1987
Sienų medžiaga:Plytos
Aukštų skaičius (pastato):1
Baigtumas:100 %
Šildymas:Vietinis centrinis šildymas
Dujos:Suskystintos
Vandentiekis:Komunalinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas:Komunalinis nuotekų šalinimas
Karštas vanduo:Nėra
Elektra:Yra
Vertės nustatymo data:2011-01-01
Mokestinė (bazinė) vertė:66300 Lt.Ūkininkų produkcijos portalas

2012-07-27 13:07

Lietuvos Šeimos Ūkininkų sąjungos informacija:
www.ukiai.lt – tai naujas Lietuvos šeimos ūkininkų sąjungos portalas, kuriame galima rasti informaciją apie Lietuvos šeimos ūkius, ūkininkus bei jų produkciją. Šis projektas teikia didelę abipusę naudą tiek ūkininkams, tiek ir kokybiškos produkcijos išsiilgusiems vartotojams. Ūkininkams portalas atveria duris į nemokamą reklamą, kuri padės išpopuliarinti jų produkciją ir padidins lietuviškų produktų paklausą.

Štai taip atrodo Ignalinos rajono ūkininkų sąrašas: spauskite čia


VIPT centras – Kazitiškis

2012-06-07 15:06

Kuratorius: Gendrika Servutienė
Apskritis: Utenos apskritis
Steigėjas: Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka
VIPT (Viešieji interneto prieigos taškai): Kazitiškis
Tel.: 838641717
Adresas: Kazitiškio filialas, Kazitiškio k., Ignalinos r.

Apie Birštoną, Druskininkus ir galimybes

2012-05-24 15:05

Šiandien Lietuvos ryte publikuotas labai įdomus palyginamasis straipsnis: skaitykite čia. Jame lyginami du kurortai. Besidomintys Ignalinos perspektyva ras įdomių įžvalgų, bei neblogą apibendrintą informaciją.

Beje Birštono savivaldybė pernai naudodamasi ES parama parengė išsamią miesto studiją – apklausė potencialius Birštono kurorto lankytojus, parengė kurorto įvaizdžio studiją, strateginį veiklos planą:


Investicijų pritraukimo Ignalinos AE regione galimybių studija

2012-05-09 13:05

VšĮ Ignalinos AE regiono plėtros agentūrai kartu su Latgalės planavimo agentūra (Latvijoje) įgyvendinant projektą „Region Invest“  parengta Investicijų pritaikimo Ignalinos AE regione galimybių studija.Parengtą galimybių studiją rasite čia.


Pradžiamokslis teminių kaimų kūrėjams

2012-05-07 15:05
Ignalinos AE regiono plėtros agentūros užsakymu, įgyvendinant Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos 2007-2013 metų laikotarpiui projektą “Teminiai kaimai” (VILLAGE HERITAGE), buvo parengtas Pradžiamokslis teminių kaimų kūrėjams.
Siekiant verslo ir amatų vystymu kaime sudominti kuo daugiau žmonių, jis publikuojamas šiame puslapyje.
TURINYS – spauskite ant kiekvieno pavadinimo ir galėsite atsiųsti aprašymą PDF formatu.
Mūsų nuomone, pradžiamokslis yra trumpas bet aiškus. Labai naudingos yra Algirdo Juškevičiaus įžvalgos ir pateikta apžvalga. Autorius koncentruotai pateikia labai daug pavyzdžių ir naudingų idėjų. Taip pat labai vertingas Andriaus Kulikausko pasidalinimas patirtimi – tai tikrai vertingos verslo idėjos. Bendrai pažvelgus tai yra puikus marketinginis ir strateginis pradžiamokslis bet kuriam kaimui:

