Poezijos ir muzikos popietė Kazitiškyje

Raidžių dydis » Didesnės | MažesnėsReklama

Rugpjūčio pirmoji diena Kazitiškio kaime ilgam prisimins. Susitikimas su kraštiečiu poetu Vladu Vaitkevičiumi tapo gražia švente visam kaimui. Žmonės su džiaugsmu rinkosi į bendruomenės salėje bibliotekininkės Rasos Trubilienės organizuotą renginį.

 P1500388-20621

Pirmiausia susiburta bažnytėlėje, kur aukotos šv. mišios, dėkota Dievui už talentingą iš mūsų krašto kilusį poetą. Ką Dievas duoda, to nei atimsi, nei paslėpsi. Vlado Vaitkevičiaus eilės, kurias skaitė Karolina ir Gabrielė,  buvo išties jaudinančios, žavinčios žodžio skambesiu, minties tyrumu.  Džiaugėmės, kad jis dar kartą apsilankė Kazitiškyje. Ir apsilankė gražia proga – norėdamas pasidžiaugti ir pasidalinti džiaugsmu dėl kūrybos aruodą papildžiusios naujos knygelės „ Saulėlydžio ornamento spindesys“. Poetą atlydėjo gausus žymių žmonių, jo bendraminčių ir bičiulių  būrys. Renginyje dalyvavo knygos redaktorė  Danguolė Kapočienė, rašytojas – Algimantas Lyva, prozininkas, poetas, dramaturgas  Stanislovas Abromavičius, dainų atlikėjas bardas – Aleksandras Ravve, aktorius,  režisierius, skaitovas  Petras Venslovas, poetas, prozininkas  Liudas Gustainis, „Naujoji Romuva“  vyriausiasis redaktorius, filosofijos mokslų daktaras Andrius Konickis, Gražina Pašakarnienė. Visi jie negailėjo gražių žodžių poetui V. Vaitkevičiui. O susirinkusieji buvo pamaloninti  skaitomais eilėraščiais, A. Ravve sudainuotais romansais. Pats geriausiais renginio įvertinimas, tai žiūrovų džiaugsmo ašaros, juk kas gali būti geriau nei parodytas  nuoširdumas…

P1030600-20617

Susitikime taip pat dalyvavo bei gražius padėkos žodžius išsakė seniūnas  Drąsutis Jelinskas, klebonas  Vidas Smagurauskas,  girininkas Stanislovas Kasperavičius, buvusi bibliotekininkė Genrika Servutienė.

Renginį vedė Rasa Trubilienė. Užbaigdama literatūrinę popietę poetui ir jo bičiuliams ji palinkėjo  kūrybinio džiaugsmo, visiems susirinkusiems – malonių prisiminimų ir šilto bendravimo. Renginys tuo neužsibaigė. Jis tik persikėlė į kitą bendruomenės centro salę. Žmonės susibūrė prie turtingo vaišių stalo, maloniai šnekučiavosi, klausėsi gitaros grojimo.

 

Organizatoriai dėkoja:

Ignalinos rajono savivaldybei,

Ignalinos rajono savivaldybės viešajai bibliotekai,

Kazitiškio seniūnijai,

Kazitiškio parduotuvei,

Stanislovui Kasperavičiui.

 Informaciniams rėmėjams:

„Mūsų Ignalina”,

„Nauja vaga”,

Kazitiškio paštininkėms,

www.kazitiskis.lt  tinklapiui.