Straipsniai, kuriuose paminėtas žodis ‘butleriai’


Kristupo Karolio Mykolo Butlerio iš Breslaujos pavieto dienoraštis

2013-05-21 09:05
Reklama

XVII a. II pusėje LDK šlėktos populiariose to meto kalendorių knygelėse, kuriose būdavo tuščių lapų įrašams, rašydavo dienoraščius.

Dvarininkai Butleriai K. 1745 m. Kazitiškyje pastatė bažnyčią ir įkurdino unitus (daugiau apie tai čia).

K. K. M. Butlerio rezidencija buvo Kazitiškyje, todėl daugiausia jis lankėsi šiame regione (Gudiškės, Dūkštas, Salakas, Vydžiai, Meikštai), turėjo valdų ir ties Breslauja.

Jis smulkiai aprašinėja ūkinius dalykus, kiek kam nuvežė, pardavė, kur paliko, kiek kluonuose, svirnuose bei klėtyse turi atsargų, kuo prekiavo (02 09 Pasiunčiau į Vilnių vežimus su rugiais, sviestu ir sūriais [bei] keturis atpenėtus jaučius).

K. K. M. Butleris dienoraštyje mini arklius, aprašinėja, kokius darbus paskirstė valstiečiams, kokie darbai nudirbti ar pradėti dirbti, mini amatininkus (01 07 Jm. p. Motiejus Jelenskis, Breslaujos seniūnas, atsiuntė iš Starkėnų pas audėją mokytis berniūkštį, vardu Motiejus. 01 12 Iš nupirktų javų pradėta degtinė varyti. Tą pačią dieną šiaučius Martynas atliko darbą ir išėjo. 11 24 Mūrininkas pradėjo krosnį daryti).

K. K. M. Butleris nemažai laiko praleisdavo savo dvaruose, keliaudavo po apylinkes, bet išvykdavo ir toliau (06 11 Atvykau į Vilnių, apsistojome Arklių turgaus [aikštėje], p. Paškevičiaus name. 08 20 Parvykau namo. Diena prieš mano grįžimą pabėgo tarnas Petras ir Adomėlis, nemažai nuostolių naktį iš ketvirtadienio pridarę. 08 22 Pirmą [valandą] nakties iš šeštadienio, atsėlinus plėšikams, užmuštas Adomėlis).
Apie šeimą rašo mažai, pamini, kad žmona kai kur nuvažiavo (03 07 Mano žmona išvyko į Drujoje susirinkusią mugę supirkti įvairių kailių. 09 21 Mano žmona važiavo Salakan į krikštynas pas J.m.p. Burę, jam rugsėjo 20 prieš vidudienį gimė sūnus, duotas Juozapo Motiejaus vardas, mano žmona buvo kūma).
Autorius buvo palyginti išsilavinęs (Atvažiavo J.m.p.Tomaševičius, vojskis ir Breslaujos paseniūnis, daviau 1695 m. kalendorių in quarto, paskolinau pasiskaitymui lenkišką knygelę in folio Monarchia Turecka).

Paminimi įvairūs nutikimai (01 21 Dūmtraukyje buvo užsidegę, [bet] iš Dievo malonės apsisaugota. 02 14 Iš Vilniaus grįžo vežimai. Tą pačią dieną buvo p. Kačanovskis, pagėrėme). Atsispindi ir kai kurie įvykiai iš valstiečių gyvenimo (01 25 Išvažiavo J.m.p. Borkas ir buvo p. Siemenovičius. Pas valstietį Byką Ažėnuose buvo vestuvės. Vyresnysis sūnus vedė).

K. K. M. Butleris smulkiai aprašo, kiek kam ko davė, kas ir kada ar pas ką jis pats vos ne kasdien lankėsi (01 15 Buvo Salako kunigas. Po kalendos duota pusė statinės rugių, pusė statinės grikių, aštuntinė žirnių ir puspaltis lašinių. 03 30 išvažiavo bernardinas, paėmė atpenėtą jautį, 5 kaplūnus, 2 žąsis, kalakutą. 10.26 Salako kunigas krištolinę stiklinę sukūlė). Kartais pamini, kas įvyko pas kaimynus ar draugus – vestuvės, krikštynos, mirtys fiksuojamos retai.

informacijos šaltinis: LDKistorija.lt

Skaitykite daugiau: http://www.15min.lt/naujiena/ziniosgyvai/istorija/ldk-istorija-lietuvos-slektu-kasdienybe-pagal-dienorascius-582-335109#ixzz2TuE4aO6B