Aukštaitijos etnografinis regionas

2012-05-07 10:05

Nemokama knyga – Rytų aukštaitija. spauskite čia

Aukštaitijos etnografinis regionas – pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose šis kraštas paminėtas kryžiuočių metraštininko Petro Dusburgiečio kronikoje, aprašant kunigaikščio Vytenio kovas 1294–1300 m. Jau tada regionas įvardytas valdovų žeme – Austechia, terra regis Lethowie (Aukštaitija, Lietuvos karaliaus žemė). Lietuvos kunigaikštystė čia susikūrė apie XI a., o jos valdovams sėkmingai plėtojant politinę diplomatiją, netrukus tapo ir galingiausia tarp baltų žemių. Archeologų duomenimis, aukštaičių gyvenama sritis VI–XII a. beveik sutapo su Rytų Lietuvos pilkapių kultūros teritorija. Taigi aukštaičių krašto branduolys yra Vilniaus–Ašmenos aukštumos, Nalšios ir Deltuvos žemės. Šiauriau Pasvalio, Svėdasų, Utenos ir Salako gyveno sėliai, už Mūšos upės – žiemgaliai. Šių genčių istorinė lemtis nepagailėjo – pralaimėdamos kovose su Livonijos riteriais, jos neteko savo etniškumo, galiausiai „ištirpo“ aukštaičiuose. Istorinė Aukštaitija, arba „tikroji Lietuva“, buvo viena iš keturių pagrindinių Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dalių; jos centras Kernavė ar Vilnius kartu buvo ir visos valstybės sostinė. XIII–XIX a. ji smarkiai išsiplėtė, apimdama dabartinių Alūkštos, Daugpilio, Rezeknės, Naugarduko, Slanimo, Gardino, Suvalkų ir kt. apylinkes. Iki XIX a. II pusės Rytų Aukštaitija ir Dzūkija ir dabartinėse Latvijoje, Baltarusijoje ir Lenkijoje atsidūrusios šių sričių dalys (Gervėčių, Apso, Pelesos, Punsko ir kitos iki šiol nenutautusios apylinkės) sudarė vientisą etnokultūrinį regioną.
Šiandieninė Aukštaitija pasižymi tarmių, gyvensenos ir etninės kultūros įvairove, nes yra paveldėjusi didelių etninių darinių palikimą. Savitumus lėmė ir ankstyvi kultūriniai ryšiai su rytų slavais. Etnokultūros bruožus lemia taip pat gyvenamosios aplinkos ypatumai – daugybe ežerų, miškų ir kalvų turtinga gamta. Reikia pabrėžti, kad etnografinė ir lingvistinė (tarminė) Aukštaitija yra skirtingi dalykai; pastaroji užima daug didesnę teritoriją. Tipiškai aukštaitiški yra Rokiškio, Utenos, Biržų, Kupiškio, Ukmergės, Panevėžio, Jonavos, Širvintų rajonai. Rytų Aukštaitija turi bendrų kultūros bruožų su etnografine Dzūkija. Vakarų Aukštaitija savo ruožtu etninėje kultūroje turi daug bendro su Žemaitija. Sakoma, kad vaizdingas kraštas lemia ir linksmą aukštaičių būdą. Čia folkloristai yra sutikę daug puikių tautosakos pateikėjų – dainininkų ir pasakotojų. Tik šiame krašte giedamos sutartinės – išskirtinis reiškinys ne tik lietuvių, bet ir Europos folkloristikoje. Jų dermės liudija prosenovišką kilmę, o tobula polifoninė kalba – aukštą muzikinę kultūrą. Aukštaičiai taip pat nuo senų senovės mėgo skudučiuoti ir pūsti ragus. Rytinėje krašto dalyje per kaimo pasilinksminimus būdavo grojama cimbolais, o šiaurės rytų dalyje XIX–XX a. sandūroje paplito „peterburska“ armonika.
