Ignalinos rajono Kazitiškio kaime esančio buvusio klebonijos pastato remontas ir pritaikymas visuomenės poreikiams

Raidžių dydis » Didesnės | MažesnėsReklama

PROJEKTO „IGNALINOS RAJONO KAZITIŠKIO KAIMO BUVUSIO KLEBONIJOS PASTATO REMONTAS IR PRITAIKYMAS VISUOMENĖS POREIKIAMS“ TRUMPAS APRAŠYMAS

Projektas „Ignalinos rajono Kazitiškio kaime esančio buvusio klebonijos pastato remontas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“ atitinka Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-28 patvirtinto „Ignalinos rajono savivaldybės 2011 – 2018 metų strateginio plėtros plano“ IV prioriteto „Aplinkos ir kaimo vietovių plėtra“ 4.4.1.4 priemonę „Atnaujinti ir plėtoti Ignalinos rajono savivaldybės kaimus – gerinti socialinę ir fizinę kaimo vietovių infrastruktūrą“.

Projektą numatoma įgyvendinti ES fondų lėšomis pagal Ignalinos rajono kaimo plėtros strategijos 1 prioriteto „Aktyvūs žmonės, patogiai gyvenantys atnaujintuose ir sutvarkytuose kaimuose“ 1.2 priemonę (veiklos sritis) „Kaimo infrastruktūros būklės gerinimas“. Strategijos vykdytoja yra Ignalinos rajono vietos veiklos grupė. Projektą teikia Kazitiškio seniūnija.

Projektas bus įgyvendinamas Ignalinos rajono Kazitiškio seniūnijos teritorijoje esančiame Kazitiškio kaime, kuriame gyvena 383 gyventojai. Įgyvendinant projektą bus pakeisti buvusio klebonijos pastato langai, durys, įrengtas vandentiekis, kanalizacija, renovuotos išorės sienos.

Preliminari projekto vertė – 198 tūkst. Lt (su PVM ir 10% įnašu).

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos  2011 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T-130  17 priedas