Nuotekų tvarkymo sistemos įrengimas Ignalinos rajono Kazitiškio kaime

Raidžių dydis » Didesnės | MažesnėsReklama

PROJEKTO „NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMOS ĮRENGIMAS IGNALINOS RAJONO KAZITIŠKIO KAIME“ TRUMPAS APRAŠYMAS

Projektas „Nuotekų tvarkymo sistemos įrengimas Ignalinos rajono Kazitiškio kaime“ atitinka Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-28 patvirtinto „Ignalinos rajono savivaldybės 2011 – 2018 metų strateginio plėtros plano“ IV prioriteto „Aplinkos ir kaimo vietovių plėtra“ 4.1.1.4 priemonę „Inicijuoti ir remti seniūnijų, kaimo bendruomenių, kitų rajone esančių NVO kaimo vandentvarkos (geriamasis vanduo, nuotekos, melioracija) bei melioracinės kraštotvarkos plėtros projektus“.

Projektą numatoma įgyvendinti ES fondų lėšomis pagal Ignalinos rajono kaimo plėtros strategijos 1 prioriteto „Aktyvūs žmonės, patogiai gyvenantys atnaujintuose ir sutvarkytuose kaimuose“ 1.2 priemonę (veiklos sritis) „Kaimo infrastruktūros būklės gerinimas“. Strategijos vykdytoja yra Ignalinos rajono vietos veiklos grupė. Projektą teikia Kazitiškio seniūnija.

Projektas bus įgyvendinamas Ignalinos rajono Kazitiškio seniūnijos teritorijoje esančiame Kazitiškio kaime, kuriame gyvena 383 gyventojai. Įrengus nuotekų trasas, 14 individualių namų galės prisijungti prie centralizuotos nuotekų šalinimo sistemos.

Preliminari projekto vertė – 155 tūkst. Lt (su PVM ir 10% įnašu).

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T-130            16 priedas