Objektų privatizavimas parduodant ilgalaikį materialųjį turtą viešo aukciono būdu

Raidžių dydis » Didesnės | MažesnėsReklama

PAPILDYMAS – parduotas spalio mėnesį (2012 metais).

50005207

Dalis mokyklos pastato (69/100 dalys, unikalus numeris 4598-7011-7017, plotas 361,65 kv. m, pastatas mūrinis, 1 aukšto, pažymėjimas plane 1B1p) ir šiam objektui priskirtas bendro naudojimo 2905/3539 (0,2905 ha) žemės sklypas; Agrastų g. 4, Kazitiškio k., Ignalinos r.

Nuotraukos – spauskite čia

Privatizavimo objekto pradinė pardavimo kaina, 8400 Lt

50005207   Dalis mokyklos pastato (unikalus numeris 4598-7011-7017, 69/100 dalys, plotas 361,65 kv. m, pastatas mūrinis, 1 aukšto, pažymėjimas plane 1B1p) ir šiam objektui priskirtas bendro naudojimo 2905/3539 (0,2905 ha) žemės sklypas; Agrastų g. 4, Kazitiškio k., Ignalinos r.

Pradinė objekto pardavimo kaina 8,400 tūkst. Lt, iš kurios žemės sklypo pradinė pardavimo kaina 400 Lt, žemės sklypo parengimo atlygintinos išlaidos 0 Lt

Atsiskaitymo už privatizuojamą objektą terminas ne ilgesnis kaip 5 darbo dienos nuo privatizavimo objekto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.
Informacija paskelbta Informaciniame privatizavimo biuletenyje Nr. 7,  2012m.

Registracijos mokestis 300 Lt   Pradinis įnašas 800 Lt
Objekto energinio naudingumo sertifikavimas neatliktas.
Aukciono vykdymo laikas 2012 09 20 9 val.         Vieta: Vilniaus g. 16, 01402 Vilnius
Objekto apžiūros laikas 2012 09 11 10 val. 30 min.
Apie pageidavimą apžiūrėti objektą būtina iš anksto informuoti darbuotoją atsakingą už objekto apžiūrą.
Valstybės turto fondo darbuotojas, atsakingas už objekto apžiūrą:  K.Maželis, specialistas, Vilniaus g. 16, 01402 Vilnius, tel. 8-5-2684987, mob. 8-620-71725
Dokumentų dalyvauti aukcione registracijos pradžia 2012 09 18   pabaiga 2012 09 19   darbo dienomis 8 – 15 val.
Vieta: Vilniaus g. 16, 01402 Vilnius
Valstybės turto fondo darbuotojas, atsakingas už programos vykdymą: Vitalija Slivinskienė, specialistė, Vilniaus g. 16, 01402 Vilnius, tel. 8-5-2684924; el. paštas , faksas 8-5-2684916
Žemės naudojimo sąlygos:
Pagrindinė tikslinė žemės sklyp paskirtis: : kita.
Naudojimo būdas: visuomeninės paskirties teritorijos.
Naudojimo pobūdis: Mokslo ir mokymo, kultūros ir sporto, sveikatos apsaugos pastatų bei statinių statybos.
Specialios žemės sklypo naudojimo sąlygos:
1. I – ryšių linijų apsaugos zonos.
2. VI – elektros linijų apsaugos zonos.
3. XIV – gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos.
4. XLVIII – šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos.
5. XLIX – vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.
Privatizavimo sąlyga: laimėtojas objektui priskirtą žemės sklypą turi įsigyti nuosavybėn.
Pastaba: privatizavimo objektui priskirto valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma valstybės įmonėje Valstybės turto fonde.
Objekto nuotraukos
Objekto žemėlapis

 

Skelbta:2012-08-09, Valstybės žinios, 2012, Nr.: 94 -4875

 

Unikalus numeris: 4598-7011-7017    Turto grupė: Kultūros, švietimo ir mokslo(n    Paskirtis: Mokslo Objekto tipas: Mišrus pastatas
Zonos pavadinimas: Likusi savivaldybės dalis.
Zonos numeris:9.6
Modelio numeris:7182
Vertės nustatymo būdas:Masinis vertinimas
Masinio vertinimo data:2011-01-01
Bendras plotas:524,83 kv.m.
Tūris:2228 kub.m.
Statybos pabaigos metai:1987
Sienų medžiaga:Plytos
Aukštų skaičius (pastato):1
Baigtumas:100 %
Šildymas:Vietinis centrinis šildymas
Dujos:Suskystintos
Vandentiekis:Komunalinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas:Komunalinis nuotekų šalinimas
Karštas vanduo:Nėra
Elektra:Yra
Vertės nustatymo data:2011-01-01
Mokestinė (bazinė) vertė:66300 Lt.