Straipsniai, kuriuose paminėtas žodis ‘versmės’


Lietuvos geologijos tarnyba renka informaciją apie šaltinius ir versmes

2012-11-22 17:11
Reklama

Lietuvos geologijos tarnyba (LGT) prie Aplinkos ministerijos numato parengti šalies šaltinių ir versmių katalogą. Kaip sakė LGT direktoriaus pavaduotojas Jonas Satkūnas, svarbiausi šaltiniai ir versmės bus įtraukti į valstybinį požeminio vandens monitoringo tinklą.

Lietuvos gamta sukūrė palankias sąlygas kauptis dideliems požeminio vandens ištekliams. Lietuvos hidrogeologai yra įvertinę, kad nedarydami žalos gamtai kiekvieną dieną iš žemės gelmių galima išgauti virš 3 milijonų kubinių metrų gėlo geriamojo vandens. Požeminis vanduo yra labai susijęs su atmosferos arba klimato procesais, su paviršinio upių ir ežerų vandens režimu, su šaltiniais ir pelkėmis, kuriose požeminis vanduo natūraliai išsikrauna žemės paviršiuje. Kaip tik gruntinio vandens ištakos upių, ežerų slėnių šlaituose ar artezinio vandens ištakos paviršiniuose vandens telkiniuose ir jų slėnių šlaituose ir yra vadinamos šaltiniais arba versmėmis. Jie sudaro ožeminio „vandens ciklo“ dalį, todėl jų registracija yra svarbi.

Lietuvos geologijos tarnyba planuoja visą seriją leidinių apie šaltinius ir versmes esančius nacionaliniuose, regioniniuose parkuose ar atskiruose Lietuvos regionuose. Apibendrinus ir išanalizavus sukauptą informaciją numatoma parengti Lietuvos šaltinių ir versmių katalogą. Reikšmingiausius šaltinius planuojama įtraukti į valstybinį požeminio vandens monitoringo tinklą.

1995 metais Lietuvos geologijos tarnyboje sukurta geotopų inventorizavimo ir duomenų bazė. Geotopai – tai moksliniu ir pažintiniu požiūriu svarbūs – unikalūs ar etaloniniai – geologiniai, geomorfologiniai, hidrogeologiniai objektai ir jų grupės: reljefo formos, atodangos, rieduliai ir jų sankaupos, didelių debitų ar padidėjusios mineralizacijos požeminio vandens versmės, kasiniai, ekspozicijos ir kt. Geotopų duomenų bazėje sukaupta informacija apie daugiau nei 500 išskirtinių gamtos objektų, iš kurių – 86 šaltiniai.

Šiais metais išleistas pirmasis leidinys – „Lietuvos šaltiniai ir versmės: Aukštadvario regioninis parkas“. Šio leidinio tikslas supažindinti visuomenę su esamomis šaltinių susidarymo schemomis, jų klasifikavimo principais. Padedant Aukštadvario regioninio parko direkcijos darbuotojams buvo aplankyti parke esantys šaltiniai, ištirta jų cheminė sudėtis ir įvertintos geologinės ir hidrogeologinės susidarymo sąlygos. Todėl leidinyje pateikta pakankamai detali informacija apie šaltinių ir šaltiniuotų vietų būklę, galimybę juos pritaikyti lankytojams.

 

Siekdami kuo detaliau ištirti Lietuvos versmes ir sukaupti daugiau informacijos prašome užpildyti šaltinio / versmės registravimo lentelę:

Šaltinio / versmės pavadinimas* 
Sinonimai 
Tikslus adresas (apskritis, savivaldybė, seniūnija, kaimas)* 
Koordinatės 
Aplinka  
Nuotrauka 
Vieta žemėlapyje 
Tautosakinės / kraštotyrinės / istorinės žinios 
Kitos žinios 
Užpildžiusio asmens duomenys (v. pavardė, telefono nr., el. paštas) * 

* – užpildyti būtina

Ištyrus ir apibūdinus šaltinį Lietuvos geologijos tarnyba Jums pateiks informaciją apie šaltinio būklę.

 

Užpildytą lentelę prašome siųsti:

Lietuvos geologijos tarnybos Hidrogeologijos skyriaus vedėjui K. Kadūnui

tel. (85)2136272, el. paštas  ir kopiją