Saugi kaimynystė

Raidžių dydis » Didesnės | MažesnėsReklama

Norite įkurti „Saugios kaimynystės“ grupę?

Kreipkitės į Jūsų gyvenamąją teritoriją prižiūrintį apylinkės inspektorių

Saugi kaimynystė yra viena populiariausių ir sėkmingiausių kada nors egzistavusių nusikalstamumo prevencijos priemonių. Ji pagrįsta paprastomis idėjomis ir vertybėmis, kurios yra bendros daugeliui žmonių:

„Burtis kartu su kaimynais, kad sumažintume vietinį nusikalstamumą ir viešosios tvarkos pažeidimus, siekdami padaryti savo aplinką saugesne ir geresne vieta gyventi, dirbti ir žaisti”.
Saugi kaimynystė – ne tik nusikalstamumo mažinimui: ji skirta bendruomeninės dvasios ir gerų santykių ugdymui. Ji suburia žmones su bendrais tikslais kovoti su nusikaltimais ir viešosios tvarkos pažeidimais, saugant vienas kito turtą.

Saugios kaimynystės tikslai:
1. Sumažinti galimybes įvykti nusikaltimams ir antisocialiniam elgesiui kaimynystėje atgrasant galimus vagis ir vandalus.
2. Stiprinti bendruomeninę dvasią, kad visi gyventojai galėtų prisidėti prie savo nuosavybės apsaugos bendradarbiaudami ir komunikuodami.

Saugios kaimynystės veikla:
Saugios kaimynystės bendrijos (kaimynijos) nariai nėra draugovininkai. Patruliuoti gatvėse yra policijos darbas – ji veikia remdamasi gyventojų suteikta informacija. Kaimynijos nėra policijos vadovaujamos grupės. Bet, norint, kad kova su nusikalstamumu būtu sėkminga, kaimynijos turi bendradarbiauti su policija ir kitomis organizacijomis.
Pranešdami policijai apie viską įtartina, kas matoma ir girdima, jūs padedate sumažinti nusikaltimo galimybes.
Kuo sudėtingiau nusikaltėliui įvykdyti nusikaltimą, tuo didesnė tikimybė, kad jis neįvyks.

Veiklos schema:

Bendruomenės funkcijos:

 

 • Praneša policijai apie įtartinus asmenis, įvykius, automobilius;
 • Praneša seniūnijai apie tvarkytinas vietas, socialines problemas;
 • Teikia informaciją apie renginius, akcijas bendruomenės nariams;
 • Organizuoja bendruomenės apklausas dėl saugumo ir problemų;
 • Organizuoja renginius bendruomenės narių susipažinimui, mokymus, talkas;
 • Organizuoja kaimynijos veiklą ir numato jos kryptis.

Policijos funkcijos:

 • Informuoja gyventojus apie vagystes, sukčius, pavogtus automobilius;
 • Informuoja gyventojus apie reakciją į jų pranešimus;
 • Teikia informaciją apie apylinkės inspektorius, kitus kontaktinius pareigūnus;
 • Teikia informaciją, kur kreiptis tam tikrais atvejais;
 • Organizuoja daiktų žymėjimo akcijas.

Seniūnijos funkcijos:

 •   Informuoja apie atsakingus asmenis;
 •   Informuoja gyventojus apie reakciją į jų pranešimus;
 •   Informuoja apie savivaldybės veiklą svarbiose srityse (socialinės tarnybos);
 •   Tvarko ir prižiūri seniūnijos aplinką, koordinuoja komunalinių tarnybų veiklą, sprendžia socialinius klausimus.

Socialinių tarnybų funkcijos:

Socialinės tarnybos veikia prie seniūnijų. Jų veiklos sritys:

 • Vaikų teisių apsauga;
 • Vaikų dienos centrai;
 • Įdarbinimas;
 • Socialinė parama;
 • Grįžusių iš įkalinimo vietų socializacija;
 • Sveikatos apsauga.

Dalyviai:

 • Turi būti savanoris koordinatorius. Jo darbas – suburti gyventojus ir pasirūpinti, kad viskas veiktų;
 • Mažas komitetas, reguliariai susirenkantis ir planuojantis veiklas;
 • Kiti kaimynijos nariai, kurie reiškia savo nuomonę, teikia pasiūlymus susirinkimuose, dalyvauja veikloje.

Efektyvios veiklos sąlygos;
Saugi kaimynystė veikia efektyviai, kai yra stiprus ryšys su policija.
Taip pat veikloje turėtų dalyvauti seniūnijos.
Koordinatorius yra tarpininkas tarp bendruomenės, policijos ir seniūnijos.
Kaimynijos turėtų būti registruotos policijoje ar savivaldybėje. Tai palengvina komunikaciją ir bendradarbiavimą.

Artimos perspektyvos ir nauda:

 • Žmonių grupės tiesiog gyvenančios vienoje vietoje tampa BENDRUOMENĖMIS;
 • Kaimynai pradeda SVEIKINTIS;
 • Žmonės JAUČIASI SAUGIAU IR RAMIAU savo gyvenamojoje aplinkoje;
 • SUMAŽĖJA NUSIKALSTAMUMAS – jam čia netinkama terpė;
 • Įsigilinę ir supratę vieni kitų problemas ir poreikius bendruomenė, policija ir seniūnija PADEDA IR DIRBA KARTU, o ne kovoja dėl teisių ir pareigų.

Tolimos perspektyvos:

 • Pereinama nuo siauro požiūrio į savo asmeninį saugumą, apimant bendruomenės saugumą ir visuomenės gerovę;
 • Pripažįstama būtinybė dirbti visuomenės saugumui, sprendžiant socialines ir ekonomines problemas;
 • Suvokiama, kad visuomenės saugumas – ne vien policijos atsakomybė, o taip pat savivaldybių ir bendruomenių reikalas;
 • Pereinama nuo veiklos savo kaimynystėje prie dalyvavimo savivaldybės reikalų sprendime, viešųjų interesų gynimo;
 • Savivaldybių vadovai pripažįsta savo reikšmę ir atsakomybę formuojant saugią miestų bendruomenių aplinką;
 • Policijos ir savivaldybių veikla orientuojama į rizikos faktorius, nes yra efektyvesnė mažinant nusikalstamumą ir sprendžiant socialines problemas.
Paskutinis atnaujinimas atliktas 2013-05-29 03:15

Radote klaidą tekste? Praneškite! Spauskite čia