Aukštaičių papročiuose tyrinėtojai randa labai senoviškų dalykų. Kiekvienas kaimas seniau turėdavo savo užkalbėtoją – „žadėtoją“, kuris gydydavo nuo gyvatės įkirtimo, odos ligų, išgąsčio. Pirmą kartą pamačius jauną mėnulį, jis būdavo sveikinamas, aukštinant „dangaus karalaičiu“. Didžiosios savaitės metu būdavo daromi burtai, stiprinantys gebėjimą rasti laukinių ančių lizdus. Vestuvių papročiuose yra išlikę tokių baudžiavos laikų realijų, kaip pinigų rinkimas nuotakai, „metimas ant vainiko“, „sodo“ pirkimas. Aukštaitijos valstiečiai ilgiau nei kitur naudojo senuosius žemės ūkio įrankius, pavyzdžiui, dalgelę su grėbliuku, pjautuvą. Moterys siūlus verpdavo pirštais, sruogą linų pešdamos nuo verpstės kuodelio. Verpimo rateliai – kalvaratai – čia pradėti naudoti gerokai vėliau nei kituose Lietuvos regionuose. Arklį aukštaičiai kinkė pavalkais su lanku. Paprastesni buvo ir kinkiniai; vežėčios sunkios, traukiamos už ienų. Į bažnyčią ar svečiuosna būdavo važiuojama vienkinkiu brikeliu arba lineika. Šio krašto tradicinių audinių ir tautinių drabužių spalvos – šviesios, linksmos. Ištekėjusios aukštaitės ryšėdavo baltus nuometus, suteikiančius ypatingo prakilnumo išvaizdai. Prie to tiko baltos prijuostės ir marškiniai, languoti sijonai. Mėgstami raudonos, geltonos, violetinės, žalios spalvų deriniai. Drabužius susijuosdavo siauromis vytinėmis arba plačiomis pintinėmis juostomis. Ir mitybos tradicijos Aukštaitijoje savitos. Pusryčiai stiprūs; ant stalo viralas – mėsiška kopūstų arba burokų sriuba, valgoma su duona. Paskui blynai per visą keptuvę iš įvairiausių miltų arba tarkuotų bulvių, užpilami spirgų, varškės arba grietinės padažu. Tas pats pašildytas maistas valgomas ir per pietus. Vakarienei – pieniška „zacirka“ arba bulvės su rūgpieniu. Šiaurinėje Aukštaitijos dalyje dar labai gyva naminio alaus tradicija.
Žmonės Aukštaitijoje nuo Valakų reformos laikų gyveno gatviniuose rėžiniuose kaimuose – „ūlyčiose“. Jose gyvenamieji namai galais išrikiuoti palei kelią, o ūkiniai – sustatyti kiemo gilumoje. Kluonai – kitos kelio pusės rėžiuose. Aukštaitijos nacionaliniame parke dar tebėra per 40 tokių kaimų. Šiaurės rytų dalyje esama ir kupetinių kaimų, vadinamų „salomis“. Aukštaičio tradicinis gyvenamasis namas – pirkia (vakarų dalyje vadinamas gryčia) yra ilga ir palyginti siaura, suręsta iš gulsčių rąstų, sunertų kampuose į atsikišusias sąsparas. Stogas – dažniausiai dvišlaitis. Gyvenamojo namo išorė turi būti graži, tad „gonkelių“ ir langų aprėminimai būtinai puošiami. Ypač daug meninės fantazijos sutelkta gražinant galinį namo fasadą, vadinamą skliautu. XX a. pradžioje ėmus namo išorę apkalti lentomis, kertės taip pat būdavo ornamentuojamos. Tad aukštaitiški namai – patys puošniausi Lietuvoje. Labai turtingos ornamentikos yra ir aukštaitiški kryžiai; tik čia sutinkami trijų pakopų stogastulpiai. Tarp gatvės ir namo būtinai paliekama vietos gėlių darželiui. Sodyboje – du kiemai, atskirti tvora – švarusis ir ūkinis. Tačiau ūkiniai pastatai šiame regione menkesni nei Vakarų Lietuvoje. Tai dėl papročio paveldimą žemę skaidyti vaikams. Svirnas (Šiaurės Lietuvoje vadinamas klėtimi) – antras pagal svarbą pastatas sodyboje. Jame būdavo laikomi grūdai, miltai, nesezoniniai drabužiai, o vasaromis čia miegodavo jaunimas. Tai dažniausiai vienos arba dviejų patalpų pastatas su priesvirniu, paremtu profiliuotais stulpeliais. Aukštaitiško svirno ypatybė – dvigubos dangos stogas, vadinamas pavalu. Aukštaitiški kluonai (klojimai) platūs, keturšlaičio stogo, su įvažiavimu iš priekio. Rytinės dalies kaimų klojimai statyti pačiu senoviškiausiu būdu: stulpinės konstrukcijos sienomis ir pėdžiomis paremtu stogu. Nuošaliau nuo namų, prie upelio arba kūdros – pirtelė. Reta aukštaitiška sodyba jos neturėdavo.

