Smurtas artimoje aplinkoje – pranešk (užtenka skambučio)

Raidžių dydis » Didesnės | MažesnėsReklama

Smurtas artimoje aplinkoje yra žmogaus teisių ir laisvių pažeidimas, todėl raginame asmenis, patiriančius smurtą ar žinančius, kad šeimose yra smurtaujama, būtinai kreiptis į policiją. Užtenka skambučio nemokamu pagalbos numeriu 112 (tiesiog surinkti 112 ir skambinti).

Ignalinos rajono policijos komisariatas informuoja, kad 2011 m. gruodžio 15 d.  įsigaliojo Lietuvos Respublikos Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas, kurio pagrindinė paskirtis – ginti asmenis nuo smurto artimoje aplinkoje, kuris dėl jo žalos visuomenei priskiriamas prie visuomeninę reikšmę turinčių veikų, greitai reaguoti į iškilusią grėsmę, imtis prevencijos priemonių, taikyti apsaugos priemones ir teikti tinkamą pagalbą.

Šiame įstatyme artima aplinka – apibrėžta kaip aplinka, kurią sudaro asmenys, siejami arba praeityje sieti santuokiniais, partnerystės, svainystės ar kitais artimais ryšiais, taip pat asmenys, kartu gyvenantys ir tvarkantys bendrą ūkį.  Smurtas – veikimu ar neveikimu asmeniui daromas tyčinis fizinis, psichinis, seksualinis, ekonominis ar kitas poveikis, dėl kurio asmuo patiria fizinę, materialinę ar neturtinę žalą.

Svarbiausia Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo naujovė – norint sulaikyti smurtaujantį asmenį nebereikia raštiško aukos skundo. Ikiteisminis tyrimas pradedamas be jo, nustačius pareigūnui nusikalstamos veikos požymius. Užtenka skambučio.

Naujasis įstatymas gina ir moteris, ir vaikus bei vyrus. Gavę pranešimą apie smurto atvejį namuose, policijos pareigūnai skuba į įvykio vietą, užrašo duomenis apie smurto artimoje aplinkoje faktą ir jei nustato nusikalstamos veikos požymius, pradeda ikiteisminį tyrimą. Smurtautojas gali būti sulaikomas iki 48 valandų. Per tą laiką ikiteisminio tyrimo teisėjas nusprendžia, kokią apsaugos priemonę taikyti smurtą patyrusiam asmeniui.

Įstatyme numatyti keli įpareigojimai smurtautojui: laikinai išsikelti iš gyvenamosios vietos arba nesiartinti prie asmens, nukentėjusio nuo jo, su juo nebendrauti ir nepalaikyti jokių ryšių. Smurtą prieš artimuosius naudojęs asmuo turi laikinai palikti būstą, net jei turtas įformintas jo vardu. Išeidamas iš namų, jis gali pasiimti asmeninius daiktus, dokumentus ir kitus daiktus, dėl kurių išsinešimo smurtą patyręs asmuo neprieštarauja.