Straipsniai, kuriuose paminėtas žodis ‘elektros kaina’


Iki kada galioja lengvatinis elektros tarifas gyventojams?

2012-11-14 09:11
Reklama

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos respublikos vyriausybės 1990 m. lapkričio 19 d. potvarkio Nr. 278p ir jį keitusių nutarimų pripažinimo netekusiais galios, 2011 m. gegužės 18 d. Nr. 578

Ignalinos AE nuolaida už elektros energiją Ignalinos, Zarasų rajonų ir Visagino miesto gyventojams galioja tokia mažėjančia tvarka:

nuo 2013 metų 40 % tarifo;

nuo 2014 metų 30 %;

nuo 2015 metų 20 %;

nuo 2016 metų 10 %;

nuo 2017 metų nuolaidos nėra.


Kuriems elektros vartotojams taikomos kompensacijos už suvartotą elektrą?

2012-10-23 15:10
Reklama

50 procentų mažesnės elektros kainos už nustatytąsias Lietuvos Respublikos gyventojams taikomi Ignalinos ir Zarasų rajonų gyventojams bei Visagino m. seniūnijos gyventojams.

50 procentų mažesnės elektros kainos taikomos nuo 1990 metų (1990 m. lapkričio 19 d. potvarkio Nr. 278p).

Nuo 2006 m. vasario 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms įstatymo pataisos. Su elektros energijos tiekėju klientas turi atsiskaityti mokėdamas visą kainą už suvartotą elektros energiją.   Dėl 50 procentų kompensacijos už suvartotą elektros energiją vartotojas turi kreiptis į atitinkamą savivaldybę ir kompensacijos bus teikiamos savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka (Lietuvos Respublikos Seimo įstatymas Nr. X-488, 2006 m. sausio 12 d.).

Duomenys iš http://www.lesto.lt/lt/Faq/Answer/24   (žiūrėta 2012-10-23)