Nemokama knyga – Rytų aukštaitija. spauskite čia

Projektą „Tautinio paveldo sklaida kaip kūrybiškumo ir verslumo skatinimas medijuotoje realybėje“ remia SPAUDOS, RADIJO IR TELEVIZIJOS RĖMIMO FONDAS

Parengtas Visagino savivaldybės 2012–2018 m. turizmo plėtros planas

2012-05-04 15:05

Parengtas 2012–2018 m. Visagino savivaldybės turizmo plėtros planas, kurio rengimo metu buvo atlikta turizmo paslaugų privalumų, trūkumų ir SSGG analizė, nustatyta Visagino savivaldybės turizmo plėtros vizija, strateginis tikslas, prioritetai, tikslai, uždaviniai ir jų įgyvendinimo priemonės.

Išsamiau su Visagino savivaldybės 2012–2018 m. turizmo plėtros planu galite susipažinti čia.

Atstumas tarp Kazitiškio ir Visagino – apie 26 km.


Truputis Google renginio įspūdžių

2012-04-20 15:04

Dalyvavome kompanijos „Google“ ketvirtadienį Lietuvoje surengtame pirmame oficialiame renginyje Lietuvoje „Google Engage Agentūroms“. Atvyko 150-200 svečių. Pagrindinės temos – Google AdWords bei kitų sprendimų verslui suteikiamos galimybės, ir jų sėkmingas pritaikymas Lietuvos rinkai. Ir aišku daug puikios nuotaikos bei dovanų, paskatinimo. Informaciją apie Google Engage programą rasite čia.

Įdomus skaičius – Lietuvos srautas = 23.000.000 užklausų per dieną.  Visas pasaulis (ir LT) = 5.000.000.000 užklausų per dieną. Tai yra – Lietuvos užklausos Google’je sudaro 0,5 procento. Nemažai.

Keletas akimirkų:

Įėjimas 🙂

 

Paskutinės sekundės (tiksliau sekundė) iki Google Engage paleidimo

 

Goetz Trillhaas Head of Agency Business Development CEEMEA – apie ateitį

 

O čia Lietuvos vaizdelis, šalia Energetikos muziejaus, kur vyko Google renginys.


Pirmasis „Google“ renginys Lietuvoje!

2012-04-19 10:04

Esame pakviesti ir šiandien dalyvausime pirmame Google kompanijos renginyje Vilniuje!

https://google-engage.appspot.com/lt/event/


Lietuvos paštas kviečia įsirengti pašto dėžutes

2012-04-03 10:04

Verslo idėja kylanti iš poreikio. Gaminkite pašto dėžutes pardavimui.

Visus gyventojus bei įmones Lietuvos paštas ragina iki birželio 1 dienos įsirengti gaunamųjų laiškų dėžutes. To nepadariusiems iki minėto termino, pašto siuntas, pranešimus ir prenumeratą bus galima atsiimti tik teritoriją aptarnaujančiame pašte.

„Daugelis pašto dėžučių yra netvarkingos, o kai kurie gyventojai prie savo namų išvis nėra jų įsirengę. Į netvarkingas pašto dėžutes mūsų laiškininkai negali pristatinėti laiškų ar užprenumeruotų leidinių. Todėl primygtinai gyventojų bei įmonių prašome įsirengti tvarkingas pašto dėžutes“, – teigė Lietuvos pašto Pašto tinklo tarnybos direktorė Inga Dundulienė.

Pasak I. Dundulienės, įsirengę naujas pašto dėžutes, privalumus pajus ir patys gyventojai. Dėl netvarkingų pašto dėžučių gyventojams neretai dingsta užprenumeruoti leidiniai, laiškai. Pašto dėžutėse neradę laiškų su įvairiomis sąskaitomis, gyventojai vėluoja susimokėti už suteiktas paslaugas ir pan.

Apie raginimą įsirengti pašto dėžutes bus informuoti tik tie gyventojai ir įmonės, kurių pašto dėžutės yra netvarkingos ar jų išvis nėra.

Pagal Lietuvos Respublikos pašto įstatymą, pašto korespondencija, užprenumeruoti leidiniai ar kita informacinė medžiaga gyventojams bei įmonėms pristatoma tik į tvarkingas ir prieinamose vietose įrengtas pašto dėžutes.

Įsirengti tvarkingas ir laiškininkams prieinamas pašto dėžutes ragina ir Europos pašto operatorius vienijanti asociacija „PostEurop“.

Daugiabučiuose namuose pašto dėžutės turi būti įrengtos ne aukščiau kaip antrame aukšte,sodininkų bendrijose – prie pagrindinių įvažiavimų, o įmonėse, įstaigose ar organizacijose – prie pagrindinio įėjimo į pastatą.

Gyventojams ir įmonėms iki birželio 1 dienos neįsirengus pašto dėžučių, pašto siuntos, pranešimai apie jų gavimą, prenumerata ir kita informacija nebus pristatoma. Pašto siuntas, pranešimus ir prenumeratą bus galima atsiimti tik teritoriją aptarnaujančiame pašte.


