Utenos apskrities teritorijos bendrasis (generalinis) planas (2011)

Raidžių dydis » Didesnės | MažesnėsReklama

Skelbta:2011-11-17, Valstybės žinios, 2011, Nr.: 137 -6488; 2011-11-17, www.valstybes-zinios.lt, 2011, Nr.: 137

Plano kopija – spauskite čia.  Tikrai verta susipažinti – pateikiama detali koncepcija, prioritetai, plėtros tendencijos, ir plane surašyta detali apskrities situacija.

  • Kazitiškis minimas pastraipoje apie Utenos regione iki 2017 metų siūlomas įrengti turizmo trasas ar jų atkarpas.
  • vertingas ir 6 priedas. Utenos apskrities išžvalgytų naudingųjų išteklių telkinių sąrašas. Minimi Kazitiškio seniūnijos durpynai, smėlio, žvyro telkiniai.
  • nepatingėkite perskaityti iki galo – nes gale yra Utenos apskrities teritorijos bendrojo (generalinio) plano
    teritorijos erdvinės struktūros raidos koncepcijos brėžinys ir keli kiti naudingi strateginiam planavimui brėžiniai
  • automobilių srautus pamatysite urbanistinio karkaso ir gyvenamųjų vietovių sistemos brėžinyje


Taip pat rekomenduojame skaityti:

  1. Ciconia nigra Kazitiškio seniūnijos teritorijoje