Straipsniai, kuriuose paminėtas žodis ‘Kazitiškio seniūnijos administracinio pastato atnaujinimas’


Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Kazitiškio seniūnijos administracinio pastato atnaujinimas

2013-06-05 09:06
Reklama
Paraiškos būsena: Vertinama paraiška
Projekto vykdytojas: Ignalinos rajono savivaldybės administracija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:

380 485,66 Lt
Skirtas finansavimas

401 259 Lt
Iš jo ES dalis:

341 070,15 Lt

Visuomeninio pastato, esančio Kazitiškio kaime, Ignalinos rajone , išorinių atitvarų charakteristikos neatitinka STR 2.05.01:2005 „Pastatų aitvarų šiluminė technika“ bei STR 2.0.1:1999 “Esminiai statinio reikalavimai” keliamų reikalavimų, šildymo sistemos būklė yra neefektyvi. Pastato energijos sąnaudos ir išlaidos yra viršnorminės lyginant su pastatais atitinkančiais STR 2.05.01:2005 „Pastatų aitvarų šiluminė technika“ keliamus reikalavimus. Įgyvendinant projektą siekiama mažinti šilumos energijos sąnaudas, bus sutaupyta 68,34 MWh/metus

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu
Kvietimo numerisVP3-3.4-ŪM-04-R-91
Paraiškos kodasVP3-3.4-ŪM-04-R-91-022
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2013-05-14
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2013-05-14
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Ignalinos raj.