Atsisiųsk “žaliosios” energetikos seminaro medžiagą nemokamai

2012-03-15 11:03

Kovo 7-8 d. Ignalinoje, Visagine ir Zarasuose vyko seminarai “žaliosios” energetikos tema. Jų tikslas – supažindinti gyventojus bei viešojo sektoriaus atstovus, kaip galima apsirūpinti energija iš vietos atsinaujinančių energijos išteklių. Tai viena iš projekto „Viešosios energetikos alternatyvos – tvarios energetikos strategija kaip regioninės plėtros galimybė” veiklų.

Apie finansavimą: skaitykite čia
SEMINARO METU SKAITYTI PRANEŠIMAI (atsisiųskite):

Sukurk ir parduok Android programėles!

2012-03-11 11:03

Jau rašėme apie programavimą Apple įrenginiams. Dabar analogiškas straipsnis apie Android programų kūrimą ir uždarbį iš to. Pagrindinė mintis – kurti gali kiekvienas.

Svarbiausia – naudodamiesi „App Inventor“ programa visiškai neprivalote turėti programavimo įgūdžių. Vietoj programos kodų rašymo tiesiog vizualiai sukuri, kaip tavo programėlė atrodys, o po to iš blokelių (funkcijų), lyg dėlionę, sudedi jos veikimo ir reakcijų logiką. Na, o kai sukuri kažką originalaus ir genialaus, parduodi milijoną po dolerį ar po brangiau(pigiau?) „Android market“ (dabar vadinasi Google PLAY) ir nebesiskundi, kad kažkas kaltas dėl blogo tavo gyvenimo.

Sukurta programa „App inventor“ net be jokių programavimo įgūdžių galima kurti mobiliąsias aplikacijas. Tereikia užsiregistruoti „Google +“ ir prisijungti prie nemokamos šios paslaugos beta versijos.

Veikimo principas paprastas ir suprantamas – savo interneto naršykle prisijungiate prie „Appinventor“ svetainės, įvedate savo „Google+“ ar „gmail“ kodą ir tiesiog naršyklėje pradedate kurti. Pats kūrybos procesas ir kuriamos programėlės veikimų nustatymas primena dėlionės rinkimą. Tuo pat metu, prijungę prie kompiuterio savo „Android“ telefoną, tiesiogiai galite matyti, kaip jūsų kūrinys atrodys jame.

Taigi puikus metas pradėti kurti programas ir uždirbti. Sėkmės.


Trūksta pinigų projektui ar idėjai?

2012-03-07 10:03

Dažnai pritrūksta pinigų gražiems projektams ar kūrybiškoms mintims įgyvendinti. Pateikiame nestandartinio finansavimo modelio aprašymą – www.kazitiskis.lt/finansavimas . Kur paskolos nereikia grąžinti – tereikia įtikinti investuotojus ir vėliau juos “apdovanoti” dovanėlėmis (pvz. rankų darbo suvenyrais). Finansavimo limito nėra. Kviečiame dalyvauti.


Premjero A. Kubiliaus pranešimas apie Lietuvos strategiją

2012-03-02 10:03
Kviečiame peržiūrėti A. Kubiliaus pranešimą, kuriame aptariama veiksmų strategija ir Visagino AE.

Uždarbis iš Apple

2012-02-24 14:02

Kūrėjai programuotojai pinigų užsidirba kompanijos „Apple“ internetinėje parduotuvėje „App Store“. Investicijų nereikia. Reikalingas tik kompiuteris, idėja, noras. Anglų kalbos problemą galima greitai įveikti čia – http://translate.google.com/. Uždarbis nepriklauso nuo gyvenamos vietos. Pakanka sukurti vieną sėkmingą programėlę, ir uždarbis garantuotas (pvz.: per pirmąsias 20 App Store gyvavimo dienų lietuvių sukurta Pixelmator sugebėjo uždirbti 1 milijoną JAV dolerių! Teisybė, 30% atitenka Apple, bet sutikit: $700.000 USD taip pat nėra menkniekis!).

ESMĖ: Naudodamiesi  „iOS Developer Library“  portale pateiktais ištekliais, galite imtis kurti programėles ne tik „iPhone“ telefonams, bet ir planšetiniams kompiuteriams „iPad“ ir muzikos grotuvams „iPod Touch“.

