Dėl pastebėtos „juodųjų archeologų” veiklos rajone

Raidžių dydis » Didesnės | MažesnėsReklama

Vadovaujantis Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 14-352; 2010, Nr. 54-2643) 12 str. 4. d. nuostatomis, ieškoti archeologinių radinių ar kitų senienų, vykdant kasinėjimus ar naudojantis metalo ieškikliais arba bet kokia kita paieškos įranga, galima Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nustatyta tvarka gavus leidimą, t.y. tokia paieška gali užsiimti tik archeologai, turintys Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) išduotą leidimą atlikti archeologinius tyrimus. Pagal minėto straipsnio nuostatas taip pat žemėje rasti archeologiniai radiniai, kurių savininkas arba valdytojas negali būti nustatytas arba pagal įstatymus yra netekęs teisės į juos, pereina valstybės nuosavybėn, o asmenys, atsitiktinai radę tokius radinius, privalo per savaitę juos pateikti įvertinti Departamentui.
Atsižvelgus į tai, kad pastaruoju metu fiksuojama suaktyvėjusi „juodųjų archeologų“ veikla, prašome seniūnijoms, kurios kaimo vietovėse tiesiogiai bendrauja su vietinėmis bendruomenėmis, išplatinti informaciją, jog pastebėjus asmenis, naudojančius metalo ieškiklius ir ieškančių archeologinių radinių ar kitų senienų, būtų nedelsiant pranešama teritorinei policijos įstaigai, Bendrajam pagalbos centrui 112 ir Departamentui „Karštosios linijos“ telefonu 8 5 277 85 88, paliekant balso pranešimą.

Taip pat norėtume atkreipti Jūsų dėmesį, kad dažnai „juodieji archeologai“ pristato kaip archeologai, todėl būtų malonu, kad seniūnijų darbuotojai paprašytų tokių asmenų parodyti Departamento išduotą leidimą atlikti archeologinius tyrimus. Jo neparodžius – pranešti aukščiau nurodytoms institucijoms. Be to, aptikus tokius asmenis, kol sureaguos teritorinė policijos įstaiga arba Departamentas, būtų gerai juos nufotografuoti, užrašyti jų naudojamų automobilių valstybinius numerius, o jeigu nėra tam galimybių – įsiminti individualius tiek asmenų, tiek jų naudojamų transporto priemonių požymius.

Parengta pagal Visaginas.lt pateiktą informaciją