Straipsniai, kuriuose paminėtas žodis ‘baudos sosnovskio barštis’


Sosnovskio barštis

2012-03-27 09:03
Reklama

Šį kenksmingą augalą būtina naikinti. Jei žemės savininkai ar kiti žemės naudotojai nenaikina piktžolių, pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso (ATPK) 107 str. jiems taikomos sankcijos dėl neprižiūrimų plotų (įspėjimas ar piniginės baudos iki 300 litų).

KAIP GYDYTIS SOSNOVSKIO BARŠČIO NUDEGIMUS? spauskite čia. Prisilietusiam prie augalo – kontaktinis dermatitas

Apie Sosnovskio barštį

Sosnovskio barštis ( lot.Heracleum sosnowskyi) – augalų rūšis, kuri nuo 2001 m. Lietuvoje įtraukta į Kenksmingų ir naikintinų laukinių augalų ir grybų rūšių sąrašą (Žin., 2001, Nr. 4-106).

Nuodingos augalo sultys garuoja, todėl jų gali patekti ant neapsaugotos odos žmogui stovint netoli augalo. Alergiški žmonės gali pradėti dusti, ant odos patekus šio augalo sulčių. Tada apsinuodijusiajam
gali padėti tik medikai. Yra pasitaikę mirties atvejų. Sosnovskio barštis labai pavojingas vaikams. Suaugusieji privalo rodyti vaikams šį augalą ir aiškinti apie jo keliamą pavojų sveikatai bei gyvybei.

Invazinių augalų ir gyvūnų Lietuvoje sąrašas –

http://tar.tic.lt/Default.aspx?id=2&item=results&aktoid=74219BD8-4438-4AC8-ABAD-0C1CBB18DF55

Iš Kaukazo į Lietuvą šis augalas atvežtas sovietmečiu pašarams, augintas kolūkių laukuose, kolektyviniuose soduose – todėl dabar jis išplitęs beveik visoje šalyje tūkstančiais hektarų.

Iki 3 m. išaugantys barščiai stelbia kitus augalus, yra labai vislūs, gerai auga ir prastoje dirvoje. Augalas pasiekia brandą ir sužydi po 4 ir daugiau metų. Plinta labai sparčiai, sunkiai išnaikinamas, nes  subrandina daug sėklų (20 000 iki 100 000 sėklų). Nors barštis atželia iš gyvų šaknų, tačiau dauginasi ir plinta sėklomis. Sosnovskio barštis žydi nuo birželio iki liepos mėn. pab. Augalai, kurie buvo pavasarį nupjauti, gali žydėti rugsėjį. Sėklos subręsta ir išbarstomos rugpjūčio pab. – spalio mėn.arba dar vėliau. Pavasarį sudygsta tik dalis sėklų.

KAIP GYDYTIS SOSNOVSKIO BARŠČIO NUDEGIMUS? spauskite čia

 

Apie augalą ir jo kilmę galite sužinoti –

http://www.technologijos.lt/n/mokslas/gamta_ir_biologija/straipsnis?name=S-20440&l=2

 

Informacija apie augalą (ne tik apie Sosnovskio barštį, bet ir dar apie 3 barščių rūšis) anglų kalba –

http://en.wikipedia.org/wiki/Heracleum_%28plant%29

 

Išsami informacija apie Sosnovskio barštį rusų kalba (REKOMENDUOJAME):

http://www.giant-alien.dk/pdf/Russian%20manual_web.pdf

http://ib.komisc.ru/add/files/heracleum.pdf

 

Bauda

Bauda dėl neprižiūrimų plotų

Šį kenksmingą augalą būtina naikinti. Jei žemės savininkai ar kiti žemės naudotojai nenaikina piktžolių, pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso (ATPK) 107 str. jiems taikomos sankcijos dėl neprižiūrimų plotų (įspėjimas ar piniginės baudos). ATPK surašymu rūpinasi policija. Įstatymai galioja tiek privatiems, tiek savivaldybei.
ATPK 107 straipsnis. Žemės savininkų arba kitų žemės naudotojų nesiėmimas kovos su piktžolėmis, augalų kenkėjais ir ligomis priemonių – užtraukia įspėjimą arba baudą nuo penkiasdešimties iki vieno šimto litų. Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, užtraukia baudą nuo vieno šimto iki trijų šimtų litų.