Tinklapyje glaustai aprašomi žingsniai, kurių turėtų imtis pradedantieji programėlių „iOS“ įrenginiams kūrėjai. Tačiau tuo neapsiribojama ir nuorodos esančios aprašyme nuveda į konkrečius straipsnius, ką reikėtų išmokti ir nuo ko pradėti, norint kurti tokias programas ir kaip pradėti naudotis programėlėms kurti taikomais įrankiais „Xcode“ ir „iOS SDK“, „Cocoa Touch“, taip pat pateikiami objektinio programavimo C kalba principai.

Šis tinklapis apima visus aspektus susijusius su programėlių kūrimu, pradedant nuo programavimo kalbos pasirinkimo, baigiant dizainu, testavimu ir šių programų patalpinimu į „AppStore“ parduotuvę.

Taigi – tereikia idėjos. Ir nesvarbu kur gyveni, ar kiek pinigų turi. Kompiuteriu naudotis gali ir bibliotekoje. Žinių daug nereiks – programavimo dalis išsamiai aprašyta čia – „iOS Developer Library“. Išsiverstas tekstas – nebėda (spauskite čia http://translate.google.com/). Parduoti galėsite čia – „AppStore“. Kreipkitės į mus (spauskite čia) – dirbsime komandoje. Sėkmės.


Laisvos valstybinės žemės plotai – Kazitiškio kadastras

2012-02-24 12:02

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos praneša – 2012 m. vasario 23 d. dienos duomenimis laisvos valstybinės žemės plotai Kazitiškio kadastre yra šie:

 1. Plotų sąrašas (spauskite čia – atidarymui reikės Adobe Reader programos)
 2. Plotai – pirma dalis (spauskite čia)
 3. Plotai – antra dalis (spauskite čia)

Paslėpti lobiai Kazitiškyje

2012-02-24 10:02

Taip, teisingai – lobiai. Nepanaudoti ir neatrasti. Tiek verslininkams, tiek visiems gyventojams.

Jei tiksliau – kalbėsime apie GeoCaching lobius (skaitykite čia). Daug metų gyvuojanti lobių ieškotojų bendruomenė (www.geocaching.com) turi daug aktyvių narių ir Lietuvoje. Apie apylinkėse esančius lobius galima pranešti toje svetainėje… Juos atrasti galima irgi toje pačioje pasaulinėje svetainėje.

Kam tų lobių (GeoCaching) reikia? Tai yra ir pramoga ir verslo dalis.

www.Kazitiskis.lt administracijos patarimai apie GeoCaching lobius yra tokie:

 1. Pramoga keliaujantiems. Užsiėmimas atsparus sezoniškumui. Ieškoti galima ir žiemą. Tai svarbu kaimo turizmo sodyboms ir pan.
 2. Pramogos tikslinė grupė įvairi – jaunimas, keliautojai, verslo komandos (team building ir pan). Priklauso nuo lobių pobūdžio ir marketinginės žinutės.
 3. Įdomus žaidimas grupėms ar pavieniams asmenims. Tiek studentų grupėms, tiek verslo komandoms. Šiuo aspektu galima pasiūlyti pramogą verslo grupėms, ir taip pritraukti srautą į savo poilsio centrą, sodybą ir pan.
 4. Suvenyrai, fotografijos, prisiminimai. Lojalumas kaimo sodybai, kuri organizavo lobių paieškas.
 5. Taip yra sukuriamos gijos tarp potencialių turistų į Ignalinos rajoną. Ilgalaikė perspektyva su nuolat atnaujinamais lobiais. Lobių naujienos, pranešimai per Facebook ir t.t.
 6. Užsiėmimas moksleivių grupėms, projektiniai darbai moksleiviams. Geografijos pamokoms. Matematikai. Tautosakai.
 7. Užsienio turistų srautas – didelė www.geocaching.com bendruomenė turi aktyvius keliautojus, kurie atvyksta ir į Ignalinos kraštą.
 8. Netikite? štai – http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GC1TMEF  ir čia tik dalis užsieniečių atsiliepimų ir tik apie vieną lobį
 9. Rinkodaros aspektas – lobiai mūsų rajone. Katalogas, paieškos, žinutės, aktyvus laisvalaikis…
 10. Savikaina ir investicijos – nulinės. Ne sezono metu priruoškite lobių slėptuvių, ir laukite turistų. Gudriai suplanuoti lobių maršrutai būtinai turistus atves ten kur reikia.
 11. Nereikia specialių sistemų. www.geocaching.com portale viskas suprogramuota yra nemokamai.
 12. Naudokite šiuos patarimus, pritraukite potencialius klientus į Kazitiškio apylinkes.

