Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo terminai

Raidžių dydis » Didesnės | MažesnėsReklama

Apie Kazitiškio kadastro vietovėse 2012 m. pirmą pusmetį nustatytus žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo, jų patvirtinimo bei numatomų skelbti naujų žemėtvarkos projektų rengimo terminus:

Įmonės atliekančios žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo darbus, pavadinimas ir įmonės darbuotojo – žemėtvarkos projekto autoriaus vardas ir pavardė – Valstybinė įmonė Valstybinis Žemės fondas – Alma Rukienė

patvirtintos žemėtvarkos projektui rengti parinktos teritorijos data – 2011-05-31

patvirtinto pretendentų sąrašo data – 2011-07-11

nustatyta žemėtvarkos projekto rengimo darbų pradžios data – 2011-07-11

nustatyta žemėtvarkos projekto parengimo data – 2011-12-15

Nustatyta rengiamo žemėtvarkos projekto patvirtinimo data – 2012-05-18

Numatomo skelbti naujo žemėtvarkos projekto ar jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo darbų pradžios data –  nenurodyta

paskelbta: 2012 m. sausio 1 d.