Administracinės teisės pažeidimo kodeksas internete –

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=325275

 

Pavojus sveikatai

KAIP GYDYTIS SOSNOVSKIO BARŠČIO NUDEGIMUS? spauskite čia

  • Augalo sultyse susikaupę medžiagos, kurios padidina odos jautrumą saulės šviesai, todėl, patekus ant odos augalo sultims, jos sukelia nudegimus.
  • Oda parausta, iššoka vandeningos pūslės, audiniai patinsta.
  • Pūslėms pratrūkus, susidaro sunkiai gyjančios žaizdos. Joms užgijus, lieka nenykstančios rudos dėmės ir randai.
  • Barščių sultys gali pakenkti ir kvėpavimo takams, akims, nosies ir burnos gleivinei. Turi kancerogeninių savybių, sukeliančių vėžį.
  • Sosnovskio barštis gyvuliams nekenkia, nes jų odą dengia kailis, pro kurį neprasiskverbia saulės spinduliai.

Ypatingai reiktų saugoti vaikus nuo šio augalo.

Informacija apie Sosnovskio barštį ir jo sukeliamus nudegimus (anglų kalba) –

http://www.kingcounty.gov/environment/animalsAndPlants/noxious-weeds/weed-identification/giant-hogweed/hogweed-burns.aspx

 

Naikinimo būdai

Su Sosnovskio reikia pradėti kovoti jau pavasarį, kol jis dar nesustiprėjęs. Kovojimo būdai –

Naudojant herbicidus.

Naikinti reikia pradėti anksti pavasarį, kol augalai maži (iki – 20–30 cm). Jei augalai jau išaugę apie 50 cm aukščio, herbicidai neveiksmingi.

Jeigu nupurškus herbicidais dalis augalų išlieka ir atauga, maždaug po 30 dienų purškimą būtina pakartoti.

Žemdirbystės instituto, dirvožemio ir augalininkystės skyriaus mokslo darbuotojų duomenimis, barščius naikina herbicidai, kurių veiklioji medžiaga yra glifosatas (glyphogan 360 SL, glyfos Bio 360 SL, glyfos Bio 450 SL ir kt.), rekomenduojama norma – 4,0–6,0 l/ha.

SVARBU: Herbicidų negalima naudoti vandens telkinių pakrantėse, gyvenamosiose vietovėse ir kitose teisės aktais saugomose ir draudžiamose zonose.

 

  • Mechaniniu būdu.

Augalus galima nupjauti, kai jie būna 50 cm aukščio. Vieno pjovimo gali neužtekti, nes atžėlę jie gali sužydėti ir išbarstyti sėklas. Todėl augalams vėl išaugus iki 50 cm, juos reikia pjauti dar kartą.

Augalus galima naikinti kapojant jų šaknis kastuvu. To geriausia imtis ankstyvą pavasarį, kai pradeda augti pirmieji lapai, tačiau tinka pakartoti ir vasaros viduryje. Šaknis reikia nukirsti 10 cm gylyje.

 

  • Gilusis arimas.

Kaip naikinimo priemonė tinka gilusis arimas (iki 24 cm gylio), nes tokiame gylyje sėklos negali sudygti. Iškirstas šaknis reikia sunaikinti, nes augalas atželia iš šaknų. Tačiau tokiu būdu naikinamų iš augalų plotai sunyksta tik po 10-15 metų.

Labai svarbu tinkamai pasiruošti Sosnovskio barščio naikinimui –

  • Vilkėti neperšlampamus drabužius, dėvėti pirštines, užsidėti akinius ir respiratorių (visos kūno dalys turi būti apsaugotos).
  • Patekusias ant odos augalo sultis būtina nedelsiant nuplauti vandeniu su muilu, o esant reikalui, kuo skubiau kreiptis į gydytoją.

 

Kita naudinga informacija

  • Išsamesnės informacijos teirautis Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Augalų apsaugos produktų kontrolės skyriaus, tel. (8 5) 231 2542

Kaimyninėje Latvijoje yra skiriamos ES išmokos, naikinantiems Sosnovskio barščius.

Seniūnijoms, kurios norės naikinti Sosnovskio barščius mechaniniu būdu, galima pasinaudoti lėšomis, skirtomis viešiesiems darbams apmokėti.

Kitose savivaldybėse yra skirta lėšų Sosnovskio barščiams naikinti pagal Aplinkos apsaugos rėmimo specialiąją programą. Pvz. Kėdainių rajono savivaldybėje 2012 metams skirta 60 tūkst. Lt.

Aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymas – http://www.istatymas.lt/istatymai/aplinkos_apsaugos_remimo_programos_istatymas.htm