Sėkmės pritraukiant turistų srautą. Laiko iki vasaros sezono dar yra, finansų pasiruošimui nereikia jokių – tik noro ir tikslo!


Verslo idėja – batsiuvystė

2012-02-22 12:02

Daug komentarų nereikia – rankų darbo batai. Pavyzdys – pristatomas virtualioje erdvėje www.batunamai.lt – pažiūrėkite gaminius ir kainas. Pardavinėti galima tiek Lietuvoje, tiek Europos Sąjungoje (be papildomų mokesčių), net dar toliau. Ignalinos savivaldybės gyventojams  “verslo patentams” yra taikomos spec. nuolaidos.

Papildymas – Aštuoniasdešimtmetis panevėžietis Stanislovas Bulavas kaimynus ir pažįstamus stebina savo laisvalaikio pomėgiu. Vyriškis, vos turėdamas laiko, ima į rankas vąšelį, susiranda siūlų ir neria. Žilagalvis pensininkas moka ir kilimėlius, ir servetėles nunerti, tačiau dabar dažniausiai neria šiltas kambarines šlepetes. S. Bulavas šlepečių porą nuneria maždaug per dieną. Tokių šlepečių kainos – spauskite čia. Trumpai tariant – nuo 20 dolerių. Paskaičiuokime – šiandien dolerio kursas yra apie 2,6 lito, taigi sudauginkime 20*2,6= 52 litai. Tokia suma – per dieną. Per mėnesį, jeigu skaičiuoti 30 dienų, gaunasi 1560 litų. Dirbant su “patentu”/liudijimu mokesčių daug nesigautų. Siuntimo kainas apmoka pirkėjas, todėl beveik visa gauta suma liktų pardavėjui.


Japonijos investicijos Visagine, Ignalinoje. Kazitiškyje?

2012-02-21 15:02

Nusprendėme panagrinėti naujai atsiveriančias verslo galimybes ir apie galimybes verslui. Šiame pranešime nekalbėsime apie Lietuvos energetinę priklausomybę, atominę energetiką ar energetikos atliekas. Pradžioje apžvelgsime Visagino, vėliau Ignalinos naujienas, kurios susijusios su Japonijos investicijomis. O pabaigoje rasite keletą idėjų Kazitiškiui.

Tarp Visagino ir Kazitiškio – 30 kilometrų. Planuojama, kad Visagino jėgainė 2020 metais turėtų pradėti gaminti elektros energiją.

Japonai domisi ne tik Visagino atominės elektrinės (AE) projektu, bet ir planuoja savo specialistų vaikams Visagine steigti darželius, mokyklas, ligonines aprūpinti modernia medicinos technika. Šiame mieste japonai jau domisi ne tik gyvenamuoju plotu savo statybininkams, bet net ir vietos gydytojų, ligoninių lovų ar vaizdo kamerų skaičiumi miesto gatvėse (japonams itin svarbu saugumas).

Kitaip tariant – visą socialinę infrastruktūrą, išmanius miestus/pastatus. Investicijų tikimasi ir į Visagino ligonines bei poliklinikas, nes „Hitachi“ gamina itin kokybišką medicinos įrangą onkologijos ligoms nustatyti.

2011 metų vasario 19 d. Ignalinos rajono savivaldybėje lankėsi ekologiniais projektais besidominčios Japonijos kompanijos „Global Energy trade“ viceprezidentas Masato Homma bei jos direktorius Olegas Stepanovas, kartu su jais atvyko Lietuvos nacionalinio verslo konfederacijos generalinė direktorė Nijolė Uinskienė. Svečiai susitiko su rajono meru Broniu Rope, savivaldybės administracijos direktoriumi Rimantu Mačiu, kitais savivaldybės atstovais. Masato Homma savo atvykimo tikslą įvardijo kaip susipažinimą su perspektyviomis ir patraukliomis Lietuvos vietovėmis, kuriose galima būtų investuoti diegiant modernias ekologines technologijas. „Lietuva labai gražus ir turizmui bei verslui patrauklus kraštas, tačiau čia nepakankamai išvystyta infrastruktūra ir ypač trūksta ekologinių technologijų…“,- sakė svečias.

