Planuoja vykdyti biodujų gamybą iš kiaulių mėšlo ir vietinių ūkininkų tiekiamos kukurūzų masės siloso

Raidžių dydis » Didesnės | MažesnėsReklama

PRANEŠIMAS APIE PARENGTĄ POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO (PVSV) ATASKAITĄ

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius:

UAB „Zenergija“ Draugystės g. 1, Pakirkšnio k., Radviliškio r., adresas korespondencijai: Ozo g. 10a, LT-08200 Vilnius, tel. 861155432, faks. 8 5 2426311

PVSV ataskaitos rengėjas:

UAB „COWI Lietuva“, Ukmergės g. 369A, Vilnius, tel. 8 5 2107610, faks. 8 5 2124777, el. p.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:

Biodujų jėgainės statyba

Planuojamos ūkinės veiklos vieta:

Rupinskų k., Kazitiškio sen., Ignalinos r.

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas:

UAB „Zenergija“ 2 ha ploto sklype planuoja vykdyti biodujų gamybą iš kiaulių mėšlo ir vietinių ūkininkų tiekiamos kukurūzų masės siloso. Biodujos bus panaudojamos 1 MW galios kogeneraciniame įrenginyje šiluminės ir elektros energijos gamybai.

Susipažinti su PVSV ataskaita galima iki viešo susirinkimo:

UAB „COWI Lietuva“, Ukmergės g. 369A (8 a.) Vilnius, tel. (8-5) 2107558, faks. (8-5) 2124777, el. p. ir Kazitiškio seniūnijoje, Parko g. 7, Kazitiškis.

Viešas visuomenės supažindinimas su poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita įvyks 2013 m. kovo 4 d. 13.30 val. Kazitiškio seniūnijoje, Parko g. 7.

Pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos galima teikti:

PVSV dokumentų rengėjui ir ūkinės veiklos organizatoriui.


Raktažodžiai: ,