Straipsniai, kuriuose paminėtas žodis ‘ES fondų lėšomis’


Projekto „Ignalinos rajono Kazitiškio buvusio dvaro sodybos fragmentų parko gatvėje atnaujinimas“ trumpas aprašymas

2013-05-21 09:05
Reklama

Balandžio 30 d. įvykusiame Ignalinos rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimta 14 sprendimų. Taryba pritarė trims pagal Leader programą Ignalinos rajono savivaldybės administracijos teikiamiems projektams:  „Geriamojo vandens tiekimo sistemos įrengimas Ignalinos rajono Grybėnų kaime, „Ignalinos rajono savivaldybės Šiūlėnų kaimo klubo remontas“,  „Ignalinos rajono Kazitiškio buvusio dvaro sodybos fragmentų Parko gatvėje atnaujinimas“. Bendra projektų vertė 427 tūkst. Lt. Savivaldybės įnašas natūra ir lėšomis – apie 41,5 tūkst. Lt.

Projektas „Ignalinos rajono Kazitiškio buvusio dvaro sodybos fragmentų Parko gatvėje atnaujinimas“ atitinka Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimu  Nr. T-28  patvirtinto „Ignalinos rajono savivaldybės 2011–2018 metų strateginio plėtros plano“ I prioriteto „Turizmo plėtra“ 1.1.1.7 priemonę „Sutvarkyti turistinius objektus seniūnijose“.

Projektą numatoma įgyvendinti ES fondų lėšomis pagal Ignalinos rajono kaimo plėtros strategijos 2 prioriteto „Paslaugų ir informacijos teikimo Ignalinos krašto turistams gerinimas“ 2.2 priemonę (veiklos sritį) „Kultūros ir kultūros paveldo objektų būklės gerinimas“. Strategijos vykdytoja yra Ignalinos rajono vietos veiklos grupė. Projektą teikia Ignalinos rajono savivaldybės administracija.

Projektas bus įgyvendinamas Ignalinos rajono Kazitiškio seniūnijos teritorijoje esančiame Kazitiškio kaime, kuriame gyvena apie 365 gyventojus. Projektas įgyvendinamas Kultūros vertybių registre įregistruoto objekto – Kazitiškio buvusio dvaro sodybos fragmentų – teritorijoje. Projektu siekiama pakeisti susidėvėjusią asfaltbetonio dangą važiuojant link Kazitiškio seniūnijos administracinio pastato.

Preliminari projekto vertė – 47 tūkst. Lt (su PVM ir 10 proc. savanoriško darbo įnašu).