Japonų ketinimai investuoti – rimti. Ar pasiruošę Ignalinos, Visagino savivaldybių gyventojai ir verslininkai naujoms galimybėms? Apie A. Kubiliaus naujausią vizitą pasiskaityti galite čia: http://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/s_noda/1202_lithuania.html (aišku jei mokate japoniškai)

 

Kazitiškio geografinė vieta puiki – netoli Ignalina ir arti Visaginas. Nepamirškite – internetas panaikina atstumus.

Silicio slėnis? Kodėl gi ne!… Google buvo sukurta paprastame garaže (1998 metų rugsėjį – skaityti čia http://www.google.com/intl/lt/about/corporate/company/history.html). Taigi neverta Silicio slėnio įsivaizduoti kaip nepasiekiamo.

Kazitiškyje irgi gali gimti naujos idėjos, verslai ir įmonės labai inovatyviose srityse – IT, biomedicinos, biochemijos, mechanikos ir panašiai. Inovatyvių technologijų įmonėms – didžiausia perspektyva.

Viena iš verslo sričių galėtų būti – duomenų centras (nebūtinai su nuosava infrastruktūra. Galima bandyti “debesų” technologijas). Daugiau tendencijų ir idėjų – http://www.fastcompany.com/most-innovative-companies/2012/full-list

Robotai… Robotų varžybos. Japonai tai dievina. Ypač, tie “techniški darbuotojai”, kurie atvyks dirbti su VAE. Turite minčių? Juk tai irgi verslo perspektyva.

Inovatyviems verslams svarbiausia “nebrangus” startas, nedidelės pradinės investicijos. Net ir patalpų didelių nereikia. Internetiniai sprendimai, programos, robotika ir kiti dalykai tam puikiai tinka. Ar bus norinčių? Rašykite mums.


Hitachi Visagine

2012-02-21 14:02

Derybos su strategine naujos atominės elektrinės Lietuvoje investuotoja – Japonijos korporacija „Hitachi“ pasiekė paskutinę stadiją, teigė Japonijoje viešintis premjeras Andrius Kubilius.

A. Kubilius antradienį Japonijoje pristatė investicijų į Lietuvą galimybes. Premjeras dalyvavo susitikimuose su Japonijos verslo bei akademinės bendruomenės atstovais, kurių metu aptarė energetikos iššūkius bei ekonomikos ir finansų padėtį pasaulyje, pranešė Vyriausybės Spaudos tarnyba.

A.Kubilius Japonijos verslininkams taip pat pristatė investavimo galimybes Lietuvoje ir Šiaurės Baltijos regione, supažindino su Lietuvos ekonomikos ir energetikos strategija.

Lietuvos premjeras susitiko su banko „Bank Tokyo-Mitsubishi UFJ“ viceprezidentu Takashi Morimura, vykdomuoju direktoriumi Katsumi Hatao, finansų grupės „Sumitomo Mitsui Financial Group“ pirmininku Teisuke Kitayama, Japonijos ekonominių tyrimų centro (Japan Center for Economic Research – JCER) prezidentu Kazumasa Iwata, žiniasklaidos korporacijos „Nikkei“ pirmininku Ryoki Sugita.


Duomenų srautų statistika

2012-01-26 15:01

Statistika – metais, mėnesiais, dienomis, valandomis…  Valandiniai grafikai leidžia matyti aktyviausius interneto naudojimo mokyklose momentus:

Ignalinos rajono sav. mokyklų duomenų srautų statistika:  spauskite čia

Kazitiškio k. pagrindinės mokyklos duomenų srautų statistika detaliai: spauskite čia

Stebint mokyklų duomenų srautus galima vidutiniškai paskaičiuoti kiek srauto MB tenka vienam kompiuteriui mokykloje, ir kiek srauto tenka vienam mokiniui, kuris turi galimybę naudotis kompiuteriu. Naudojamas duomenų srauto dydis leidžia numanyti mokinių aktyvumą naudojantis kompiuteriu – ieškant informacijos, žiūrint video failus, klausantis audio konferencijų ar peržiūrint vaizdus.

Įdomu – kiek stipriai duomenų srauto augimai koreliuoja su pamokų pertraukų momentais? kiek susiję su IT pamokų laiku? Atsakymus rasite grafikuose. Jei turite minčių ar komentarų – rašykite mums.