Straipsniai, kuriuose paminėtas žodis ‘regia’


Jau veikia Ignalinos raj. žemėlapis per Regia sistemą

2012-11-12 16:11
Reklama

Ignalinos raj. jau įkeltas į Regia (http://www.regia.lt/) sistemą. Tiesa, sluoksnių dar nedaug, tačiau tikėtina bus papildymai. Stiprus žingsnis pirmyn: http://www.regia.lt/map/ignalinos_r


Strateginio planavimo, regionų politikos bei tarptautinių ryšių aktualijos

2012-03-14 09:03
Reklama

Kovo 13 dieną, antradienį, Vilniuje vykusiame Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) valdybos posėdyje buvo aptarti būdai tobulinti savivaldybių strateginio planavimo sistemą, artimiausių metų Lietuvos regioninės politikos 2014-2020 gairės, Konkurencijos įstatymo vykdymas, tarptautinių ryšių bei susitarimų klausimai, buvo pasirašytos bendradarbiavimo sutartys tarp penkių savivaldybių ir Registrų centro.

Pasak Ministro Pirmininko tarnybos Strateginio valdymo departamento direktorės Jurgitos Šiugždinienės, egzistuoja labai geri ir blogesni pavyzdžiai, kaip savivaldybės vykdo ir organizuoja savo strateginį planavimą. Departamento planavimo ir stebėsenos skyriaus patarėja Lina Lajauskienė,  pristatydama premjero potvarkiu sudarytos darbo grupės parengtas gaires, išskyrė šiuos pagrindinius strateginio planavimo savivaldybėse trūkumus – taikomos skirtingos planavimo, įgyvendinimo stebėsenos, vertinimo ir atsiskaitymo tvarkos, per daug strateginio planavimo dokumentų, didelė administracinė našta. nepakankamai užtikrinamas biudžeto suderinamumas su strateginiais veiklos planais, sudėtinga asignavimų valdytojų sistema, neužtikrinta veiksminga strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėsenos ir atskaitomybės sistema, nėra aiškaus funkcijų bei atsakomybių paskirstymo strateginio planavimo srityje.

Daugiau apie tai: skaitykite čia

2012 metų kovo 13 dieną, antradienį, Vilniuje vykusiame Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) valdybos posėdyje  Druskininkų, Neringos, Utenos rajono, Rietavo ir Birštono savivaldybių administracijų direktoriai, dalyvaujant teisingumo ministrui Remigijui Šiamšiui, pasirašė susitarimus su Registrų centru dėl geoinformacinės aplinkos elektroninės paslaugos REGIA naudojimo savo atstovaujamų savivaldybių veikloje. Šios savivaldybės dalyvavo ir paslaugos kūrime bei bandymuose.

REGIA paslaugos nuo šiandienos pasiekiamos internete adresu www.regia.lt.

REGIA yra specialiai savivaldybėms sukurtas įrankis, kuriuo siekiama sudaryti patogias sąlygas geografine padėtimi grindžiamų sprendimų priėmimui ir palengvinti informacijos mainus. Į savivaldybių gyventojus, tarnautojus bei verslą orientuotos paslaugos pagrindą sudaro interaktyvus Lietuvos savivaldybių žemėlapis su jame integruotais Registrų centro tvarkomų pagrindinių valstybės registrų duomenimis, kurie suteikia galimybę gyventojams ir verslininkams iš savivaldybės gauti informaciją apie susisiekimo ir inžinerinę infrastruktūrą, atliekų tvarkymą, visuomeninius ir kitus svarbius objektus. REGIA žemėlapyje galima bus rasti informaciją apie statybos projektus, publikuoti bendruosius ir detaliuosius teritorijų žemėlapius bei organizuoti viešus jų aptarimus. Gyventojai ir verslininkai REGIA žemėlapyje gali būti informuojami apie savivaldybės išduotus leidimus bei licencijas, gauti informaciją apie licencijuojama veikla (pvz., prekyba alkoholiu) užsiimančias įmones, išorinės reklamos vietas ir daugelį kitų.