Straipsniai, kuriuose paminėtas žodis ‘Matematikos ir Technologijų fakultetas’


Technologijų pedagogikos studijų programa

2013-03-12 12:03
Reklama

Vilnius- miestas, žavintis savo šurmuliu, vietovėmis. Čia plūsta turistai iš įvairių šalių, kad pasigrožėtų Lietuvos sostine. Nepamirškime, kad kiekvieną rudenį į Vilnių atvyksta vis naujų nematytų “veidų“- studentų. Tikslai jų įvairūs- vieni nori studijuoti, įgyti žinių, baigti pasirinktą specialybę, o kiti tiesiog įsilieja į miesto šurmulį ir mokslai lieka nuošaly. Kartais šmaikštaujama, kad yra dvi grupės studentų: studijuojantys studentai ir studentaujantys studentai. Vilniaus mieste yra ne viena aukštoji mokykla, siūlanti „savo paslaugas“ studentams. Pasirinkimo galimybės tikrai plačios.

Norėtume supažindinti plačiau su vienu iš Vilniaus universitetu, įsikūrusiu ant upės kranto. Tai Lietuvos Edukologijos  Universitetas. Atrodo, niekuo neišsiskiriantis universitetas, tačiau čia galima pasirinkti širdžiai mielą specialybę. Kad ir Gamtos, Matematikos ir Technologijų fakultete galima studijuoti technologijų pedagogiką. Kyla klausimas,- kas tai? Technologijų pedagogikos studijų programos tikslas – parengti universitetinį išsilavinimą ir bakalauro kvalifikacinį laipsnį įgijusius, šiuolaikinės kūrybingos visuomenės poreikius atitinkančius kompetentingus technologijų pedagogus, kurie, vadovaudamiesi technologijų misija šiuolaikinėje visuomenėje, gebėtų profesionaliai dabar ir ateityje atlikti technologinio ugdymo(si) tarpininko, partnerio, galimybių kūrėjo ir lyderio vaidmenį: gebėtų užtikrinti kokybišką vaikų technologinį ugdymą(si) ir kurti naujas jo galimybes, plėtoti asmeninę, socialinę, pažinimo ir kultūrinę ugdytinių ir savo kompetencijas; gebėtų vadovautis įgytomis kompetencijomis savarankiškoje pedagoginėje veikloje ir tolesniame mokymesi. Studentai mokosi tekstilės, konstrukcinių medžiagų, mitybos, elektronikos, informacinių technologijų, kompiuterinės grafikos, psichologijos, pedagogikos ir kitų dalykų, kurių metu įgyja praktinių ir teorinių žinių.  Taip pat yra galimybė dalyvauti įvairiuose renginiuose, išvykose, seminaruose, konferencijose. Ten studentai gali dalyvauti tiesiog kaip žiūrovai arba patys kažką kurti, pristatyti ir dalyvauti kaip pilnaverčiai dalyviai. Savo patirtimi studentai dalijasi ne tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse. Pasididžiuosime ir mes: teko dalyvauti Baltarusijoje vykusiame dizainerių konkurse Dzikavata, kur užėmėme I-ąją vietą.

Štai keletas kolekcijos nuotraukų:

Taip pat, kūrybingi studentai, kurie kažką kuria, gali savo darbus pristatyti plačiai auditorijai esančioje Verdenės galerijoje.

Susipažinkite su specialybe iš arčiau. Nuotraukos iš įvairių renginių.Taigi… Atrodo, niekuo neišsiskirianti specialybė… Tačiau čia smagu studijuoti. Jauki, šilta aplinka, mieli ir geri dėstytojai, o ko gi daugiau reikia pirmakursiui, atvykusiam į didįjį Vilnių?

 Parengė II kurso magistrantūros studentės Jolanta Trubilaitė ir Ema Motejūnatė-Trapikienė