Administracinės atitikties vertinimo reikalavimus atitikusių vietos projektų paraiškų sąrašas

Raidžių dydis » Didesnės | MažesnėsReklama

Administracinės atitikties vertinimo reikalavimus atitikusių vietos projektų paraiškų sąrašas nr. 3, paskelbtas 2012 m. liepos 24 d.
Iš daugelio patvirtintų (administracinės atitikties prasme) projektų – du, su Kazitiškiu tiesiogiai susiję, projektai:

Vietos projekto pareiškėjo pavadinimas – Ignalinos rajono savivaldybės administracija
Vietos projekto pavadinimas – „Kazitiškio buvusio dvaro sodybos pastato tvarkybos darbai
Vietos projekto paraiškos kodas – LEADER-12-IGNALINA-03-002
Strategijos priemonę, pagal kurią pateikeikta paraišką – 2.2 “Kultūros ir kultūros paveldo objektų būklės gerinimas”
Prašoma paramos suma – 33 144 Lt

Vietos projekto pareiškėjo pavadinimas – Ignalinos rajono savivaldybės administracija
Vietos projekto pavadinimas – „Erdvės aplink Kazitiškio buvusio dvaro sodybos pastatą tvarkybos darbai“
Vietos projekto paraiškos kodas – LEADER-12-IGNALINA-03-003
Strategijos priemonę, pagal kurią pateikeikta paraišką – 2.2 “Kultūros ir kultūros paveldo objektų būklės gerinimas”
Prašoma paramos suma – 34 613 Lt